HYDE PARK
Like

Nienawiść przeciwko niewiernym! Czyli co mówi Koran i Hadisy

13/05/2016
2139 Wyświetlenia
9 Komentarze
45 minut czytania
Nienawiść przeciwko niewiernym! Czyli co mówi Koran i Hadisy

„Prawdziwą bronią masowej zagłady jest pożądanie męczeństwa. Miliony z was już są szahidami. Pół miliona męczenników wystarczy muzułmanom do kontrolowania całej ziemi raz na zawsze. W końcu dni islam musi kontrolować ziemię, czy nam się to podoba czy nie” – szejk Abu Hamza al-Masri

0


akabiaaaaaaaaaaaaa

 

 

 

 

„Wiedz, że Raj jest w cieniu mieczy” Bukhari, V4, B52, Nr73

 

Wersy z Koranu, które nakazują nienawiść, przeciwko nie muzułmanom:

 

Koran 2:191 – 193

I zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie, i wypędzajcie ich, skąd oni was wypędzili – Prześladowanie jest gorsze niż zabicie. – I nie zwalczajcie ich przy świętym Meczecie, dopóki oni nie będą was tam zwalczać. Gdziekolwiek oni będą walczyć przeciw wam, zabijajcie ich! – Taka jest odpłata niewiernym!

Ale jeśli oni się powstrzymają… – Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

I zwalczajcie ich, aż ustanie prześladowanie i religia będzie należeć do Boga. A jeśli oni się powstrzymają, to wyrzeknijcie się wrogości, oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!

– początkowy okres Islamu, kiedy Mahomet nie miał jeszcze wystarczających sił, by w pełni prowadzić ekspansję

 

Koran 2:244

Walczcie na drodze Boga i wiedzcie, że Bóg jest słyszący, wszechwiedzący!

 

Koran 2:216

Przepisana wam jest walka, chociaż jest wam nienawistna. Być może, czujecie wstręt do jakiejś rzeczy, choć jest dla was dobra. Być może, kochacie jakąś rzecz, choć jest dla was zła. Bóg wie, ale wy nie wiecie!”

 

Koran 3:56

Tych, którzy nie uwierzyli, ukarzę karą straszną na tym świecie i w życiu ostatecznym; i oni nie będą mieli pomocników.”

 

Koran 3:151

My wrzucimy w serca tych, którzy nie uwierzyli, przerażenie za to, iż oni dodawali Bogu, jako współtowarzyszy to, czemu On nie zesłał żadnej władzy. Ich miejscem schronienia będzie ogień. A jakże złe to miejsce pobytu dla niesprawiedliwych! – Tu mówi wprost o bałwochwalcach, ale obejmuje również chrześcijan, ponieważ wierzą w Trójcę Świętą (tzn. Mahomet błędnie interpretował Trójcę Św., jako trzy oddzielne postacie.)

 

ISIS. 2aa

 

Koran 4:74

Niechże walczą na drodze Boga ci, którzy za życie tego świata kupują życie ostateczne! A kto walczy na drodze Boga i zostanie zabity albo zwycięży, otrzyma od Nas nagrodę ogromną. – Męczennicy islamu są przeciwieństwem pierwszych chrześcijan, którzy potulnie szli na rzeź. Tu muzułmanów zabitych w walce, którzy próbują zadać śmierć i zniszczenie na drodze Boga, uważa się za męczenników. To jest podstawa teologiczna dla dzisiejszych zamachowców-samobójców.

 

Koran 4:76

Ci, którzy wierzą, walczą na drodze Boga, a ci, którzy nie wierzą, walczą na drodze Saguta. Walczcie, więc z poplecznikami szatana! Zaprawdę, podstęp szatana jest słaby!

 

Koran 4:89

Oni by chcieli, abyście byli niewiernymi, tak jak oni są niewiernymi, abyście, więc byli równi. Przeto nie bierzcie sobie opiekunów spośród nich, dopóki oni nie wywędrują razem na drodze Boga. A jeśli się odwrócą, to chwytajcie i zabijajcie ich, gdziekolwiek ich znajdziecie! I nie bierzcie sobie spośród nich ani opiekuna, ani pomocnika!

