Komentarze dnia
Like

Memches: Polska Katolickie państwo narodu polskiego

17/11/2013
728 Wyświetlenia
0 Komentarze
16 minut czytania
Memches: Polska  Katolickie państwo narodu polskiego

Filip Memches „idea katolickiego państwa narodu polskiego kojarzy się z najbardziej mrocznymi nurtami europejskiej polityki XX wieku. „…”. Lansowany przez Dmowskiego nacjonalizm stanowił u progu XX wieku projekt nowoczesny i postępowy. Adresowany był bowiem do niższych warstw społecznych, którym w warunkach upadku feudalizmu obiecał awans. „…”.Przywódca endecji był jednak świeckim inteligentem, który nadzieję pokładał raczej w naukach przyrodniczych niż w chrześcijaństwie. „…”Tymczasem zdaniem Frycza, „atmosferą normalności dla naszego narodu jest jedynie atmosfera wielkości – a ta, choć powinna być daleka od cierpiętnictwa, zawsze musi się liczyć z możliwością ofiary”. Bo „droga dziejowa Polski jest jedna – a mianowicie dążenie do własnej wielkości przez służbę cywilizacji łacińskiej, przez ciągłą obronę, słowem przez realizację naszymi rękoma planów Bożych na ziemi”. Czy to wszystko nie są jednak zbyt ambitne cele jak na dzisiejsze postpeerelowskie społeczeństwo, które można zainteresować najwyżej nacjonalizmem konsumentów? „…(źródło )

0


„Siła jest walutą polityki międzynarodowej” – George F. Kennan „…”

 

Profesor Wolniewicz demokrację postrzega, za Sołżenicynem, jako ustrój ludzi wolnych, natomiast odrzuca monarchię absolutną, twierdząc że już takowe mieliśmy w XX wieku – tzn. uważa, że były nią: stalinizm, hitleryzm i maoizm. „…(źródło )

The Economist „ Ci Pakistańczycy , którzy żyją w miastach północnej Anglii …..odwiedzający z Azji są za każdym razem zszokowani ich tradycjonalizmem ‘….”Pani Ali wydawało się ,że zwyczaj zawierania małżeństw pomiędzy najbliższymi kuzynami zniknie za życia jej pokolenia , tymczasem jest kontynuowane . Jako rezultat , wady wrodzone są bardzo powszechne , małżeństwa zawierane wewnątrz rodziny podwajają ryzyko „..”klany , biraderies , są potężnymi siłami w Bradford . One wybierają partnerów do małżeństwa dla młodych mężczyzn i kobiet . One prowadza meczety . One kontrolują głosy wyborcze, głownie dla Partii Pracy „…(źródło )
—-
Mój komentarz

Muzułmanie zmieniają w Wielkiej Brytanii nie tylko jej kulturę i etnos , ale również jej system polityczny . To wszystko wynika z etyku i tradycji islamu . W islamie ., ale również w hinduizmie małżeństwa najbliższych kuzynów jest nie tylko dopuszczalne , ale nie jako obowiązkowe . To samo stosowali Rotschildowie , którzy aby nie rozpraszać ogromnego majątku i gigantycznej władzy ekonomicznej i politycznej z tym związanych stosowali chów wsobny., na przykład wujek żenił się ze swoja bratanicą.

To dzięki chrześcijaństwu i zakazowi chowu wsobnego społeczeństwa chrześcijańskie unikały kumulacji patologi genetycznej. To dzięki chrześcijańskiej rodzinie nuklearnej rozwinął się
kapitalizm i demokracja . Chrześcijaństwo w odróżnieniu od islamu , hinduizmu i konfucjanizmu wprowadziły ścisła monogamię i indywidualne prawa własności związane z rodziną chrześcijańską .

Dzięki instytucji chrześcijańskiej rodziny , którą dopiero w X wieku przyswoili sobie żydzi chrześcijanie opanowali cały glob . Dopiero po przyswojeniu sobie , chociażby w dużej części chrześcijańskiego modelu rodziny przez Hindusów , czy Chińczyków , czyli monogamii i rodzinnych a nie klanowych praw własności nastąpił gwałtowny rozwój tych krajów.

