Bez kategorii
Like

Moskwa Stalina jest przekonana, że droga do Sowieckich Niemiec prowadzi przez Hitlera

08/11/2011
458 Wyświetlenia
0 Komentarze
18 minut czytania
no-cover

Ilustracja: Plakat z 1940 r. o wspólnym, hitlerowsko-sowieckim bombardowaniu Londynu. — Lewacko-anarchistyczni bandyci zaprosili swoich niemieckich przyjaciół z Antify do współpracy w mordowaniu Polaków świętujących Dzień Niepodległości Polski.

0


 

 

 

 

 

 

 

 

Moskwa Stalina jest przekonana, że droga do Sowieckich Niemiec prowadzi przez Hitlera

 

W sytuacji kiedy bolszewicko-lewacko-anarchistyczni bandyci w postbolszewickiej PRL-bis zaprosili swoich przyjaciół z niemieckiej Antify do współpracy w mordowaniu Polaków świętujących Dzień Niepodległości swojego kraju — warto zapoznać się z historią sowiecko-hitlerowskiej braterskiej współpracy, jak miała miejsce w latach poprzedzających II wojnę światową oraz aż do ataku hitlerowskich Niemiec na stalinowski Związek Sowiecki czerwcu 1941 r.

 

Bolszewicko-hitlerowska wpółpraca wojskowa

W tym okresie i komuniści sowieccy i socjaliści hitlerowscy byli blisko współpracującymi ze sobą przyjaciółmi. Tak bliskimi przyjaciółmi, że armia niemiecka swoje nowe bronie testowała na poligonach swoich sowieckich przyjaciół[i] z czerwonej armii tow. Stalina… Owocem tych wspólnych socjalistycznych wysiłków w dziedzinie zbrojeń był wybuch krwawej II wojny światowej — a więc wojny z barbarzyńskimi mordami Polaków dokonywanymi przez zwyrodniałych, masowych morderców i tow. Stalina i tow. Hitlera. Tej wojny, jaka pochłonęła życie milionów Polaków oraz zrujnowała i zniszczyła całą Polskę oraz przyniosła sowiecką okupację Polski przez kolenych 45 lat.

 

Wojska niemieckie uderzyły na swojego najlepszego sowieckiego sojusznika

Jednak, kiedy 22 czerwca 1941 r. armie niemieckie uderzyły na swojego dotychczasowego najlepszego sowieckiego sojusznika — polityka Stalina musiała ulec gwałtownej reorientacji. Równie szybką przemianę przeszła także i działalność sterowanego z Kremla stalinowskiego Kominternu…

Nagle, sowiecka propaganda wchodzących w skład Kominternu partii komunistycznych na całym świecie przestała nawoływać do "solidarności z niemiecką klasą robotniczą" walczącą z "anglo-francuską agresją"… I zaczęła głosić hasła "narodowo-wyzwoleńcze" i "antyfaszystowskie"… W myśl nowych dyrektyw Kremla — cały wysiłek zarządzanego przez Komintern ruchu komunistycznego na świecie — od tej pory miał się skupić na pomocy stalinowskiemu ZSRS.

Oczywiście, że to bolszewickie organizowanie walki "narodowo-wyzwoleńczej" przez komunistów na świecie — ani nie miało, ani nie mogło prowadzić do spełnienia niepodległościowych aspiracji narodów podbitych przez hitlerowskie Niemcy, i to niekiedy (jak np. Polska) w sojuszu z ZSRS.[ii]

 

Śmiertelne niebezpieczeństwo jakie zawisło nad Związkiem Sowieckim

Państwo sowieckie znalazło się w sytuacji wręcz tragicznej. Związek Sowiecki w pierwszych miesiącach wojny poniósł olbrzymie straty, zarówno w ludziach, jak i w sprzęcie wojskowym. Sowiecki przywódca tow. Stalin[iii] tak napisał o tym do brytyjskiego premiera Winstona Churchilla w liście z 3 września 1941 roku: “…to śmiertelne niebezpieczeństwo jakie zawisło nad Związkiem Sowieckim może być powstrzymane przez natychmiastowe dostawy do Rosji co najmniej 400 samolotów oraz 500 czołgów miesięcznie”.[iv]