 

Koran 4:95

Ci spośród wiernych, którzy siedzą spokojnie – oprócz tych, którzy doznali szkody – i ci, którzy z zapałem walczą na drodze Boga swoimi dobrami i swoim życiem – nie są wcale równi. Wywyższył Bóg gorliwie walczących swoimi dobrami i swoim życiem nad tych, którzy siedzą spokojnie, o jeden stopień. Wszystkim Bóg obiecał rzeczy piękne. Lecz Bóg wyróżnił walczących gorliwie ponad tych, którzy siedzą spokojnie, nagrodą ogromną – Ten fragment krytykuje” pokojowymi “muzułmanów, którzy nie przyłączają się do przemocy, dając im do zrozumienia, że są oni mniej warci w oczach Allaha. Obala także mit, że współczesny “dżihad” nie oznacza świętej wojny w Koranie, lecz duchową walkę zaangażować się w Dżihad, co nie ma sensu, jeśli oznaczało to walkę wewnętrzną). Według tego wersetu, Bóg pozwoli niepełnosprawnych do raju, ale także zapewni większą nagrodę dla tych, którzy są w stanie zabijać innych w jego sprawy.

 

ISIS. 4aa

 

Koran 4:104

I nie traćcie ducha w ściganiu tych ludzi! Kiedy wy cierpicie, to i oni cierpią, tak jak wy cierpicie; ale wy spodziewacie się od Boga tego, czego oni się nie spodziewają. Bóg jest wszechwiedzący, mądry!

 

Koran 5:33

Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.

 

Koran 8:12

Twój Pan objawił aniołom: “Oto Ja jestem z wami! Umocnijcie, więc tych, którzy wierzą! Ja wrzucę strach w serca niewiernych. Bijcie ich, więc po karkach! Bijcie ich po wszystkich palcach!” –  Nikt rozsądny nie będzie interpretować za duchową walkę.

 

Koran 8:15 – 16

O wy, którzy wierzycie! Kiedy spotkacie niewiernych, posuwających się w marszu, to nie odwracajcie się do nich plecami!

A kto tego dnia odwróci się do nich plecami – jeśli nie czyni tego powracając do bitwy albo przyłączając się do oddziału – to ten ściągnie na siebie gniew Boga, a jego miejscem schronienia będzie Gehenna! A jakże to złe miejsce przybycia!

 

Koran 8:39

Zwalczajcie ich, aż nie będzie już buntu i religia w całości będzie należeć do Boga.” A jeśli oni się powstrzymają… To, zaprawdę, Bóg widzi jasno, co czynicie! – (Według  Ibn Ishak / Hisham 324) Muhammad wyjaśnia, że “Bóg nie może mieć żadnych rywali.”

 

Koran 8:57

A jeśli spotkasz się z nimi na wojnie, to postępuj z nimi w taki sposób, by rozproszyć tych, którzy znajdują się za nimi. Być może, oni się opamiętają!

 

Koran 8:67

Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców, dopóki on nie dokona całkowitego podboju ziemi. Wy pragniecie tego, co przypadkowe na tym świecie, a Bóg chce życia ostatecznego. Bóg jest potężny, mądry!

 

Koran 8:59 – 60

I niech nie sądzą ci, którzy nie uwierzyli, że nas wyprzedzą. Oni przecież nie są zdolni niczego udaremnić!

Przygotujcie przeciwko nim, ile możecie sił i oddziałów konnicy, którymi moglibyście przerazić wroga Boga i wroga waszego, jak również innych, którzy są poza nimi, a których wy nie znacie. Bóg ich zna! A to, co wy rozdajecie na drodze Boga, to zostanie wam w pełni oddane i nie doznacie niesprawiedliwości.

 

Koran 8:65

O proroku! Pobudzaj wiernych do walki! Jeśli wśród was jest dwudziestu cierpliwych, to zwyciężą dwustu; a jeśli jest stu wśród was, to oni zwyciężą tysiąc niewiernych, ponieważ oni są ludźmi, którzy nie rozumieją.

 

Islamiści po zabiciu kobiety przez poderżnięcie jej gardła i zbierający jej krew do miski, trzymając jej głowę w taki sposób, że dosłownie wysysają jej życie z szyiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

 

Koran 9:5

A kiedy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie dla nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli oni się nawrócą i będą odprawiać modlitwę, i dawać jałmużnę, to dajcie im wolną drogę. Zaprawdę, Bóg jest przebaczający, litościwy!

– Według tego wersetu, najlepszym sposobem zachowania bezpieczeństwa od przemocy muzułmańskiej jest islam (modlitwa (salat) i jałmużna (Zakat), które należą do Pięciu filarów religii). Popularne twierdzenie, że Koran inspiruje tylko do przemocy w kontekście samoobrony jest poważnie zakwestionowane przez ten fragment Koranu.

 

Koran 9:14

Zwalczajcie ich! Bóg ukarze ich przez wasze ręce i okryje ich wstydem; i dopomoże wam zwyciężyć ich. On uleczy piersi ludzi wierzących,

 

Koran 9:20

Ci, którzy uwierzyli, ci, którzy wywędrowali wspólnie, ci, którzy walczyli na drodze Boga swoim majątkiem i swoimi duszami, będą mieli najwyższy stopień u Boga – oni są tymi, którzy osiągnęli sukces!

