POLSKA
Like

Matrix Unii Europejskiej

25/12/2017
1773 Wyświetlenia
0 Komentarze
12 minut czytania
Matrix Unii Europejskiej

Czy dziennikarze mają występować przeciw wolności słowa? Zdaniem Judith Bergman tak dzieje się w Europie.

0


Poniższy tekst opublikowany został 7 listopada 2017 roku.

 

Europa: dziennikarze przeciwko wolności słowa

.

Europejska Federacja Dziennikarzy (EJF), „największa organizacja dziennikarzy w Europie, reprezentuje ponad 320 tysięcy dziennikarzy w 71 stowarzyszeniach dziennikarzy w 43 krajach”, jak piszą na swojej stronie internetowej. EJF, jest potężną instytucją, która prowadzi także w całej Europie kampanię pod nazwą „Media przeciwko nienawiści”.

.

Kampania „Media przeciwko nienawiści” ma na celu:

.

„przeciwdziałanie mowie nienawiści [1] i dyskryminacji w mediach, zarówno on – jak offline… media i dziennikarze odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu … polityki … dotyczącej migracji i uchodźców. Ponieważ mowa nienawiści i przesądy na temat imigrantów szerzą się w całej Europie…Kampania #MediaAgainstHate ma na celu: ulepszenie relacji mediów w sprawach migracji, uchodźców, religii i marginalizowanych grup… przeciwdziałanie mowie nienawiści, nietolerancji, rasizmowi i dyskryminacji… ulepszenie stosowania ram prawnych regulujących mowę nienawiści i wolność słowa…”

.

Znikają wszystkie pozory, że dziennikarstwo jest informowaniem o faktach. To są cele gracza politycznego.

.

Bardzo duży gracz polityczny jest istotnie zaangażowany w kampanię „Media przeciwko nienawiści”. Ta kampania jest jednym z kilku programów medialnych wspieranych przez UE pod auspicjami Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (REC). W programie REC na 2017 r. Komisja UE, organu wykonawczego UE pisze:

.

DG Sprawiedliwości i Konsumentów [departament Komisji Sprawiedliwości UE] zajmie się niepokojącym wzrostem przestępstw nienawiści i mowy nienawiści przez przyznanie funduszy na akcje mające na celu zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji… włącznie z poświęceniem pracy w dziedzinie przeciwdziałania mowie nienawiści on-line (wdrażanie Kodeksu Zachowania w przeciwstawianiu się nielegalnej mowie nienawiści on-line)… DG Sprawiedliwości finansuje także organizacje społeczeństwa obywatelskiego walczące z rasizmem, ksenofobią i innymi formami nietolerancji”.

.

Ten gracz polityczny, Unia Europejska, największy gracz w Europie, działa otwarcie na rzecz wpływania na „wolną prasę” własnymi programami politycznymi. Jednym z tych programów jest kwestia migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu do Europy. We wrześniowym przemówieniu o stanie Unii Europejskiej przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział wyraźnie, że niezależnie od tego, co mogą myśleć Europejczycy – sondaże raz za razem pokazują, że większość Europejczyków nie chce więcej imigrantów – UE nie ma zamiaru zatrzymania migracji. „Europa – powiedział Juncker – wbrew temu, co mówią niektórzy, nie jest fortecą i nie wolno pozwolić, by kiedykolwiek nią się stała. Europa jest i musi pozostać kontynentem solidarności, gdzie ci, którzy uciekają przed prześladowaniami, mogą znaleźć schronienie”.

.