 

"Komuniści nie chcą się angażować w braterską walkę z narodowymi socjalistami"

Jednak, przez lata towarzyszy czerwonych i towarzyszy brunatnych łączyła braterska przyjaźń, jaką dokumentuje to stwierdzenie: "Komuniści nie chcą się angażować w braterską walkę z narodowymi socjalistami"[v] Poniżej, znajduje się wybór paru innych cytatów z wypowiedzi ze zbrodniczych ideologów marksizmu, komunizmu i nazizmu oraz sowieckich i hitlerowkich działaczy państwowych i partyjnych. Wszyscy oni mówili o wielkiej przyjaźni stalinowskiego Związku Sowieckiego oraz hitlerowskich Niemiec.

* * * * *

Współczesna generacja przypomina tych Żydów, których Mojżesz prowadził poprzez dziką pustynię. Ta generacja musi nie tylko, że zdobyć nowy świat, musi ona także zginąć w celu zrobienia miejsca tym ludziom, którzy będą w stanie tworzyć ten nowy świat.[vi]

— Karl Marx

Następnie, odbędzie się tam walka, nieubłagana walka na śmierć i życie przeciwko tym Słowianom, którzy zdradzą naszą rewolucję; będzie to unicestwiająca walka oraz bezwzględny terror — nie w interesie Niemiec, lecz w interesie tej rewolucji![vii]

Friedrich Engels

Nie mamy współczucia dla nikogo, ani nikogo nie prosimy o współczucie. Kiedy nadejdzie nasza kolej, nie będziemy przepraszali za terror.[viii][i]

— Karol Marks

Moskwa jest przekonana, że droga do Sowieckich Niemiec prowadzi przez Hitlera.[ix]

— Sowiecka ambasada w Berlinie

Młodzi socjaliści! Odważni narodowi bojownicy: komuniści nie chcą angażować się w braterską walkę z narodowymi socjalistami.[x]

— Heinz Neumann[xi], jeden z liderów Komunistycznej Partii Niemiec (KPD) w przemówieniu na nazistowskim wiecu.

Narodowa partia socjalistyczna, tak samo jak wszystkie inne organizacje socjalistyczne, ma w swoich szeregach wiele przekonanych oraz uczciwych osób. Oddani celom, jakie my odrzucamy — oni poświęcają im swoje życie. Ich odwagę oraz męstwo my szanujemy i respektujemy.[xii]

— Hermann Remmele, rzecznik prasowy Komunistycznej Partii Niemiec (KPD).

Tam są wspaniali chłopcy w SA i SS. Zobaczysz, przydzie dzień, że będą dla nas rzucać ręczne granaty.[xiii]

— Karol Radek, polski socjalista i bolszewicki, partyjny funkcjonariusz (funk).

Wiem, jak bardzo naród niemiecki kocha swojego Fuhrera. Dlatego pragnę wznieść toast za jego zdrowie.[xiv]

— Józef Stalin, w czasie bankietu na Kremlu w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku po zakończeniu rozmów niemiecko-sowieckich.

 Zgodnie z umową napadliśmy na Polskę, ale wy zwlekacie. Kiedy wyruszacie przeciwko Polsce?[xv]

— Ribbentrop do Mołotowa. 3 września 1939 r.**

Można zaakceptować lub odrzucić ideologię hitleryzmu — tak samo, jak jakiegokolwiek innego systemu ideologicznego — to jest sprawa poglądów politycznych. Jednak, jest nie tylko bezsensownym działaniem, lecz także i przestępstwem, wytoczenie takiej wojny — jak wojna w celu "zniszczenia hitleryzmu" — pod fałszywą flagą walki o "demokrację".[xvi]

— Wiaczesław Mołotow.

Koła rządzące Polski chełpiły się "trwałością" państwa i "potęgą" armii. Okazało się, że wystarczyło krótkie natarcie wojsk niemieckich, a następnie Armii Czerwonej, by nic nie pozostało po tym bękarcie traktatu wersalskiego, żyjącym z ucisku niepolskich narodowości.[xvii]

— Wiaczesław Mołotow, po 17 września 1939 roku.