 

Koran 9:29

Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego, co zakazał Bóg i Jego Posłaniec, i nie poddają się religii prawdy – spośród tych, którym została dana Księga – dopóki oni nie zapłacą daniny własną ręką i nie zostaną upokorzeni.

– „Ludzie Księgi “odnosi się do chrześcijan i Żydów. Według tego wersetu, mają być brutalnie podporządkowani, a jedynym uzasadnieniem jest ich status religijny. Ten rozdział był jednym z ostatnich “objawień” z Bogiem i uruchomił wytrwałą ekspansję militarną, w której towarzyszom Mahometa udało się podbić dwie trzecie świata chrześcijańskiego w ciągu zaledwie 100 lat. Islam ma zdominować wszystkich innych ludzi i wyznań.

 

Ukrzyżowani niczym Chrystus. - Prawdziwe męczeństwo

Ukrzyżowani niczym Chrystus. – Prawdziwe męczeństwo

 

Koran 9:30

Żydzi powiedzieli: “Uzajr jest synem Boga.” A chrześcijanie powiedzieli: “Mesjasz jest synem Boga.” Takie są słowa wypowiedziane ich ustami. Oni naśladują słowa tych, którzy przedtem nie wierzyli. Niech zwalczy ich Bóg! Jakże oni są przewrotni!

 

Koran 9:38 – 39

O wy, którzy wierzycie! Dlaczegoż, kiedy wam mówią: “Ruszajcie na drogę Boga!” – Tak ciążycie ku ziemi? Czy podoba wam się bardziej życie tego świata, czy życie ostateczne? Przecież używanie życia tego świata w porównaniu z życiem ostatecznym – jest mizerne!

A jeśli nie wyruszycie, to ukarze was Bóg karą bolesną i zmieni was na inny naród. A wy nie możecie Mu w niczym zaszkodzić. Przecież Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

 

 

– Jest to ostrzeżenie dla tych, którzy odmówią walki, będą karani piekłem.

 

„Opanujemy ziemię watykańską; opanujemy Rzym i zaprowadzimy tam islam.  – Szejk Muhammad bin Abd al-Rahman al-Arif

 

Zrozpaczony ojciec po stracie dziecka

Zrozpaczony ojciec po stracie dziecka

 

Koran 9:41 – 42

Wyruszajcie – lekko i ciężkozbrojni! Walczcie waszymi majątkami i waszymi duszami na drodze Boga! To jest dla was lepsze, gdybyście mogli wiedzieć!

Jeśliby zysk był bliski, a droga umiarkowana, to oni z pewnością poszliby za tobą. Lecz daleka dla nich była odległość. Oni będą przysięgać na Boga: “Gdybyśmy mogli, wyruszylibyśmy z wami!” Oni gubią siebie samych. A Bóg wie doskonale, że oni są kłamcami.

 

– Jest to sprzeczne z mitem, że muzułmanie mają walczyć tylko w samoobronie, ponieważ sformułowanie sugeruje, że walka ma być prowadzona na dużą odległość od domu (w innym kraju i na ziemi chrześcijańskiej).

 

Koran 9:73

O Proroku! Walcz przeciwko niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. Jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!

 

– Wyjaśnia, dlaczego dzisiejsze pobożni muzułmanie mają mało szacunku dla tych, poza wiarą.

 

Koran 9:88

Lecz Posłaniec i ci, którzy uwierzyli wraz z nim, zmagali się w walce swoim majątkiem i swoimi duszami. Dla nich będą dobra i oni będą szczęśliwi!

 

Koran 9:111

Zaprawdę, Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian, za co otrzymają Ogród. Oni walczą na drodze Boga i zabijają, i są zabijani, zgodnie z Jego prawdziwą obietnicą w Torze, Ewangelii i w Koranie. A kto wierniej wypełnia swoje przymierze aniżeli Bóg? Cieszcie się, więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To jest osiągnięcie ogromne!

 

dżhad 6

 

Koran 9:123

O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was. Niech się spotkają z waszą surowością.

 

Koran 17:16

A kiedy chcemy zgubić jakieś miasto, to nakazujemy jego mieszkańcom żyjącym w dobrobycie, aby oddawali się tam rozpuście. Wtedy sprawdza się nad nim słowo i niszczymy je całkowicie.

