Globalnie i Lokalnie
Like

NOWE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 eksperta genetyki sądowej

24/08/2014
1573 Wyświetlenia
0 Komentarze
11 minut czytania
NOWE NORMY PN-EN ISO/IEC 17025 eksperta genetyki sądowej

Ekspercie Jakubie Czarny zarzuciłeś mi w swoim komentarzu, że oczekiwałem podwójnych standardów.
Niestety była to próba wybielenia się eksperta, który chyba zapomniał o złożonym przyrzeczeniu jako biegły, zapomniał o standardach, które są publikowane na oficjalnej stronie internetowej IGS w Bydgoszczy adres strony poniżej:

http://www.igs.org.pl/

0


 

Ekspercie genetyki sądowej Jakubie Czarny ja oczekiwałem stosowania takich samych standardów jakie były i są na oficjalnej stronie Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy!!!!

A nie standardów Jakuba Czarnego prowadzącego działalność gospodarczą o nazwie instytut genetyki sądowej adres Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, instytucie, który nie posiada laboratorium, instytucie, który współpracuje z innym ośrodkiem o nazwie kryminalistyczny ośrodek badawczo naukowy adres Skierdy ul. Czajki 5, a nie Nowy Dwór Mazowiecki jak podaje się w dokumentach procesowych.
Obie rzekomo instytucje naukowe działają niezgodnie z obowiązującym prawem, wyrok NSA z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie II GSK 268/06. 

O tym, że taki IGS w Kruszynie Krajeńskim działał jest poniżej
Na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Słupsku w 2009r można było pozyskać informacje o biegłych wpisanych na listę biegłych sądowych przy tym sądzie poniżej właściwa stron internetowa

http://www.slupsk.so.gov.pl/zalaczniki/1338/Biegli_s%C4%85dowi_2008.doc

PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO
W SŁUPSKU
LISTA BIEGŁYCH SĄDOWYCH

w okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku

/ według stanu na dzień 01.11.2008 r. /

B A D A N I A B I O L O G I C Z N E

Nazwisko i imię Adres
numer telefonu Zakres specjalność Okres kadencji do:
Jakub CZARNY Instytut Genetyki Sądowej
ul. Patrolowa 1
Kruszyn Krajeński
86-005 Białe Błota
tel. 0-52 324-83-29
0- 605-694-691 badania biologiczne 2011
ŁUCZAK Wojciech Laboratorium Diagnostyki Molekularnej „ GenMed”
ul. Kramarska 2
61-765 Poznań
tel. 0-502-684-881 genetyka człowieka 2011

Obecnie na wskazanej stronie internetowej jest następująca informacja
Błąd 404: Plik nie istnieje (File Not Found)
Podany w zapytaniu URL nie został odnaleziony na tym serwerze.
Powrót do strony głównej serwisu

Oświadczenie o dostępności
Serwis pełni funkcję strony Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Słupsku

czas obecnie ma się do czasu, w którym ponownie chciałem zweryfikować biegłego po ujawnieniu, że posiadam taka wiedzę!!!!!

Wyciąg z listy laboratoriów dla woj. kujawsko-pomorskiego lista jest sporządzona chronologicznie wg numerów kodów pocztowych na wskazanym wyciągu nie ma działalności gospodarczej pod nazwą Instytut Genetyki Sądowej ul. Patrolowa 1 Kruszyn Krajeński
86-005 Białe Błota – to jest numer kodu pocztowego dla tej poczty

http://www.kidl.org.pl/lab/teren/kujpom.htm

Kod pocztowy numer ewidencji Data Wpisu Pełna Nazwa Miasto Ulica Nazwa (firma) podmiotu, który prowadzi laboratorium
85-915 2656 2006-12-27 ZAKŁAD ANALITYKI LEKARSKIEJ Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 5 10 Wojskowy Szpital Kliniczny SP ZOZ
86-010 1883 2004-10-15 Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej Koronowo Dworcowa 55 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie
86-100 1678 2004-09-30 Laboratorium Analiz Medycznych „Kal-Lab” Świecie Duży Rynek 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laboratorium Analiz Medycznych „Kal-Lab” w Świeciu

Białe Błota mają adres pocztowy 86 – 005

W takim razie należy odświeżyć pamięć ekspertowi genetyki sądowej Jakubowi Czarnemu na początek rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sadowych (Dz. U. z 26 stycznia 2005 r.)

§ 4. Biegły przed objęciem funkcji składa wobec prezesa przyrzeczenie według następującej roty:
“Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego sadowego wykonywać będę z całą sumiennością i bezstronnością”.

A teraz, niektóre informacje ze strony internetowej IGS w Bydgoszczy adres jest powyżej można zweryfikować informacje, w tym kto firmuje swoim nazwiskiem takie standardy.

Takie jak:
• prowadzimy pełną dokumentacje rejestracyjną poszczególnych etapów postępowania z badanymi próbkami. Cały proces identyfikacyjny prowadzony jest w naszym laboratorium, żadne z analiz nie są podzlecane innym placówkom. Laboratorium zostało zorganizowane z myślą o zachowaniu najostrzejszych norm ochrony badanego materiału i środowiska
• Materiał dowodowy odbierają nasi kurierzy, po dostarczeniu do laboratorium wykonywane są badania wstępne ujawniające ślady biologiczne oraz określające ich rodzaj. W wyniku badań wstępnych przygotowywany jest kosztorys, po którego zaakceptowaniu wykonujemy badania genetyczne. Wydajemy opinię standardowo po 14-21 dniach
• Działamy zgodnie z najwyższą europejską normą jakości EN/PN 17025. Nasi pracownicy poddawani są dwa razy w roku zewnętrznym testom kompetencyjnym przeprowadzanym przez amerykańską organizację certyfikującą miedzy innymi laboratoria genetyki sądowej Collaborative Testing Services Inc. oraz przez niemieckojęzyczną grupę profilowania DNA GEDNAP.