Program REC Unii Europejskiej opublikował niedawno informator z wytycznymi dla dziennikarzy, jak mają pisać o migrantach i migracji. Te wytyczne tworzą część projektu RESPECT WORDS – także finansowanego przez UE — który „ma na celu promowanie wysokiej jakości informowania o migrantach i mniejszościach etnicznych i religijnych jako nieodzownego narzędzia w walce przeciwko nienawiści”. Nowe wytyczne mają „podnieść jakość relacjonowania mediów o migrantach i mniejszościach etnicznych i religijnych”. Promocję informatora 12 października zorganizował Międzynarodowy Instytut Prasy (IPI) – „stowarzyszenia profesjonalistów medialnych”, którzy reprezentują wiodące media cyfrowe, drukowane i elektroniczne w ponad 120 krajach. IPI chwali się, że „broni wolności prasy od 1950 r.”. (Zaprzedanie się unijnej biurokracji liczy się w dzisiejszych czasach jako „wolność prasy”.) W projekcie uczestniczyło siedem innych mediów europejskich i grup społeczeństwa obywatelskiego z Europy i prezentowano go na imprezie w Parlamencie Europejskim w Brukseli, w której uczestniczyli posłowie do Parlamentu Europejskiego i eksperci grup społeczeństwa obywatelskiego. Według komunikatu prasowego, wytyczne są „uzupełnieniem standardów, jakie już obowiązują w mediach”.

.

W wytycznych czytamy, że „dziennikarstwo nie może i nie powinno 'rozwiązać’ samotnie problemu mowy nienawiści”, ale może pomóc w zapobieżeniu, jej „normalizacji”. Jednak „uporanie się z tym wyzwaniem wymaga zaangażowania wielu czynników, w szczególności Unii Europejskiej, która musi wzmocnić istniejące mechanizmy i poparcie dla nowych narzędzi zaprojektowanych do zwalczania mowy nienawiści…”

.

Dlaczego dziennikarze, którzy twierdzą, że walczą o wolność prasy, apelują teraz do UE, by pomogła w położeniu kresu wolności słowa w Europie?

.

Według wytycznych, dziennikarze powinni, między innymi:

.

Dostarczać właściwego wachlarza opinii, włącznie z opiniami migrantów i mniejszości, ale… nie ekstremistyczny punkt widzenia tylko po to, żeby 'pokazać drugą stronę’… Unikać bezpośredniego przytaczania mowy nienawiści; kiedy jest warta opublikowania, łagodzić ją przez… kwestionowanie takiej mowy i demaskowanie fałszywych przesłanek, na jakich się opiera. Należy pamiętać, że wrażliwa informacja (np. rasa i pochodzenie etniczne, poglądy religijne lub filozoficzne, przynależność do partii lub związku zawodowego, informacja o zdrowiu i seksualności) powinna być wspominana tylko wtedy, kiedy jest niezbędna dla publicznego zrozumienia wiadomości„.

.

Czy to dlatego w doniesieniach zawsze mówi się o sprawcach gwałtu lub terroryzmu jako po prostu „mężczyznach”?

.

Konkretnie w sprawie muzułmanów, wytyczne zalecają:

.

Kwestionujcie istniejące anty-muzułmańskie stereotypy, które stały się powszechne w publicznym dyskursie… Podnieście widzialność muzułmańskich mężczyzn i kobiet w ogólnych wiadomościach… Uważajcie, by nie stygmatyzować określeń takich jak 'muzułmanin’ lub 'islam’ przez wiązanie ich z poszczególnymi czynami… Nie pozwólcie, by twierdzenia ekstremistów o działaniu 'w imię islamu’ pozostały niezakwestionowane. Podkreślajcie… różnorodność społeczeństw muzułmańskich… kiedy jest niezbędne i warte opublikowania donoszenie o nienawistnych komentarzach przeciwko muzułmanom, łagodźcie tę informację. Kwestionujcie wszystkie fałszywe przesłanki, na jakich opierają się takie komentarze„.

.

Nawet Orwell by tego nie wymyślił.

.

Judith Bergman: Izraelska autorka, publicystka i badaczka. Studiowała nauki polityczne oraz prawo na The London School of Economics.

.