 

– Należy pamiętać, że przestępstwo jest przestępstwem moralnym, a kara jest” zupełne zniszczenie. ”

 

Koran 18:65

Przypowieść ta kładzie podwalinę teologiczną dla honorowych zabójstw, w których członek rodziny zostaje zamordowany, ponieważ przyniósł wstyd rodzinie, poprzez apostazję lub postrzeganej niedyskrecji moralnej. Historia (nie znajduje się w żadnym źródle żydowskim czy chrześcijańskim) mówi o Mojżeszu spotykającego człowieka o “specyficznej wiedzy”, który robi rzeczy, które wydają się nie mieć sensu, ale są uzasadnione w późniejszym wyjaśnieniu. Jednym z takich działań jest zamordowanie młodego człowieka bez wyraźnego powodu (74). Jednak „mądry człowiek” później wyjaśnia, że zabił, ponieważ bał się, że chłopiec będzie “zasmucać” jego rodziców przez “nieposłuszeństwa i niewiarę.” Powód morderstwa dla honoru jest usankcjonowany przez szariat Reliance w Traveler (Umdat al-Saliq) mówi, że karą za morderstwo nie ma zastosowania, gdy rodzic lub dziadek zabija swoje potomstwo (o.1.1-2).)

 

– z powodu obszernego materiału podaję link:

 

http://quran.com/18/65

 

Koran 21:44

Pozwoliliśmy używać dóbr tego świata – im i ich ojcom – jak długo potrwa ich życie. Czy oni nie widzą, że My przychodzimy na ziemię, zmniejszając ją po krańcach? Mogą oni, zatem być zwycięzcami?

 

14293709834727_700

 

Koran 25:52

Nie słuchaj więc niewiernych i zwalczaj ich z wielkim zapałem, przy jego pomocy.

 

– zwalczaj – to Dżihad – oczywiście nie w osobistym kontekście. Jest to również istotne, aby podkreślić, że jest to Mekkański werset.

 

Koran 33:60-62

Jeśli obłudnicy i ci, w których sercach jest choroba, jak i ci, którzy szerzą niepokoje w Medynie, nie zaprzestaną swoich poczynań, to My pobudzimy ciebie do wystąpienia przeciw nim. Wtedy oni pozostaną z tobą w sąsiedztwie niewiele czasu.

 

Przeklęci! Gdziekolwiek się znajdą, zostaną schwytani i zabici bez Litości; Zgodnie ze zwyczajem Boga ustanowionym dla minionych pokoleń. A nie znajdziesz odmiany w zwyczaju Boga.

 

ISIS. 5aa

 

Koran3:167

I aby mógł poznać obłudników. Powiedziano im: “Przybywajcie! Walczcie na drodze Boga!” Albo: “Brońcie się!” Oni powiedzieli: “Jeślibyśmy umieli walczyć, to z pewnością poszlibyśmy za wami.” Oni tego dnia bliżsi byli niewiary aniżeli wiary. Oni mówią swoimi ustami to, czego nie ma w ich sercach. Bóg wie najlepiej, co oni ukrywają!

 

Koran 5:51-52

O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan; oni są przyjaciółmi jedni dla drugich. A kto z was bierze ich sobie za przyjaciół, to sam jest spośród nich. Zaprawdę, Bóg nie prowadzi drogą prostą ludu niesprawiedliwych!

 

I widzisz tych, w których sercach jest choroba, jak śpieszą do nich, mówiąc: “Obawiamy się, że dosięgnie nas zmienność losu.” Być może, Bóg da zwycięstwo albo jakiś rozkaz od Siebie i oni zaczną żałować tego, co ukrywali w swoich duszach.

 

Koran 47:3-4

Tak jest, dlatego, że ci, którzy nie wierzą, postępują za kłamstwem; natomiast ci, którzy wierzą, postępują za prawdą od ich Pana. W ten sposób Bóg przytacza ludziom przykłady.

 

Kiedy więc spotkacie tych, którzy nie wierzą, to uderzcie ich mieczem po szyi; a kiedy ich całkiem rozbijecie, to mocno zaciśnijcie na nich pęta. A potem albo ich ułaskawicie, albo żądajcie okupu, aż wojna złoży swoje ciężary. Tak jest! Lecz jeśliby zechciał Bóg, to Sam zemściłby się na nich, lecz On chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to On nie uczyni ich uczynków daremnymi.

 

– Ci, którzy odrzucają Boga mają być zabici w Dżihadzie. Ranni mają być przetrzymywana dla okupu. Jedynym powodem, Allah sam nie robi brudnej robotę, testuje wierność muzułmanów. Ci, którzy zabijają zdają test.

 

Koran 47:35

Nie słabnijcie więc i wzywajcie do pokoju, kiedy jesteście górą. Bóg jest z wami. On nie zniweczy waszych dzieł.