O tym ,że etyka i normy moralne i społeczne bazujące na religii maja decydujące znaczenie dla rozwoju , prosperity i struktury społecznej najlepiej świadczy co się stało gdy religia dominująca w Europie stał się bękart socjalizmu Hitlera i socjalizmu Stalina , czyli polityczna poprawność . Wystarczyły dwa pokolenia , które odrzuciły chrześcijańska strukturę rodziny i wypływający z chrześcijaństwa kapitalizm ( szkoła z Salamanki) aby nastąpiła degrengolada i upadek całej europejskiej cywilizacji .

Lepiej dla Polaków , aby Polska była państwem katolickim i tak jak I Rzeczpospolita krajem wolnych ludzi , niż żeby religią panującą w Polsce ostatecznie ustanowiono socjalistyczna polityczna poprawność ,a Polaków sprowadzono do roli rabów .

video prof. Andrzej Nowak wykład pt. „Mieszko i Bolesław” – pierwszy z nowego cyklu “Filary polskości”.
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitte

Profesor Barbara Liberska „Czy consensus Pekiński zastąpi waszyngtoński „ Noblista Robert Fogel twierdzi, że w roku 2040 wartość chińskiego Produktu Krajowego Brutto osiągnie 123 biliony USD – prawie osiem razy tyle, ile obecnie wynosi amerykańskie PKB. „….”hińscy przywódcy mają już opracowane plany, które mają do tego doprowadzić. Bo to jest kraj, który ma świetnych ekonomistów, znakomite ośrodki badawcze, które są w stanie opracować wszystkie elementy niezbędne dla kreowania najlepszej polityki gospodarczej. Na tym polega fenomen tej gospodarki. Chińczycy na każdym etapie rozwoju są świadomi wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań i szukają takich rozwiązań, które są dla nich najbardziej korzystne, niezależnie od tego, co mówią inni. „….”Bo Chiny mają nie tylko fabryki pełne niewykształconych wieśniaków, ale także armię naukowców. Jak się podróżuje po Chinach i wjeżdża nawet do średnich jak na warunki tego kraju miast, to widać przepiękne kompleksy nowych uniwersytetów technologicznych, w których w sumie kształci się prawdopodobnie więcej osób niż w całym świecie zachodnim. „….”co roku doktorów matematyki, fizyki czy informatyki w Chinach przybywa więcej niż w USA. Mało tego – wielu z nich zdobyło te doktoraty na najlepszych amerykańskich uniwersytetach. „….”Konsensus pekiński”…”Ja ten model, który przyjęły Chiny, nazywam globalizacją kontrolowaną, niektórzy mówią o globalizacji zarządzanej. To znaczy, że kraj otwiera się na globalizację, ale na swoich własnych warunkach, nie rezygnując z możliwości kontroli nad przepływami kapitału i nad działaniami inwestorów zagranicznych, przyjmując selektywnie reguły wolnorynkowej gry i otwierając się tylko w wybranych sektorach.Ten chiński model jest atrakcyjny dla wielu krajów Trzeciego Świata, które przeżywały w przeszłości rozmaite kryzysy walutowe czy finansowe w efekcie słuchania się rad MFW i otwarcia rynków finansowych. Więc przynajmniej tak długo, dopóki Chiny są w stanie nie dopuścić do podobnego kryzysu u siebie, będą one uważały, że chiński wzorzec jest rozwiązaniem pozwalającym ustrzec się kryzysowych sytuacji.
Ktoś nawet użył określenia Bejing consensus w opozycji do pojęcia Washington consensus, czyli neoliberalnego modelu, jaki Międzynarodowy Fundusz Walutowy proponował krajom słabiej rozwiniętym, które chciały wyciągnąć korzyści z globalizacji.”…(źródło )

