WARTOŚCI
Like

MOJŻESZ, NAJWIERNIEJSZY W DOMU PANA BOGA YHWH!

23/01/2013
933 Wyświetlenia
3 Komentarze
9 minut czytania
no-cover

Mojżesz był wspaniałym wybranym przez Pana Boga YHWH, człowiekiem, był wiernym „w całym Jego Domu”, choć jego życie również nacechowane było poważnymi upadkami, jednak i te dowody Mojżeszowej słabości, Pan Bóg karał na Swój Boski sposób…

0


 

 

Tekst poniższy Basiu, bardzo chciałem wrzucić jako komentarz pod Twój adres:

http://bar-bara.nowyekran.pl/post/86477,jak-powstala-religia-z-hierarchia-sprawdzmy-w-biblii

Niestety, jak zwykle „rozpędziłem się” i  moje słowa muszą być zamienione na artykuł.

*

Zaznaczyłaś Barbaro, że Mojżesz spełniając wolę swojego teścia Jetry, a nie Pana Boga, zapoczątkował religijną hierarchiczną organizację, która w końcu zaprowadziła do zabicia Zbawiciela.

To bardzo poważne brzmiące słowa Basiu.

No, gdyby Jetro źle doradzał swojemu zięciowi, nie otworzyłbym „gęby”. Gdyby namawiał go do wystąpienia przeciwko Stwórcy, to sam wypowiedziałbym ostrzejsze słowa. Jednak Jetro, tego nie chciał.

Widząc jednak, że Mojżesz od rana do wieczora dokonuje sądów, ulżył mu w tej ważnej pracy i część odpowiedzialności złożył na plecy, zaufanych wierzących izraelitów.

Jeżeli przyjmiemy, że Jetro był złym doradcą Mojżesza, to musimy również przyjąć, że czynami i myślami jego teścia kierował szatan.

Gdy Zbawiciel wyznaczył siedemdziesięciu dwóch uczniów by głosili Ewangelię, to wysyłał ich po dwóch, (Patrz: Ewangelia według Łukasza 10:1).

Gdy natomiast postanowił Dwunastu Apostołów rozesłać do tej wspaniałej pracy, to również posyłał ich parami, (Zobacz: Ewangelia według Marka 6:7).

Dlaczego?

Czy dlatego, by im było, mówiąc po ludzku, raźniej, czy dlatego, że jak powiada Zakon, słowo opiera się na dwóch lub trzech świadkach?

Apostołowie również często nie głosili Ewangelii samotnie, lecz dobierali się tak, jak zechcieli, lub mówiąc dokładniej, tak, jak dyktował im Boży Duch.

Zatem w postępowaniu Jetry nie trzeba, sądzę, dopatrywać się jego złych zamiarów. Bardziej tutaj należałoby zwrócić uwagę na nieuczciwych pasterzy izraelskich, którzy zamiast być opiekunami trzody, doprowadzili do jej rozproszenia.

Apostoł Paweł, gdy wydaje polecenie Tytusowi, to nadmienia:

(5) Pozostawiłem cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co pozostało do zrobienia, i USTANOWIŁ PO MIASTACH STARSZYCH, JAK CI NAKAZAŁEM,(6) takich, którzy są nienaganni, są mężami jednej żony, którzy mają dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpusty albo krnąbrności„. (1:5, 6)

.

Hm… Czyż przyglądając się postępkowi Pawła, nie zauważamy podobieństwa? On również, podobnie jak Jetro, dokonał pewnego własnego sądu, czy oceny. Jednak zrobił to na chwałę Pana, ponieważ mniemam, że Jego postępkiem kierował Boży Duch!

.

Nie mam zamiaru robić znaku równości miedzy Apostołem, a teściem Mojżesza, jednak ich czyny służyły raczej ku chwale Najwyższego, a nie odwrotnie.

.

Mojżesz popełniał błędy (a któż ich nie popełnia), jednak w Starym Zakonie przez samego Stwórcę YHWH, ustanowiony był pośrednikiem, między Boskim Majestatem, a ludem izraelskim.

.

Jednak i Mojżesz, i przecież Aaron także, za swoje ludzkie nieposłuszeństwo otrzymali już karę. Nie wkroczyli do Ziemi Obiecanej. Nie mieli możliwości zanurzenia się w łanach soczystej i zielonej trawy, i nie poczuli dotknięcia lasów i gór ziemi Kanaan.

.

Mojżesz przez Samego Stwórcę został pochowany, a na Górze Przemienienia, właśnie on wraz z Eliaszem, są dowodem Boskiej Mocy Zmartwychwstania.

