HYDE PARK
Like

MIECZ BRONIĄCY PRZED ATAKAMI SZATANA!

28/04/2013
1583 Wyświetlenia
79 Komentarze
7 minut czytania
MIECZ BRONIĄCY PRZED ATAKAMI SZATANA!

Jak ci się wydaje, po co i dla kogo jest Biblia – spisane Słowo Boga? Czy jest nam potrzebne, czy zbyteczne? Może uważasz, że tobie sama wiara i czytanie nauk teologów, przywodców religijnych (uczonych w Piśmie…) wystarczy i niepotrzebujesz znać Biblii, bo…,  oni znają?   Jak Jezus Chrystus – Żywe Słowo Boga (Jan.1), odpierał kuszenie szatana? ” (3) Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . (4) Lecz on mu odparł: NAPISANE jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. (5) Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni (6) i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w […]

0


Jak ci się wydaje, po co i dla kogo jest Biblia – spisane Słowo Boga?
Czy jest nam potrzebne, czy zbyteczne?
Może uważasz, że tobie sama wiara i czytanie nauk teologów, przywodców religijnych (uczonych w Piśmie…) wystarczy i niepotrzebujesz znać Biblii, bo…,  oni znają?

 

Jak Jezus Chrystus – Żywe Słowo Boga (Jan.1), odpierał kuszenie szatana?

” (3) Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego:
Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem .
(4) Lecz on mu odparł: NAPISANE jest:
Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

(5) Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni (6) i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież NAPISANE: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień.

 (7) Odrzekł mu Jezus: Ale jest NAPISANE także:
Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego.
(8) Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych (9) i rzekł do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.
(10) Na to odrzekł mu Jezus:  Idź precz, szatanie! Jest bowiem NAPISANE:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.
(11) WTEDY opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu.” (Mat.4:3-11)

 

Czy szatan z demonami zwiodą TYCH, którzy znają Biblię – Słowo Boga?

 

(17) Weźcie też hełm zbawienia i MIECZ Ducha, to jest SŁOWO BOŻE” (Ef.6:17)

 

Czy zwiedzie mnie szatan (i jego demony), jeśli mam Miecz -znam Słowo Boga?

 

Gdyby ukazała mi się postać mówiaca, że jest posłana z nieba i nazwała papieża: ojciec święty, powiedziałabym:  IDŹ PRECZ, SZATANIE!
Jest bowiem NAPISANE:
 ”(9) NIKOGO też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie.” (Mat.23:9)
Gdyby nakazała mi malowanie lub rzeźbienie jakiegokolwiek stworzenia, lub obrazu Boga, aniołów…, powiedziałabym:  IDŹ PRECZ, SZATANIE!
Jest bowiem NAPISANE:
” (4) Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!” (Wyj.20:4)

 

Gdyby nakazała mi modlenie się do umarłych, do kogokolwiek oprócz Boga, Pana naszego i ZbawicIela – Jezusa Chrystusa, powiedziałabym jej: IDŹ PRECZ, SZATANIE!

Jest bowiem NAPISANE:

”(10) Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; (11) nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do UMARŁYCH.

(12) Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni.
Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza. (13) Dochowasz pełnej wierności Panu, Bogu swemu.

(14) Te narody bowiem, które ty wydziedziczysz, słuchały wróżbitów i wywołujących UMARŁYCH. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, Bóg twój. ” (Powt.Pr.18:10-14)

 

I powiedzialabym jak Pan Jezus:

”Idź precz, szatanie! Jest bowiem NAPISANE:
Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz.” (Mat.4:10)

 

 

Komu zależy na tym, aby ludzie NIE znali Słowa Boga? Aby ludzie byli bezbronni przed zakusami szatana i dali się mu zwieść?
A może są tacy, którzy (jak kiedys faryzeusze i uczeni w Piśmie) posłuchali TEGO kuszenia szatana:
”(8) Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych (9) i rzekł do Niego:
Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon.” (Mat.4:8)

 

Przecież Duch Boży – Duch Święty, OTWARCIE  zapowiada, ze będą tacy, którzy odpadną od wiary i będa słuchać nauk demonów i duchów zwodniczych, a Duch Boży NIE myli się!

 

”(1) Duch zaś OTWARCIE MÓWI, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku DUCHOM ZWODNICZYM  i ku NAUKOM DEMONÓW.
(2) [Stanie się to] PRZEZ TAKICH, którzy obłudnie kłamią, mają własne sumienie napiętnowane. (3) Zabraniają ONI wchodzić w związki małżeńskie…” (1Tym.4:1-3)

 

Jest wojna-walka i ten, kto nie ma broni – Miecza, ten przegra.

 

 ”(12) NIE toczymy bowiem WALKI przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom DUCHOWYM zła na wyżynach niebieskich.
(13) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. …
(17) Weźcie też hełm zbawienia i MIECZ Ducha, to jest Słowo Boże” (Ef.6:12,13,17)

 

My mamy zwyciężyć, bo napisano :

”Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. ” (Ap.2:7)

 

Powtórze moje pytanie:
Jak ci się wydaje, po co i dla kogo jest Biblia – spisane Słowo Boga?

 

Czy już wiesz po co? Czy już wiesz dla kogo?
Ja wiem.

Jest dla mnie i dla każdego wierzącego w Boga – Zbawiciela naszego, dla miłujących Boga, dla zwycięzcy, który dzieki temu Mieczowi zwycięży i Zbawiciel da mu ”spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.” (Ap2:7)

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Bara-bar http://trzeciobieg.com

'' Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. (;Mat.11:27)

17 publikacje
2 komentarze
 

 1. Już wiem, już wiem. nareszcie wiem.

  0
 2. “Jak ci się wydaje, po co (1) i dla kogo (2) jest Biblia – spisane Słowo Boga (3)?”
  1.
  a. w zamierzeniu autorów Ksiąg: by pomóc w odnalezieniu nam sensu życia w perspektywie Boga
  b. w zamierzeniu twórców Kanonu: by uzasadnić przyjęte przez Kościół (kościoły, Świątynię) credo
  2.
  a. dla poszukujących Boga
  b. dla przywódców religijnych jako miecz na nieprawomyślnych
  3.
  Biblia jest zbiorem spisanych podań i wizji prorockich oraz tekstów teologicznych, autorstwa ludzi, ale jest w tych tekstach przebłysk tamtego świata i mądrość ludzi — dzieci Bożych, więc można o niej mówić Słowo Boże. WG. mnie mówienie że jest spisanym słowem Boga rodzi ryzyko przedstawiania Boga w krzywym zwierciadle i daje instytucjom religijnym pole do nadużyć. Czyni też z politykujących przywódców religijnych tubę Boga: coś uznano, coś pominięto… Jednak wartość tych tekstów jako przyczynku do natchnienia bożego jest nieoceniona i intuicyjne wnioski jakie płyną z jej lektury są nie do przecenienia.

  0
 3. Nowa litania Narodu polskiego:

  Bóg zapłać…

  Oszukanym przez rządzących – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Oszukanym przez uczonych – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Oszukanym przez pracodawców – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Oszukanym przez przekupniów – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Oszukanym przez bliskich – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Szukającym bezskutecznie pracy w ojczyźnie – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Szukającym jedzenia w śmietnikach – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Szukającym bezskutecznie wybaczenia, zainteresowania, miłości bliźnich – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Niesprawiedliwie posądzanym, oskarżany, więzionym, zabijanym – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Niesprawiedliwie nisko wynagradzanymi za pracę, tylko jedną trzecią “średniej krajowej” – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Obciążonym nadmiernymi obowiązkami i opłatami pochłaniającymi dochody – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy kradną, trwonią, wyprzedają za bezcen majątek narodowy – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy od tak dawna rządzą narodem polskim, mając krew jego dzieci na rękach – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy niszczą wiarę i zaufanie, nadzieję, miłość i pokój – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy wypędzają Boga z polityki, ekonomii, prawa, nauki – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy wypędzają Boga ze szpitali, urzędów, a nawet kościołów, Jego domów – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy wypędzają Boga z dusz, czyli Kościoła, Jego Oblubienicy – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy Mszę świętą, Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi, czynią radosną ucztą towarzyskiego spotkania – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy wyrzucają z kościołów dawne obrazy i przedmioty kultu i zastępują je ohydą – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Tym, którzy zamieniają kościoły w sale koncertowe i komnaty tajnych zebrań – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Używającym wyrazów: prawo i sprawiedliwość do przykrywania działań krzywdzących – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Siejącym zamęt i dezinformację – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Dzielącym i skłócającym Polaków, bo wszak powiedziano:”Nie ostoi się podzielone królestwo” – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Mordercom dzieci w łonach matek – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Mordercom prawych Polaków – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Gorszycielom,sodomitom. wyuzdańcom, zdiableńcom – Bóg zapłać sprawiedliwie

  Wszystkim niszczycielom narodu polskiego – Bóg zapłać sprawiedliwie. Amen

  Z taką gotową modlitwą obudziłam się kiedyś w nocy. Maria Flis
  źródło: gazeta warszawska

  0
 4. Witaj Leszku K.

  Biblia choc jej Ksiegi byly spisywane, przepisywane przez ludzi, jest spisanym Slowem Boga.

  To nie ludzie sa autorami ksiag, bo byly spisywane z Tchnienia Boga – Ducha Swietego.

  Prorocy cytowali Slowo Boga.

  To nie ludzie sa tworcami kanonu, lecz Bog.

  Gdyby tak nie bylo, Pan Jezus nie powolywalby sie na Pisma, nie mowilby ”NAPISANO”.

  Przywodcy religijni przekrecaja, interpretuja Biblie klamliwie.

  Napisales:

  ”. WG. mnie mówienie że jest spisanym słowem Boga rodzi ryzyko przedstawiania Boga w krzywym zwierciadle i daje instytucjom religijnym pole do nadużyć. Czyni też z politykujących przywódców religijnych tubę Boga: coś uznano, coś pominięto… ”

  Instytucje religijne postepuja wbrew temu co napisano, ale to nie ”wina ” Biblii, lecz tych przywodcow.

  Kiedy Zbawiciel chodzil po ziemi, przywodcy religijni nie zgadzali sie z Nim, przeczyli Mu.., az w koncu oskarzyli Go i wydali na smierc!

  A przeciez Jezus Chrystus jest Zywym Slowem Boga.

  Bunt, pycha i klamstwa przywodcow religijnych to ich wina, a nie Biblii.

  A z kolei to, ze ludzie sluchaja swych przywodcow religijnych, a nie Biblii jest czesciowo wina przywodcow, ktorzy zwodza, a czesciowo samych ludzi.
  Bo nie nie wiem, chyba z lenistwa, z braku milosci do Boga nie czytaja, nie studiuja codziennie Biblii, nie prosza Zbawiciela o zrozumienie, lecz wola sluchac ludzi – przywodcow religijnych, wola czytac Katechizm, Straznice i inne publikacje teologow (dzisiejszych ‘faryzeuszy i uczonych w Pismie’).

  Niewiele sie zmienilo w sercach ludzkich od czasu kiedy Zbawiciel chodzil po ziemi, na prawde niewiele.
  A to co sie zmienilo, to zmiany na gorsze.

  Pozdrawiam!

  0
 5. Już się “neofity”; schadzają szybciuteńko; Co by “gojom” we łbach mieszać 🙂

  0
  • Avatar Mik

   Zgadza sie, wystarczy pierwszy lepszy cytat ze Starego Testamentu:
   “1 Te są prawa, które im przedstawisz. 2 Jeśli kupisz niewolnika – Hebrajczyka, będzie służył sześć lat, w siódmym roku zwolnisz go bez wykupu. 3 Jeśli przyszedł sam, odejdzie sam, a jeśli miał żonę, odejdzie z żoną. 4 Lecz jeśli jego pan dał mu żonę, która zrodziła mu synów i córki, żona jak i dzieci będą należeć do pana, a on odejdzie sam.”

   Protestantyzm i kalwinizm, czyli to co Bara-bar prezentuje to judaizm dla gojów.

   0
 6. Avatar nana

  bardzo śmieszne! to, co nawypisywali LUDZIE przypisywane jest Bogu po to, by ludzie mogli się między sobą kłócić to to, czy Bóg istnieje, czy nie. Takie tam sobie igraszki biednych szarych zwojów. Nadawanie temu baraszkowaniu intelektualnemu ważności jest śmieszne. Po prostu śmieszne.

  0
 7. ”nana
  29 kwietnia 2013 o 09:24

  bardzo śmieszne! to, co nawypisywali LUDZIE przypisywane jest Bogu po to, by ludzie mogli się między sobą kłócić to to, czy Bóg istnieje, czy nie. Takie tam sobie igraszki biednych szarych zwojów. Nadawanie temu baraszkowaniu intelektualnemu ważności jest śmieszne. Po prostu śmieszne.”
  //
  ¨¨
  To co ludzie nawypisywali w celu sklocenia to Katechizm, Straznica i wiele innych dzielek ‘teologow’, przywodcow religijnych.
  Wlasnie to skloca.
  Wlasnie to jest przyczyna wielu roznych instytucji religijnych.
  Podobnie bylo kiedys, byli faryzeusze, sadyceusze…

  0
 8. ”radzioron
  28 kwietnia 2013 o 23:57

  Już się “neofity”; schadzają szybciuteńko; Co by “gojom” we łbach mieszać 🙂 ”
  //
  ¨¨
  Nie wiem gdzie widzisz ”neofity” i nie wiem dlaczego i kogo nazywasz ”goje’, bo to nie jest ani poskie, ani biblijne slowo.
  Twoj wpis wogole nie pasuje do tematu tej notki.

  0
 9. Naftali Naftali

  Napisalas ze Straznica skloca ludzi. Mozesz podac jakies dowody na ten twoj zarzut. Czy Straznica wzywa do wojen podzialow i klotni? Czy segreguje ludzi pod wzgledem rasowym, materialnym czy w/g miejsca zamieszkania lub zajmowanego stanowiska? Czy nawoluje do podzialow na tle administracyjnym czy politycznym?Czy wreszcie miesza sie do polityki potepiajac jedna strone na korzysc innej?
  Odpowiedz chodz twierdzaco na jeden z tych zarzutow i udowodnij to co piszesz publicznie w pzeciwnym wypadku tracisz wiarogodnosc, osmieszasz sie w imie fanatyzmu religijnego oraz obnazasz swoj brak wiedzy w temacie w ktorym sie wypowiadasz. Poza tym narazasz sie na odwet prawny i mozliwosc publicznego odszczekania fauszywych oskarzen.
  Czy taka blogerke chce miec na swoim portalu powracajacy 3obieg? Nie sadze! Jezeli tak to sam przez to staje sie malo wiarogodny i uczestniczy w sianiu nienawisci i poglebianiu roznic na tle religijnym. Od tego juz maly krok do innej dzialalnosci majacej na celu wywolanie podzialow wsrod spoleczenstwa.

