PRAWO
Like

obywatelu odwołuj się zza krat

04/05/2013
851 Wyświetlenia
21 Komentarze
10 minut czytania
obywatelu odwołuj się zza krat

W Polsce zamyka się ludzi do więzienia na podstawie nieprawomocnych postanowień sądu o osadzeniu w wyniku odwieszenia czasowego niewykanywania kary. Mówiąc wprost, jeśli Polak otrzyma karę w zawieszeniu za występek, to może ona zostać odwieszona pod byle pretekstem (np. nieprzyjęcia mandatu, donosu sąsiadów) a następnie delikwent otrzyma nieprawomocne postanowienie, że musi się stawić do więzienia (np. za 3 dni) i stawić się musi! Mimo, że postanowienie jest nieprawomocne i ulega zaskarżeniu.   Z taką praktyką wprawdzie nie godzi się niewielka część środowiska sędziowskiego, twierdząc, że umieszczając skazanego w zakładzie karnym w czasie gdy ten ma jeszcze prawo do zaskarżenia postanowienia (np. z powodu, że nie brał udziału w sądzie kapturowym, albo jest osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci – co wiąże się […]

0


W Polsce zamyka się ludzi do więzienia na podstawie nieprawomocnych postanowień sądu o osadzeniu w wyniku odwieszenia czasowego niewykanywania kary. Mówiąc wprost, jeśli Polak otrzyma karę w zawieszeniu za występek, to może ona zostać odwieszona pod byle pretekstem (np. nieprzyjęcia mandatu, donosu sąsiadów) a następnie delikwent otrzyma nieprawomocne postanowienie, że musi się stawić do więzienia (np. za 3 dni) i stawić się musi! Mimo, że postanowienie jest nieprawomocne i ulega zaskarżeniu.

 

Z taką praktyką wprawdzie nie godzi się niewielka część środowiska sędziowskiego, twierdząc, że umieszczając skazanego w zakładzie karnym w czasie gdy ten ma jeszcze prawo do zaskarżenia postanowienia (np. z powodu, że nie brał udziału w sądzie kapturowym, albo jest osobą samotnie wychowującą dziecko/dzieci – co wiąże się z oddaniem ich do domu dziecka, czyli de facto ukaraniem dzieci i traumą, nawet w przypadku 2 tygodni za jazdę bez dokumentu) to krzywdzenie i łamanie ludzi, wprost prowadzące do uniemożliwienia mu wykonania uprawnień. Więzienie wszak niesie ze sobą o wiele boleśniejsze problemy dla osadzonego niż poukładanie sobie papierkowej roboty. Ponadto, uzyskałem opinię od kilku sędziów, że Dyrektor Zakładu Karnego nie powinien przyjąć osadzonego bez przekazania akt wraz z prawomocnym wyrokiem i prawomocnym postanowieniem o odbywaniu kary.

 

By uniknąć pomyłek sądowych i ryzyka odbycia części kary przez osobę, która się skutecznie zaskarży.

 

Życie jednak podpowiadało przykłady konkretnych osób, które zamknięto natychmiast po wydaniu nieprawomocnego postanowienia.

 

Postanowiłem więc sprawdzić jaka jest obowiązująca wykładnia:

Polak może zostać zamknięty w zakładzie karnym bez prawomocnej decyzji o osadzeniu, czy też jest to jednostkowa wpadka sędziego?

 

To niezmiernie ważna kwestia np. dla kibiców skazanych na zawiasy, którym zarzucono złamanie zakazu stadionowego. Wystarczy donos, jeden zawistny Policjant, drobna wpadka i już człowiek ścigany listem gończym zostaje zapuszkowany zanim zrozumie za co i  otworzy usta by się wytłumaczyć. Pamiętacie kazus Goczyńskiego, który wylądowywał  w zakładzie karnym odcięty od wszystkich i bliski załamania przez wiele dni nie wiedząc o co chodzi.

 

Zadałem więc w kwietniu takie oto pytanie Ministrowi Sprawiedliwości i Dyrektorowi Zakładu Karnego na Rakowieckiej w Warszawie:

 

Na podstawie prawa prasowego zwracam się z zapytaniem, czy do osadzenia skazanego, po uchyleniu czasowego zawieszenia kary skazanego za występek spenalizowany karą do 2 lat więzienia Zakład Penitencjarny powinien wymagać prawomocnego postanowienia sądu o osadzeniu (wykonaniu bezwględnej kary pozbawienia wolności) czy też realizować klauzulę wykonalności zamieszczoną przez Sąd na postanowieniu nieprawomocnym?
 
Czy do osadzenia skazanego wymagane jest przekazenie akt sprawy przez Sąd do Zakładu Penintencjarnego, czy też może ono być realizowane na podstawie postanowienia nieprawomocnego (podczas procesu odwoławczego przed Sądem Okregowym) bez dysponowania przez Służbę Więzienną aktami sprawy karnej dotyczącymi skazanego?
 
