Media Watch i recenzje
Like

Nie żyje Kazimierz Świtoń. Zmarł w szpitalu

05/12/2014
601 Wyświetlenia
2 Komentarze
2 minut czytania
Nie żyje Kazimierz Świtoń. Zmarł w szpitalu

„Wczoraj, 4 grudnia w szpitalu w Katowicach zmarł Kazimierz Świtoń, działacz opozycyjny w PRL, współzałożyciel wolnych związków zawodowych, poseł na Sejm I kadencji” – czytamy na stronie solidarnosc.org.pl. Świtoń miał 83 lata.

0


 
Kazimierz Świtoń /Stefan Maszewski /East News/Reporter
Kazimierz Świtoń
/Stefan Maszewski /East News/Reporter

Świtoń w działalność opozycyjną zaangażował się  w 1977 roku. Był współtwórcą Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na Śląsku. 23 lutego 1978 wziął udział w powołaniu pierwszego w Polsce komitetu Wolnych Związków Zawodowych.

Działał w podziemnych strukturach WZZ, następnie w „Solidarności” był sekretarzem zarządu Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „S” i członkiem zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego.

W czasie stanu wojennego internowany na okres około trzech miesięcy, zwolniony z uwagi na stan zdrowia. W 1983 został na krótko aresztowany po podjęciu próby wstawienia tablicy upamiętniającej poległych w trakcie pacyfikacji kopalni Wujek.

Pod koniec lat 80. ponownie włączył się w działalność związkową, wchodząc w skład władz śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

W 1989 zo­stał prze­wod­ni­czą­cym rady na­czel­nej Chrze­ści­jań­sko-De­mo­kra­tycz­ne­go Stron­nic­twa Pracy. W 1990 r. – prze­wod­ni­czą­cym Gór­no­ślą­skiej Chrze­ści­jań­skiej De­mo­kra­cji. W wy­bo­rach w 1991, jako jej kan­dy­dat, uzy­skał man­dat posła na Sejm I ka­den­cji z ra­mie­nia Ruchu Au­to­no­mii Ślą­ska. W 1990 zo­stał od­zna­czo­ny przez pre­zy­den­ta RP na uchodź­stwie Ry­szar­da Ka­czo­row­skie­go Krzy­żem Ka­wa­ler­skim Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski.

0

Maciej Rysiewicz http://www.gorliceiokolice.eu

Dziennikarz i wydawca. Twórca portali "Bobowa Od-Nowa" i "Gorlice i Okolice" w powiecie gorlickim (www.gorliceiokolice.eu). Zastępca redaktora naczelnego portalu "3obieg". Redaktor naczelny portalu "Zdrowie za Zdrowie". W latach 2004-2013 wydawca i redaktor naczelny czasopism "Kalendarz Pszczelarza" i "Przegląd Pszczelarski". Autor książek "Ule i pasieki w Polsce" i "Krynica Zdrój - miasto, ludzie, okolice". Właściciel Wydawnictwa WILCZYSKA (www.wilczyska.eu). Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

628 publikacje
270 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758