A co wynika z norm PN-EN ISO/IEC 17025 ano między innymi coś takiego jak poniżej:

• Na każdym etapie pracy laboratorium powinno tworzyć i przechowywać zapisy, które pozwolą na odtworzenie całego procesu realizacji zlecenia.
• Wszystkie zapisy prowadzone przez laboratorium powinny być czytelne oraz przechowywane i archiwizowane w taki sposób, aby były łatwe do odszukania.
• Do realizacji wykonywanych badań laboratorium powinno stosować właściwe metody i procedury, które powinny obejmować opis sposobu
• pobierania próbek,
• postępowania z próbkami,
• przygotowania próbek,
• przechowywania i transportowania próbek,
• szacowania niepewności pomiaru.

A teraz przedstawię co na temat wykonania ekspertyz, transportu materiału badawczego ma do powiedzenia ekspert genetyki sądowej Jakub Czarny w sądzie 4 sierpnia 2008 r. , który wykonał ekspertyzy jako podzleceniodawca. Kopia zeznania poniżej.

k.581 Czarny0001

Odniosę się do kilku kwestii, z zeznania resztę pozostawiam Państwu do własnej oceny po przeczytaniu informacji na oficjalnej stronie IGS w Bydgoszczy i tej części zeznania co jest powyżej:

1

„nie jestem w stanie odpowiedzieć, czy w opinii prawidłowo powołana jest data postanowienia o dopuszczeniu tej opinii. W opinii jest podana data 4 września. Z braku przy sobie dokumentacji, ja nie potrafię wyjaśnić rozbieżności w dacie postanowienia w powołanej opinii z datą jego rzeczywistego wydania. Jeżeli w postanowieniu o uzupełnieniu opinii zadawane są inne pytania niż w pierwotnym, wpisuje się datę postanowienia uzupełniającego”

Ekspercie Jakubie Czarny w ręku miałeś dwa postanowienia bo z obu przepisywałeś do ekspertyz dane. Drugie postanowienie czyli to z 4 września najzwyczajniej poświadczało nieprawdę, co do sposobu zabezpieczenia dowodu rzeczowego od pokrzywdzonej. A to w ekspertyzach nie zostało wykazane, kopie postanowień poniżej:

postanowienie z 31 sierpnia 20070001 post z 4 wrzesień 20070001

2

„nie ma ustawowych wymogów, aby były dostarczone bezpośrednio do miejsca przeprowadzenia badań”

Ekspercie Jakubie Czarny w świetle polskiego prawa procesowego, przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego (instytucji) wymaga wydania decyzji procesowej (postanowienia) o wykonaniu ekspertyzy podmiotowi wybranemu przez organ procesowy. Wybrany przez organ podmiot nie jest organem procesowym, a tym samym nie może podzlecać wykonania ekspertyz.
• Postanowieniem został powołany KOBN  fakt z nieprawdziwym adresem, ale to jest jednocześnie miejsce dostarczenia materiału do badań, a nie IGS w Bydgoszczy,
• KOBN prywatna działalność Grażyny Pieniążek nie jest organem procesowym w związku z tym nie posiadał uprawnień do podzlecenia przeprowadzenia badań,
• KOBN jako prywatna działalność gospodarcza nie mogła być powołana jako biegły w zakresie biologii, bo takiej działalności nie prowadzi, nie posiada takich uprawnień wpisanych w KRS oraz nie posiada takowego laboratorium, o tym już pisałem ale niebawem przypomnę
• W opiniach KOBN 080/07 i KOBN 083/07 nie ma ani jednego słowa, że badania zostały wykonane w innym miejscu, aniżeli w KOBN (adresu nie będę podawał bo jest on fałszywy) kopie pierwszych stron poniżej:

kobn 080_07 1z 120001 kobn 083_07 1z 50001

3

Ekspercie Jakubie Czarny, ekspert nie jest niezawisły, który w sprawowaniu swojego urzędu podlega Konstytucji i ustawom.
Był taki przepis, jak zarządzenie nr 2/98 KGP z 3 lutego 1998 r. , a może jeszcze jest  obowiązuje kto wie! Wprawdzie mowa jest o dowodach wysyłanych do policyjnych laboratoriów.  Ale nie można stosować innych norm przy wysyłce do innych laboratoriów niż policyjne,  część przepisów poniżej:

zarządzenie nr2_980001zarządzenie nr2_98 str.40001 zarządzenie nr2_98 str.50001 zarządzenie nr2_98 str.60001Ekspercie Jakubie Czarny z pisma przewodniego powinieneś mieć pełną wiedzę o sposobie zabezpieczenia dowodów rzeczowych par.8 ust.7 (lub podobny przepis),  miałeś pełną wiedzę o dowodach!!!!!

Niech każdy sam sobie odpowie, czy taki ekspert może dalej wykonywać zawód zaufania publicznego.
I dlaczego dwóch prokuratorów odmówiło wszczęcia śledztwa z mojego zawiadomienia?

Jest jeszcze jedna kwestia, ilu niewinnych Obywateli kraju nad Wisłą na podstawie takich ekspertyz zostało bezprawnie skazanych!!!!!!!!
Może to jest powód odmowy wszczęcia śledztwa!!!!!!!!!!!

Inne zapisy autora:

0

Avatar
tomm

61 publikacje
21 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816