 

niewierny musi zginąć

niewierny musi zginąć

 

Koran 48:17

Nie ma jednak żadnej nagany dla ślepego, nie ma też żadnej nagany dla kulawego ani też nie ma żadnej nagany dla chorego. A kto będzie posłuszny Bogu i Jego Posłańcowi, tego On wprowadzi do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki. A kto odwróci się plecami, tego On ukarze karą bolesną.

 

– Współcześni apologeci czasami twierdzą, że dżihad oznacza” duchową walkę “. Jeśli tak, to dlaczego tylko niewidomi, chromi i chorzy są zwolnieni od dżihadu? Werset ten mówi również, że ci, którzy nie walczą, będą cierpieć męki w piekle.

 

Koran 48:29

Muhammad jest posłańcem Boga. Ci, którzy są razem z nim, są gwałtowni wobec niewiernych, a miłosierni względem siebie. Widzisz ich kłaniających się, wybijających pokłony, poszukujących łaski Boga i Jego zadowolenia. Ich znamię jest na ich twarzach, od śladów wybijania pokłonów. Taka jest ich przypowieść w Torze i taka jest ich przypowieść w Ewangelii: “Są oni jak ziarno zasiane, które wypuszcza kiełek i wzmacnia go, i staje się twardy, i trzyma się prosto na swoim źdźble, wprawiając w podziw siewców” – to, żeby przez nich doprowadzić do wściekłości niewiernych. Bóg obiecał tym spośród nich, którzy uwierzyli i pełnili dobre dzieła, przebaczenie i nagrodę ogromną.

 

– Islam nie traktuje wszystkich jednakowo. Ten werset mówi muzułmanom, że są dwa bardzo różne standardy, które są stosowane na podstawie przynależności religijnej.

 

Koran 61/4

Zaprawdę, Bóg miłuje tych, którzy walczą na Jego drodze w zwartych szeregach, jak gdyby byli budowlą solidną.

 

– tu jest mowa o konflikcie fizycznym, nie duchowym

 

Koran 61:9

On jest Tym, który wysłał Swojego Posłańca z drogą prostą i religią prawdy, aby ją wznieść ponad wszelką religię, chociażby to było nienawistne dla bałwochwalców.

 

Koran 61:10-12

O wy, którzy wierzycie! Czyż mogę ukazać wam handel, który by was wybawił od kary bolesnej?

 

Będziecie wierzyć w Boga i Jego Posłańca! Będziecie walczyć na drodze Boga waszym majątkiem i waszymi duszami! To będzie lepsze dla was – o, gdybyście tylko mogli to wiedzieć!

 

Wtedy On przebaczy wam wasze grzechy i wprowadzi was do Ogrodów, gdzie w dole płyną strumyki, i do mieszkań przyjemnych w Ogrodach Edenu. To jest osiągnięcie ogromne!

 

– Ten werset odnosi się do walki fizycznej w celu zwycięstwa Islamu nad innymi religiami (patrz wyżej). Korzystaj z arabskiego słowa, Dżihad.

 

ścięcie niewiernego

 

Koran 66:9

O Proroku! Zwalczaj niewiernych i obłudników i bądź względem nich surowy! Ich miejscem schronienia będzie Gehenna. A jakże nieszczęsne to miejsce przybycia!

 

– Kontekstem jest wyraźnie święta wojna, a zakres przemocy jest poszerzony o “hipokrytów” – tych, którzy nazywają się muzułmanami, ale nie stosują się do nauk.

 

Koran 5:33

Zapłatą dla tych, którzy zwalczają Boga i Jego Posłańca i starają się szerzyć zepsucie na ziemi, będzie tylko to, iż będą oni zabici lub ukrzyżowani albo też obetnie im się rękę i nogę naprzemianległe, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie i kary bolesnej w życiu ostatecznym.

 

ISIS. 9aa

 

Koran 33:26 – 27

I On sprowadził z ich twierdz tych ludzi Księgi, którzy im pomagali, i rzucił w ich serca strach. Część z nich zabiliście, a część wzięliście do niewoli.

 

I On dał wam w dziedzictwo ich ziemię, ich domostwa i ich bogactwa, oraz ziemię, której nie deptały wasze stopy. Bóg jest nad każdą rzeczą wszechwładny!

 

Saifur Rahman, Sealed Nektar – str.227-228 – “Obejmij islam … Jeśli dwa razy zaakceptujesz Islam, będziesz trwać w panowaniu nad swoim krajem, ale jeśli odmówisz mojemu wezwaniu, musisz pamiętać, że wszystkie posiadłości łatwo można stracić. Moi jeźdźcy będą przywłaszczać Twoją ziemię, a moje proroctwo obejmie przewagę nad twoją władzą “. Jeden z kilku listów od Mahometa do władców innych krajów. Przesłanie powinno być oczywiste dla wszystkich. Przyjmij Islam lub stracisz władzę i kraj.