*

Inny temat! Piszesz:

.

Całe nieszczęście Izraelitów zaczęło się od tego, że nie chcieli słuchać Boga bezpośrednio, wszystko co następuje później jest konsekwencją TEGO tylko, że NIE chcieli słuchać Boga, lecz Mojżesza-człowieka!

.

(19) I mówili do Mojżesza: Mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać! Ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli! (Wyj.20:19)„.

.

Oczywiście spoglądanie na Stwórcę twarzą w Twarz, odkrytym obliczem, jest wspaniałym doznaniem, którego wielu izraelitów nie rozumiało. Jednak, czy owe wyznanie nacechowane bojaźnią, a przede wszystkim brakiem miłości, od razu zostało przez Najwyższego potępione?

Powtórzę to, co napisałem już w innym miejscu:

.

Bardzo ważna jest tutaj odpowiedź Pana Boga YHWH zaznaczona w Księdze Powtórzonego Prawa, w wersecie 28 i 29:

„(24) i rzekliście: Oto Pan, nasz Bóg, ukazał nam swoją chwałę i wielkość. Słyszeliśmy też jego głos spośród ognia. Dzisiaj widzieliśmy, że Bóg przemawia do człowieka i on żyje. (25) Dlaczego więc teraz mamy umrzeć? Pochłonie nas bowiem ten wielki ogień! Jeżeli nadal będziemy słuchać głosu Pana, naszego Boga, pomrzemy! (26) Któż bowiem ze śmiertelnych, kto słyszał głos żywego Boga, przemawiającego spośród ognia, tak jak my, zachował życie?

(27) RACZEJ TY SIĘ ZBLIŻ I WYSŁUCHAJ WSZYSTKIEGO, CO POWIE PAN, NASZ BÓG, i ty powiesz nam wszystko, co Pan, nasz Bóg, powie do ciebie, a posłuchamy i wykonamy to, (28) i wysłuchał Pan głosu waszych słów do mnie, I RZEKŁ PAN DO MNIE: SŁYSZAŁEM GŁOS SŁÓW TEGO LUDU, KTÓRE MÓWILI DO CIEBIE, I DOBRE BYŁO TO, CO MÓWILI. (29) Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki.

.

(30) IDŹ, POWIEDZ IM: WRÓĆCIE DO SWOICH NAMIOTÓW! (31) LECZ TY POZOSTAŃ TU ZE MNĄ a powiem ci wszystkie przykazania, ustawy i prawa, których będziesz ich nauczał, i będą je pełnili w ziemi, którą im dam w posiadanie.„ (5/24-31)

.

http://www.biblia.info.pl/biblia.php  (Biblia Warszawska)

.

Przypomnę fragment wersetu 28:

.

„I RZEKŁ PAN DO MNIE: SŁYSZAŁEM GŁOS SŁÓW TEGO LUDU, KTÓRE MÓWILI DO CIEBIE, I DOBRE BYŁO TO, CO MÓWILI”.

.

Powtórzę: „I DOBRE BYŁO TO, CO MÓWILI”.

.

*

.

Jednym, długim zdaniem:

.

Mojżesz był wspaniałym wybranym przez Pana Boga YHWH, człowiekiem, był wiernym „w całym Jego Domu”, choć jego życie również nacechowane było poważnymi upadkami, jednak i te dowody Mojżeszowej słabości, Pan Bóg karał na Swój Boski sposób, nie oddalając od niego zbawienia, ani łaski szczęścia w przyszłym życiu, czego dowodem jest cud, którego dokonał Sam Stwórca na Górze Przemienienia.

.

PS

.

Osobiście, nie porównywałbym postępków Mojżesza i Aarona, z  oszustami zza spiżowej bramy, ale mówię tutaj tylko za siebie.

.

*

.

Proponuję swój artykuł na bardzo podobny temat:

.

http://57kerenor.nowyekran.pl/post/74012,mojzesz-starotestamentowy-boski-posrednik

.


0

57KerenOr http://57kerenor.blogspot.com/

-------------------------------------------------------------------------- NUDA VERITAS (Naga Prawda)! Chcę tutaj stanąć w obronie Boga Ojca, jak również Boga Syna, ponieważ wielu fałszywych proroków głosi kłamstwa, prowadzące ludzi w najgłębszą czeluść przepaści. Znajdziesz mnie również pod adresem: http://57kerenor.nowyekran.net/

130 publikacje
14 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758