Jaką praktykę powinien stosować Zakład Penitencjarny?
Oto jakie uzyskałem odpowiedzi:
(Czy mamy już się bać?)
Od: Rzecznik Prasowy (MS)
Wysłano: 2013-04-24 15:48
Do: redakcja@3obieg.pl
Temat: RE: Zapytanie prasowe
Szanowny Panie Redaktorze,
 
W odpowiedzi na pytanie, w sprawie wymaganej dokumentacji dotyczącej osadzenia w jednostce penitencjarnej, uprzejmie informuję:
 
Zgodnie z art. 9 §1 k.k.w. postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się wykonalne. Natomiast na podstawie art. 9 § 3 k.k.w. postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postanowienie albo sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie.
Jednocześnie samo złożenie wniosku w tym zakresie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej (art. 9 § 4 k.k.w.).
Jedynie w przypadku zarządzenia wykonania kary na podstawie art. 75 § 2 i 3 k.k. (zarządzenie fakultatywne), wydane postanowienie staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia (art. 178 § 3 k.k.w.).
Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 2 rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem, tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności (Dz. U. poz. 1153) dokumentem niezbędnym do przyjęcia skazanego lub ukaranego do jednostki penitencjarnej w przypadku skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary, jest:
– odpis prawomocnego wyroku, którym wymierzono karę pozbawienia wolności oraz odpis orzeczenia lub orzeczeń zawierających rozstrzygnięcia, na podstawie których kara powinna być wykonana, np. orzeczenie o wykonaniu warunkowo zawieszonej kary,  wraz z nakazem przyjęcia.
Tak więc poza przypadkiem wynikającym z art. 178 § 3 k.k.w. orzeczenie o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności staje się wykonalne w chwili wydania.
Akt sprawy w celu wykonania orzeczenia nie przesyła się do jednostki penitencjarnej.
Pozdrawiam
Wioletta Olszewska
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwo Sprawiedliwości

A także:

(co przerażąjące )

 

Areszt Śledczy Warszawa-Mokotów,

ul. Rakowiecka 37, 02 – 521 Warszawa

Warszawa, dnia 29.04.2013 r.

 

W odpowiedzi na Pana e-mail z dnia 23.04.2013 r. uprzejmie informuję, że w terminologii prawniczej nie istnieje pojęcie „czasowego zawieszenia kary”. Z treści Pana pisma można jednak wywnioskować, iż zapytanie najprawdopodobniej dotyczy osadzenia osoby, wobec której orzeczono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, w brzmieniu art. 69 § 1 kk i następnych.

 

Zgodnie z brzmieniem § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 02.10.2012 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności, dokumentem niezbędnym do przyjęcia skazanego, wobec którego orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania jest: odpis prawomocnego wyroku, którym wymierzono karę oraz odpis orzeczenia o wykonaniu warunkowo zawieszonej kary, wraz z nakazem przyjęcia. Prawomocność postanowienia o zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary jest niezbędna w przypadku wydania postanowienia na podstawie art. 75 § 2 i 3 kk.

 

W odpowiedzi na zapytanie, czy pozbawienie wolności podczas procesu odwoławczego może być realizowane na podstawie nieprawomocnego postanowienia informuje, że zgodnie z dyspozycją zawartą w § 25 w/w rozporządzenia, dokumentem niezbędnym do przyjęcia skazanego jest odpis prawomocnego wyroku wraz z nakazem przyjęcia. W postępowaniu międzyinstancyjnym dokumentem niezbędnym do przyjęcia tymczasowo aresztowanego jest odpis postanowienia o zastosowaniu albo przedłużeniu tymczasowego aresztowania, którego termin stosowania nie minął.

 

Postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania muszą zawierać wzmiankę o wykonalności.

 

D  Y  R  E  K  T  O  R

Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów

ppłk mgr inż. Bogdan Kornatowski

 

Trzeba przyznać, że władza na wszelkie fikanie dziennikarzy, osób fizycznych (np. Internautów, działaczy pozarządowych lub kibiców) czy też strajki i demonstracje (patrz: Marsz Niepodległości, Strajk Generalny, rocznica Smoleńska czy przyszłe Święto 3 Maja)  przygotowana jest pod każdym względem. Wystarczy wcześniej mieć byle co, by skazać i zawiesić, potem odwieszenie nastąpi w sądzie 24 godzinnym (lub zwykłym ale z postanowieniem na zły adres) i z nieprawomocnym ale wykonalnym postanowieniem o osadzeniu (ma się zgłosić tu a tu i data). Po dziś Tuskowi marne 48h na opozycję, demonstrantów i krnąbrnych? Od razu siedzieć – najlepiej z grypsującymi. Zmiękczą.

Tomek Parol (ŁŁ)

Inne zapisy autora:

0

Tomasz Parol
Tomasz Parol

Tomasz Parol - Redaktor Naczelny Trzeciego Obiegu, bloger Łażący Łazarz, prawnik antykorporacyjny, zawodowy negocjator, miłośnik piwa z przyjaciółmi, członek MENSA od 1992 r. Jeśli mój tekst Ci się podoba, lub jakiś inny z tego portalu to go WYKOP albo polub na facebooku. Jeśli chcesz zostać dziennikarzem obywatelskim z legitymacją prasową napisz do nas: redakcja@3obieg.pl

502 publikacje
2249 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816