Nie zasłużyliśmy na to.[xviii]

— Wiaczesław Mołotow w 1941, po ataku Niemiec na Związek Sowiecki.

Protestujecie przeciwko żydowskiemu kapitalizmowi, dżentelmeni? Ktokolwiek protestuje przeciwko żydowskiemu kapitałowi, dżentelmeni, uczestniczy już w walce klasowej — niezleżnie od tego, czy wie o tym, czy nie wie. Jesteście przeciwko żydowskiemu kapitalizmowi i pragniecie zniszczyć giełdowych spekulantów. To jest w porządku. Uderzcie w tych żydowskich kapitalistów, powieście ich na latarniach, zadepczcie ich…[xix]

— Ruth Fischer, liderka komunistów niemieckich z KPD i współzałożycielka Austriackiej Partii komunistycznej w 1918 roku. 

 

Hitler: "Prawdziwa mentalność rewolucyjna" łączy nazistów z bolszewizmem

W swoich wystąpieniach tow. Hitler wyraźnie podkreślał, że więcej (a przede wszystkim "prawdziwa mentalność rewolucyjna") łączy, niż dzieli nazistów z bolszewizmem, czego wyrazem był także jego osobisty rozkaz, aby byłych komunistów natychmiast przyjmowano do NSDAP.[xx]

 

Najbardziej krwawy i morderczy wiek w historii ludzkości.

Wiek XX był najbardziej krwawym i morderczym wiekiem w historii ludzkości. Ponad 250 milionów osób zginęło w czasie wojen, masowych morderstw oraz morderstw wynikajacych z ideologii socjalistycznych: komunistycznej oraz nazistowskiej.[xxi] Ideologia komunistyczna w znacznym stopniu odpowiada za te potworne barbarzyństwo — bowiem przyrzeka równość i sprawiedliwość, a powoduje jedynie masowe mordy, śmierć oraz strach. Można oszacować, że marksizm oraz sowiecki komunizm odpowiadają za około 170 mln. ofiar pomordowanych przez komunistycznych masowych morderców[xxii] i bandytów na całym świecie. A także cierpienia kolejnych setek milionów, którym pomordowano najbliższych, pozbawiono środków do życia oraz zmuszono do życia w nędzy i upodleniu.

 

Bolszewiccy bandyci jako twórcy marksistowskiej "Nowej ludzkości" 

Ten zbrodniczy komunizm w Rosji wprowadzali sfanatyzowani przez bolszewizm bandyci. W książce "Marzenie, które zawiodło; Reflekscje o Związku Sowieckim"[xxiii] Walter Laqueur — cytując niemieckiego studenta, Klausa Mehnerta przebywającego w Rosji Sowieckiej w latach 1929–1931 — tak napisał o ten nowej, przewidzianej już przez tow. Marksa komunistycznej elicie, jako wojownikach nowej ery, twórcach nowej ludzkości [zob. cytat z Marksa na początku tej notki — Andy]:

"Mają oni niewzruszony sens swojej wyższości: jest to wyższość zdrowego człowieka wśród tłumu chorych, kogoś mogącego widzieć wśród tłumu niewidomych — wyższości odczuwanej przez człowieka przekonanego, że ma przejrzystą drogę przed sobą, w czasie kiedy reszta bezsensownie przemieszcza się w kierunku szaleństwa."

 


[i] W tajnym układzie wojskowym będącym załącznikiem do Układu w Rapallo z 1922 roku — Niemcy zobowiązały się do zaopatrzenia Rosjan w broń, amunicję, rozbudowanie radzieckiego przemysłu zbrojeniowego przez specjalistów niemieckich oraz udzielenie wysokich kredytów na zbrojenia w zamian za udostępnienie Niemcom radzieckich poligonów zlokalizowanych na rzeką Wołgą i Kamą dla zakazanych traktatem wersalskim rodzajów broni pancernych, lotniczych i gazowych. Ta przyjacielski współpraca trwała aż do napady Niemiec na państwo bolszewickie w 1941 roku.

[ii] Zob.: dr Bogdan Musiał, Piotr Gontarczyk, "Nieznany sekretarz PPR", Rzeczpospolita, 15.06.2002.

