Komentarze dnia
Like

„NEWSWEEK” STRASZY WOLNE JEZIORANY SĄDEM ZA KRYTYKĘ ARTYKUŁU PAULI SZEWCZYK PT. „POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE ISTNIAŁY”

27/01/2017
797 Wyświetlenia
2 Komentarze
7 minut czytania
„NEWSWEEK” STRASZY WOLNE JEZIORANY SĄDEM ZA KRYTYKĘ ARTYKUŁU PAULI SZEWCZYK PT. „POLSKIE OBOZY KONCENTRACYJNE ISTNIAŁY”

Dwa dni temu opublikowaliśmy felieton, w którym skrytykowaliśmy skandaliczny artykuł Pauli Szewczyk zatytułowany: „Po wyzwoleniu nazistowskich obozów koncentracyjnych Polacy znowu je uruchomili”. Jeśli ktoś felietonu jeszcze nie przeczytał, zapraszamy do lektury.

0


http://wolnejeziorany.pl/kategorie/felietony-czyli-nieporzadki-gminne-i-krajowe/rzecz-o-zasadnosci-golenia-glow-czyli-paula-szewczyk-lansuje-w-newsweeku-teze-o-polskich-obozach-smierci/

Dziś na naszą skrzynkę przyszedł taki oto mail.

Imię: Jakub

Nazwisko: Kudła

Email: jakub.kudla@ringieraxelspringer.pl

Temat: WEZWANIE DO ZAPRZESTANIA NARUSZANIA DÓBR OSOBISTYCH RINGIER AXEL SPRINGER POLSKA

Dotyczy: materiału „Rzecz o zasadności golenia głów czyli Paula Szewczyk lansuje w „Newsweeku” tezę o polskich obozach śmierci” zamieszczonego w serwisie internetowym wonejeziorany.pl dnia 21 stycznia 2017  roku [dalej: „Materiał”]. 

Szanowni Państwo, 
Działając w imieniu Ringier Axel Springer Polska [dalej: „RASP”] oraz w imieniu Pani Pauli Szewczyk, w nawiązaniu do zamieszczonego na portalu Wolnejeziorany.pl dnia 21 stycznia 2017 roku Materiału oraz opublikowanych do niego komentarzy, [dalej: „Wpisy“], niniejszym na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 23, 24 Kodeksu Cywilnego oraz art. 212 Kodeksu Karnego, wzywam Państwa do: 

1)  Natychmiastowego, nie później niż w terminie 1 godziny od otrzymania niniejszego wezwania drogą elektroniczną, usunięcia Materiału ze stron serwisu internetowego Wolnejeziorany.pl, znajdującego się pod następującym adresem internetowym: 
[font=”Times New Roman”, serif]http://wolnejeziorany.pl/kategorie/felietony-czyli-nieporzadki-gminne-i-krajowe/rzecz-o-zasadnosci-golenia-glow-czyli-paula-szewczyk-lansuje-w-newsweeku-teze-o-polskich-obozach-smierci/[/font] 

2)  Natychmiastowego, nie później niż w terminie 1 godziny od otrzymania niniejszego wezwania drogą elektroniczną, usunięcia Wpisów zamieszczonych pod Materiałem;

3)   Natychmiastowego zaprzestania naruszania dóbr osobistych Pani Pauli Szewczyk na łamach portalu Wolnejeziorany.pl; 

4)   Zamieszczenie, na własny koszt serwisu Wolnejeziorany.pl, na jego stronie, czarną czcionką Times New Roman 12pt, w ramce, na białym tle i utrzymywanie za pośrednictwem linka na głównej stronie portalu www.wolnejeziorany.pl, przez okres 7 dni w niezmienionej formie oświadczenia o następującej treści: 
„Redakcja portalu Wolnejeziorany.pl przeprasza Wydawnictwo Ringier Axel Springer Polska oraz Panią Paulę Szewczyk za naruszenie dóbr osobistych, w szczególności dobrego imienia i godności oraz zniesławienie, dokonanych poprzez publikację krzywdzących informacji w materiale „Rzecz o zasadności golenia głów czyli Paula Szewczyk lansuje w „Newsweeku” tezę o polskich obozach śmierci.”  

5)  zapłaty na rzecz RASP, tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę wywołaną bezprawną publikacją, kwoty 100.000,00- zł (słownie: stu tysięcy złotych) w nieprzekraczalnym terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania niniejszego pisma drogą elektroniczną. Zapłaty należy dokonać na nr konta: 98 1240 5918 1111 0000 4909 4905. 

Jednocześnie informuję, iż w przypadku niezastosowania się do powyższych żądań podjęte zostaną wszelkie kroki prawne mające na celu ochronę praw moich Mocodawców, poprzez skierowanie sprawy wobec redakcji Wolnejeziorany.pl na drogę postępowania sądowego, na podstawie art. 23, 24 Kodeksu Cywilnego oraz art. 212 Kodeksu Karnego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Niniejsze wezwanie spowodowane zostało opublikowaniem w serwisie internetowym  Wolnejeziorany.pl, dnia 21 stycznia 2017 roku, materiału: „Rzecz o zasadności golenia głów czyli Paula Szewczyk lansuje w „Newsweeku” tezę o polskich obozach śmierci” oraz zamieszczonych pod nim komentarzy użytkowników. Materiał oraz Wpisy zawierają w swej treści informacje oraz wyrażenia godzące w dobra osobiste moich Mocodawców, takie jak dobre imię oraz godność (już sam tytuł Materiału w sposób rażący narusza dobra osobiste Pani Szewczyk). Dobra osobiste podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów art. 23 oraz 24 K.C. w zw. z art. 43 K.C., wedle których ten, czyje dobro osobiste zostało naruszone może żądać zaniechania działania, złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści oraz zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego.
Poprzez publikację wskazanych powyżej treści dopuścili się Państwo również przestępstwa zniesławienia moich Mocodawców, co powoduje odpowiedzialność karną w tym zakresie.

Odnosząc się natomiast do opublikowanych na portalu Wolnejeziorany.pl komentarzy zamieszczonych pod Materiałem informuję, że odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych rozszerzona została mocą przepisów szczególnych na podmiot, który umożliwia zamieszczanie treści użytkownikom administrowanego przez siebie portalu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot administrujący dane w prowadzonym serwisie internetowym ponosi pełną odpowiedzialność za przechowywane dane od momentu powzięcia informacji o bezprawnym charakterze publikowanych w serwisie internetowym treści. Od chwili otrzymania więc niniejszego pisma, a tym samym powzięcia informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych, portal Wolnejeziorany.pl odpowiada za treść zamieszczonych Wpisów.

Mając na względzie powyższe, wnoszę jak na wstępie. 
Jakub Kudła 
Head of Media Legal

Grupa Onet-RASP Polska

Oto metody niemieckiego wydawcy, któremu wydaje się, że zastraszy Polaków przeciwstawiających się prowadzonej przez niego oszczerczej kampanii propagandowej wymierzonej w Naród Polski. Tak właśnie wygląda wolność słowa po niemiecku. Opluwać Polskę i Polaków można. Ale jak się skrytykuje takiego opluwacza to „Maul halten!” i sto tysięcy na konto, bo jak nie, to Ringier Axel Springer poda nas do sądu.

Niniejszym oświadczamy, że nas zastraszyć się nie da. Artykułu nie wycofamy, a Mocodawcy pana Kudły prędzej zobaczą ucho od śledzia niż owe wyśnione przez nich sto tysięcy. Oświadczamy też, że od tej chwili „Newsweek” będzie otrzymywał od nas regularne piguły na przeczyszczenie w postaci felietonów pokazujących uprawianą w tej gazecie manipulację. Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz!

Redakcja

Źródło: http://wolnejeziorany.pl/kategorie/felietony-czyli-nieporzadki-gminne-i-krajowe/newsweek-straszy-wolne-jeziorany-sadem-za-krytyke-artykulu-pauli-szewczyk-pt-polskie-obozy-koncentracyjne-istnialy/.

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816