  0
 10. Napisalam:
  //
  ”To co ludzie nawypisywali w celu sklocenia to Katechizm, Straznica i wiele innych dzielek ‘teologow’, przywodcow religijnych.
  Wlasnie to skloca.
  Wlasnie to jest przyczyna wielu roznych instytucji religijnych.
  Podobnie bylo kiedys, byli faryzeusze, sadyceusze…”
  //
  ¨¨
  ¨¨
  Dzieki Straznicy i innych publikacji brooklynskich jestescie tak samo skloceni z innymi wyznaniami jak faryzeusze z sadyceuszami.
  Jednoczesnie podobnie do tamtych ‘zgodni’ jestescie w jednym, w PRZECZENIU Slowu Boga -Slowu Zycia – Jezusowi Chrystusowi.
  ¨¨
  Nazywacie siebie ”prawdziwymi chrzesciajnami”, czyli wszyscy inni chrzesciajnie sa wedlug was oszustami, prawda?
  Poczytaj w tych wszystkich linkach:
  ¨¨
  https://www.google.no/search?q=prawdziwi+chrzescijanie+…+jw.org&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:en-US:official&client=firefox-a
  ¨¨
  ¨¨
  Nauki waszych przywodcow religijnych kloca sie z naukami wszystkich innych chrzesciajn, ale przede wszystkim kloca sie z naukami Jezusa Chrystusa.
  Dlatego, poniewaz jestes pod wplywem tych nauk, klocisz sie ze Zbawicielem rowniez.
  ¨¨
  ¨¨
  Tak wiec nauki Straznicy sklocaja, podobnie jak nauki Katechizmu i innych ”dziel” ludzkiego umyslu, bo wszystkie one PRZECZA Slowu Boga – Jezusowi Chrystusowi – Prawdzie!

  0
 11. Co napisalem powyzej??

  “”Odpowiedz chodz twierdzaco na jeden z tych zarzutow i udowodnij to co piszesz publicznie w pzeciwnym wypadku tracisz wiarogodnosc, osmieszasz sie w imie fanatyzmu religijnego oraz obnazasz swoj brak wiedzy w temacie w ktorym sie wypowiadasz. Poza tym narazasz sie na odwet prawny i mozliwosc publicznego odszczekania fauszywych oskarzen.””
  W zwiazku z brakiem jakiego kolwiek zarzutu, ktory potrafisz udowodnic stawiajac jedynie swoj fanatyzm religijny nie mam juz wiecej o czym z toba dyskutowac. W internecie jest wiele paszkwili na kazdy temat jednak odroznic ziarno od plew potrafi tylko wytrawny ‘zniwiarz’ Ty z cala pewnoscia nim nie jestes siejesz tylko osty.Jezus na ktorego sie powolijesz powiedzial kiedys: “Nienawidzicie tego czego nie znacie nie rozumiecie” W jakim celu? Z czyjego poduszczenia? Jestem doglebnie przekonany ze wiem kto jest twoim mentorem.W ten sposob i takim tokiem myslenia mozna znienawidzic Buddystow, Muzulmanow, Protestantow oraz wszelkich odmian nominalnego chrzescijanstwa oraz Buszmenow i Aborygenow, ktorzy tez przeciez maja swoja religie. Czy poznalas je wszystkie? Czy bedziesz sie podpierac Internetem i lowic tam swoje ryby w metnej wodzie? To jest bardzo proste i korzystaja z tego ludzie ‘twardoglowi’ pozbawieni samodzielnego myslenia wierzacy bezkrytycznie w jakas idee ktorej sie uchwycili bez sprawdzenia i wnikniecia glebiej.
  Moze to bedzie kiedys temat, ktory postaram sie poruszyc, demaskujac kim jest ten za ktorego plecami sie kryjesz.
  Mam nadzieje ze cie nie obrazilem jakim nieprzemyslanym slowem. Nie mialem tego nawet na mysli.Jezeli tak przepraszam. Przyim zatem te kilka slow jako rade do patrzenia na wszystkich ludzi bez roznicy jaka wyznaja religie. Dopiero wtedy zrozumiesz Jezusa, na ktorego sie powolujesz i o ktorym tak chetnie piszesz publicznie nieslawiajac innych majac wyssane z palca niepoparte niczym oskarzenia.
  Gdy to zrozumiesz z blogerki zmienisz sie w Blogerke.

  0
 12. Acha, czyli wedlug ciebie nauka Straznicy nie kloci sie z naka Katechizmu, lecz jest zgodna?
  ¨¨
  Czyli wy swiadkowie tak jak katolicy czcicie krzyz, modlicie sie do Maryji, do aniolow, do papieza, do Ducha Swietego…, uznajecie Trojce Swieta, niesmiertelnosc duszy…
  ¨¨
  Czyzby znowu nowe swiatlo z Brooklynu?
  Swiatlo Ekumenizmu 🙂 🙂 🙂
  ¨¨
  I z jaka jeszcze inna religia nauka Straznicy zgadza sie, nie kloci sie, nie stoi w sprzecznosci…??
  Z Buddyzmem, z Islamem, z szamanizmem, z voodoo…?
  ¨¨
  Przestan sie blaznic czlowieku!

  0
 13. Naftali napisales:
  //
  ” Poza tym narazasz sie na odwet prawny i mozliwosc publicznego odszczekania fauszywych oskarzen”
  //

  ¨¨
  A ja radze tobie: zastanow sie nad tym co TY bedziesz musial ‘odszczekac’ na Sadzie Bozym!
  ¨¨
  Obrazasz Boga – Ojca, poniewaz obrazasz Tego, Ktorego On Poslal – Syna Umilowanego, NIE sluchasz Go!
  ¨¨
  Jezus Chrystus – Slowo Boga jest Bogiem!
  ¨¨
  Ty i twoi bracia Swiadkowie Jehowy obrazacie Go codziennie!
  ¨¨
  ¨¨
  I gratuluje pomyslu z ‘odwetem prawnym’, szczegolnie kiedy mowisz to ty, ktory reklamujesz swoja ugode ze wszystkimi, a mnie oskarzasz o fanatyzm religijny.
  🙂 🙂 🙂
  ¨¨
  ¨¨
  Nazywaj mnie jak chcesz, NIC mnie to nie obchodzi!
  Chcesz nazywac mnie fanatyczka?
  Rob to.
  ¨¨
  Natomiast zapamietaj sobie jedno, we mnie nie ma ducha ekomunizmu, nie ma ducha tolerancji na klamstwo i wcale nie zamierzam przypodobac sie temu swiatu, WCALE NIE miluje tego swiata (gdybys nie wiedzial co to znaczy ‘ten swiat’, to u was w Biblii w Przekladzie Nowego Swiata napisano: ‘tego systemu rzeczy’).
  ¨¨
  Bywaj!
  Zyj w przyjazni i w milosci z ”tym systemem rzeczy”, skoro takie twoje powolanie i taka twoja wola.

  0
 14. Avatar Heder

  Parę artykułów na temat wiary Świadkow Jehowy:
  http://www.milujciesie.org.pl/nr/temat_numeru/sensacje_swiadkow_jehowy.html

  Albo tu, jedynie fragment tego artykułu, ja go czytałam w całości w wersji papierowej, ale już w tym fragmencie są zasygnalizowane kłamstwa ŚJ…
  http://www.milujciesie.org.pl/nr/zagrozenia_duchowe/dlaczego_jehowa_ciagle_zmienia.html

  0
 15. Avatar Borys

  Do “Naftali” i Bara-bar”.
  Żeby rozstrzygnąć spór jaki powstał wystarczy dowodów.
  Wiadomo Naftali, że jesteś Świadkiem Jehowy.
  Bara-bar – ponieważ jestem tu od kilku dni – nie wiem, jaką religię reprezentujesz. Mogę jedynie się domyślać, że nie katolicyzm.
  Wiadomo, że wyznanie Świadków Jehowy budzi wiele kontrowersji wśród wielu wyznań.
  Dlatego moje pytania do Bara-bar:
  – czy wyznanie, które reprezentujesz nie kłóci się z katolickim, Świadków Jehowy, prawosławnym, czy innymi, pomimo tego, że prawdopodobnie bierze udział w ruchu ekumenicznym?
  – Czy przypadkiem Twoje wyznanie nie stawia siebie na piedestale wśród religii chrześcijańskich, co zarzucasz Świadkom Jehowy?
  – A pewny jestem, że TAK – to skąd zarzut do nich, że są “prawdziwymi chrześcijanami”, w wypadku, gdy dokładnie tak samo twierdzi Twoja religia?
  Dwa przeciwstawne sobie ugrupowania – faryzeusze i saduceusze – połączyły się przeciwko Jezusowi. Dlatego moje kolejne pytanie:
  – Z jakim ugrupowaniem połączyli się Świadkowie Jehowy i przeciwko komu?
  Świadkom Jehowy wiele się zarzuca. Ale żeby łączyli się z innymi wyznaniami? Marne to porównanie, obliczone raczej na dogryzienie Naftali.

  0
 16. Do: Borys
  ¨¨
  Nie naleze do zadnej religii chrzescijanskiej.Nie jestem chrzescijanka, lecz Chrystusowa.
  ¨¨
  Kiedys bylam katoliczka (bylam tylko katoliczka, nie nalezalam do zadnej innej religii), ale od kiedy poznalam Biblie, od kiedy zaczelam sie zwracac bezposrednio do Zbawiciela o zrozumienie, naleze TYLKO do Niego, czyli jestem NIE chrzesciajanka, lecz Chrystusowa – uczennnica Chrystusa.
  Nie jest to oczywiscie moja zasluga, lecz Zbawiciela.
  ¨¨
  Spor miedzy mna i Naftali trwa juz dosc dlugo. NIE zaczal sie tu na 3Obiegu, szczegoly znajdziesz na podanym ponizej linkach.
  ¨¨
  Sa tam w komentach (ktorych tu nie ma) pod notkami szczegoly tego sporu.
  Sa tam tez notki, ktorych tu nie ma.
  ¨¨
  Dla mnie wszystkie religie chrzescijanskie maja ten sam wspolny mianownik (ekumenizm), ze wyznawcy ich nie naleza bezposrednio do Zbawiciela, Ktory jest Jedynym Nauczycielem, lecz do swych przywodcow religijnych.
  ¨¨
  Oczywiscie swietnie zdaje sobie sprawe w roznicach miedzy religiami chrzescijanskimi.
  ¨¨
  Naftali broni swojej religi, organizacji religijnej i ich nauki.
  ¨¨
  Ja bronie Slowa Boga i atakuje wszelkie niezgodnosci z nauka Zbawiciela. Nie wazne jest dla mnie do jakiej ktos nalezy religii.
  Dla mnie wazna jest Prawda zawarta w Biblii.
  Jesli nauki jakiejkolwiek religii sa niezgodne bede je pokazywala, bede zwracala uwage na niezgodnosc…
  ¨¨
  Swiadkom zarzucam to, ze obrazaja Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
  Jezus Chrystus jest Bogiem, a nie jak oni by tego chcieli bogiem.
  ¨¨
  Kazdy wierzacy w Niego i wierny Mu i Znajacy Go bezposrednio (jak zona meza), jest Oblubienica (zona), a On Oblubiencem (Mezem).
  ¨¨
  Niestety nauczyciele swiadkow zabraniaja im zwracac sie do Zbawiciela.
  ¨¨
  Ich przywodcy zwodza ich, a Naftali, zamiast zwrocic sie do Zbawiciela o zrozumienie Slowa Boga, tak jak czynili to Apostolowie, zwraca sie do Brooklynskich nauczycieli, ktorzy zwodza!
  ¨¨
  Pzywodcy Swiadkow zlaczyli sie z klamstwem, sa antychrystem.
  Nie tylko oni, takze watykanisci, przywodcy wszystkich znanych mi religii to antychrysci, bo siebie, lub Maryje, lub Ellen White…, stawiaja w miejsce Chrystusa.
  To wlasnie nazywam ekumenizmem.
  ¨¨
  Nie chce, aby Naftali mnie sluchal!
  Chce, aby Zbawiciela sluchal, a nie ludzi, kimkolwiek oni by nie byli.
  By stal sie uchniem Chrystusowym i by przestal obrazac Boga – Zbawiciela naszego!
  ¨¨
  Szczegoly sporu z Naftali znajdziesz na:
  http://bar-bara.nowyekran.net/
  http://57kerenor.nowyekran.net/
  http://60grzegorz.nowyekran.net/

  0
 17. Avatar Borys

  Do Bara-bar.
  Linki zostawię sobie na inny dzień – teraz nie mam czasu.
  W związku z tym, co do tej pory napisałaś, mam na początek jedno pytanie:
  – przekładem której Biblii się posługujesz?
  Pytam, gdyż wybór w Twojej sytuacji opiera się na tym, czego jak twierdzisz, starasz się uniknąć, czyli na przywódcach religijnych, którzy zaakceptowali konkretne wydanie Biblii, bądź nakazali dokonać konkretnych w niej pewnych zmian.
  Chyba, że znasz języki oryginału (hebrajski, aramejski i grekę koine). Jeżeli tak, to które rękopisy czytasz i które uważasz za podstawę do wyjaśnień treści Słowa Bożego? A jeżeli nie znasz, to na czym opierasz swoją wiedzę, która dotyczy- konkretn-ego/ych przekład-u/ów biblijn-ego/ych?