[iv] Zob.: "Amerykańska pomoc dla Stalina w ramach Lend-Lease", http://salski.nowyekran.pl/post/10969,amerykanska-pomoc-dla-stalina-w-ramach-lend-lease.

[v] Większość cytatów w tej notce pochodzi z artykułu: "The Communists As They Really Are” (Komuniści tacy — jakimi są w rzeczywistości), zob.: http://www.paulbogdanor.com/left/communists.html. Tłumaczenie moje — Andy.

[vi] Gyorgy Lukacs,"History and Class Consciousness", MIT Press, 1972, p. 315.

[vii] "Democratic Pan-Slavism, Cont.," Neue Rheinische Zeitung, February 16, 1849.

[viii] "Suppression of the Neue Rheinische Zeitung," Neue Rheinische Zeitung, May 19, 1849.

[ix] Robert C. Tucker, "The Emergence of Stalin’s Foreign Policy", Slavic Review, December 1977, p. 582.

[x] Abraham Ascher and Guenter Lewy, "National Bolshevism in Weimar Germany: Alliance of Political Extremes Against Democracy", Social Research, Winter 1956, p. 478.

[xi] W 1937 roku, a więc w okresie stalinowskich czystek, Heinz Neumann został w Moskwie aresztowany i później stracony. Żona Heinza Neumanna — Margarete Buber-Neumann (1901–1989) — także była jedną z czołowych działaczek Komunistycznej Partii Niemiec w okresie Republiki Weimarskiej. Została ona zesłana do sowieckiego obozu pracy na Syberii. Jednak, po podpisaniu układu Ribbentow-Mołotow — jako komunistka, została przekazana Niemcom. Umieszczona w hitlerowskim obozy koncentracyjnym Ravensbrück, odrzuciła komunizm — co zapewniło jej stosunkowo łagodniejsze warunki do przetrwania.

Ciekawostką jest, że po pewnym okresie pobytu w obozie, Buber-Neumann została sekretarką obozowej nadzorczyni SS-Oberaufseherin Johanny Langefeld, która została zdymisjonowana za nadmierną sympatię do polskich więźniów, a w 1946 roku uciekła z więzienia w PRL.

W 1976 Buber-Neumann roku opublikowała książkę "Die erloschene Flamme: Schicksale meiner Zeit" (Wygasły płomień: Przeznaczenia mojego czasu), w której stwierdziła, że hitlerowski nazizm i sowieci komunizm — były w praktyce systemami identycznymi.

[xii] Abraham Ascher and Guenter Lewy, "National Bolshevism in Weimar Germany: Alliance of Political Extremes Against Democracy," Social Research, Winter 1956, p. 468.

[xiii] Robert C. Tucker, "The Emergence of Stalin’s Foreign Policy," Slavic Review, December 1977, p. 587.

[xiv] John Lukacs, "June 1941: Hitler and Stalin", Yale University Press 2006, p. 55.

[xv] Zob. "Stalin wykiwał Hitlera", Gazeta Polska, 2009-09-01.

[xvi] Robert C. Tucker, "Stalin in Power: The Revolution From Above", 1928–1941, W. W. Norton, 1992, p. 602.

[xix] Mario Kessler, "Leon Trotsky’s Position on Anti-Semitism, Zionism and the Perspectives of the Jewish Question," New Interventions, Vol. 5, No. 2, 1994.

[xxi] Zob.: "The Bloody History of Communism" (Krwawa historia komunizmu),

.

[xxii] Zob.: "170 mln osób wynosi liczba ofiar komunistycznych despotów", http://salski.nowyekran.pl/post/6447,170-mln-osob-wynosi-liczba-ofiar-komunistycznych-despotow.

[xxiii] Zob.: "The Dream That Failed; Reflection od the Soviet Union", Oxford University Press, New York 1994, s. 9.

 __________

Zob. także:

The Bloody History of Communism (1 of 14)

 

 

Inne zapisy autora:

0

Andy-aandy
Andy-aandy http://blogmedia24.pl/blog/3727

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... -- Ekstraktem komunizmu i jego naturą, tak samo jak naturą kaądego komunisty i lewaka są: nienawiść, mord, rabunek, okrucieństwo i donos... Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...

823 publikacje
236 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816