Piotr Woyke „W 1990 r. John Williamson po raz pierwszy użył sformułowania „Konsensus Waszyngtoński”. Analizując politykę gospodarczą państw Ameryki Łacińskiej, wyróżnił dziesięć zasad, które zostały im narzucone przez instytucje mniej lub bardziej zdominowane przez Stany Zjednoczone. Pośród nich znajdowały się m.in. dyscyplina fiskalna, liberalizacja handlu, prywatyzacja czy ochrona własności prywatna „….”W związku z trwającymi transformacjami w dawnym bloku wschodnim, również przebiegającymi wedle wymienionych reguł, określenie zrobiło zawrotną karierę. Przestało być wyłącznie terminem ekonomicznym, stało się pojemniejsze. Obok neoliberalnego członu ekonomicznego pojawił się polityczny, bazujący na zasadach liberalnej demokracji „…” W 2004 r. Joshua Cooper Ramo opublikował artykuł „The Beijing Consensus”. Wyrażał w nim przekonanie, iż Konsensus Waszyngtoński skompromitował się, zaś remedium na jego wady krystalizuje się właśnie w Pekinie. „…”„Konsensus pekiński” miałby się opierać na trzech filarach – innowacyjności i permanentnym eksperymentowaniu, zrównoważonym rozwoju gospodarczym oraz współpracy państw rozwijających się w celu zapewnienia sobie suwerenności w prowadzonej polityce gospodarczej. „…”Mało energicznie dążą Chińczycy do zwiększenia wpływu na globalne instytucje finansowe (tak ważne w Konsensusie Waszyngtońskim) i nie kwapią się do budowania własnych „….”dotychczasowy brak zainteresowania Pekinu podjęciem otwartej rywalizacji o globalne przywództwo wiąże się poniekąd ze specyfiką tradycyjnej chińskiej myśli politycznej, przechodzącej obecnie swój renesans. Jest ona ściśle państwocentryczna, skupia się zwłaszcza na zapewnieniu krajowi dobrobytu i jak najbardziej harmonijnych warunków do rozwoju. Zachodnie idee kształtowania ładu międzynarodowego, obejmowania w nim przywództwa, wreszcie, tworzenia uniwersalistycznego wzorca osiągania dobrobytu są chińskiej tradycji politycznej genetycznie obce. „….”Kryzys gospodarczy połączony z dość zachowawczą i niezręczną polityką Stanów Zjednoczonych w ostatnich latach spowodował znaczne ubytki w sile oddziaływania Konsensusu Waszyngtońskiego, i tak niebędącego w najlepszej formie. Jednak, siłą rzeczy, na razie jest to wciąż dominujący konstrukt intelektualny. „….(źródło )

Maciej Marek Kamiński ..„Kryzys w Europie nie jest kryzysem kapitalizmu jak chciałaby lewica – wręcz przeciwnie, jest kryzysem socjalizmu, nadmiernej regulacji gospodarki, nadmiernych wydatków socjalnych, wieloletniego życia na kredyt oraz upadku rodziny. Konsekwencją tego ostatniego jest kryzys demograficzny a także upadek idei ubezpieczeń społecznych, które mogły się sprawdzać w strukturze społecznej w czasach Bismarcka, a nie dziś, gdy społeczeństwa europejskie starzeją się w zastraszającym tempie. Lewica kulturowa stygmatyzuje przy tym kobiety, których wyborem życiowym jest posiadanie większej ilości dzieci. Rezultaty już są dramatyczne, a w przyszłości będzie pod tym względem prawdopodobnie jeszcze gorzej. „…”Walka Unii Europejskiej ze zmianami klimatu jest w istocie walką ze wzrostem gospodarczym Państw Członkowskich i przybliża niestety upadek idei europejskiej, przesiąknięta jest bowiem lewicową utopijną ideologią. Utopijne ideologie kończyły się zaś zawsze tak samo. „…”W Polsce koniecznych reform nie widać, a Europa nie ma do nich dostatecznych narzędzi ani woli politycznej, a często pewne tendencje idą w niewłaściwym kierunku. „…”Współczesny kształt instytucji europejskich jest wynikiem zmian ewolucyjnych, począwszy od Traktatu Paryskiego i Traktatów Rzymskich, poprzez Jednolity Akt Europejski, Traktaty z Maastricht, Amsterdamu, Nicei i w końcu Lizbony. „….”Jeśli przyjąć paralelę pomiędzy ewolucyjnym rozwojem Unii Europejskiej a ewolucyjnym rozwojem polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jak to uczynił Jan Paweł II w słynnym zdaniu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, to należy zauważyć, że wspólne państwo polsko-litewskie kształtowało się od końca XIV w. aż do końca wieku XVIII (a więc ok. 400 lat) i dopiero tuż przed jego upadkiem, w związku z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, podniesiony został problem zniesienie podziału na Koronę i Litwę. W świadomości szlachty polsko-litewskiej podział ten był zresztą nadal żywy jeszcze w XIX w. i na początku XX w „…(źródło )