____________________

[1] Kampania Media against Hate nie definiuje, co rozumie przez „mowę nienawiści”. Najbliżej definicji tego, co kampania rozumie przez ten zwrot, pokazuje rozdział o mowie nienawiści z raportu „Ethics in the News” autorstwa European Journalism Network (EJN) – brytyjskiej organizacji, która twierdzi, że jest „niezależną, międzynarodową instytucją non-profit, poświęconą najwyższym standardom w dziennikarstwie – który ’Media against Hate’ przytoczyły na swojej witrynie internetowej. EJN definiuje mowę nienawiści jako „… każdy wyraz, który oczernia dającą się zidentyfikować grupę – na przykład, rasę, społeczność religijną lub mniejszość seksualną — i w ten sposób powoduje krzywdę” jej członkom, np. „podżeganie do… negatywnej dyskryminacji i przemocy” oraz „wyrazy, które ranią uczucia społeczności, włącznie z obrażaniem wiary”. Podczas gdy podżeganie do przemocy jest karalne w prawie, ranienie uczuć społeczności nie jest, ale według EJN „ograniczenia prawne nie powinny określać granic zachowania profesjonalnego… dziennikarze muszą rozwinąć swój etyczny potencjał, by reagować na realne niebezpieczeństwo promowania poważnej krzywdy”.

.

https://pl.gatestoneinstitute.org/11325/dziennikarze-wolnosc-slowa

.

Tymczasem w Polsce „totalitarna” oPOzycja lansuje tezę o Unii, której fundament stanowią wolna prasa, wolne sądy i wolne wybory.

.

Tymczasem…

.

Wolna prasa (szerzej – media) w kontekście cytowanego artykułu wydaje się wolna w podobnym zakresie jak w PRL za czasów Macieja Szczepańskiego stojącego na czele Radiokomitetu (era Gierka) były wydawane u nas gazety i czasopisma, radia i TV nie wyłączając.

.

O wolności wyborów świadczą demonstracje przeciw ich wynikom, i to praktycznie zaraz po ich ogłoszeniu. Nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech i Austrii.

.

Aż strach pomyśleć, że tak samo wygląda „wolność” sądów.

.

Żyjemy w politycznym MATRIXIE, pełnym udawanych instytucji na dodatek?

.

„Wolne media” zamiast informowania społeczeństwa mają za zadanie kształtować je wg wzorca określonego na szczeblu decyzyjnym (Soros? Jego prawdziwi mocodawcy?).

.

wybórWybory są dobre i demokratyczne tak długo, jak wygrywa     (z machlojkami lub bez) właściwa opcja. Odsunięcie od władzy ludzi lewicy oznacza triumf populizmu i faszyzmu, do walki z którym usiłuje się powołać nowy „front ludowy”.

.

clause-569511_960_720„Wolne sądy” pilnują porządku w państwie i zachowania status quo. Szczególnie mocno widać było to w Polsce dnia 22 września 2006 roku, kiedy to Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Komisja  śledcza do zbadania rozstrzygnięć dotyczących przekształceń kapitałowych i własnościowych w sektorze bankowym oraz działań organów nadzoru bankowego w okresie od 4 czerwca 1989 r. do 19 marca 2006 r. w obecnej formie nie może dalej działać, wzywać na przesłuchanie ani podejmować żadnych innych czynności prawnych.

.

Był to pierwszy tak wyraźny sygnał ze strony władzy sądowniczej pod adresem teoretycznie równej jej władzy ustawodawczej, że pewne tematy stanowią tabu.

.

W ten sposób zaprzepaszczono próbę wyjaśnienia i zapobieżenia wielu aferom, jakie miały miejsce w tym sektorze tak przed, jak i po tej dacie.

.

Wydaje się niemal pewne, że postawienie banków ponad prawem (tak bowiem należy w praktyce tłumaczyć wyrok TK) dało im „zielone światło” do rozpoczęcia kolejnej akcji „dojenia” polskiego społeczeństwa, jakim były kredyty zwane umownie frankowymi.

.

Matrix na razie jeszcze jest subtelny.

.

Silny jedynie naszą słabością.

.

Na razie…

.

social-media-2528410_960_720

.

 

25.12 2017

.

.

.

 

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758