 

Każdy z nas słyszał wielokrotnie o „świętej” księdze Islamu, o Koranie, jednak niewielu ma świadomość, czym są Hadisy. Hadisy są opowieściami, które przytaczają wypowiedzi proroka Mahometa oraz jego czyny, przekazane przez jego żony, członków rodziny, przyjaciół oraz przywódców religijnych. W świecie Islamu są traktowane przez muzułmanów, jako równie natchnione jak sam Koran, są najważniejsze po Koranie, jako źródło muzułmańskiego prawa szariatu.

 

Więc zapraszam do lektury i refleksji.

 

Wybrane Hadisy perskiego muzułmańskiego uczonego, sunnity, autora najbardziej znanego i najwyżej cenionego przez sunnitów zbioru tradycji Proroka (hadisów) „Al-Dżami as-Sahih”: Al-Bukhari

 

Opowiadane przez Abdullah bin Masud:

 

Poprosiłem Apostoła Allaha: “O Boży apostole! Jaki jest najlepszy uczynek?” On odpowiedział: “Aby odprawić modlitwy w ich wcześniej podanych stałych porach.” Zapytałem: “Co to jest następne w dobroci?” On odpowiedział: “Aby być dobrym i posłusznym w stosunku do rodziców.” I dalej zapytałem, co będzie dalej w dobroci? “On odpowiedział:” Aby wziąć udział w Dżihadzie z przyczyny Allaha. “Nie pytałem już Apostoła Allaha i gdybym zapytał go więcej, to on powiedziałby mi więcej. –Sahih Bukhari, Book 52:41

 

Opowiadane Anas bin Malik:

 

Prorok powiedział: “Nikt, kto umiera i znajdzie dobro od Boga (w życiu) nie chciałby wrócić do tego świata, nawet gdyby miał dostać cały świat i wszystko, co na nim jest, z wyjątkiem męczennika, który, widząc przewagę męczeństwa, chciałby wrócić do świata doczesnego i ponownie zostać zabity (z przyczyny Allaha). ”

Opowiadane przez Anasa:

Prorok powiedział: “Jedno przedsięwzięcie ( w walce) z przyczyny Allaha w godzinach popołudniowych lub przedpołudniem jest lepsze niż cały świat…” – Sahih Bukhari, Book 52:53

 

Opowiadane “Abdullah bin ‘Umar:

 

Boży apostoł powiedział: “Będziesz (tj. muzułmanie) walczyć przeciwko Żydom aż niektórzy z nich będą chować się za kamienie. Kamienie będą (ich zdradzić) mówić: ‘O’ Abdullah (tj. niewolniku Boga)! Jest Żyd, ukrywa się za mną, więc go zabij “. – Sahih Bukhari, Book 52:176

 

ISIS_killers

 

Opowiadane przez Abu Huraira:

 

“Apostoł Allaha powiedział: “Godzina nie nadejdzie zanim nie będziesz walczył z żydami, a kamień, za którym ukrywa się żyd nie powie: “O muzułmaninie! Tu jest żyd kryjący się za mną, więc go zabij.” –  Sahih Bukhari, Book 52:177

 

Opowiadane przez As-Sab bin Jaththama:

 

„Prorok … był zapytany, czy dopuszczalne było zaatakowanie pogańskich wojowników w nocy, kiedy było prawdopodobieństwo narażenie ich kobiet i dzieci na niebezpieczeństwo. Prorok odpowiedział: “Oni (czyli kobiety i dzieci) należą do nich (czyli pogan).”  W tym hadisie Mahomet oświadcza, że dopuszczalne jest zabijanie cywili w trakcie ataku na wroga. Jest to uzasadnienie dla wielu islamskich zamachów terrorystycznych. – Sahih Bukhari, Book 52:256

 

Opowiadane Abu Musa:

 

Mężczyzna przyszedł do Proroka i zapytał: “Jeden człowiek walczy o łup wojenny; kolejny walczy o sławę a trzeci walczy na pokaz;?, Który walczy z Bożej Przyczyny? ” Prorok powiedział: “Ten, co walczy, w imię Słowa Bożego, (czyli w imię Islamu) powinien być najlepszy; walczy z bożej przyczyny.” – Słowa Mahometa są podstawą ofensywnego Dżihadu – szerzenia islamu siłą. Tak to było rozumiane przez jego towarzyszy, a przez islamskich terrorystów dzisiaj.  – Sahih Bukhari (52:65)

 

Opowiadane przez Abu Huraira:

