POLSKA
Like

Obiecanki, cacanki, a Naród do urny

19/01/2015
1303 Wyświetlenia
1 Komentarze
8 minut czytania
Obiecanki, cacanki, a Naród do urny

Nagle rozbrzmiały zgodny chór osób potępiających wypowiedź kandydatki na urząd prezydenta RP p. Magdaleny Ogórek zastanawia. Bo przecież powiedziała ostro i pryncypialnie to, co coraz więcej osób powtarza sobie po cichu. Czy zatem ten nagły atak, począwszy od Moniki Olejnik a na Salonie24 kończąc, nie jest spowodowany obawą, że oto pojawił się ktoś trzeci, kto realnie może zagrozić kandydaturom Bronisława Komorowskiego i Andrzeja Dudy?

0


1.

magdalena-ogorek-kandydatka-sld-na-prezydenta_21746816

Dzisiaj w Radiu Zet Monika Olejnik skomentowała jedną z propozycji Ogórek, by znieść karalność za wykroczenia gospodarcze przez pierwsze dwa lata prowadzenia działalności gospodarczej. – Jak można takie banialuki opowiadać? To jest zachęta do przestępczości! – mówiła dziennikarka.
(Onet.pl)
Z kolei Edyta Franczuk na Salonie24 rozszerza najwyraźniej wypowiedź dr Ogórek: Kolejnym pomysłem kandydatki jest abolicja odpowiedzialności karnej gospodarczej wobec osób młodych do 25-tego roku życia zakładających działalność gospodarczą. Tu wystarczy jedno przemyślenie. Młody człowiek zakłada firmę, na której działalność bierze duży kredyt. Prowadząc ją przez te dwa lata podpisuje umowy z kontrahentami, z których się nie wywiązuje, jednocześnie dorabiając się w sposób nieuczciwy. Po dwóch latach zwija działalność i tyle go widziano.
http://edyta.franczuk.salon24.pl/627076,cenzura-u-kandydatki-na-prezydenta

Monika Olejnik w ciemno przyjmuje, że kandydatka SLD otworzyć chce prawdziwą puszkę Pandora (tak dżęderowo) i, w razie zrealizowania obietnic pani Magdaleny, kraj zaroi się od oszustów gospodarczych, pewnych swojej bezkarności.
Podobnie Edyta.
Co prawda tej ostatniej muszę przypomnieć, że nawet brak sankcji karnej nie oznacza, że ktoś, kto „dorobił się w sposób nieuczciwy”, przy tym majątku pozostanie. Bo brak sankcji karnej nie oznacza braku odpowiedzialności cywilnej. Przynajmniej teoretycznie.

Ale….

2.

f559aef0-98f1-11e4-98ae-0025b511229e

Ale problem w tym, niestety, że pani Ogórek obiecuje, czy raczej postuluje, zniesienie kary za wykroczenia gospodarcze, choć w żadnym akcie prawnym takich wykroczeń… nie ma!
W szczególności przezwana ongiś na wyrost „konstytucją przedsiębiorcy” ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) nie zawiera w ogóle przepisów karnych. Nieliczne znajdziemy natomiast w szeregu innych aktów prawnych – od kodeksu pracy do ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z dnia 10 maja 2006 r.). Oczywiście części z nich podlegać będą również osoby prowadzące działalność gospodarczą – ale tak samo podlegają one przepisom ustawy o ruchu drogowym!
Pani Ogórek natomiast wskazała określoną grupę przepisów używając wyraźnej nazwy.
Może więc trzeba szukać w Kodeksie wykroczeń?
Bo przecież tam zawartych jest najwięcej istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego regulacji.
Faktycznie, znalazłem*. Szybciutko zaglądam na początek rozdziału. Kurdebalans… Odszukane przepisy figurują w rozdziale VIII Kodeksu – Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Zatem ponad wszelką wątpliwość wypowiedź pani Magdaleny ich też nie dotyczy.
Najbardziej zbliżoną nazwę do określenia użytego przez kandydatkę na prezydenta nosi rozdział XXXVI Kodeksu karnego. Ale nie zawiera on wykroczeń, lecz przestępstwa, czyli czyny zagrożone o wiele surowiej.
Więc znowu pudło.

3.

13298471241317889431dsc07742-

To może Kodeks karny skarbowy?
Ale w nim jest mowa tylko o przestępstwach i wykroczeniach skarbowych!
Nie ma w nim żadnych wykroczeń gospodarczych, choć lwia część penalizowanych w nim czynów może powstać wyłącznie „przy okazji” prowadzenia samodzielnej działalności.

4.

Karmiony obietnicami przedwyborczymi od początku istnienia III RP (czy ktoś pamięta jeszcze Adama Michnika, jak zaraz po ogłoszeniu wstępnych wyników pierwszych wolnych wyborów prezydenckich 9, a raczej już 10 grudnia 1990 roku powiedział, że chyba nikt rozsądny nie oczekuje, że Pan Prezydent spełni swoje obietnice?) nie wierzę, że w przypadku ewentualnego wyboru dr Magdalena Ogórek spełni swoje obietnice w zakresie „napisania od nowa” całego prawa. Bo jako prawnik pamiętam, że ujednolicenie prawa w Rzeczpospolitej Polskiej dokonane od lipca 1945 do listopada 1946 było możliwe dzięki trwającym przez cały okres międzywojenny pracom Komisji Kodyfikacyjnej.
Jeśli więc pani Magdalena poważnie myśli o zmianie całego prawa oznacza to, że planuje zasiąść w Pałacu Prezydenckim co najmniej na kilka (naście?) kadencji, co jednak z innych przyczyn jest niemożliwe.
Są to więc klasyczne obietnice.
Ale nie znoszę uczucia niedosytu.
A ten niedosyt rodzi we mnie obietnica zniesienia karalności za wykroczenia gospodarcze na dwa lata, skoro za cholerę nie wiem, co kryje się za tą denotacją.

…………………………

9d740dad21929c4a26a4062f2273820c,640,0,0,0

5.

Pani Magdaleno, tak pięknie pani obiecuje, ale co?

Co konkretnie ???

19.01 2015

____________________________________________________
*
Art. 60.1. § 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń, podlega karze grzywny.
§ 4. Kto:
1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla określonego obszaru górskiego,
1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia,
5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
(…)
Art. 60.3. § 1. Kto prowadzi sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,
podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
(…)

Art. 63. § 1. Kto bez złożenia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wykonuje działalność telekomunikacyjną,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
§ 2. (uchylony).
§ 3. Kto wprowadza do obrotu urządzenia radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe podlegające obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, nieposiadające wymaganego znaku zgodności, podlega karze grzywny.

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758