  0
 18. Do:Borys
  .
  Korzystam z wielu przekladow na j.polski.
  .
  A oprocz tego z (angielskich) bible.cc
  Jest tam Biblia intelinearna, np http://interlinearbible.org/2_peter/1-20.htm
  slownik i wiele innych cennych informacji.
  .
  Inna to http://www.blueletterbible.org/Bible.cfm?b=Gen&c=1&v=1&t=KJV#top
  Sa tam jak widzisz numery Strong’a i rowniez wiele innych przydatnych informacji.
  .
  Jesli chodzi o slowniki, to mam ograniczone zaufanie, podobnie jak do tlumaczy.
  .
  Wole porownywac jak przetlumaczono dane slowo w innych wersach Biblii. To dosc zmudna praca, ale daje wedlug mnie lepsze zrozumienie danego slowa.
  .
  .
  Ale to wszystko jest tylko techniczne, jest to i tak martwa litera, ktora nalezy studiowac pilnie, podobnie jak Prorok Bozy Daniel, ALE podobnie do niego musimy sie zwracac o zrozumienie do Boga, bo TYLKO Bog obdarza nas zrozumieniem Swego Slowa.
  .
  Jesli nie zwracamy sie do Zbawiciela, wtedy jak pisze Apostol Pawel zaslona spoczywa na nas i niewiele zrozumiemy, bo zaslona opada w Jezusie Chrystusie.
  .
  .
  Mozemy znac Biblie jak faryzeusz Szawel (technicznie swietne), ale powinnismy znac jak Apostol Pawel.
  .
  Pan Jezus zmienil Szawla w Pawla. Pawel nie poznal nowych Pism, on zrozumial te, ktore juz znal, zrozumial, bo poznal Pana Jezusa i to Zbawiciel obdarzyl Go zrozumieniem.
  .
  Szawel – Pawel znal Pisma w j. oryginalnym.
  Nie potrzebowal tlumaczy.
  Czyli nie tyle wazne sa jezyki oryginalne, czy przeklady, bo Najwazniejsze jest Bezposrednie poznanie Zbawiciela, narodzenie sie Ducha, z nieba, z gory.
  .
  Mamy stanowic jednosc ze Zbawicielem, tak jak On z Ojcem.
  Mamy z Nim wieczerzac.
  .
  .
  ”(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę:
  jeśli kto posłyszy MÓJ GŁOS i drzwi OTWORZY, wejdę DO niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. ” (Ap.3:20)
  .
  ” (23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:
  Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał MOJĄ naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i PRZYJDZIEMY do niego, i będziemy U NIEGO przebywać.” (Jan.14:23)
  .
  Czy to nie najwspanialsza Obietnica, ze bedziemy wspolnie wieczerzac, mieszkac razem pod wspolnym dachem, znac sie jak maz i zona?
  .
  Jeszcze raz polecam ci notki, i KOMENTARZE pod notkami, ktore sa na: http://www.nowyekran.net/category/20,religie

  0
 19. Avatar Borys

  Do Bara-bar.
  Ciesze się, że korzystasz wielu przekładów. Ja także tak robię.
  Jednak wniosek Twój nie koniecznie jest właściwy, jeśli chodzi o dowolność korzystania z przekładów. Jak wspomniałem, nie są one wolne od chęci narzucenia rozumowania danej społeczności religijnej.
  To może przykład.
  W “blueletterbible”, w przekładzie KJV, w księdze Rodzaju 2:7 możemy przeczytać: “And the LORD God …”.
  Pod literką “C”, czyli Concondance and Hebrew/Greek Lexicon wyjaśniono:
  And the LORD – יהוה Yĕhovah
  God – אלהים ‘elohiym

  A w tłumaczeniu przekładów WLC, BHS, BT i KJV dokonanym przez pana Cezarego Podolskiego, możemy przeczytać:
  “wtedy to Pan Bóg …”
  יְהוָ֨ה (nad literą “h” nie skopiował samogłoski “a”, a w to miejsce wpisał – jak widać – jakiś kwadrat) – Jehovah – Jahwe – And the LORD – A Pan

  Zastanawiam się, dlaczego to Świadkowie Jehowy używają imienia Bożego, a w większości przekładów biblijnych imię to nie zostało w ogóle zapisane, choć jak wskazują na to konkordancje, powinno ono tam występować?
  – Rzuciłem taką myśl na dobranoc, a może będzie to dla Ciebie na dzień dobry.


  Do linków zajrzę, kiedy znajdę więcej czasu.
  Pozdrawiam!

  0
 20. Do: Borys, tak, dla mnie to na dzien dobry. 🙂
  .
  Zgadza sie, przeklady nie sa wolne od bledow. Przekonalam sie o tym wielokrotnie.Tlumacze tlumaczyli teksty Biblii pod wplywem wlasnych przekonan religijnych.
  A czasem ich bledy sa dla mnie po prostu niewytlumaczalne.
  .
  Bardzo dobrym przykladem na to, ze tlumcze tlumacza zgodnie z doktrynami wlasnych religii, a nie zgodnie z nauka Biblii jest:
  .
  ” (43) Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci:
  Dziś ze Mną będziesz w raju.” (Luk.23:43)BT
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  .
  ”(43) A on Rzekł do niego: “Zaprawdę mówię ci dzisiaj:
  Będziesz ze mną w Raju”.” (Luk.23:43) PNS
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  .
  W tym wypadku, nie chodzi nawet o slowa, lecz o interpunkcje.
  Pisal o tym Keren:
  http://57kerenor.nowyekran.net/post/60783,bedziesz-ze-mna-w-raju-niebezpieczny-przecinek
  .
  Tutaj PNS jest lepszy, poniewaz jest zgodny z cala Biblia. Nie ma w Biblii mowy o niesmiertelnej duszy.
  Dusza jest smiertelna, poniewaz dusza=cialo+dech ozywiajacy.
  Kiedy umieramy, cialo wraca do ziemi, a duch ozywiajacy do Boga. Ten dech, a nie dusza!
  Chcialabym spytac chrzescijan: Co Pan Jezus wyzional na krzyzu, dusze, czy ducha?
  .
  .
  Innym przykladem jest:
  .
  ” (7) Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani.” (Mat.6:7)BT
  .
  W Wersjach angielskich, zgodnie z greka jest:
  .
  ” (7) But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen [do]: for they think that they shall be heard for their much speaking. (Mat.6:7)
  http://www.biblia.info.pl/biblia.php
  .
  Pisalam o tym w notce:
  NIE MODLCIE SIE JAK POGANIE
  https://3obieg.pl/?p=85936
  .
  .
  Jesli chodzi o Imie Boga YHVH, to nie wymawiam tego Imienia z wielu powodow.
  .
  Po pierwsze nie wiem jak nalezy Je wymawiac.
  Hebrajski nie jest moim jezykiem, wiec mowiac w tym jezyku bede wymawiala zle i przekrece i moge niechcacy powiedzic cos obrazliwego, moge Bogu ublizyc…
  .
  Zreszta na pewno ublize, bo tak zle wymawiajac ”nadam” Mu imie, a nie ma do tego prawa.
  Tylko ten, ktory panuje nad innym ma prawo nadawac imie.
  Bog nadal imie Adamowi, Adam nazwal zwierzeta wlasnie jako znak, kto nad kim panuje. Podobnie rodzicie nadaja imie dzieciom, a nie na odwrot.
  .
  Po drugie slowo hovah znaczy katastrofe, nieszczescie…
  http://biblesuite.com/hebrew/1943.htm
  Tak wiec niezupelnie wiem co bedzie znaczyc polaczenie ‘hovah’ z ‘Jah’.
  .
  Tyle razy nacielam sie na tlumaczach, ze NIE wierze im, sprawdzam ich..
  I kiedy oni pisza jak nalezy wymawiac imie YHVH, nie wierze im!
  To jest zbyt wazna sprawa, bym zdawala sie na omylnego czlowieka, ktory wielokrotnie udowodnil – tlumaczac Biblie – jak bardzo jest omylny.
  .
  Inna przyczyna jest to, ze imie w Biblii to opis cech charakteru. Tak wiec Bog ma wiele Imoin, jest Wszechmogacym, Stworzycielem, Lekarzem…
  Mamy polskie slowa na nazwanie Boga, wiec nie musimy mowic po hebrajsku.
  Pisalam troche o tym w komencie do Naftali:
  http://57KerenOr.nowyekran.net/post/91433,bog-ojciec#comment_799869
  .
  .
  I jedna z najwazniejszych przyczyn: Pan Jezus nazywa Boga Ojcem i tak nakazuje nam zwracac sie do Boga.
  Dla mnie Slowa Pana Jezusa sa Najwazniejsze.
  Zaden czlowiek, zaden Swiadek, tlumacz, specjalista od hebrajskiego…, nie ma prawa nauczac inaczej niz Syn Umilowany, Ktory Wie Najlepiej.
  Dlatego dla mnie Imie Boga to Ojciec, Tata, Tatus (Abba).
  .
  Pozdrawiam!

  0
 21. Avatar Borys

  Witaj Bara-bar!
  Co prawda znane są mi podane przez Ciebie przykłady tworzenia nowych faktów przez tłumaczy, ale samo to, że kierujesz na nie uwagę, więcej mówi o Twoim podejściu do Słowa Bożego, za co należy się Tobie uznanie.

  Dla mnie podstawą są nie tylko same tłumaczenia, które w większości należy uznać za POPRAWNE. To nie pomyłka.
  Podstawą są także rękopisy, które choć na skutek czasów w których je spisywano i tendencji, które wówczas panowały, w wielu wypadkach odchodzą od prawideł i wprowadzają naleciałości hellenistyczne, to jednak uwzględniając to, można wiele z tego wywnioskować.
  Inne także mogą częściowo wypaczać Słowo – Zwoje z nad Morza Martwego – ze względu na odbieganie w swym myśleniu sekty, która nie trzymała się ściśle Prawa Mojżeszowego.

  Gdzie zatem szukać podstawy do rzetelności Słowa?

  Na pewno w wypowiedziach uczniów Jezusa i jego samego.
  A skoro tak, to dziwić może pomijanie jego słów, w których informuje o swoim Ojcu – Jana 17:26 – “Dałem im poznać ciebie” (Today’s English Version), “i objawiłem im imię twoje, i objawię” (Bw) – [Powt. Pr. 32:3 (BT wyd. II); Mat. 6:9 (BWP); Jana 17:6 (KJV)].
  A jeżeli Jezus dał takie zapewnienie, to dlaczego powątpiewać w gwarancję, której on sam udzielił słowami z Mat. 28:18, 20 „Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. (…) A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (NW).

  A zatem nie tylko tłumacze mieszali i mieszają w Słowie Bożym. Czynili to także soferowie, którzy kierowali się bardziej kulturą helleńską niż stosowną tradycją. Czy uwzględniasz także ten FAKT?

  Dlatego wyciąganie wniosków powinno się odbywać z uwzględnieniem wszystkich fragmentów biblijnych dotyczących danego tematu i sprawdzenia, czy rękopisy, na których te przekłady są oparte oraz rękopisy, z których korzystali tłumacze (słownikowi także) nie noszą w sobie próby wypaczenia danego fragmentu.
  Niektórzy tłumacze słowników także reprezentują jakieś wyznanie i nie wiedząc o ich przekonaniach religijnych możemy się nieźle naciąć.


  Nie należy jednak popadać w skrajność, a raczej skupiać swoja uwagę na wykonywaniu WOLI BOŻEJ. Prawda?


  Przyjemnego popołudnia!

  0
 22. Witaj Borys!
  .
  Napisales:
  .
  ”A skoro tak, to dziwić może pomijanie jego słów, w których informuje o swoim Ojcu – Jana 17:26 – “Dałem im poznać ciebie” (Today’s English Version), “i objawiłem im imię twoje, i objawię” (Bw) – [Powt. Pr. 32:3 (BT wyd. II); Mat. 6:9 (BWP); Jana 17:6 (KJV)].
  A jeżeli Jezus dał takie zapewnienie, to dlaczego powątpiewać w gwarancję, której on sam udzielił słowami z Mat. 28:18, 20 „Dano mi wszelką władzę w niebie i na ziemi. (…) A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (NW).”
  .
  .
  Widzisz, tu widze, jakby to powiedziec…, chyba najlepiej to wyraze, kiedy powiem, ze poprzez poznanie Jezusa Chrystusa poznajemy Ojca i Jego wole.
  To jedyna droga.
  .
  Mozemy na pamiec znac Biblie i to w najlepszym przekladzie, jednak jesli nie znamy Syna Umilowanego, Jego Charakteru- Imienia, wszystkich cech Jego charakteru, i nie stanowimy jednosci z Nim, to nie poznamy Ojca.
  .
  ” Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić.” (Mat.11:27)
  .
  Stary Testament i Nowy Testament jest o Bogu naszym – Zbawicielu.
  Na Niego tez czekali wszyscy (wierni) od czasow Adama i Ewy, bo Zostal Zapowiedziany:
  .
  ” (15) Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz Mu piętę.” (Rodz.3:15)
  .
  Ludzie czesto mowia, ze Izraelici – to religia zydowska…, ale to nie jest zgodne z Biblia ( i nie mowie tu o tym, ze samo slowo zyd nie jest Biblijne, lub o tym, ze religia zydow jest nowa, powstawala dlugo PO zburzeniu Jerozolimy w ca.70 roku…, to zreszta osobny temat), bo religia Izraela to wiara w Mesjasza – Chrystusa, oczekiwanie na Niego.
  To najstarsza religia, prawdziwa religia, a my dzis oczekujemy Powtornego Jego Przyjscia.
  .
  Jezus Chrystus – Slowo Boga bylo na poczatku i Bogiem bylo/jest (Jan. 1) i towarzyszylo/towarzyszy ludowi Boga caly czas.
  .
  Nie wiem co masz na mysli, kiedy mowisz o wplywach hellenistow, bo ja tych wplywow w Biblii wogole nie widze.
  .
  Widze zle tlumaczenia, ale nie maja one zadnego znaczenia wtedy, gdy o zrozumienie Biblii zwracamy sie do Zbawiciela.
  .
  Bardzo dziwna, niewytlumaczalna rzecz sie dzieje, kiedy On daje zrozumienie, bo zaczynamy na prawde rozumiec slowa, ktore czytamy.
  .
  Nie umiem tego opisac, wiec podam taki przyklad, ze jak na poczatku czytalam Biblie, powoli widzialam jakby przez szybe zamglona, niewyraznie…
  Ale powoli, bardzo powoli, ta mgla staje sie mniejsza i widzimy wiecej, wyrazniej, coraz wiecej szczegolow…
  Ale to sie dzieje tylko wtedy, kiedy Zbawiciel obdarza nas zrozumieniem.
  .
  Sa ludzie, ktorzy sami, wlasnym rozumem, bez pomocy Zbawiciela chca zrozumiec Biblie i niestety popadaja oni w wielkie bledy.
  .
  Nie mozemy myslec po ludzku (szatansku Mat.16:23), musimy po Bozemu, a bez Boga to niemozliwe.
  Musimy byc kamieniami – petros (Mat.16:16), kazdemu z nas Bog musi objawiac, nauczac nas.
  Bog wcale nie chce i nie oczekuje od nas ”samodzielnosci”, On Chce byc naszym Nauczycielem, jesli On nie jest, wtedy szatan jest.
  .
  Mamy zaprzec sie wszystkich, nawet SAMYCH SIEBIE, wiec wlasnego rozumowania i calkowicie zdac sie na Zbawiciela i wtedy ON obdarzy nas zrozumieniem.
  .
  Tak malo i tak wiele mamy zrobic.
  .
  Pozdrawiam!

  0
 23. Avatar Borys

  Bara-bar,
  to prawda, że Ojca poznajemy lepiej, gdy przyglądamy się Jego Synowi, który na Ojca kierował uwagę i który jest odbiciem Jego chwały.

  Boga poznajemy także wtedy, gdy śledzimy Jego dzieła i sposób postępowania z różnymi osobami i w różnych okolicznościach.

  Ponadto “Jeśli, synu, nauki me przyjmiesz i zachowasz u siebie wskazania, ku mądrości nachylisz swe ucho, ku roztropności nakłonisz swe serce, (3) tak, jeśli wezwiesz rozsądek, przywołasz donośnie rozwagę, (4) jeśli szukać jej poczniesz jak srebra i pożądać jej będziesz jak skarbów – (5) to bojaźń Jahwe zrozumiesz, OSIĄGNIESZ ZNAJOMOŚĆ BOGA” (Przysłów 2:1-5).

  Jak widzisz możliwości poznania Ojca jest więcej. Należy korzystać z nich wszystkich, by poznać Go lepiej.


  Zapewne pamiętasz, gdzie w Biblii jest mowa o długości królowania Syna Bożego, Jezusa Chrystusa i komu przekazać ma po tym czasie władzę?

  Być może pamiętasz także jak długo królem ma być Bóg i gdzie można o tym przeczytać?