 

Boży apostoł powiedział: “Zostałem wysłany z najkrótszym wyrażeniem mającym najszersze znaczenie, i odniosłem zwycięstwo przez terror (oddanym w sercach wroga),” – Sahih Bukhari (52: 220)

 

Prorok obciął dłonie i stopy mężczyzn z plemienia Uraina i nie przyżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli – Sahih Bukhari 82:795

 

Towarzysz proroka, kalif Umar, wysłał muzułmanów do wielkich krajów, aby walczyć z poganami, … Kiedy dotarliśmy do kraju wroga, przedstawiciel Khosrau ( Persja ) wyszedł ku nam z 40000 wojowników. Tłumacz wystąpił do przodu i przemówił ” niech jeden z was rozmawia ze mną! ” Al-Mughira odparł: ” Nasz prorok, wysłannik naszego Pana rozkazał nam, abyśmy walczyli z wami, dopóki nie zaczniecie wyznawać Allaha, lub nie złożycie nam Jizya ( trybutu ). Nasz prorok przekazał nam słowa naszego Pana: ” Ktokolwiek z nas zginie, jako męczennik, pójdzie do Raju i będzie wiódł życie w luksusie, jakiego nigdy nie widział, a ci z nas, co zostaną żywi będą nad wami panować” – Sahih Bukhari 53:386

 

Islamic-State-Beheads-Copts-in-Libya-IP_0aaaaaaaaaaaa

 

( link do księgi Al – Bukariego poświęconej dżihadowi. jęz. ang. – http://www.sahih-bukhari.com/Pages/Bukhari_4_52.php )

 

Abu Dawud, były znany perski kolekcjoner proroczych hadisów. – “kanoniczne “zbiory Hadisów uznane przez sunnickich muzułmanów, w Sunan Abi Dawud.

 

Opowiadane przez Anas ibn Malik: Prorok (pokój niech będzie z nim) powiedział: Trzy rzeczy są fundamentem wiary: powstrzymanie się od (zabijania) osoby, która wypowiada: “Nie ma boga prócz Allaha”, i nie ogłaszać go niewierzącym, co grzech popełnia, i nie ekskomunikować go z islamu za jego jakieś działania; a dżihad będzie wykonywany w sposób ciągły od dnia, kiedy Bóg wysłał mnie, jako proroka aż do dnia, kiedy ostatni członek mojej społeczności będzie walczyć z Dajjal (Antychryst). Tyrania żadnego tyrana i sprawiedliwość byle (władcy), nie unieważni go. Trzeba mieć wiarę w Boski dekret. – Abu Dawud (14:2526)

 

Opowiadane przez Abu Hurayrah:

 

Prorok (pokój z nim) powiedział: Dążenie na drodze Allaha (Dżihad) spoczywa na tobie wraz z każdym władcą, czy jest on pobożny lub bezbożny; modlitwa jest obowiązkiem spoczywającym na tobie za każdego wierzącego, pobożnego i bezbożnego, nawet, jeśli popełnia grzechy ciężkie…. – Abu Dawud (14: 2527)

 

Opowiadane przez Abdullah ibn Mas’ud:

 

Prorok (pokój z nim) powiedział: Nasz Pan Najwyższy jest zadowolony z człowiekiem, który walczy na drodze Allaha, Potężnego; następnie jego towarzysze uciekli (tj. wycofał). Ale on wiedział, że to grzech ( ucieczka z dala od pola bitwy), więc wrócił, a jego krew została przelana. Następnie Allah, Potężny, powiedział do swoich aniołów: Spójrzcie na mojego sługę; Wrócił szukając tego, co mam dla niego (czyli nagrodę),… – Abu Dawud (14: 2530)

 

H17-SahihMuslim_3Daaaaaaaaaaaaaa

 

Ze zbioru arabskiego historiografa i teologa pochodzenia perskiego, At-Tabari’iego

 

“A rankiem po zabiciu Ashrafa, Prorok obwieścił: “Zabij każdego żyda, który wpadnie pod twoją moc” (Hadis Tabari 7:97)

 

[Ashraf był poetą, zabity przez ludzi Mahometa, za zniewagę islam] – czy nie przypomina to wam niedawnych wydarzeń w Europie?

 

“Zabijanie niewierzących jest mała sprawą dla nas.” (Hadis Tabari 9:69) – słowa Mahometa proroka Islamu.

