Bez kategorii
Like

Mass media jako współczesne środki masowego zakłamania oraz manipulacji

02/02/2011
768 Wyświetlenia
0 Komentarze
8 minut czytania
no-cover

Mass media przekształciły się we współczesne środki masowego zakłamania oraz manipulacji    Na zachodzie wszystkie zachodzące zmiany oraz przejęcia tytułów medialnych przez wielkie korporacje doprowadziło do tego, że media mają być niemal wyłącznie maszynką służącą do zarabiania pieniędzy. Dlatego, zamiast rzetelnej i problemowej informacji mamy w mediach "infotainment"…   Współczesne społeczeństwa nie wierzą ani mediom, ani rządom Do tego dochodzi olbrzymia przewaga działających w tych mediach skomunizowanych "liberałów", którzy jako "dziennikarze" indoktrynują społeczeństwo… Jest to doskonale widziane przez społeczestwo, bo z badań Gallupa[i] wynika aż 48% Amerykanów uważa, iż media są zbyt liberalne… Spowodowało to, że jak wykazują badania Gallupa[ii] przeprowadzone w 2010 roku — tylko 43% Amerykanów wierzy w to, że mass media przekazują informację w całości, dokładnie i uczciwie… […]

0Mass media przekształciły się we współczesne środki masowego zakłamania oraz manipulacji 

 

Na zachodzie wszystkie zachodzące zmiany oraz przejęcia tytułów medialnych przez wielkie korporacje doprowadziło do tego, że media mają być niemal wyłącznie maszynką służącą do zarabiania pieniędzy. Dlatego, zamiast rzetelnej i problemowej informacji mamy w mediach "infotainment"…

 

Współczesne społeczeństwa nie wierzą ani mediom, ani rządom

Do tego dochodzi olbrzymia przewaga działających w tych mediach skomunizowanych "liberałów", którzy jako "dziennikarze" indoktrynują społeczeństwo… Jest to doskonale widziane przez społeczestwo, bo z badań Gallupa[i] wynika aż 48% Amerykanów uważa, iż media są zbyt liberalne…

Spowodowało to, że jak wykazują badania Gallupa[ii] przeprowadzone w 2010 roku — tylko 43% Amerykanów wierzy w to, że mass media przekazują informację w całości, dokładnie i uczciwie… Jeszcze gorsze rezultaty ma Kongres w USA — bowiem tylko 36% Amerykanów wierzy swoim reprezentantow w Kongresie. Spadek zaufania do 49% Gallup zanotował także i w przypadku władzy wykonawczej sprawowanej przez prezydenta Obamę.[iii]

 

Media były instytucjami zaufania społecznego

W przeszłości, w demokratycznych krajach — przedstawianie przez media społeczenstwu informacji oraz "news" powodowało, że media stawały się liczącą się instytucją zaufania społecznego. Istotną rolą mediów było także szerzenie wśród czytelników idei demokratycznych. Niestety, zmiany jakie zachodziły w XX wieku zarównio na Zachodzie, jak i w krajach rządzonym przez komunistyczne systemy totalitarne spowodowały, że obecnie mass media stały się wyłącznie pomocnikiem władz w sprawowaniu całkowitej kontroli nad społeczeństwem.

 

Leninowsko-stalinowskie zasady dzialania mass mediów w PRL-bis

Niestety, w PRL-bis obowiązują takie same jak w PRL leninowsko-stalinowskie zasady dzialania mass mediów, które są wyłącznie propagandowym pasem transmisyjnym postkomunistycznej agentury oraz założonej przez nią partii rządzącej zwane PO — do okłamywanego przez nich społeczeństwa… Przy okazji media te tworzą nowe mity medialne bardzo potrzebne rządzącym.

Wynika to z tego, że mass media były w PRL-bis często rozwijane przez ludzi związanych z tajmyni sowieckimi służbami specjalnymi w PRL i w dodatku za pieniądze kradzione państwu za pomocą tzw. FOZZ.

