Globalnie i Lokalnie
Like

Nie będzie lepszego momentu Cz. 2

12/09/2017
290 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minute czytania
Nie będzie lepszego momentu Cz. 2

Wciąż nieco zapomniani przez ojczyznę Powstańcy Warszawscy mogliby dostać to, na co naprawdę zasługują – wystarczy, żeby Sejm przywrócił (i zaktualizował) ustawę II Rzeczpospolitej nadającej stopnie i prawa oficerskie powstańcom, tak jak ustawa z 1919 roku honorowała Powstańców Styczniowych i – nielicznych – listopadowych. Jak to wygląda w innych krajach?powstanie

Oczywiście żadne z państw nie ma w swojej historii wydarzenia obciążonego tak wielką ofiarą, ani też historia żadnego narodu nie ma równie dramatycznego i bohaterskiego wydarzenia, jak Powstanie Warszawskie. Mimo to, nieliczni już weterani II Wojny Światowej – od Wielkiej Brytanii przez Niemcy, po Rosję – mają się dużo lepiej, niż dzieci polskiego zrywu.

THOUSANDS OF PEOPLE ACROSS THE COUNTRY CELEBRATE ARMED FORCES DAYWielka Brytania, uczestnik obu wojen światowych i licznych konfliktów lokalnych, nie posiada odrębnego ustawodawstwa nadającego specjalny status weteranom wojennym. Szczególne uprawnienia przyznaje się w tym kraju byłym uczestnikom walk zbrojnych na podstawie ogólnych przepisów o rentach i emeryturach. I tak, żołnierzom, którzy doznali w trakcie walk trwałego uszczerbku na zdrowiu, przyznawane są renty inwalidów wojennych, wypłacane niezależnie od wypracowanej emerytury. Inwalidzie wojennemu przysługuje również zwrot kosztów przejazdów autobusem lub pociągiem, związany z leczeniem kontuzji wojennej. Natomiast zawodowi wojskowi otrzymują – z tytułu udziału w walkach – dodatki do pobieranych pensji, a po przejściu w stan spoczynku nabywają prawo do wyższych emerytur. Emerytom wojennym przysługują także bezpłatne leki na recepty, pierwszeństwo w badaniach i leczeniu w państwowych placówkach służby zdrowia, dofinansowanie kosztów np. leczenia dentystycznego i okulistycznego oraz prawo do dodatku socjalnego. Członkom najbliższej rodziny zmarłego kombatanta przysługują tzw. renty pośmiertne.

Brytyjczycy uznają za weteranów 5,5 mln byłych żołnierzy. Dla porównania – Powstańców Warszawskich zostało niespełna trzy tysiące.

1789413308W Rosji wciąż mieszka grubo ponad 1,5 mln inwalidów II Wojny Światowej (czy też – jak ją nazywają Rosjanie – Wielkiej Wojny Ojczyźnianej), jak informuje rosyjskie Ministerstwo Pracy. Przysługują im (także funkcjonariuszom KGB oraz tym, których jedyny udział polegał na pacyfikowaniu okupowanych terytoriów czy rozminowywaniu zdobytych terenów) oraz ich rodzinom stałe dodatki do rent i emerytur. W zakresie opieki zdrowotnej i socjalnej rosyjskie prawo gwarantuje możliwość leczenia w szpitalach dla weteranów, a także pierwszeństwo obsługi w placówkach służby zdrowia i przyjęcia do domów opieki społecznej. Poza kolejnością weterani obsługiwani są również w instytucjach łączności, placówkach kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, przy zakupie biletów na wszystkie rodzaje transportu oraz w przedsiębiorstwach handlu detalicznego i usług dla ludności. Kombatantom przysługują również 50 proc. ulgi w opłatach za mieszkanie i usługi komunalne oraz prawo do zainstalowania poza kolejnością telefonu.

I tu uwaga! – z podobnych przywilejów mogą korzystać pozostali po poległych lub zmarłych kombatantach: niezdolni do pracy oraz wdowy i wdowcy, którzy nie zawarli powtórnego związku małżeńskiego. Państwo pokrywa także koszty pogrzebów poległych i zmarłych uczestników działań zbrojnych.

hqdefault (3)Wstyd to powiedzieć, ale także niemieccy weterani II Wojny Światowej, którym udało się uniknąć procesu i wyroku za zbrodnie wojenne, zaś później dostali się do wojska niemieckiego odtworzonego przez zachodnich i wschodnich aliantów, mają się dzisiaj po stokroć lepiej, niż polscy bohaterowie którzy walczyli o naszą stolicę.

Nie ma żadnego powodu, aby dzisiaj, kiedy w Pałacu Prezydenckim oraz w Sejmie i Senacie zasiadają ludzie, którzy pokazali już nie raz, że bliskie im są patriotyzm i szacunek do tych, którym zawdzięczamy wolną Polskę. Wiem również, a wynika to z rachunku ekonomicznego, że dzisiaj stać nasze państwo na to, aby zamiast jałmużny uhonorować naszych bohaterów pensją oficerską (tak właśnie!), która pozwoli im na godne istnienie. Zasługują na to po tysiąckroć! Podobnie jak na awans na stopnie oficerskie.

I nic nie usprawiedliwi Prezydenta (inicjatywa ustawodawcza), Sejmu i Senatu (uchwalenie ustawy), jeżeli nie przebudzą się z bezczynności w tej sprawie.

Nie będzie lepszego momentu, żeby podziękować naszym bohaterom.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217