 

Z kolekcji Sahih Muslim autorstwa Muslim ibn al-Hajjaj:

 

“Posłaniec Allaha powiedział: Przykazałem by walczyć przeciwko ludziom, dopóki nie zaświadczą, że nie ma boga nad Allaha a Mahomet jest jego prorokiem.” (Hadis Muslim (1:33)

 

Podsumowanie:

 

Faktem jest, że są pewne wersy z najbardziej świętych tekstów islamu, czyli z Koranu, które mogą być interpretowane, aby pasowały do ​​współczesnej cnoty religijnej tolerancji i powszechnego braterstwa. Są to, wcześniejsze “Mekkańskie” wersety, które są jednak uchylone przez późniejsze. Przykład Mahometa pokazuje, że islam jest religią pokoju, kiedy muzułmanie nie są zbyt liczni i nie są zbyt silni. Jednak wszystko zaczyna się zmieniać, kiedy ich populacja wzrasta i stają się znaczącą siłą. Jeśli spojrzymy na mapę świata przekonamy się o tym doskonale. W Europie, ogólnie w krajach cywilizacji zachodniej, gdzie Islam nie stał się jeszcze dominującym systemem polityczno-religijnym, muzułmanie wzorem swoich pierwszych współwyznawców z okresu Mekkańskiego, często robią z siebie ofiary nietolerancji, choć obficie czerpią ze swobód religijnych i obywatelskich, leżących u podstaw systemu demokratycznego.

 

W regionach takich jak Bliski Wschód czy Pakistan, mniejszości religijne, nie muzułmanie cierpią brutalne prześladowania. Dobrym przykładem może być sprawa chrześcijanki o imieniu Asia Bibi, skazanej przez pakistański sąd na karę śmierci za obrazę Islamu. Warto zorientować się jak wyglądało to bluźnierstwo. Całe zdarzenie miało miejsce na pakistańskiej prowincji, gdzie nieszczęsna kobieta ośmieliła się zaczerpnąć trochę wody z tej samej studni, co muzułmanie. Zastanówmy się, jaka by była reakcja świata Islamu, gdyby niezawisły europejski sąd skazał muzułmanina na karę ( tylko) więzienia, za zrobienie zakupów w sklepie, do którego uczęszczają Chrześcijanie?

 

Koraniczne wersy miecza odegrały kluczową rolę w bardzo realnych masakrach i ludobójstwie, które obejmuje brutalną rzeź milionów Hindusów na subkontynencie Indyjskim zapoczątkowaną islamskim podbojem przez Mahmuda Ghaznavi (ok 1000r n.e.). Podobny los spotykał chrześcijaństwo i judaizm na podbitych terenach, na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i w części Europy. Również Zoroastryzm, starożytna perska religia jest pogardzana przez Islam i ledwo egzystuje we współczesnym Iranie.

 

Najdziwniejszą i najbardziej nieprawdziwą rzeczą, którą można powiedzieć o islamie jest to, że jest to religia pokoju. Jeśli każdy standard, według którego ocenia się na Zachodzie ( potępienie niewolnictwa, imperializm, nietolerancja, represje seksualne, wojny …) byłby stosowany w równym stopniu do islamu, werdykt byłyby katastrofalny. Z drugiej strony zachodni liberałowie powinni nie rezygnować z krytycznego myślenia i powinni odejść od boga poprawności politycznej, zacząć nazywać rzeczy po imieniu oraz zacząć się liczyć z opinią publiczną.

 

Jeden z najbardziej cenionych współczesnych uczonych islamu, szejk Jusuf al-Karadawi, mówi otwarcie o dżihadzie – “W Dżihadzie szukaj wroga i zaatakuj go. Ten typ Dżihadu ma miejsce tylko wtedy, gdy państwo islamskie dokonuje inwazji na inne państwa w celu rozpowszechniania słowa islamu i usunięcia przeszkód stojących na jego drodze. “Gdzie indziej, zauważa: “Islam ma prawo przejąć inicjatywę … To jest religia Allaha i ona jest przeznaczona dla całego świata, ona ma prawo zniszczyć wszystkie przeszkody w postaci instytucji i tradycji … Atakuje instytucje i tradycje w celu uwolnienia ludzi z ich toksycznych wpływów, które naruszają ludzką naturę. Ci, którzy mówią, że Islamski Dżihad jest jedynie dla obrony “ojczyzny islamu” pomniejsza wielkość islamskiego sposobu życia. “

 

Art.256 KK – Polski kodeks karny

 

  • 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  • 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
  • 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej lub naukowej.
  • 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

 

Zastanówmy się, czy to, co przeczytaliśmy powyżej, wersy z Koranu i te pochodzące z Hadisów, drugiego najważniejszego po Koranie, źródła pokojowego i tolerancyjnego Islamu nie podlegają artykułowi 256 Kodeksu Karnego.


Piotr G. Żurek


Inne zapisy autora:

0

Piotr G. Żurek
Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816