Globalnie i Lokalnie
Like

Nowy podział Słowian – Новое деление славян – A new division of the Slavs

26/03/2023
146 Wyświetlenia
0 Komentarze
43 seconde czytania
Nowy podział Słowian – Новое деление славян – A new division of the Slavs

W świetle zbrodni dokonywanych przez Rosjan na Ukraińcach obecnie obowiązujący podział Słowian stracił swoją aktualność.

Wobec tego proponujemy nowy podział Słowian.

В свете преступлений, совершенных русскими против украинцев, нынешнее деление славян потеряло свою актуальность.

Поэтому мы предлагаем новое деление славян.

In the light of the crimes committed by the Russians against the Ukrainians, the current division of the Slavs has lost its relevance.

Therefore, we propose a new division of the Slavs.

0


Słowianie Europejscy:
– Zachodnioeuropejscy: Serbołużyczanie, Polacy, Czesi, Słowacy.
– Wschodnioeuropejscy: Ukraińcy, Białorusini.
– Południowoeuropejscy: Bułgarzy, Serbowie, Chorwaci, Czarnogórcy, Macedończycy, Słoweńcy, Boszniacy.
Słowianie Azjatyccy:
– Rosjanie. 

 

Европейские славяне:
– Западноевропейские: сербы, поляки, чехи, словаки.
– Восточноевропейская: украинцы, белорусы.
– южноевропейские: болгары, сербы, хорваты, черногорцы, македонцы, словенцы, боснийцы.
азиатские славяне:
– русские. 

 

European Slavs:
– Western European: Sorbs, Poles, Czechs, Slovaks.
– Eastern European: Ukrainians, Belarusians.
– Southern European: Bulgarians, Serbs, Croats, Montenegrins, Macedonians, Slovenes, Bosniaks.
Asian Slavs:
– Russians.

 

Źródło ryciny: Słowianie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Słowianie)

0

Pawel Urbanski

https://3obieg.pl/author/kpn-poznan/

93 publikacje
17 komentarze
 

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758