Praca i Finanse
Like

Marna kara dla Generali Życie

14/02/2015
514 Wyświetlenia
0 Komentarze
2 minut czytania
Marna kara dla Generali Życie

Generali Życie odmawiało wypłaty odszkodowania jeżeli śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych o ryzykownym charakterze. Jednak ubezpieczyciel nie określił dokładnie jakie sporty uznaje za niebezpieczne. Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości blisko 190 tys. zł

0


 

12Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Generali m.in. oferuje konsumentom umowy o prowadzenie indywidualnych kont emerytalnych (IKE) powiązane z ubezpieczeniem na życie. Postępowanie UOKiK wykazało, że w stosowanych przez spółkę wzorcach umownych znalazły się postanowienia niezgodne z prawem.

 

Zastrzeżenia Urzędu wzbudziło m.in. odmawianie wypłaty odszkodowania w sytuacji gdy śmierć ubezpieczonego miała związek z jego uczestnictwem w zajęciach sportowych lub rekreacyjnych (…) o ryzykownym charakterze bez dokładnego określenia katalogu tych zajęć. W rezultacie ubezpieczyciel zastrzegał sobie całkowitą dowolność w ustaleniu sytuacji, jakie zwalniają go z odpowiedzialności. Jednocześnie konsument nie miał możliwości ustalenia w jakich okolicznościach przysługuje mu wypłata środków z polisy.

 

Urząd zakwestionował też postanowienie, zgodnie z którym  kwota wypłacanych świadczeń mogła zostać zmniejszona, jeżeli klient w ciągu 60 dni nie powiadomił ubezpieczyciela o tym, że osiągnął już wiek emerytalny. Tymczasem, zgodnie z prawem, ubezpieczyciel ma prawo zastrzec zmniejszenie wysokości świadczeń tylko wtedy, gdy spóźnione powiadomienie wynika z umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ubezpieczonego, a ponadto jeżeli przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków zdarzenia ubezpieczeniowego. Praktyka Generali sprawiała, że emeryci mogli być pozbawieni części świadczeń, gdy opóźnienie w powiadomieniu nie wynikało z ich winy, a było spowodowane np. długotrwałym pobytem w szpitalu.

Prezes UOKiK uznał, że TUnŻ Generalli naruszyło zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na spółkę karę w wysokości 188 386 zł. Przedsiębiorca zaniechał już stosowania kwestionowanych praktyk dzięki czemu Urząd obniżył sankcję. Decyzja jest prawomocna.

 

/mp

 

Źródło: UOKiK

Inne zapisy autora:

0

Wiadomosci 3obieg.pl
Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816