Artykuły redakcyjne
Like

NISKI LOT SĄDU NAJWYŻSZEGO

29/04/2016
551 Wyświetlenia
2 Komentarze
4 minut czytania
NISKI LOT SĄDU NAJWYŻSZEGO

26 kwietnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego (dalej: „ZOSSN”) podjęło uchwałę stwierdzającą m.in., że „Nieopublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzający niezgodność z Konstytucją określonego przepisu uchyla domniemanie jego zgodności z Konstytucją z chwilą ogłoszenia wyroku przez Trybunał Konstytucyjny”. Odcinając się od emocji, które zdominowały przekaz medialny na ten temat, ośmielam się odnieść do tej uchwały pod względem merytorycznym.

0


 

 

 

Do oceny merytorycznej przywołam treść art. 190 ust. 2  Konstytucji, który stwierdza, że „Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego (…) podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Jeżeli akt nie był ogłoszony, orzeczenie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej <Monitor Polski>”. Z tego przepisu wynika w jaki sposób wyroki Trybunału Konstytucyjnego (dalej: „TK”) mają być ogłaszane – w organie urzędowym lub w Monitorze Polskim. Innych sposobów ogłaszania tych wyroków Konstytucja nie przewiduje. Następny w kolejności przepis – art. 190 ust. 3 Konstytucji – stwierdza m.in., że „Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”. Z tych dwóch przepisów wynika wprost, że wejście w życie wyroku TK następuje dopiero w momencie jego ogłoszenia w organie urzędowym.

Do momentu wydania omawianej uchwały ZGSSN uważałem, że moment wejścia w życie wyroku TK jest zarazem momentem, od którego następują wszystkie skutki jakie ten wyrok za sobą niesie. Skoro Konstytucja wskazuje moment wejścia w życie wyroku TK, to wraz z tym momentem powinny następować również wszystkie jego skutki. Taki wniosek jest oczywisty i narzuca się sam. Tymczasem w dyskutowanej uchwale ZOSSN podzielono skutki wyroku na uchylenie domniemania zgodności z Konstytucją i wszystkie pozostałe skutki. Następnie zastosowano do tego wyodrębnionego skutku inne zasady. Stwierdzono, że ten skutek wyprzedza moment wejścia w życie wyroku TK. Nie potrafię inaczej zrozumieć uchwały ZOSSN. Skoro domniemanie zgodności z Konstytucją ma być uchylone już w chwili wydania wyroku TK, to musi wyprzedzać wejście w życie tego wyroku, które zgodnie z Konstytucją nastąpi dopiero w momencie ogłoszenia w organie urzędowym. Innymi słowy ZOSSN uchwaliło, że wyrok TK częściowo wchodzi w życie wcześniej niż Konstytucja przewiduje.

ZOSSN nie uzasadniło na jakiej podstawie różnicuje skutki wyroku TK i przypisuje im różne daty, od których następują. Nie podano też na jakiej podstawie wprowadzono wyłom w zasadzie, że wejście w życie wyroku TK następuje dopiero w momencie jego ogłoszenia w organie urzędowym (art. 192 ust. 2 i 3 Konstytucji). Nie publikując jakiegokolwiek uzasadnienia tej uchwały ZOSSN znacznie ograniczyło możliwość dalszej polemiki ze swoim stanowiskiem, niemniej pewne pytania narzucają się same i nie można ich nie postawić. Znaczenie uchylenia domniemania zgodności z Konstytucją jest nie do przecenienia, albowiem zwalnia sędziów sądów powszechnych i wojskowych od obowiązku stosowania przepisów zakwestionowanych przez TK. Czy uchwała  ZOSSN, dająca się sprowadzić do stwierdzenia „wyrok TK częściowo wchodzi w życie wcześniej niż Konstytucja przewiduje”, nie nosi cech próby obejścia art. 192 ust. 2 i 3 Konstytucji? Czy nie jest to próba przeforsowania możliwości niestosowania przez sądy przepisów zakwestionowanych w wyrokach TK mimo braku ich wejścia w życie zgodnego z Konstytucją?

 

Robert Ginalski

Autor ukończył Aplikację Radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz jest magistrem prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816