Konsensus Waszyngtoński – dokument, będący podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej USA, przedstawiony przez amerykańskiego ekonomistę Johna Williamsona pod koniec lat 80. XX wieku. Obecnie jest kanonem polityki gospodarczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Banku Światowego.Początkowo był opracowany w celu zastosowania w krajach Ameryki Łacińskiej, jednak później rozciągnięto go na inne kraje, przechodzące trudności gospodarcze lub znajdujące się w procesie transformacji systemowej. Również Polska, przechodząc transformację, korzystała z jego założeń np. podczas opracowywania planu Balcerowicza.Dokument ten stał się teoretyczną podstawą poprawnie prowadzonej i zalecanej polityki gospodarczej państwa. Konsensus do dnia dzisiejszego jest kanonem polityki gospodarczej propagowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. Co więcej, jest on zgodny z Paktem Stabilności i Wzrostu uchwalonym w 1997 roku.”…”Dokument opierał się na 10 podstawowych punktach, które powinny być realizowane w celu zapewnienia stabilnego i zrównoważonego wzrostu i rozwoju gospodarczego.
1.Utrzymanie dyscypliny finansowej
2.Ukierunkowanie wydatków publicznych na dziedziny, które gwarantują wysoką efektywność poniesionych nakładów i przyczyniają się do poprawy struktury podziału dochodów
3.Reformy podatkowe ukierunkowane na obniżanie krańcowych stóp podatkowych i poszerzanie bazy podatkowej
4.Liberalizacja rynków finansowych w celu ujednolicenia stóp procentowych
5.Utrzymywanie jednolitego kursu walutowego na poziomie gwarantującym konkurencyjność
6.Liberalizacja handlu
7.Likwidacja barier dla zagranicznych inwestycji bezpośrednich
8.Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych
9.Deregulacja rynków w zakresie wchodzenia na rynek i wspierania konkurencji
10.Gwarancja praw własności
Konsensus Waszyngtoński zakładał dyscyplinę monetarną, reformę i uproszczenie systemu podatkowego, liberalizację handlu zagranicznego, ułatwienia w zakładaniu firm.
W następnych latach wprowadzano zmiany do Konsensusu. Początkowo uzupełniono go o dwubiegunowe – bipolarne założenia dotyczące systemu kursów walutowych, które powinny być bądź całkowicie sztywne, bądź całkowicie płynne. Następna zmiana wprowadzała pełną liberalizację rynku kapitałowego. Postulowano utworzenie niezależnego banku centralnego, silnego aparatu skarbowego, niezależnego sądownictwa. Zmodyfikowana wersja Konsensusu Waszyngtońskiego jest dzisiaj synonimem rynkowego fundamentalizmu i neoliberalizmu.
Uzupełnienia do konsensusu:
1.Wzmacnianie systemu finansowego poprzez zwiększenie odporności kraju na kryzysy walutowe
2.Dbałość o system zabezpieczenia społecznego
3.Wzmacnianie instytucjonalnych ram funkcjonowania gospodarki
4.Zwiększenie nakładów na edukację ….(źródło )

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816