  A pewnie pamiętasz także i te fragmenty Biblii, w których Jezus jednoznacznie podkreśla swoją NIŻSZOŚĆ od Ojca?

  0
 24. Do: Borys
  .
  NIE, NIE, NIE!
  .
  Blad!
  .
  Czy znasz Zbawiciela? To znaczy ja wiem, ze znasz Go z opowiadan, ale czy znasz Go osobiscie?
  .
  Czy jestes jakims tam naganiaczem religionistow?
  .
  Ja NIE szukam religii!
  .
  Ja NIC i NIKOGO nie szukam, bo ja juz znalazlam i NALEZE do Zbawiciela!
  .
  Jestem znana z tego ze NIE ide na zadne ustepstwa w sprawach Boga-Zbawiciela mojego i gdybys to wiedzial, to oszczedzilbys sobie trudu.
  .
  Jesli zle odczytalam twoj koment, to przepraszam.
  .
  Czy zle odczytalam twoj wpis?
  .
  Jezus Chrystus JEST Bogiem!
  .
  Nie wmawiaj, ze mozna Go poznac inaczej niz bezposrednio – osobiscie!!!

  0
 25. Avatar Borys

  Witam Ciebie Bara-bar!


  Gdyby była „to jedyna droga” do poznania Boga – jak twierdzisz – to o co chodziło apostołowi Pawłowi w Liście do Rzymian, kiedy napisał “Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę ” (Rzym. 1:19, 20 Bw)?

  Zaglądnij w tej sprawie także do Dziejów Ap. 14:17; Psalmu 19:1; Apokalipsa (Objawienia) 15:3. To raczej wymowne słowa i nie należy zawężać się do patrzenie TYLKO na jeden fragment biblijny, który sugerujesz, a mianowicie Mat. 11:27, a który nie ma nic wspólnego z całością rozumowania Biblii (2 Tym. 3:16, 17) jako JEDYNYM czynnikiem poznania Boga.

  Mamy możliwość poznania Boga rozpatrując różne okoliczności.
  Do tego też zachęcał nas sam Syn Boży, Jezus, kiedy powiedział „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

  Oczywiści MUSIMY zdawać sobie sprawę, że poznanie Boga tak dobrze jak zna Go Jego Syn, jest niemożliwe. I to jest ISTOTĄ myśli z Mat. 11:27. Ale Bóg udziela takich zdolności poznawczych, na miarę naszej niedoskonałości i miarę naszych umysłów – a każdy ma inną zdolność pojmowania, o czym Ojciec doskonale wie.

  Czy Jezus przebywał na ziemi, w czasach Mojżesza, w sposób widoczny dla oczu i pouczał naród wybrany o swoim Ojcu?

  Czy to miałoby znaczyć, że Izraelici nie znali Boga? A Mojżesz, czyż nie poznał Boga (Wyjścia 33:12-23)?

  A czy o takie poznanie nie zabiegali inni starożytni słudzy Boży?
  A czy sam Bóg nie zatroszczył się o to, by Jego naród miał rozeznanie o Jego woli?
  „Daj mi poznać drogi Twoje, Jahwe, a naucz mnie Twoich ścieżek!” Psalm 25:4;
  „Jahwe, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą, ze względu na mych wrogów!” Psalm 27:11;
  „Naucz mię, Jahwe, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy;” Psalm 86:11;
  „Naucz mnie, Jahwe, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem. Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję” Psalm 119:33;
  „ A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” Izajasza 30:21.

  To tylko niektóre przykłady świadczące o możliwości poznania Boga nim na ziemię przyszedł Jezus.
  Owszem, Jezus zna Ojca lepiej od nas. Dlatego informował ludzi o Nim (Mateusza 10:29-31; 18:12-14, 21-35; 22:36-40). Dlatego też postępował dokładnie tak, jak postąpił by jego Ojciec.


  To tylko jedna kwestia, do której się odniosłem, choć nie w pełni.
  Myślę jednak, że wystarczająco Słowo Boże mówi o RÓŻNYCH sposobach poznania Boga, Ojca i że te bądź co bądź BIBLIJNE argumenty są wystarczającym przykładem tego.


  Pozdrawiam!

  0
 26. Mamy stanowic taka jednosc ze Zbawicielem jak stanowi z Ojcem.

  ” (21) Aby wszyscy byli JEDNO, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i ONI W NAS JEDNO byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.
  (22) A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli JEDNO, jak my jedno jesteśmy.
  (23) Ja W NICH, a Ty WE MNIE, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś.
  (24) Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
  (25) Ojcze sprawiedliwy!
  I świat cię nie poznał, lecz Ja cię poznałem i ci poznali, że Ty mnie posłałeś; (26) i objawiłem im imię twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i Ja W NICH.” (Jan17:21-26)

  ”(20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę DO NIEGO i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. ” (Ap.3:20)

  ” (23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy U NIEGO PRZEBYWAć.” (Jan.14:23)
  .
  .
  Wlasnie tak mamy znac Boga, Zbawiciela naszego.
  .
  Wtedy niky i nic nas nie odlaczy od Niego, bo On jest w nas.
  .
  ”(38) I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, (39) ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie NIE zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. ” (Rzym.8:38,39)
  .
  Pozdrawiam!

  0
 27. Avatar Borys

  Bara-bar,
  to prawda, że mamy stanowić jedność z Jezusem jaką on jako Syn stanowi z Ojcem.

  To prawda, że ci, którzy zachowują “naukę Jezusa”, zostaną obdarzeni miłością jego Ojca.

  To prawda, że ci, którzy zostali uznani przez Boga za prawych i zostali przez Niego wybrani, to NIC i NIKT ich nie oddzieli od miłości Bożej.

  To wszystko co napisałaś jest możliwe dzięki poznaniu Boga, które mamy dzięki 1) Jezusowi, który o Ojcu mówił i Go naśladował; 2) dzięki dziełu stwórczemu, które możemy zaobserwować; 3) dzięki relacjom biblijnym pokazującym Boże postępowanie w różnych okolicznościach.


  Pytanie tylko, czy temu zaprzeczasz, a biblijne podstawy tego twierdzenia podałem powyżej?

  0
 28. ”Gdyby była „to jedyna droga” do poznania Boga – jak twierdzisz – to o co chodziło apostołowi Pawłowi w Liście do Rzymian, kiedy napisał “Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę ” (Rzym. 1:19, 20 Bw)?”
  //
  .
  Tu chodzi o bluzniercow i innych opornych, ktorzy zbiora Gniew Boga, bo przecza oczywistym faktom, oczywistej prawdzie, zwodza ludzi…
  .
  Mamy dzis takie koscioly, ktore udzielaja slubu homoseksualistom.A przeciez nawet jesli ktos Biblii nie zna, to i tak wie, ze homosksualizm nie jest dobry, ani zdrowy…
  .
  .
  //
  ”Zaglądnij w tej sprawie także do Dziejów Ap. 14:17; Psalmu 19:1; Apokalipsa (Objawienia) 15:3. To raczej wymowne słowa i nie należy zawężać się do patrzenie TYLKO na jeden fragment biblijny, który sugerujesz, a mianowicie Mat. 11:27, a który nie ma nic wspólnego z całością rozumowania Biblii (2 Tym. 3:16, 17) jako JEDYNYM czynnikiem poznania Boga.”
  //
  .

  Wiemy, ze ziemia nie stworzyla sie sama, ze potrzebujemy opadow…, czyli obserwujac dziela Boga nie sposob nie widziec Wszechmocy Jego.
  .
  I oczywiscie cale Pismo jest do pilnego studiowania, po jest nam dane.
  .

  .
  Wsrod ludu byli ludzie sluchajacy Go, modlacy sie o poznanie Go, o zrozumienie Jego woli…
  .
  Ale byli tez ludzie oporni i nie mowie tu o poganach-narodach, lecz o Izraelitach.
  W Ksiedza Wyjscia, nie chca sluchac Boga bezposrednio, lecz domagaja sie posrednictwa Mojzesza:
  .
  ”(19) i rzekli do Mojżesza: Mów ty z nami, a będziemy słuchali; a niech nie przemawia do nas Bóg, abyśmy nie pomarli.”(Wyj.20:19)
  .
  Wlasciwie od wtedy Pierwsze Przymierze jest przesadzone. Widzimy pozniej wielokrotnie buntowali sie, domagali sie krola, by byc jak inne narody, by ten ich krol prowadzil ICH wojny…, az w koncu, clakowicie zdali sie na uczonych w Pismie i domagali sie ukrzyzowania Zbawiciela.
  .
  Bezposrednie- duchowe poznanie Boga jest niezbedne do zrozumienia Biblii, ale przede wszystkim do poznania Go, Jego Charkteru – Imienia i jeszcze do tego, ze kiedy Mesjasz jest w nas, wtedy On nas zmienia.
  .
  .
  Obserwowanie Jego dziel nie daje nam pelnego poznania Go, tylko czesciowe
  .
  .
  //
  ”To tylko niektóre przykłady świadczące o możliwości poznania Boga nim na ziemię przyszedł Jezus.”
  //
  .
  To ”nim na ziemię przyszedł Jezus” potraktuje jako przenosnie, poniewaz Bog porozumiewal sie z ludzmi Swym Slowem.
  .
  Jezus Chrystus jest Slowem Boga.
  .
  Przez prorokow Bog rowniez Przemawial i rowniez Slowem, tak wiec zanim Pan Jezus przyszedl w ciele, byl od zawsze z ludem Boga.
  .
  Oczywiscie w innych wypadkach mamy mowe o aniolach- poslancach Bozych, ktorzy niesli jakas wiadomosc od Boga do ludzi,.
  .
  Ale to zawsze musi isc od Boga, bo przeciez Apostolowie gloszac Ewangelie, byli pod wplywem Ducha Bozego, wiec nie mowili od siebie.
  .
  Ale jestesmy poinformowani, ze w czasach ostatnich bog wyleje Swego Ducha i nikt juz nie bedzie mowil paznaj Pana, bo wszyscy beda Go znali wlasnie, beda Go znali bezposrednio.
  .
  .
  Chodzi mi o o, ze jest roznica miedzy wiedziec cos o Bogu, a znac Boga.
  Wiekszosc Izraelitow wiedziala zawsze cos o Bogu, ale nie znali Go, tylko nieliczni znali Boga.
  .
  Podobnie jest dzisiaj, chrzescijanie wiedza cos o Bogu, znaja go ze slyszenia, ale nie znaja Go osobiscie.
  I nie dosc, ze ich przywodcy sami Boga nie znaja, to jeszcze przeszkadzaja innym poznac Boga, bo zamiast kierowac lud do Zbawiciela, kieruja ludzi so siebie.
  .
  To jedno z dzialan anty-chrysta.
  .
  Teraz oczekujemy Wielkiego Gniewu Boga.
  Kiedys lud nie potrafil czytac, wiec niejako byli zdani na przywodcow religijnych, aby ci opowiedzieli im co napisano w Biblii.
  .
  Ale dzisiaj, ludzia potrafia czytac, ale wiekszosc chrzescijan nie chce czyatac Biblii!
  Wola basnie gloszone im w ich kosciolach.
  Nawet nie wiedza, ze nie mamy byc chrzescijanami, lecz Chrystusowymi.
  .
  Nie maja oni wymowki, tym bardziej, ze jest wielu ludzi, ktorzy nawoluja do czyatania Biblii, do zwracania sie do Boga o zrozumienie.
  .
  Nie maja wymowki dla swego lenistwa, bo wszystkie inne ksiegi i publikacje czyataja, tylko Biblii nie chca.
  .
  Bladza, bo zle sa zamiary ich serca i zbiora Gniew Boga.
  .
  Pozdrawiam!

  0
 29. Avatar Borys

  Bara-bar.
  Jeżeli bez wymówki są ci, którzy codziennie patrzą na te dzieła, to tym bardziej dzięki przyglądaniu się tym dziełom, mogą Boga lepiej poznać ci, którzy w Niego wierzą.
  Homoseksualizm nie ma w tym przypadku nic do rzeczy i nie rozumiem, dlaczego o nim napisałaś.

  Nie rozważam, czego nie chcieli robić w pewnym czasie niektórzy Izraelici. Rozważam, co na temat MOŻLIWOŚCI poznawania Boga (bo o tym mówimy), ma On sam do powiedzenia.


  Żeby lepiej znać Boga, trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Ale przyjacielem nie zostaje się od razu.
  Dlatego nie rozważam, co robią inni. Rozważam na co wskazuje Słowo Boże i czego w związku z poznaniem Boga, On oczekuje ode mnie.


  Dobrej nocy!

  0
 30. Borys

  ”Jeżeli bez wymówki są ci, którzy codziennie patrzą na te dzieła, to tym bardziej dzięki przyglądaniu się tym dziełom, mogą Boga lepiej poznać ci, którzy w Niego wierzą.
  Homoseksualizm nie ma w tym przypadku nic do rzeczy i nie rozumiem, dlaczego o nim napisałaś.”
  //
  .
  .
  Nie zupelnie.
  Z dziel Jego mozemy wiedziec, ze On Jest i ze Stworzyl to wszystko, ale to dopiero poczatek, to jeszcze nie poznanie Go.

  O Homoseksualizmie napisalam z tej prostej przyczyny, ze List do Rzymian 1, od wersu 18 mowi o Gniewie Boga za rozne grzechu w tym o homoseksualizmie.
  .
  .
  ‘//
  ”Żeby lepiej znać Boga, trzeba się z nim zaprzyjaźnić. Ale przyjacielem nie zostaje się od razu.
  Dlatego nie rozważam, co robią inni. Rozważam na co wskazuje Słowo Boże i czego w związku z poznaniem Boga, On oczekuje ode mnie.”
  //
  .
  .
  Tak, ale On oczekuje od nas, zbysmy nie tylko dbali o nasze zbawienie, ale rowniez o zbawienie innych.
  Czyli, jesli widze,ze inny bladzi, to z milosci powinnam mu zwrocic uwage.
  .
  Pozdrawiam!

  0
 31. Avatar Borys

  Witaj Bara-bar.

  A gdzie ja stwierdzam, że dzieła Boże, to “wszystko” z czego można poznać Boga?
  A może stwierdziłem, że Słowo Boże, to wszystko z czego można poznać Boga?

  Otóż NIE.
  Jednoznacznie wskazałem, że wszystkie czynniki pozwalają nam lepiej poznać Boga. Czyż nie?

  0
 32. Avatar Borys

  Jeżeli chodzi o homoseksualizm, to prawda, że w tym rozdziale jest mowa o takich, którzy te rzeczy czynią. Ale czyż nie ma tam również mowy o “dobrej nowinie” i wierze tych, którzy ją głoszą?

