W sobotę, 12 lipca 2014 w Tarnowie (Małopolska) odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie ogólnopolskiego stowarzyszenia OBURZENI. Zebrani prawie jednogłośne zadecydowali, iż stowarzyszenie OBURZENI sfinalizuje rozmowy z Kongresem Nowej Prawicy Janusza Korwina Mikke, które prowadzić mają do ścisłej współpracy z tą partią w nadchodzących, listopadowych wyborach samorządowych.


Nadzwyczajne Walne Zebranie członków powstałego w grudniu ubiegłego roku stowarzyszenia obywatelskiego OBURZENI podjęło prawie jednogłośnie uchwałę o wspólnym starcie w listopadowych wyborach samorządowych z Kongresem Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikke. Oburzeni chcą zaproponować KNP w niektórych spośród 80 okręgów wyborczych do sejmików swych kandydatów, którzy – jakkolwiek pod sztandarem stowarzyszenia OBURZENI – startowaliby z list wyborczych Kongresu Nowej Prawicy.

W wyborach do rad gmin, miasta czy powiatu OBURZENI chcieliby tworzyć lokalne komitety z Kongresem Nowej Prawicy oraz wystawiać wspólnych kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Na tymże Walnym Zebraniu członkowie stowarzyszenia OBURZENI odwołani w całości wszystkie władze stowarzyszenia – zarówno wszystkich członków Rady Koordynacyjnej, która pełni rolę zarządu, jak i Komisji Rewizyjnej. Następnie przeprowadzone zostały wybory nowych władz stowarzyszenia.

Do Rady Koordynacyjnej weszło tylko pięć osób, spośród których wybrano przewodniczącego Rady, dwóch Wiceprzewodniczących, Skarbnika oraz Sekretarza.

Przewodniczącym Rady Koordynacyjnej został wybrany Antoni Gut (na zdjęciu wyżej),  przedsiębiorca warszawski, b. wiceburmistrz Bielan.

 


Wiceprzewodniczącym został Marek Ciesielczyk z Tarnowa (Malopolska), doktor politologii Uniwersytetu w Monachium, b. wykładowca University of Illinois w Chicago oraz Fellow European University Institute we Florencji, obecnie redaktor naczelny pisma „Prawdę mówiąc”.

 

Wiceprzewodniczącą Rady Koordynacyjnej wybrana została Barbara Berecka z powiatu lubelskiego, z wykształcenia pedagog, nauczyciel, obecnie agent ubezpieczeniowo-finansowy działający w Lublinie.

 


Jan Szymański z Warszawy, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, obecnie administrator wspólnot mieszkaniowych w stolicy Polski – został kolejnym członkiem Rady Koordynacyjnej stowarzyszenia obywatelskiego OBURZENI i równocześnie Skarbnikiem.

 

Piątym członkiem Rady i jednocześnie Sekretarzem został Paweł Połanecki z Mazowsza, doświadczony samorządowiec, b. Wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego.

 

W skład nowej Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia OBURZENI weszli:

 

Paweł Świerzowski – jako jej przewodniczący, przedsiębiorca z Małopolski,

 

Maria Kondratowicz z Warszawy, absolwentka studiów Public Relations, bankowość i psychologia, działaczka stowarzyszenia „Wieczyste użytkowanie”,

 

Maciej Rysiewicz – z powiatu gorlickiego Małopolska)  – dziennikarz.

Walne Zebranie wybrało logo stowarzyszenia, które tu prezentujemy (na podkoszulku dziewczyny wyżej)  i wyraziło przekonanie, iż także inne środowiska, które stawiają sobie podobne cele, a zdecydowały się pójść nieco inną drogą, także skutecznie będą dążyć do obalenia panującego w Polsce od 25 lat, szkodliwego dla naszego kraju systemu okrągłostołowego.

Więcej zdjęć z Walnego Zebrania OBURZONYCH znaleźć można tutaj:

http://tarnow.prawdemowiac.pl/galeria.html

zaś relację filmową z tego Walnego Zebrania – tutaj: