HYDE PARK
Like

Największe postacie w historii

21/12/2013
4241 Wyświetlenia
4 Komentarze
10 minut czytania
Największe postacie w historii

Czy jest możliwe by porównać wpływ jaki konkretne osoby wywarły na rozwój ludzkości – dokładniej która postać jest większa od innej? Czy Hitler był większą osobistością od Arystotelesa  a prezydent Reagan od Papieża Jana Pawła II ? W dzisiejszym „porąbanym” świecie wszystko musi być uregulowane, poukładane, sklasyfikowanie, opisane, wysondażowane  a i tak bałagan jest taki jakiego świat nie widział. Podobnie jak Google prowadzą ranking stron  w internecie, naukowcy utworzyli algorytmem,  przy pomocy którego  spozycjonowano postaci historyczne w oparci o dane  Wikipedii (obszerność artykułu ,czytelnictwo a także osiągnięcia i sławę. Uzyskane rezultaty są co najmniej kontrowersyjne. Począwszy od tego że niedopuszczalne jest porównywanie Jezusa, Syna Bożego, z jakimkolwiek człowiekiem.Pseudonaukowcy nie potrafią uszanować żadnej świętości. Kilkunastu prezydentów USA w pierwszej setce (17%) w tym ustawienie […]

0


Czy jest możliwe by porównać wpływ jaki konkretne osoby wywarły na rozwój ludzkości – dokładniej która postać jest większa od innej? Czy Hitler był większą osobistością od Arystotelesa  a prezydent Reagan od Papieża Jana Pawła II ?

W dzisiejszym „porąbanym” świecie wszystko musi być uregulowane, poukładane, sklasyfikowanie, opisane, wysondażowane  a i tak bałagan jest taki jakiego świat nie widział.

Podobnie jak Google prowadzą ranking stron  w internecie, naukowcy utworzyli algorytmem,  przy pomocy którego  spozycjonowano postaci historyczne w oparci o dane  Wikipedii (obszerność artykułu ,czytelnictwo a także osiągnięcia i sławę.

Uzyskane rezultaty są co najmniej kontrowersyjne. Począwszy od tego że niedopuszczalne jest porównywanie Jezusa, Syna Bożego, z jakimkolwiek człowiekiem.Pseudonaukowcy nie potrafią uszanować żadnej świętości.

Kilkunastu prezydentów USA w pierwszej setce (17%) w tym ustawienie takiego „orła” jak GW Busz na miejscu wyższym niż Galileusz lub uznanie Elwisa Presleya jako godnego obecności w pierwszej setce praktycznie ten ranking dyskwalifikuje.

Kompromitujące jest też przypisanie Aleksandrowi MACEDOŃSKIEMU narodowości Greckiej a także umieszczenie na liście Króla Artura który jest postacią fikcyjną. szkoda że nie wpisano Supermana.

Przedstawiam go z kronikarskiego obowiązku i raczej jako żart niż dokument. Czytajcie, to dobra rozrywka.

2. Napoleon: Cesarz Francji, brał udział  w bitwie pod Waterloo (1769-1821)

3. Muhammad: prorok i założyciel  Islamu  (570-632)

4. William Szekspir: angielski dramaturg, napisał „Hamleta” (1564-1616)

5. Abraham Lincoln: 16 prezydent USA, brał  udział  w wojnie domowej (1809-1865)

6. George Washington: 1 prezydent USA, uczestnik rewolucji amerykańskiej (1732-1799)

7. Adolf Hitler: Fuehrer z nazistowskich Niemiec, brał udział w II wojnie światowej (1889-1945)

8. Arystoteles: Grecki filozof i dramaturg (384-322 P.N.E.)

9. Aleksander Wielkiego: grecki (?) król  i zdobywca  świata (356-323 P.N.E.)

10. Thomas Jefferson: prezydent USA, współautor deklaracji niepodległości (1743-1826)

11. Henryk VIII: król Anglii, miał sześć żon (1491-1547)

12. Karol Darwin: naukowiec, stworzył teorię ewolucji (1809-1882)

13. Elżbieta I: królowa Anglii, znana jako „Królowa Dziewica” (1533-1603)

14. Karol Marks: filozof, napisał „Manifest komunistyczny” (1818-1883)

15. Juliusz Cezar: rzymski wódz i mąż stanu, powiedział „Et tu, Brute?” (100-44 P.N.E.)

16. Wiktoria: królowa Wielkiej Brytanii, epoka wiktoriańska (1819-1901)

17. Marcin Luter:  inicjator reformacji, napisał „95 tez” (1483-1546)

18. Józef Stalin: Premier ZSRR, biorącego udział w II wojnie światowej (1878-1953).

19. Albert Einstein: fizyk teoretyczny, stworzył teorię względności (1879-1955)

20. Krzysztof Kolumb:  badacz, odkrywca nowego świata (1451-1506)

21. Izaak Newton: naukowiec, stworzył teorię grawitacji (1643-1727)

22. Karol Wielki: pierwszy Imperator Rzymski, uważany za „Ojca Europy” (742-814)

23. Theodore Roosevelt: 26 prezydent USA,  ruch postępowy (1858-1919)

24. Wolfgang Amadeusz Mozart: austriacki kompozytor, napisał „Don Giovanni” (1756-1791)

25. Platon: Grecki filozof, napisał „Republiki” (427-347 P.N.E.)

26. Ludwik XIV: król Francji, znany jako król słońce (1638-1715)

27. Ludwig Von Beethoven: niemiecki kompozytor napisał „Odę do radości” (1770-1827)

28. Ulysses S. Grant: 18 prezydent USA  uczestnik  wojny  secesyjnej  (1822-1885)

29. Leonardo da Vinci: włoski artysta i człowiek renesansu, namalował „Mona Lisa” (1452-1519)

30. Augusta: Cesarz Rzymski, Pax Romana (63 P.N.E. – 14 N.E.)

31. Karola Linneusz: szwedzki biolog, ojciec taksonomii (1707-1778)

32. Ronald Reagan: 40 prezydent USA, rewolucja Konserwatywna (1911-2004)

33. Charles Dickens: angielski pisarz, napisał „Dawid Copperfield” (1812-1870

34. Paweł Apostoł: Apostoł i misjonarz (A.D. 5-67 N.E.)

35. Benjamin Franklin: ojciec założyciel, naukowiec, konstruktor piorunochronu (1706-1790)

36. George W. Bush: 43 prezydent USA , wojna w Iraku (1946 -)

37. Winston Churchill: premier Brytanii, biorący udział w II wojnie światowej (1874-1965)

38. Czyngis-chan: założyciel imperium mongolskiego (1162-1227)

39. Karol I: król Anglii, zaangażowany w angielskiej wojnie domowej (1600-1649)

40. Thomas Edison: wynalazca żarówki i gramofonu (1847-1931)

41. James I: król Anglii, twórca Biblii króla Jakuba (1566-1625)

42. Friedrich Nietzsche: niemiecki filozof, „God is dead” (1844-1900)

43. Franklin D. Roosevelt: 32 prezydent USA, opracował  New Deal (1882-1945)

44. Sigmund Freud: neurolog, twórca psychoanalizy (1856-1939)

45. Alexander Hamilton: ojciec USA , National Bank (1755-1804)

46. Mahatma Gandhi: Indyjski przywódca nacjonalistyczny, walka bez przemocy (1869-1948)

47. Woodrow Wilson: 28 prezydent USA, biorący udział w I wojnie światowej (1856-1924)

48. Johann Sebastian Bach:  kompozytor  (1685-1750)

49. Galileo Galilei: włoski fizyk i astronom (1564-1642)

50. Oliver Cromwell: protektor Anglii, zaangażowany w angielskiej wojny domowej (1599-1658)

51. James Madison: 4 prezydent USA, biorący udział w wojnie brytyjsko-amerykańskiej (1751-1836)

52. Guatama Budda: centralna postać buddyzmu (563-483 P.N.E.)

53. Mark Twain: amerykański pisarz, napisał „Huckleberry Finn” (1835-1910)

54. Edgar Allen Poe: amerykański pisarz, napisał „The Raven” (1809-1849)

55. Joseph Smith: amerykański przywódca religijny, twórca religii Mormonów (1805-1844)

56. Adam Smith: ekonomista, napisał „Bogactwo Narodów” (1723-1790)

57. David: Biblijny Król Izraela, założył Jerozolimę (1040-970 P.N.E.)

58. Jerzy III: król Anglii,  brał udział w rewolucji amerykańskiej (1738-1820)

59. Immanuel Kant: niemiecki filozof, napisał „Krytyki czystego rozumu” (1724-1804)

60. James Cook: Badacz i odkrywca Hawai i Australii (1728-1779)

61. John Adams: jeden z ojców-założycieli i prezydent USA (1735-1826)

62. Richard Wagner: niemiecki kompozytor napisał „Pierścień Nibelunga” (1813-1883)

63. Piotr Czajkowski: rosyjski kompozytor, napisał „Uwertura 1812” (1840-1893)

64. Wolter: Filozof francuskiego oświecenia,

65. Saint Peter:  lider  wczesnego chrześcijaństwa (?-?)

66. Andrew Jackson: prezydent USA, znany również jako „stary Hickory” (1767-1845)

67. Konstantyn Wielki: cesarz rzymski, pierwszy cesarz chrześcijański (272-337)

68. Sokrates: Grecki filozof i pedagog,  (469-399 P.N.E.)

69. Elvis Presley: „król rock and roll” (1935-1977)

70. Wilhelm Zdobywca: król Anglii Normanów (1027-1087)

71. John F. Kennedy: 35 prezydent USA, kubański kryzys rakietowy (1917-1963)

72. Augustyn z Hippony:  teolog wczesnego chrześcijaństwa  (354-430)

73. Vincent Van Gogh: malarz,  (1853-1890)

74. Kopernik: astronom, twórca heliocentrycznej kosmologii (1473-1543)

75. Włodzimierz Lenin: radziecki rewolucjonista  (1870-1924)

76. Robert E. Lee: Generał Konfederacji podczas wojny domowej (1807-1870)

77. Oscar Wilde: Irlandzki pisarz i poeta, napisał „Obraz Dorian Grey” (1854-1900)

78. Karol II: król Anglii, (1630-1685)

79. Cyceron: Rzymski polityk, mówca,  (106-43 P.N.E.)

80. Jean-Jacques Rousseau: filozof,  (1712-1778)

81. Francis Bacon: angielski naukowiec, (1561-1626)

82. Richard Nixon: 37 prezydent USA, zaangażowanych w Watergate (1913-1994)

83. Ludwik XVI: król Francji, ścięty podczas rewolucji  francuskiej (1754-1793)

84. Karol V cesarz rzymski podczas  kontrreformacji (1500-1558)

85. Król Artur: mityczny 6 król Wielkiej Brytanii (?-?)

86. Michał Anioł: Włoski rzeźbiarz i człowiek renesansu, wyrzeźbił „Dawid” (1475-1564)

87. Filip II: król Hiszpanii, zorganizował  hiszpańską Armadę (1527-1598)

88. Johann Wolfgang von Goethe: niemiecki pisarz i dramaturg, napisał „Faust” (1749-1832)

89. Ali: Kalif i centralna postać Sufizmu (598-661)

90. Tomasz z Akwinu: włoski teolog, „Summa theologiae” (1225-1274)

91. Papież Jan Paweł II: Polski Papież, Solidarność  (1920-2005)

92. Rene Descartes: francuski filozof, ukuł „Myślę, więc jestem” (1596-1650)

93. Nikola Tesla: Wynalazca, odkrył prąd przemienny (1856-1943)

94. Harry S. Truman: 33 prezydent USA, biorących udział w wojnie koreańskiej (1884-1972)

95. Joan of Arc:  dowódca wojskowy i święta (1412-1431)

96. Dante Alighieri: włoski poeta napisał w „Boska komedia” (1265-1321)

97. Otto von Bismarck:  kanclerz i twórca  nowoczesnych  Niemiec (1815-1898)

98. Grover Cleveland: 22 i 24 prezydent USA (1837-1908)

99. Jan Kalwin: francuski ewangelicki teolog, założył kalwinizm (1509-1564)

100. John Locke: filozof angielskiego oświecenia,  „tabula rasa” (1632-1704)
Pytań do tego rankingu można stawiać wiele. Czy Napoleon był największą (nie wzrostem) postacią pośród ludzi, większą np. od Mahometa czy Aleksandra Wielkiego? Czy Washington był większy niż Lincoln? Picasso większy niż Einstein? . Co na to historia? Czy muzycy jak Czajkowski czy Bach mieli jakikolwiek wpływ na losy świata.  Czy dramatopisarze mieli większy wpływ niż Dżingis Chan ?

Czemu nie doceniono na pierwszą setkę żadnego Chińczyka ? Toż to czysta kpina.

PS. Czego można oczekiwać od społeczeństwa które pozwala się karmić taką niestrawną papką? Przypuszczam że nasze lemingi też „łyknęłyby” podobny kit , skoro wierzą GW,TVN i uznają PeOwskie „ałtorytety”.

0

Nathanel

937 publikacje
193 komentarze
 

4 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758