  Dlaczego zatem o tym nie napisałaś i o wielu innych sprawach, które porusza ten rozdział?
  W jakim celu wprowadzać wątki, które nie mają w rozważaniach większego znaczenia i nie wnoszą do dyskusji niczego więcej, prócz zamieszania?
  W taki sposób myśląc, można cytować nie tylko całe rozdziały ale i całe księgi. A jeżeli całe księgi, to może od razu całą Biblię? 🙂


  Pozdrawiam 🙂

  0
 33. ”Dlaczego zatem o tym nie napisałaś i o wielu innych sprawach, które porusza ten rozdział?”
  //
  .
  Dlatego, ze od wersu 18 do konca tego rozdzialu jest mowa o Gniewie Boga.
  .
  ”(18) Albowiem GNIEA Boży ujawnia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta.” (Rzym.1:18)
  .
  Pisalam na temat Listu do Rzymian 1:
  http://bar-bara.nowyekran.net/post/89089,gniew-boga
  .
  Jak rowniez w wielu komentach na w/w portalu.
  .
  Mamy znac Boga tak jak zona meza, dlatego nazwani jestesmy oblubienica, a Jezus Chrystus Oblubiencem.
  .
  Zona zna meza osobiscie, mieszka z nim pod jednym dachem, rozmawia z nim o wszytkim…, a nie tylko z tego co on czyni.
  .
  Wlasnie tak, osobiscie mamy znac Zbawiciela.
  .
  A w podanych przez ciebie wersach jest mowa o tym co O Bogu mozna wiedziec, a to nie jest tozsame ze znaniem Go osobiscie, jak zona meza.
  .
  ” (19) To bowiem, co O Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. (20) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy.” (Rzym1:19,20)
  .
  Takie ”znanie” Boga, to znanie posrednie, a nie bezposrednie.
  Tak wlasne ”znaja” Boga chrzescijanie, cos wiedza O Bogu, ale Go nie znaja bezposrednio, nie stanowia jednosci z Nim i wlasnie dlatego popadaja w apostazje…
  .
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Borys

   Barbaro, bo tak zdaje się masz na imię,
   nie jest istotne co kiedyś pisałaś na temat Listu do Rzymian 1 rozdziału. Pisałem o konkretach dotyczących poznania Boga na różne sposoby.

   Skoro podajesz przykład małżeństwa, to bardzo dobrze się składa, gdyż mąż nie tylko mówi, ale też i robi lub nie robi pewnych rzeczy.
   Dobry mąż pracuje i dba o swą żonę. Ale najczęściej czas swojej pracy nie spędza z żoną. W pracy podejmuje pewne działania, rozmawia ze współpracownikami, co nie ma najczęściej nic wspólnego z małżonką.

   Czy jego decyzje, rozmowy i postępowanie ze współpracownikami nie mówią o nim samym więcej, niż tylko to, co dotyczy obrębu małżeństwa?
   Czy z tego nie można się o nim dowiedzieć o wiele więcej, niż z ograniczonego obszaru małżeńskiego stanu?


   Takie elementy składowe dotyczą poznania kogoś bliżej, a nie TYLKO znania go z jednej – małżeńskiej strony.


   Nie staraj zatem wypaczać możliwość poznania Stwórcy, Boga, Ojca, Wszechwładnego Pana, Króla Wieczności, Wspaniałego Nauczyciela, Skałę, Pasterza, Sędziego, Władcy.


   Czy Ty Barbaro (jeżeli tak masz na imię) dalej chcesz mi powiedzieć, że mam to wszystko ignorować, bo TYLKO dzięki Jezusowi można poznać Najwyższego?

   Nie dezawuuj możliwości PEŁNEGO poznania Wybawcy.
   Syn Boży, Jezus, powiedział i pokazał tyle, ile było potrzebne. To czego nie powiedział i nie pokazał dowiadujemy się z tego, o czym w kółko staram się Tobie wyjaśnić.

   List do Rzymian 1:19, 20 jest TYLKO jednym z elementów UKŁADANKI, pokazującej jak wiele jest możliwości, by poznać lepiej Boga.
   Czyż nie na to od początku staram się wskazać? Czyż do tego nie posłużyłem się innymi fragmentami ze Słowa Bożego, które na to wskazują?

   Tyle w temacie.

   Z wyrazami szacunku.

   0
 34. BORYS
  Gratuluje kultury wypowiedzi i mocy argumentow.
  Pozdrawiam

  0
  • Avatar Borys

   Dzięki serdeczne za dostrzeżenie tych BIBLIJNYCH argumentów i dziękuję za pozdrowienia.
   Miłego dnia!

   0
  • ”Barbaro, bo tak zdaje się masz na imię,
   nie jest istotne co kiedyś pisałaś na temat Listu do Rzymian 1 rozdziału. Pisałem o konkretach dotyczących poznania Boga na różne sposoby.”
   ///
   .
   Odpowiedzialam ci, konkretnie, ze od wersu 18 w Liscie do Rzymian mowa jest o Gniewie Boga, na kogo i za co spadnie i czym wogole jest Gniew Boga (dlatego podalam link do mojej notki na ten temat).
   .
   .
   //
   ”Skoro podajesz przykład małżeństwa, to bardzo dobrze się składa, gdyż mąż nie tylko mówi, ale też i robi lub nie robi pewnych rzeczy.
   Dobry mąż pracuje i dba o swą żonę. Ale najczęściej czas swojej pracy nie spędza z żoną. W pracy podejmuje pewne działania, rozmawia ze współpracownikami, co nie ma najczęściej nic wspólnego z małżonką.”

   Czy jego decyzje, rozmowy i postępowanie ze współpracownikami nie mówią o nim samym więcej, niż tylko to, co dotyczy obrębu małżeństwa?
   Czy z tego nie można się o nim dowiedzieć o wiele więcej, niż z ograniczonego obszaru małżeńskiego stanu?


   Takie elementy składowe dotyczą poznania kogoś bliżej, a nie TYLKO znania go z jednej – małżeńskiej strony.”
   //
   ,
   .
   Tu sie mylisz.
   NIKT nie zna meza lepiej niz zona, bo ona mieszka z nim pod jednym dachem,
   .
   Innymi slowy, ci, krorzy TYLKO widza dziela Boga, ci,ktorzy nie maja checi poznania Boga osobiscie, ci tez popadaja w apostazje, wlasnie dlatego, ze nie znaja Boga osobiscie, ze nie stanowia z Nim jednosci, ze Zbawiciela nie jest w NICH.
   .
   Wlasnie dlatego napisano tam ”to co O Bogu**, oni wiedza TYLKO O Bogu, ale Boga NIE znaja.
   Nie widzisz jeszcze tej roznicy, ale to zasadnicza roznica.
   Dlatego wlasnie napisano, ze na nich spadnie GNIEW Boga.
   Poniewaz wiedza TYLKO O Nim, ale nie znajac Go, daja sie zwiesc.
   .
   Podobnie MIECZ Boga chroni nas, ale NIE dlatego, ze wiemy, ze jest MIECZ Boga – Slowo Boga, lecz TYLKO wtedy, gdy znamy – gdy Slowo Boga jest W NAS, w NASZYM SERCU, TYLKO wtedy nie damy sie zwiesc, bo ON, nie my, lecz ON nas broni.
   .
   Swiadkowie J. i wiele innych denominacji, nie maja MIECZA – Slowa Boga w sercu i dlatego daja sie zwiesc.
   Gdyby mieli Jezusa Chrystusa – Slowo Boga – MIECZ w sercu, TEN MIECZ – Jezusa Chrystus bronilby ich przed zwodzicielami.
   A tak NIE umiejac sie poslugiwac tym MIECZEM – Slowem kalecza siebie i innych!
   .
   Nie nalezy wyrywac wersu i interpretowac go odwrotnie do kontekstu w ktorym byl napisany.
   .
   .
   //
   ”Nie staraj zatem wypaczać możliwość poznania Stwórcy, Boga, Ojca, Wszechwładnego Pana, Króla Wieczności, Wspaniałego Nauczyciela, Skałę, Pasterza, Sędziego, Władcy.”
   //
   .
   Ja wcale NIE WYPACZAM.
   To raczej ty nie rozumiesz o czym chodzi w tym fragmencie Listu do Rzymian.
   Jak napisalam powyzej, wiedza O Bogu, o tym, ze Stworzyl wszystko, widzenie Jego Dziel nie jest poznaniem Go osobiscie, nie jest stanowieniem z Nim jednosci takiej, jak Jezus Chrystus stanowi z Ojcem.
   A taka jednosc mamy stanowic, TYLKO wtedy jestesmy bezpieczni.Tylko wtedy jestesmy Jego ekklesia, jego oblubienica.
   .
   .
   //
   Czy Ty Barbaro (jeżeli tak masz na imię) dalej chcesz mi powiedzieć, że mam to wszystko ignorować, bo TYLKO dzięki Jezusowi można poznać Najwyższego?”
   //
   .
   .
   Gdzie ja napisalam, ze mamy wszystko ignorowac?
   Czy ty w taki sposob chcesz prowadzic rozmowe, ze bedziesz ‘wkladal mi do ust slowa’, ktorych nie powiedzialam?
   Po co to czynisz?
   To nie swiadczy dobrze o tobie.
   .
   Ja cytuje Jezusa Chrystusa – Slowo Boga, ale jesli ty Jemu nie wierzysz, jesli ty nie zachowujesz Jego Slow i uwazasz, ze wiesz lepiej od Niego jak masz znac Boga, to masz problem, wielki problem, bo Mowi On:
   .
   ”(24) Kto Mnie NIE miłuje, ten NIE zachowuje Słów Moich.
   A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie Posłał, Ojca.” (Jan.14:24)
   .
   .
   Ja zachowuje Jego Slowo, mam w sercu Jego nauke i nie wymadrzam sie ponad to, co mowi Slowo.
   Nie slucham nauk ludzkich, lecz slucham Pana mego, bo naleze TYLKO do Niego, On mnie nabyl swa smiercia na krzyzu i On jest dla mnie Alfa i Omega:
   .

   .Jeśli Mnie kto MIŁUJE, będzie zachowywał MOJĄ NAUKĘ, a Ojciec mój umiłuje go, i PRZYJDZIEMY DO NIEGO, i będziemy U NIEGO PRZEBYWAĆ.” (Jan.14:23)
   .
   .
   //
   ”Nie dezawuuj możliwości PEŁNEGO poznania Wybawcy.
   Syn Boży, Jezus, powiedział i pokazał tyle, ile było potrzebne. To czego nie powiedział i nie pokazał dowiadujemy się z tego, o czym w kółko staram się Tobie wyjaśnić.
   .”
   //
   .
   To znaczy coz takiego On nie Powiedzial i ty chcesz mi wyjasnic?
   Ze ziemia i nieba i wszystko co jest jest Jego dzielem?
   ON MI TO POWIEDZIAL, w Swym Slowie – Biblii.
   A inni, nie znajacy Slowa Boga widza to. Nawet atisci widza Jego dziela.
   .
   Niestety nie znajac Slowo Boga – nie majac Go w sercu dadza sie zwiesc, bo oni wiedza TYLKO O Bogu, ale Go nie znaja, nie mieszka w nich nie wieczerzaja z Ojcem i Synem.
   .
   Gniew Boga NIE spada na tych co maja Go w sercu, lecz na tych co TYLKO wiedza O Nim, widza Jego dziela, ale nie maja potrzeby poznac Go osobiscie, nie maja porezeby serca-Ducha…
   .
   .
   //
   ”List do Rzymian 1:19, 20 jest TYLKO jednym z elementów UKŁADANKI, pokazującej jak wiele jest możliwości, by poznać lepiej Boga.”
   //
   .
   Szkoda, ze nie rozumiesz Slow na ktore sie powolujesz.
   Podam fragment z Listy do Rzymian o ktorym mowimy, ale wraz z wersem, ktory ty uparcie pomijasz, a ktory jest BARDZO istotny w tym temacie (Rzym.1:18-20):
   .
   .
   ” (18) Albowiem GNIEW Boży ujawnia się z nieba NA wszelką bezbożność i nieprawość TYCH LUDZI, którzy przez nieprawość nakładają PRAWDZIE pęta.”

   TYCH LUDZI.
   Jakich ludzi?
   Ktorzy nakladaja PRAWDZIE peta.
   .
   Jezus Chrystus jest Prawda, NIE ma innej Prawdy, Prawda jest JEDNA i On Slowo Boga jest Prawda!
   .
   Kto naklada Prawdzie – Slowu Boga peta?
   .
   Wszyscy ci, ktorzy NIE kieruja do Niego bezposrednio.
   Wcale nie chodzi tu tylko o ateistow, ewolucjonistow, ale o wszelkie zorganizowane religie, ktore maja przywodcow religijnych-nauczycieli, bo oni stawiaja siebie w miejsce JEDYNEGO Posrednika, miedzy Ojcem i nami.
   .
   On jest Prawda, a nie nauki przywodcow religijnych.
   .
   Jego Slowa sa Prawda, a NIE ich slowa.
   .
   Oni wiec nakladaja Prawdzie peta!
   .
   Mowia, ze Boga mozna poznac sluchajc ich, albo ze sa inne mozliwosci poznania Boga, ze NIE trzeba stanowic jednosci ze Zbawicielem, ze nie trzeba by On w naszych sercach mieszkal…
   Mowia podobnie do ciebie.
   .

   (19) To bowiem, co O Bogu można poznać, JAWNE jest WSROD NICH, gdyż Bóg im to ujawnił.
   (20) Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla UMYSLU przez Jego dzieła, tak że nie mogą się wymówić od winy. ”
   .
   I to wlasnie oni, wiedza O Bogu, jawne jest wsrod nich i dla tych, ktorzy ich sluchaja, jawne jest dla UMYSLU Jego Potega, jest widzialna, wiec wiedza O Bogiu i dlatego NIE maja wymowki, ze NIE zwracaja sie do NIEGO, ze nie chca stanowic z Nim jednosci, ze NIE chca Go poznac osobiscie, z nie chca Prawdy – Jezusa Chrystusa.
   .
   Nie moga sie wymowic przywodcy religijni, ktorzy zamaist do Prawdy – Jezusa Chrystusa kieruja do siebie!
   .
   A teraz nastepne wersy, ktore kontynuuja ta mysl:
   .
   ” (21) Ponieważ, choć Boga poznali, NIE ODDALI Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.
   (22) Podając się za mądrych stali się głupimi.
   (23) I ZAMIENILI Chwałę Niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego CZLOWIEKA…” (Rzym.1:21,22)
   .
   Nie oddali MU CZCI, ich bezrozumne serce, ich pycha powoduje, ze uwazaja sie za madrych, ze samozwanczo postawili sie w roli przywodcow, nauczycieli, zastepuja Jezusa Chrystusa, Ktory jest Nauczycielem i Jego Slowo jest Prawda, a NIE ich slowa i nauki!
   .
   Zmienili oni CHWALE Niezniszczalnego i postawili SIEBIE w Jego miejscu, oni ludzie postawili sie w miejscu Zbawiciela!
   .
   Jezus Chrystus jest Obrazem niewidzialnego Boga.
   .
   A NIE oni przywodcy religijni, oni sa obrazem smiertelnego czlowieka, a NIE Obrazem Niezniszczalnego!
   .
   .
   Pomodl sie do Zbawiciela, Nauczyciela naszego, a On Obdarzy cie zrozumieniem.
   Nie polegaj na swoim rozumie, nie polegaj na nauczycielach, bo to wilki w owczej skorze.
   .
   NIGDY nie stawiaj czlowieka w miejsce Niezniszczalnego!
   .
   Pozdrawiam!