Prowadzona wręcz po bolszewicku wspólnie z GW, medialna kampania nienawiści PO przeciw PIS — jest doskonałym dowodem współpracy oraz propagandowej jedności postbolszewickich mass mediów w PRL-bis. Komunizm zawsze żywi się nienawiścią do określonych grup społecznych. W PRL-bis tą znienawidzoną przez postkomunistów grupą są "moherowe berety", lub "mohery"… Lub, jak to określił w Sejmie premier agenturalnego rządu Tusk, "moherowa koalicja"…

  

Komunistyczne mity medialne w PRL i w PRL-bis

Bolszewizm i jego media wytworzyły w PRL parę nowych mitów, jakie są przez postbolszewickie mass media oraz prasę starannie kontynuowane. Jednym z takim nowych komunistycznych mitów jest np."mit wyzwolenia Polski przez Armię Czerwoną". O takich właśnie medialnych nowych mitach pisał ks. bp Adam Lepa:

"Podkreślić należy, że obalony w Europie komunizm był ustrojem budowanym na mitach i poprzez mity. Funkcjonował przecież dzięki perfekcyjnemu mitologizowaniu idei, haseł, a także państwa i obywatela. Przy czym 'straszakiem’, który terroryzował adresatów chorej mitologii, była wciąż podsycana idea wroga (’kułak’, 'zapluty karzeł reakcji’, 'Kościół wrogiem demokracji’)."[iv]

Ks. bp Adam Lepa pisze także, iż po 1989 roku postbolszewickie media wytworzyły "mit polskiego piekła", mający służyć przeciwko próbom dekomunizacji państwa. Mit ten wsparto szumnymi hasłami "grubej kreski" oraz groźbą, że "nie będzie polowania na czarownice!". Oczywiście, tylko na te komunistyczne czarownice, które działając na rzecz państwa sowieckiego — popełniały w PRL zbrodnie przeciwko ludzkości.

 

Oświadczenie żądające wolności słowa w Polsce

Kilka dni temu grupa byłych działaczy Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża* wydała Oświadczenie, w którym stwierdziła, że "utrzymywane z podatków obywateli środki przekazu zamieniono w narzędzia propagandy". Działacze ci domagają się wolności słowa w Polsce oraz przypominają rządzącym, że prawo do wolności słowa nie może zależeć wyłącznie od interesów jakiejkolwiek grupy rządzącej…

 

Media manipulują informacją i nastrojami społecznymi 

Z różnych powodów czy przyczyn, lecz nieomal wszędzie, z instytucji społecznrgo zaufania służących informowaniu oraz nauczaniu społeczeństwa o zasadach demokratycznych jakie powinny w nim funkcjonować — media przekształciły się we współczesne środki masowego zakłamania oraz manipulacji nastrojami społecznymi.

Z czego korzystają ci wszyscy, którzy mają jakikolwiek wpyw na te mass media…

 


[i] "Distrust in U.S. Media Edges Up to Record High" (Niewiara w media w USA osiągnęła nowy rekord),http://www.gallup.com/poll/143267/distrust-media-edges-record-high.aspx.

[ii] J.w.,"Distrust in U.S. Media Edges Up to Record High".

[iii] Trust in Legislative Branch Falls to Record-Low 36% (Zaufanie do władzy ustawodawczej spadło do rekordowego, niskiego poziomu 36%),http://www.gallup.com/poll/143225/Trust-Legislative-Branch-Falls-Record-Low.aspx.

[iv] Zob.: Ksiądz biskup Adam Lepa "Mass media i nowe mity", "Nasz Dziennik", 6-7 lutego 2010, Nr 31.

* Zob.: "O wolność słowa", http://wzzw.nowyekran.pl/post/862,o-wolnosc-slowa,

Inne zapisy autora:

0

Andy-aandy http://blogmedia24.pl/blog/3727

Niezależny wędrownik po necie, czasem komentujący... -- Ekstraktem komunizmu i jego naturą, tak samo jak naturą kaądego komunisty i lewaka są: nienawiść, mord, rabunek, okrucieństwo i donos... Serendipity — the faculty or phenomenon of finding valuable or agreeable things not sought for...

823 publikacje
236 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758