   0
   • Avatar Borys

    Jeszcze jedna sprawa Basiu (pozwól, że użyję tego zdrobnienia wobec Twojej osoby), gwoli Twojej informacji.

    Za każdym razem, nim udzielę komuś odpowiedzi lub zabiorę głos w dyskusji, modlę się do Boga – tak jak zachęcał do tego Jego Syn swoją postawą (Mateusza 6:9-13; Mateusza 7:9-11; Mateusza 26:36, 40-44; Łukasza 11:5-10; Łukasza 18:1-7), zwracając się do osoby nie mającej sobie równych we wszechświecie. Do osoby, którą uważał za większą od siebie. Do swojego Boga, który góruje nad Synem i go przewyższa.

    Czynię to także ze względu na zachętę, którą kierował do wszystkich przyrodni brat Jezusa, o którym już pisałem powyżej, a mianowicie Jakub w w swoim Liście, 1 rozdziale a 5 i 17 wersecie

    “Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów.”, “Wszelkie dobro, przez nas otrzymywane, każdy dar cenny pochodzą z góry od Ojca światłości, u którego nie ma żadnych zmian lub cienia niestałości” (BWP).

    Czerpię także z zachęty, którą kierował apostoł Paweł do swoich braci w Rzymie:

    “Gdyż Bóg, dla którego duchem moim pełnię świętą służbę w związku z dobrą nowiną o jego Synu, jest mi świadkiem, jak bezustannie wzmianki o was czynię zawsze w moich modlitwach (…) żeby wam udzielić jakiegoś daru duchowego ku waszemu utwierdzeniu” (“słynny” już rozdział z Listu Rzymian 1:9-11 NW). 🙂


    Nie oceniaj pochopnie drugich Barbaro.

    0
    • Borys, ten (z 7 maja 2013 o 19:04) twoj koment przegapilam, bo ten portal nie jest zbyt latwy i przejrzysty.
     .
     Powolujesz sie na:
     .
     “Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów.” (Jak.1:5)
     .
     Tej madrosci potrzebujemy przede wszystkim po to, by zrozumiec Slowo Boga.
     .
     Pozdrawiam!

     0
 35. Avatar Borys

  Witaj Barbaro!


  Z całym szacunkiem – zacytuję raz jeszcze moją wypowiedź:

  “Zaglądnij w tej sprawie także do Dziejów Ap. 14:17; Psalmu 19:1; Apokalipsa (Objawienia) 15:3. To raczej wymowne słowa i nie należy zawężać się do patrzenie TYLKO na jeden fragment biblijny, który sugerujesz, a mianowicie Mat. 11:27, a który nie ma nic wspólnego z całością rozumowania Biblii (2 Tym. 3:16, 17) jako JEDYNYM czynnikiem poznania Boga.”

  Barbaro, nie starałem się za wszelka cenę wskazać możliwie jak największą liczbę fragmentów biblijnych, które pokazują jak ważne jest poznawanie Boga w różnych sytuacjach i okolicznościach – czytaj – nie tylko tych, które dotyczą osoby Jezusa.

  A zatem użyję kolejnego przykładu biblijnego, by wykazać, że nie masz racji.

  Zwróć uwagę na osobę Abrahama. Przyrodni brat Jezusa, Jakub w swoim Liście o Abrahamie napisał: “Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga” (Jakuba 2:23 BT).

  Barbaro, na jakiej podstawie Abraham został przyjacielem Boga?
  Czy pomógł mu w tym Jezus?

  Dlatego wielokrotnie kierowałem uwagę NIE TYLKO na możliwość poznania Stwórcy poprzez przysłuchiwanie się Jego Synowi i obserwowaniu postępowania Jezusa.


  Dużo dobrego Barbaro!

  0
 36. ”A zatem użyję kolejnego przykładu biblijnego, by wykazać, że nie masz racji.

  Zwróć uwagę na osobę Abrahama. Przyrodni brat Jezusa, Jakub w swoim Liście o Abrahamie napisał: “Uwierzył przeto Abraham Bogu i poczytano mu to za sprawiedliwość, i został nazwany przyjacielem Boga” (Jakuba 2:23 BT).

  Barbaro, na jakiej podstawie Abraham został przyjacielem Boga?
  Czy pomógł mu w tym Jezus?

  //
  .
  Oczywiscie byl w tym Zbawiciel!
  On jest NIEODZOWNY!
  Poniewaz Jezus Chrystus JEST Slowem Boga.
  Czy Abraham slyszal Slowo Boga, Ktore nakazalo mu opuscic Ur?
  .
  Bog NIE jest niemowa, On przez Slowo zwraca sie do nas.
  Trzeba miec uszy do SLUCHANIA Slow Boga, Jego Glosu.
  .
  ” (17) Przeto wiara rodzi się z tego, co się SŁYSZY, tym zaś, co się SŁYSZY, jest SŁOWO Chrystusa.” (Rzym.10:17)
  .
  .
  Na marginesie dodam, ze podczas rozmowy z toba, przypomnialo mi sie tak wiele wersow z Biblii…, ze napisalam notke:
  http://bar-bara.nowyekran.net/post/92164,mowicie-zawarlismy-przymierze-ze-smiercia-i-z-szeolem-zrobilismy-uklad
  .
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Borys

   Barbaro,
   to co napisałaś traktujesz poważnie?

   “Oczywiscie byl w tym Zbawiciel!
   On jest NIEODZOWNY!
   Poniewaz Jezus Chrystus JEST Slowem Boga.
   Czy Abraham slyszal Slowo Boga, Ktore nakazalo mu opuscic Ur?”

   “Strasznie ważna” informacja o Bogu. Raptem dwa zdania zapisane w Rodzaju 12:1-3). Mogę w tym miejscu zrobić TYLKO tak – 🙂

   Basiu, skąd informacje o Bogu czerpał Abraham?


   Przyjemnej nocy!

   0
   • Borys, napisales:
    .
    //
    ”“Strasznie ważna” informacja o Bogu. Raptem dwa zdania zapisane w Rodzaju 12:1-3). Mogę w tym miejscu zrobić TYLKO tak – 🙂

    Basiu, skąd informacje o Bogu czerpał Abraham?”
    //
    .
    Najlepiej CYTOWAC, zamiast podawac ‘ liczby’, czyli to co ty robisz piszac:” Rodzaju 12:1-3.
    .
    Czyzbys NIE potrafil kopiowac?
    .
    Ja potrafie, wiec skopiuje ten fragment, na ktory sie powolujesz BEZ cytowania:
    .
    ”(1) Pan RZEKŁ do Abrama:
    Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. (2) Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
    (3) Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.” (Rodz.12:1-3) BT
    .

    .
    ”(1) Pan RZEKŁ do Abrama…”
    .
    Co znaczy RZEKŁ?
    .
    To proste, znaczy to POWIEDZIAL, powiedzial SLOWEM, a Slowem jest Jezus Chrystus.
    .
    .
    Napisales:
    .
    //
    ”Barbaro,
    to co napisałaś traktujesz poważnie?”
    //
    .
    Czy ty masz cos wspolnego z Circ, z Naftali…, z tego typu ludzmi?
    .
    Masz?
    .
    Zadam ci pytanie, ktore zadalam Circ:
    .
    Czy ty chcesz miec racje? Czy chodzi ci o PRAWDE?
    .
    Zastanow sie zanim odpowiesz.
    .

    0
    • Avatar Borys

     Witaj Barbaro!


     Zacznę od końca: nie znam Circ i nie wiem o kogo chodzi. Naftali „poznałem” przy okazji wejścia na powyższy artykuł, na którym natrafiłem na Twoje połajanki wobec niego. Z treści wymiany Waszych postów wynikało, że on jest Świadkiem Jehowy, a Ty “Chrystusowa”. Tyle wiedzy i znajomości.


     Wracając do sedna tematu, to nie wydaje mi się, że zaglądnięcie do Biblii sprawiać może trudność osobie, która – jak Ty – sporo pisze na temat jej treści.
     Osobiście, sprawdzam treść cytowanych przez innych fragmenty biblijne i czasami robię to w kilku przekładach. Z tego co już napisałaś do tej pory, wynika jasno, że czynisz podobnie.
     Skąd zatem problem Basiu? Z lenistwa? Choć wcale Cię o nie nie podejrzewam. Udziel sobie sama odpowiedzi.


     Kolejna rzecz dotyczy wyrazu “RZEKŁ”.
     Dla mnie kilka zdań z Księgi Rodzaju z rozdziałów od 12 do 14, to ZBYT MAŁO, jak na 25 lat rozmów osobistych Boga z Abrahamem, by po ich wysłuchaniu Abraham został przyjacielem Boga.

     Nie staraj się Basiu wmawiać mi co innego.
     Postawiłem nad wyraz PROSTE pytanie dotyczące ŹRÓDŁA czerpania wiedzy o Bogu przez Abrahama.
     Czy odpowiedź jest aż tak skomplikowana, by usłyszeć od Ciebie TYLKO tyle: “To proste, znaczy to POWIEDZIAL, powiedzial SLOWEM, a Slowem jest Jezus Chrystus.”

     To Basiu nie jest żadna odpowiedź, gdyż sugerujesz, że po usłyszeniu DWÓCH ZDAŃ Abram uwierzył Bogu, nie mając o Nim żadnej wiedzy do 75 roku życia.
     A przecież pytam Ciebie o te 75 lat wcześniej, NIM USŁYSZAŁ głos od Boga w Ur.

     Takich lakonicznych i wymijających odpowiedzi udziela wielu katechetów i katechetek, a nawet kapłanów w różnych religiach.

     Sprecyzuję pytanie:
     Skąd Abram czerpał wiedzę o Bogu, że uwierzył w to, czego od Boga nie usłyszał (Rodzaju 12:1-3; Hebrajczyków 11:8-10)?


     Pytasz Basiu, czy ja chcę mieć rację.
     Odwrócę pytanie.
     Czy Ty Basiu nie chcesz mieć racji i czy uważasz, że jej nie masz?
     Zastanów się mocno nad tym i potraktuj to, jako moją odpowiedź.

     0
 37. Borys, ten (z 7 maja 2013 o 19:04) twoj koment przegapilam, bo ten portal nie jest zbyt latwy i przejrzysty.
  .
  Powolujesz sie na:
  .
  “Jeżeli zaś komuś z was brakuje mądrości, niech modli się o nią do Boga, a na pewno będzie wysłuchany, gdyż Bóg wszystkim chętnie i bez wymówek udziela swych darów.” (Jak.1:5)
  .
  Tej madrosci potrzebujemy przede wszystkim po to, by zrozumiec Slowo Boga.
  .
  Pozdrawiam!

  0
 38. Avatar Borys

  Witaj Barbaro!
  Widzę, że odpisałaś.

  Wybacz, jednak w tej chwili czasu nie mam, żeby przeczytać z uwagą, a może uda mi się wieczorem zerknąć do Twojej wypowiedzi i odnieść się do niej.


  Pozdrawiam!

  0
 39. Avatar Borys

  Basiu,
  wygospodarowałem chwilkę, więc mogę odnieść się do niewielkiej części Twojej wypowiedzi.


  Zarzucasz mi nieprecyzyjność pytania.
  Czy w związku z tym możesz wskazać, które to są pytania lub pytanie, bo postawiłem Tobie ich trochę?


  Czy aż tak trudno Basiu dostrzec PRECYZJĘ w moim pytaniu, w kontekście stwierdzenia faktów:

  “A przecież pytam Ciebie o te 75 lat wcześniej, NIM USŁYSZAŁ głos od Boga w Ur.”

  „kilka zdań z Księgi Rodzaju z rozdziałów od 12 do 14, to ZBYT MAŁO, jak na 25 lat rozmów osobistych Boga z Abrahamem, by po ich wysłuchaniu Abraham został przyjacielem Boga.”

  “Skąd Abram czerpał wiedzę o Bogu, że uwierzył w to, czego od Boga nie usłyszał (Rodzaju 12:1-3; Hebrajczyków 11:8-10)?

  Nie udzieliłaś ŻADNEJ, prócz wymijającej odpowiedzi na powyższe pytanie.
  Gdyż odpowiedź:
  „Czy nie napisano, ze wiara rodzi sie z tego co sie slyszy”
  nie zawiera drugiej części wersetu z Listu do Rzymian 10:17, i niejako ignorujesz znaczenie tych słów.
  Całość brzmi tak:
  „Wiara wynika z tego, co się słyszy. A słyszy się dzięki słowu o Chrystusie” (Rzym. 10:17).

  Co Abram usłyszał o Chrystusie?

  Czy w związku z tym możesz Basiu udzielić takowej odpowiedzi, by była zgodna z Biblią, a nie zgodna z Twoim prywatnym sposobem zapatrywania, który pomija całkowicie Słowo Boże, a raczej nastawione jest na dopasowywanie słów z Biblii do swoich własnych przemyśleń?

  Mam też prośbę, byś nie poruszała „1000” spraw, kiedy jedna sprawa ciągnie się tutaj kilometrami.

  Chciałbym usłyszeć PRECYZYJNĄ (opartą na biblijnej logice) odpowiedź na moje PRECYZYJNE pytanie.


  Przyjemnego wypoczynku!

  0
 40. “A przecież pytam Ciebie o te 75 lat wcześniej, NIM USŁYSZAŁ głos od Boga w Ur.”

  „kilka zdań z Księgi Rodzaju z rozdziałów od 12 do 14, to ZBYT MAŁO, jak na 25 lat rozmów osobistych Boga z Abrahamem, by po ich wysłuchaniu Abraham został przyjacielem Boga.”

  “Skąd Abram czerpał wiedzę o Bogu, że uwierzył w to, czego od Boga nie usłyszał (Rodzaju 12:1-3; Hebrajczyków 11:8-10)?”
  //
  .
  Teraz to juz zupelnie nie rozumiem twego pytania.
  .
  O co sie pytasz?
  .
  O to dlaczego jest za malo w Ksiedze Rodzaju w rozdzialach 12 do 14 na temat rozmow Boga z Abrahamem?
  .
  W przeciez w tej ksiedze, podobnie jak w innych nie zapisano wszystkiego, lecz to co ma znaczenie… Poza tym, ta ksiega, jak wiele innych byla pisana na wiele lat po tym jak Abraham umarl; bo nie dla umarlych jest Pismo, a dla zyjacych.
  .
  ” (24) Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
  (25) Jest ponadto WIELE INNYCH rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat NIE pomieściłby ksiąg, które BY TRZEBA napisać.” (Jan.21:24,25)
  .
  .
  //
  ”“Skąd Abram czerpał wiedzę o Bogu, że uwierzył w to, czego od Boga nie usłyszał (Rodzaju 12:1-3; Hebrajczyków 11:8-10)?””
  //
  .
  Czego takiego Abraham od Boga nie uslyszal i uwierzyl Rzodzjau 12:1-3 i Hebrajczykow 11:8-10???
  .
  ”(1) Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę.
  (2) Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię: staniesz się błogosławieństwem.
  (3) Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi.” (Rodz.1:1-3)
  .
  ” (8) Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie.
  Wyszedł nie wiedząc, dokąd idzie.
  (9) Przez wiarę przywędrował do Ziemi Obiecanej, jako ziemi obcej, pod namiotami mieszkając z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy.
  (10) Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg.” (Hebr.11:8-10)
  .
  Przeciez w tych wersach mowa o tym, ze Abraham USLYSZAL i USLUCHAL Boga.
  .
  No wiec o co ci chodzi? czego Abraham NIE uslyszal, a uwierzyl?
  Postaw konkretne pytanie.
  Tu i Tu, Abracham nie uslyszal, a wierzyl w to, choc NIE slyszal.
  .

  .
  //
  ”Co Abram usłyszał o Chrystusie?”
  //
  .
  Chrystus byl zapowiedziany juz Adamowi i Ewie, wiec wierzacy w Boga musieli nie tylko o Nim wiedziec, ale Go oczekiwac.
  .
  Przeciez dzieje Adama i Ewy nie spisywali Oni. Wiec skad TEN, ktory spisywal wiedzial o tym, ze Zbawiciel byl zapowiedziany Adamowi i Ewie?
  .
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Borys

   Witaj Barbaro!


   Przyznam, że nie rozumiem Twojego nierozumienia.
   Czyżbyś nie widziała, w którym miejscu zdanie kończy się pytajnikiem?
   Czyżbyś nie zrozumiała prostego wprowadzenia do tego pytania, które brzmiało następująco

   “Czy aż tak trudno Basiu dostrzec PRECYZJĘ w moim pytaniu, w kontekście stwierdzenia faktów:”

   Zapewne dlatego nie zrozumiałaś, gdyż pomijasz niektóre elementy, które stanowią spójność wypowiedzi.


   Pięknie Basiu zacytowałaś to, co dotyczy Jezusa i jego dokonań z Jana 21:24, 25, jednak ten fragment wskazuje na osobę JEZUSA, a nie Abrama. Proszę zatem po raz kolejny, byś nie dopasowywała kontekstu Biblii do swoich prywatnych przemyśleń, wniosków i nadinterpretacji.


   Ponieważ nie udzieliłaś odpowiedzi na moje pytanie, gdyż być może pominęłaś całość mojego toku rozumowania, postanawiam tę całość ponowić.


   “Czy aż tak trudno Basiu dostrzec PRECYZJĘ w moim pytaniu, w KONTEKŚCIE STWIERDZENIA FAKTÓW:

   “A przecież pytam Ciebie o te 75 lat wcześniej, NIM USŁYSZAŁ głos od Boga w Ur.”

   „kilka zdań z Księgi Rodzaju z rozdziałów od 12 do 14, to ZBYT MAŁO, jak na 25 lat rozmów osobistych Boga z Abrahamem, by po ich wysłuchaniu Abraham został przyjacielem Boga.”

   “Skąd Abram czerpał wiedzę o Bogu, że uwierzył w to, czego od Boga nie usłyszał (Rodzaju 12:1-3; Hebrajczyków 11:8-10)?


   Basiu.
   Jeżeli podejmiesz kolejną próbę odniesienia fragmentów biblijnych do Abrama, a które to fragmenty w kontekście będą się odnosiły do kogoś innego, to będę uważał, że dalsza Twoja argumentacja nie ma podstaw biblijnych, a temat na skutek braku takowej argumentacji – za wyczerpany.

   Pięknej pogody, a przede wszystkim pogody ducha!

   0
 41. A moze inaczej?
  .
  Poniewaz TY postawiles to precyzyjne pytanie i twierdzisz, ze ja ci NIE odpowiedzialam, WIEC TY ODPOWIEDZ!
  .
  Sam odpowiedz PRECYZYJNIE na twoje PRECYZYJNE pytanie.
  .
  Czekam i pozdrawiam!
  .
  Bywaj!

  0
  • Avatar Borys

   Barbaro,
   odpowiedzi już udzieliłem, choć jej nie przyjęłaś.
   Odpowiedź z biblijnym uzasadnieniem podałem 5 maja o 16:00 2013, powyżej.


   Czasami tu bywam, jak ten czas mam 🙂

   0
 42. Witam Ciebie Bara-bar!


  Gdyby była „to jedyna droga” do poznania Boga – jak twierdzisz – to o co chodziło apostołowi Pawłowi w Liście do Rzymian, kiedy napisał “Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę ” (Rzym. 1:19, 20 Bw)?

  Zaglądnij w tej sprawie także do Dziejów Ap. 14:17; Psalmu 19:1; Apokalipsa (Objawienia) 15:3. To raczej wymowne słowa i nie należy zawężać się do patrzenie TYLKO na jeden fragment biblijny, który sugerujesz, a mianowicie Mat. 11:27, a który nie ma nic wspólnego z całością rozumowania Biblii (2 Tym. 3:16, 17) jako JEDYNYM czynnikiem poznania Boga.

  Mamy możliwość poznania Boga rozpatrując różne okoliczności.
  Do tego też zachęcał nas sam Syn Boży, Jezus, kiedy powiedział „A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (Jana 17:3).

  Oczywiści MUSIMY zdawać sobie sprawę, że poznanie Boga tak dobrze jak zna Go Jego Syn, jest niemożliwe. I to jest ISTOTĄ myśli z Mat. 11:27. Ale Bóg udziela takich zdolności poznawczych, na miarę naszej niedoskonałości i miarę naszych umysłów – a każdy ma inną zdolność pojmowania, o czym Ojciec doskonale wie.

  Czy Jezus przebywał na ziemi, w czasach Mojżesza, w sposób widoczny dla oczu i pouczał naród wybrany o swoim Ojcu?

  Czy to miałoby znaczyć, że Izraelici nie znali Boga? A Mojżesz, czyż nie poznał Boga (Wyjścia 33:12-23)?

  A czy o takie poznanie nie zabiegali inni starożytni słudzy Boży?
  A czy sam Bóg nie zatroszczył się o to, by Jego naród miał rozeznanie o Jego woli?
  „Daj mi poznać drogi Twoje, Jahwe, a naucz mnie Twoich ścieżek!” Psalm 25:4;
  „Jahwe, naucz mnie Twojej drogi, prowadź mnie ścieżką prostą, ze względu na mych wrogów!” Psalm 27:11;
  „Naucz mię, Jahwe, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy;” Psalm 86:11;
  „Naucz mnie, Jahwe, drogi Twoich ustaw, bym strzegł ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym Prawa Twego przestrzegał, a zachowywał je całym sercem. Prowadź mię ścieżką Twoich przykazań, bo ja się nimi raduję” Psalm 119:33;
  „ A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu: To jest droga, którą macie chodzić!” Izajasza 30:21.

  To tylko niektóre przykłady świadczące o możliwości poznania Boga nim na ziemię przyszedł Jezus.
  Owszem, Jezus zna Ojca lepiej od nas. Dlatego informował ludzi o Nim (Mateusza 10:29-31; 18:12-14, 21-35; 22:36-40). Dlatego też postępował dokładnie tak, jak postąpił by jego Ojciec.


  To tylko jedna kwestia, do której się odniosłem, choć nie w pełni.
  Myślę jednak, że wystarczająco Słowo Boże mówi o RÓŻNYCH sposobach poznania Boga, Ojca i że te bądź co bądź BIBLIJNE argumenty są wystarczającym przykładem tego.


  Pozdrawiam!

  0
 43. Avatar Borys

  Witam Ciebie Basiu!

  Tak, to moja odpowiedź z 5 maja 2013, którą powyżej zacytowałaś.

  0
 44. Ja juz na to odpowiedzialam, ale odpowiem jeszcze raz i tym razem dobitnie, aby nie bylo niedomowien.
  .
  Ty podajesz wersy, z ktorych wynika, ze Boga mozna rowniez poznac nie znajac Jezusa Chrystusa, ale ja tak NIE uwazam.
  ,
  Oczywisci wiele mozna o Bogu sie dowiedziec bez poznania Jezusa Chrystusa, mozna wiele wiedziec o Bogu studiujac Biblie, mozna wiele sie o Bogu dowiedziec podziwiajac Jego dziela…, ale to takie znanie nie jest pradziwym znaniem Boga.
  .
  Prawdziwe znanie Boga to jest poznanie Jezusa Chrystusa i stanowienie jednosci z NIM.
  .
  Wszystko inne jest, uzyje porownania, jest znaniem jakby ‘znaniem’ w narzeczenstwie, jakby poprzez randki…
  .
  Ale dopiero jak Jezus Chrystus mieszka w nas, wtedy dopiero POZNAJEMY Boga prawdziwie.
  .
  Szawel wierzyl w Boga, widzial Jego dziela…, znal Pisma, ale NIE znal Jezusa Chrystusa.
  .
  Dopiero jak poznal Jezusa Chrystusa, od wtedy dopiero na prawde poznal Boga.
  .
  Szawla zmienilo to calkowicie, stal sie Pawlem.
  .
  .
  Ty chcialbys sie jakby cofnac w czasie i mowic, ze przeciez w ST ludzie Bozy znali Boga…
  Tak, byli tacy ludzie, ktorzy znali Boga w czasach opisanych w ST.
  .
  Ale my NIE zyjemy w tamtych czasach.
  .
  My zyjemy w czasach NOWEGO Przymierza, wiec nie mozemy ODRZUCAC Jezusa Chrystusa i myslec, ze bez Niego poznamy Boga.
  .
  On nie po to Przyszedl, by Go odrzucac, by glosic, ze nie trzeba Go poznac…
  .
  Czyz tak glosili Apstolowie?
  .
  ”(5) WY również, NIBY ŻYWE KAMIENIE, jesteście budowani jako DUCHOWA ŚWIĄTYNIA, by stanowić święte kapłaństwo, dla składania DUCHOWYCH OFIAR, przyjemnych Bogu PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA. ”(1Pio.2:5)
  .
  Taka swiatynia nie mozemy byc BEZ Jezusa Chrystusa.
  .
  Mozesz oczywiscie podac przyklad ludzi z buszu, nie potrafiacych czyatac, ktorym nikt nie glosi Ewangelii…
  .
  Ale ci ludzie poznaja Boga, poznaja Jezusa Chrystrusa, jesli tak bedzie Wola Boga.
  .
  My natomiast NIE jestesmy ludzmi w buszu, nie jestesmy analfabetami…, nam WIELE dano i dlatego tez od nas WIELE sie oczekuje.
  .
  Katolicy nie chca nawet czytac Biblii!!!
  Obrazaja Boga codziennie i daliby sie zarznac za klamstwa, za balwany…
  .
  Ja nie moge sie nadziwic ludziom nalezacym do religii (katolikom, protestantom, swiadkom…), ze nie maja w sercu pragnienia poznania Jezusa Chrystusa osobiscie, ze sluchanie ich przywodcow religijnych im wystarcza…
  .
  No coz ICH STRATA, nie wiedza ILE TRACA….
  Dla mnie sa podobni do tych z Pierwszego Przymierza, bardzo cielesni, bardzo ziemscy…
  .
  .
  Tak wiec, NIE, nie mozemy poznac Boga NIE znajac Jezusa Chrystusa BEZposrednio.
  .
  I najwazneijsze, jesli Jezus Chrystys w nas nie mieszka jestesmy BEZ MIECZA i damy sie zwiesc szatanowi!
  Jesli nie ma Go w naszym sercu nie mamy kluczy do Krolestwa niebieskiego…
  .
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Borys

   Witaj Basiu!
   A wykazuję, że Jezusa nie znał Abram, Henoch, Noe, Mojżesz, Sara, Abel, Jakub, Józef (Hebrajczyków 11:1-22), tak jak mogli go poznać ludzie w I wieku n.e. i jak możemy poznać go my dzisiaj.
   A przecież to nie “ludzie z buszu”.
   Czy o buszmenach coś napisałem?
   W jakim celu Barbaro przywołujesz buszmenów, kiedy na takie osoby nie przyszło mi nawet na myśl się powoływać?

   Wymienione przeze mnie z imienia osoby zostały uznane przez Boga za prawe i godne zmartwychwstania. A przecież nie na podstawie poznania Jezusa, bo nie znali nawet imienia tego, który miał oddać także za nich życie. Prawda?
   Niewiele wiedzieli o Synu Bożym.
   Bóg STOPNIOWO wyjawiał w proroctwach o Jezusie. Czyż nie?
   A skoro czynił to stopniowo, odkrywając coraz więcej szczegółów, to o jakim poznaniu piszesz?


   Ogromna możliwość poznania Jezusa pojawiła się w momencie, kiedy został wylany duch święty w 33 roku na uczniów Jezusa (Dzieje Apostolskie 2:1-11; 1:14, 15).


   Dopiero w I wieku Bóg poświadczył osobiście o Synu (Mateusza 17:5; Marka 1:11; Jana 8:18; Jana 12:29, 30; 1 Jana 5:9), o którym na przestrzeni tysięcy lat wyjawiał prorokom po trochę szczegółów.
   To dopiero od I wieku można było poznać bliżej Jezusa, także z imienia (Mateusza 1:21).


   Od samego początku ZAZNACZYŁEM, że poznania Jezusa nie miały osoby przed pojawieniem się go na ziemi.
   Wiedzę o potomku niewiasty (Rodzaju 3:15) mieli ZNIKOMĄ przez kilka tysiącleci.
   A Ty chciałaś mi wykazać, że starożytni – jak Abram – znali dobrze Jezusa.


   Natomiast ciągle stwierdzam, zgodnie z Biblią, że na poznanie Boga składa się sporo rzeczy, a nie tylko jedna.

   0
   • Czy wedlug ciebie Jezus Chrystus NIE jest Slowem Boga, Ktore bylo od poczatku…
    .
    Czy nie przez Slowo wszystko sie stalo…
    .
    Czy Bog przemawial NIE Slowem w Starym Testamencie?
    .
    A to, ze Przyszedl w ciele wcale nie znaczy, ze w ciele mamy Go znac, lub, ze wczesniej Go nie bylo.
    .
    Ile Apostolowie rozumieli znajac Go w ciele?
    .
    Szczesliwi ci, ktorzy nie widzieli, a wierza…
    .
    Nie o cielesne znanie Boga-Zbawiciela naszego chodzi.
    .
    Pozdrawiam!

    0
    • Avatar Borys

     Witaj Basiu!


     Czy to nie Mojżesz jest pierwszym pisarzem biblijnym?
     A skoro tak, to ile wieków później żył po Abramie, Noem, Henochu, Jakubie, Józefie i innych?

     Czy to Jezus w osobie dwóch aniołów przyszedł rozmawiać do Abrama i Saraj o narodzinach ich syna?

     Jeżeli tak, to czy jest DWÓJCĄ?
     A może TRÓJCĄ?

     Czy przybili aniołowie nie przekazali słowa od Boga?
     Czy mówili obaj, czy tylko jeden był przez Niego upoważniony do rozmowy?

     Jeżeli jeden, to dlaczego Bóg przysłał dwóch aniołów?


     Ilu aniołów rozmawiało z Lotem w Sodomie?
     Który z nich to Jezus?


     Wspaniałego popołudnia Basiu!

     0
    • Avatar Borys

     Napisałem:
     “Czy to Jezus w osobie dwóch aniołów przyszedł rozmawiać do Abrama i Saraj o narodzinach ich syna?

     Jeżeli tak, to czy jest DWÓJCĄ?
     A może TRÓJCĄ?”


     Fragment powinien brzmieć:

     “Czy to Jezus w osobie trzech aniołów przyszedł rozmawiać do Abrama i Saraj o narodzinach ich syna?

     Jeżeli tak, to może jest TRÓJCĄ?”

     0
 45. Acha, poniewaz na 3Obiegu NIE MOGE z jakiejs okazji umieszczac notek, poczytaj:
  http://bar-bara.nowyekran.net/post/92347,po-co-i-przez-kogo-i-dla-kogo-powstal-kult-maryjny

  0
  • Jak to nie możesz umieszczać? Kto Ci zabrania?

   0
   • No tak to Tomaszu, ze nie moge.
    Nawet nie moge sie dostac do moich notek, by je poprawic…
    .
    Napisalam mail w tej sprawie, ale odpowiedzi NIE otrzymalam.
    .
    Nie jestem jedyna, wiem, ze inni tez pisali maile…, do 3Obiegu…
    .
    Moze to jakis blad w systemie…?
    .
    Sprawdz Tomaszu, ja napisalam mail w tej sprawie wczoraj.
    .

    0
 46. Do: T. Parola.
  .
  Chyba macie blad w systemie, bo ja i wielu innych piszemy do was maile…
  .
  Nie mozemy sie zalogowac. lub wylogowac…
  .
  Nie mozemy pisac notek i nie mamy do wlasnych notek dostepu (nie mozemy poprawic…)
  .
  Cos bardzo nie gra, bardzo…

  0
  • Ja nie dostaję maili w tej sprawie. Na razie tylko Ty masz kłopoty.

   0
   • Nie wiem kto, na 3Obiegu dostaje maile w tej sprawie, ja wiem, ze wyslalam i nie otrzymalam odpowiedzi.
    .
    Wiem tez, ze nie moge sie wylogowac, bo nie mam takiej opcji, jestem caly czas zalogowana (co w sumie nie przeszkadza mi, ale podaje to, bo to dziwne).
    .
    Pozniej sprawdze jeszcze raz, czy moge sie dostac do mojego konta, do moich notek (bo chcialabym wprowadzic kilka zmian), na razie nie mam czasu.
    .

    0
 47. Do: Borys.
  .
  Mam teraz malo czasu, odpowiem wiec na szybko.
  .
  Jezus Chrystus jest BOGIEM.
  .
  Aniolowie sa poslancami Boga i przekazuja to co Bog ma do przekazania.
  .
  Jezus Chrystus jest widzialna forma niewidzialnego Boga.
  .
  Trojca swieta to wymysl ludzki, nie ma o tym mowy w Biblii.
  .
  Nie ma tez mowy o Dwojcy Swietej, ALE na Tronie Boga siedzi nie tylko Bog-Ojciec, lecz rowniez Baranek..
  .
  Natomiast Duch Swiety NIE ma tronu,wiec osoba nie jest.
  .
  Trojcy zatem NA PEWNO nie ma, lecz jest wymyslem ludzkim – wiec szatanskim.
  .
  .
  Bog jest JEDEN.
  .
  Ojciec w Synu i Syn w Ojcu..
  .
  Po ludzku mamy problem to nazwac slowami, mamy problem to zrozumiec.
  .
  Ale nie jest to takie trudne do zrozuminia, kiedy Bog nam to objawia.
  .
  Do Kogo nalezymy z woli Ojca w niebie?
  .
  Kto naszym Panem?
  .
  Przed Kim kazde kolano sie zegnie i Kogo kazdy jezyk wyzna?
  .
  Oczywiscie Jezusa Chrystusa, bo wszystko pod Jego stopy Poddal (oprocz Siebie, bo nie sklada On sobie poklonu).
  .
  Bog jest Zbawicielem naszym, a NIE ktos zamiast Boga.
  .
  Bog jest Uzdrowicielem naszym, a NIE ktos zamiast Boga.
  .
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Borys

   Witaj Basiu!
   Na wstępie proponujesz DWÓJCĘ, choć TRÓJCA jest dla Ciebie wymysłem ludzkim.

   Skoro nie ma mowy w Biblii o Trójcy, to jak wytłumaczyć Dwójcę, którą mimo wszystko wykazujesz?

   Spójrz na Daniela 7:9-14; 1 Piotra 3:22; Hebrajczyków 1:3, 13; Hebrajczyków 8:1; Hebrajczyków 10:12, 13; Hebrajczyków 12:2; Kolosan 3:1; Efezjan 1:20; Rzymian 8:34; Dzieje Ap. 2:34-36; Dzieje Ap. 7:55, 56; Psalm 110:1-5 i jeszcze wiele innych takich fragmentów, świadczących o tym, że Jezus zasiadł PO PRAWICY swojego Ojca i swojego Boga.

   W przeciwnym razie należało by uznać króla Salomona za Jezusa i jednocześnie Boga, gdyż o nim to czytamy:

   “A spośród wszystkich synów moich – albowiem Jahwe dał mi wielu synów – wybrał Salomona, syna mego, aby zasiadł NA TRONIE WŁADZY KRÓLEWSKIEJ JAHWE nad Izraelem” (1 Kronik 28:5 BT II);
   ,
   ” Niech będzie błogosławiony twój Bóg, Jahwe, który ciebie upodobał sobie, aby cię osadzić jako króla [oddanego] dla swego Boga, Jahwe, NA SWOIM TRONIE” (2 Kronik 9:8 BT II).
   ,
   Czy Salomon to Jezus i zarazem Bóg?
   Oczywiście, że nie.
   Podobnie jak Salomon miał „zasiąść na tronie Jahwe”, tak samo na Jego tronie miał zasiąść Jezus.


   Poza tym wszystkim, jak pogodzić królowanie Jezusa, który władzę królewską ma sprawować 1000 lat (Apokalipsa [Objawienie] 20:1-6)?

   Co po tym czasie ma zrobić Jezus z tą władzą?

   Odpowiedź znajdujemy w 1 Koryntian 15:24, 25.

   Król Dawid mówi o Bogu, że „JEST królem na wieki wieczne” (Psalm 10:16).
   Podobnie podkreślił to w Psalmie 29:10.
   .
   Co zaś dotyczyć miało Jezusa i jego królowania, to żyjący około 500 lat później Daniel zapowiedział:
   ,
   „Bóg Nieba WZBUDZI królestwo” (Daniela 2:44), w którym Jego Syn dopiero miał objąć władzę.

   Dlatego w odróżnieniu od Syna Bożego, sam Bóg nazwany został następująco:

   “A KRÓLOWI WIECZNEMU, nieśmiertelnemu, niewidomemu, SAMEMU MĄDREMU BOGU, cześć niech będzie i chwała na wieki wieków Amen” (1 Tymoteusza 1:17 BB).

   OJCIEC i BÓG Jezusa miał władzę królewską ZAWSZE i będzie ją miał zawsze. A panowanie w królestwie miał dopiero powierzyć Synowi.


   Basiu! Nim zaczniesz kiedykolwiek objaśniać Filipian 2:10 i 11, zaglądnij do poprzedzającego ich wyjaśnienia w wersecie 9.


   Tyle w dużym skrócie


   Miłego popołudnia!

   0
 48. ”Basiu! Nim zaczniesz kiedykolwiek objaśniać Filipian 2:10 i 11, zaglądnij do poprzedzającego ich wyjaśnienia w wersecie 9.”
  //
  .
  Pyszalku, zanim zaczniesz zniewazac i mowic, ze ja objasniam (podczas kiedy ja do Zbawiciela odsylam), pomodl sie o madrosc Boza!
  .
  Nie mam czasu na takie czcze rozmowy!
  .
  .
  Pomodl sie o Madrosc Boza, a wtedy zrozumiesz!
  .
  .
  Tylko wtedy zrozumiesz.
  .
  Pozdrawiam!

  0
 49. Avatar Borys

  Witaj Basiu!


  Czy to nazywasz tylko ODSYŁANIEM, czy jest to też OBJAŚNIENIE, sugerowanie, wyciąganie wniosków za innych, podpowiadanie?

  Do Kogo nalezymy z woli Ojca w niebie?
  .
  Kto naszym Panem?
  .
  Przed Kim kazde kolano sie zegnie i Kogo kazdy jezyk wyzna?
  .
  Oczywiscie Jezusa Chrystusa, bo wszystko pod Jego stopy Poddal (oprocz Siebie, bo nie sklada On sobie poklonu).
  .
  Bog jest Zbawicielem naszym, a NIE ktos zamiast Boga.
  .
  Bog jest Uzdrowicielem naszym, a NIE ktos zamiast Boga.”


  Czym zatem Ciebie Basiu znieważyłem?

  O modlitwie już Tobie napisałem.


  W takich sprawach wolę żeby przemawiały fakty ze Słowa Bożego, niż tylko czyjeś zachęty do modlenia się o mądrość. Dlatego poczyniłem liczne odnośniki do Biblii.
  To tyle z mojej pyszałkowatości.


  Pogodnego dnia Basiu!

  0
 50. ”Czym zatem Ciebie Basiu znieważyłem?”
  .
  Nawet nie moglbys. 🙂

  .
  To znaczy my ludzie mozemy siebie nawzajaem zniewazac, ale po pierwsze ja wybaczam, a po drugie nie mowimy o mnie, czy o tobie…

  .
  Mam teraz malo czasu, wiec najpierw odpowiadam na komenty w moich nowych notkach…, a pozniej brakuje mi czasu…
  .
  Zreszta mysle, ze odpowiedzialam zgodnie z moja wiara.
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Borys

   No cóż Basieńko, zgodnie z wiarą nie znaczy zgodnie ze Słowem Boży.


   Pogody ducha!


   Efezjan 4:32

   0
 51. Moja wiara opiera sie na Slowie Boga.
  .
  Jezus Chrystus jest moim Nauczycielem, dlatego nie jestem chrzescijanka, nie naleze do zadnej religii chrzescijanskiej, naleze bezposrednio do Jezusa Chrystusa.
  .
  Pozdrawiam!

  0
  • Avatar Marco

   Witaj Bara-bar. Dzisiaj wszedłem na tę stronę, ale Twoje wpisy są z 2013 roku i nie widzę tutaj obecnie Twojej aktywności. Czy jest strona, gdzie można z Tobą pisać. Nie interesuje mnie religia, tylko osobista więź z Synem Bożym, Panem Jezusem Chrystusem, a z Twoich wypowiedzi wynika, że nie tylko wiesz, co piszesz, ale czujesz to wewnętrznie. Pozdrawiam, Marco.

   0
 52. Avatar Sagittarius

  Witaj Basiu !

  Jeśli nie religia i kościół, lecz sam Chrystus jest twoim nauczycielem, to powiedz mi proszę ( z punktu widzenia nauki Chrystusa ), co było złego z Ezawem, pierworodnym i umiłowanym synem Izaaka?

  Dlaczego Paweł pisze że jego Bóg nienawidził Ezawa, zanim ten się jeszcze urodził i dokonał czegokolwiek złego.
  Dlaczego Bóg Pawła pała ślepą nienawiścią nawet do jeszcze nienarodzonych dzieci?

  0
 53. Avatar eva

  http://www.zbawienie.com/sj.htm
  chcialabym cos napisac od siebie,podalam takze link,moze ktos bedzie chcial zajzec,
  s.j,,,to jest nawet cos gorszego niz sekta,jak satanisci ,jesli raz wdasz sie znimi w dyskusje trwajaca 2 miuty nie dadza Ci spokoju ,przez najblizszy miesiac ,a moze i wiecej,sa tak szkoleni ,zeby oglupiac prostych ludzi,jesli znasz na tyle Biblie i jestes dosc madry to sobie mozesz z nimi poradzic w dyskusji ,poniewaz ich zadanie to nauka Biblijnych cytatow na pamiec ,wcale nie sa tak bystrzy ,ale jesli ktos jest malo oczytany w tym temacie ,chociaz jesT wierzacy ,zamecza go ,
  potrafia byc tak nachalni ,ze beda chodzic co dzien ,zabierac czas,czlowiek juz nie ma wlasnego zycia ,tylko kazda wolna chwile musi poswiecac na sluchaniu o Biblii w ich przekladzie,uczestniczyc w spotkaniach ,sluchac jak to, ich zbor ma racje, ich pisma mowia tylko prawde,a pisze to z wlasnego doswiadczenia ,bo po jednej romowie nie moglam sie ich pozbyc,,nigdy nie potrafia odpowiedziec na pytanie ,jak cytatem z Biblii ,sa jak pijawki ,nie rozumieja slowa nie,
  i tak wogole ,kto im dal prawo do zmieniania slow Ewangelii ,kto pozwolil im zmieniac slowo Boze na swoje potrzeby ,a przede wszystkim do nauczania jak lamac przykazania ;
  2 Moj. 20:1-17 3. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
  dodam ,ze do wiary w Boga nie trzeba nikogo przekonywac ,jesli mowie ,ze wierze to tak jest,jesli mowie ,ze znam Pismo Swiete ,to tak jest nie trzeba mi tlumaczyc, co tam jest
  zapisane,a tym bardziej przekonywac mnie ,ze tam czegos brakuje ,a oni to napisali poprawnie,
  wmawiaja ludzia ,zeby nie obawiac sie smierci,bo niedlugo ludzie wstana z grobow i na ziemi bedzie krolestwo Boskie ,i dlatego nie domykaja nagrobkow,czy to tez jest prawda ?
  dlatego pisze do ,,Bara-Bar,,nie nalezy sie wdwac do dyskusji z kims od s.j.,bo kazde zadane pytanie to cytat z Biblii ,a kazda odpowiedz rowniez,i rozmowa ,jakby nie tylko ten ktos mial przed soba zawsze Sowo Boze ,ale rowniez kazdy z nich sie uwaza za ,Mojzesza i rozmawial z Bogiem,
  czlowiekowi nie potrzeba nalezec do zadnej sekty ,zeby wierzyc w Boga ,Bog jest wszedzie –
  ,, Rozłup kawałek drewna, a będę tam, podnieś głaz, a znajdziesz mnie”,a przedewszystkim w naszych sercach,i zaden s,j,nie jest potrzebny za doradce.
  jest, tak jak ja tylko czlowiekiem ,nie dostal wyslannictwa na tlumacza Pisma Swietego,kazdy potrafi czytac i zrozumiec ,pozdrawiam,
  niech BOG WAM WSZYSTKIM BLOGOSLAWI

  0
 54. Thanks for sharing your thoughts on androx protuǥues.
  Regards

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816