NEWS
Like

Ludzie Belki w BGŻ, czyli sami swoi…

21/06/2014
1005 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
Ludzie Belki w BGŻ, czyli sami swoi…

Nagrana rozmowa M.Belki, Prezesa NBP z B.Sienkiewiczem, MSW, to kopalnia informacji dla tych, którym nie jest dana łaska niewiedzy… I nie chodzi tylko o szczere wyznanie Prezesa NBP, iż rzekoma „zielona wyspa” jest „wielką kuwetą, zawną Saharą”. Warto zwrócić uwagę na – z pozoru tylko niewinny – wątek odkupienia BGŻ S.A. od Rabobabnku, ujawniający prawdziwą naturę proponowanego dealu. 

 

0


W kontekście proponowanego przez M.Belkę odkupienia BGŻ.S.A. od Rabobanku przez Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. (czyli „Ch.j, dupę i kamieni kupę”), której Członkiem RN jest protegowany M.Belki, Paweł Gricuk; vide: monsieurb.neon24.pl/post/97698,petrolinvestycje-polskie, warto przypomnieć, że – jak 18.06.2006 r. pisał Wprost  w artykule pt.: „Akcja >>obligacja<<„, vide:www.wprost.pl/ar/91318/akcja-obligacja/, to właśnie „ludzie Marka Belki przejeli kontrolę na Bankiem Gospodarki Żywnościowej”… Wszystko wskazuje na to, że intencją M.Belki jest powtórzenie tego manewru. Skoro raz (?) się udało…

Dziś Członkami Zarządu NBP, na czele którego stoi Marek Belka, są m.in. wspomniany w rozmowie z B.Sienkiewiczem, Jacek Bartkiewicz oraz Andrzej Raczko. Panowie znają się od lat, gdyż w czasie, gdy Belka był Ministrem Finansów, J.Bartkiewicz i A.Raczko byli Wiceministrami w MF. W 2002 r. miał miejsce istny desant współpracowników M.Belki na BGŻ S.A. To właśnie J.Bartkiewicz, zaufany człowiek M.Belki, Prezes BGŻ S.A. w latach 2002 – 2013, zrealizował misterny plan przejęcia kontroli nad BGŻ, a następnie oddania holenderskiemu Rabobankowi pakietu kontrolnego nad tym bankiem, bez zapłacenia normalnej w takiej sytuacji premii. Było to możliwe dzięki podejrzanym zmianom w Statucie banku (niekorzystnym dla Skarbu Państwa) oraz późniejszej emisji 7 – letnich obligacji BGŻ zamiennych na jego akcje. Rabobank S.A. posiadał ponad 82 % akcji BGŻ S.A., a M.Belka proponował zrobienie świetnego dealu przez PIR i zapłacenie tylko 3 mld PLN za odkupione akcje banku, podczas gdy kilka lat temu, gdy jego wierni druhowie oddawali ten sam bank w ręce Holendrów, był on wyceniany na … kilkaset milionów PLN… No, ale skoro innym Wiceprezesem BGŻ S.A. był także Jacek Ratajczyk, b. szef Gabinetu politycznego Ministra Finansów … Marka Belki… J.Bartkiewicz po spełnieniu swojej misji, tj. dopilnowaniu konwersji obligacji zamiennych na akcje BGŻ, w kwietniu 2013 r., mając tzw. złoty spadochron, mogł spokojnie przenieść się na posadkę w NBP umoszczoną mu przez … M.Belkę (A.Raczko Członkiem Zarządu NBP został już wcześniej). Prezes NBP to człowiek zatroskany nie tylko o dobro państwa, ale – jak się okazuje – także posady dla swoich znajomych. Wszak w rozmowie z B.Sienkiewiczem miał już kandydata na prezesa odkupionego BGŻ przez PIR. Był nim Sławomir Lachowski, który – jak wynika z artykułu … Piotra Nisztora opublikowanego 30.08.208 r. w Rzeczpospolitej pt.: „Co Lachowski robił dla wywiadu”; vide: www.rp.pl/artykul/183525.html – już jako 22 – latek został pozyskany do współpracy przez SB… Czyż trafniej można scharakteryzować proponowany przez M.Belkę deal, niż poprzez powołanie tytułu kultowej komedii? Przecież Sławomir Cytrycki, trzeci uczestnik nagranej rozmowy – jak twierdzi niezalezna.pl – to TW SB ps. Ritmo; vide:niezalezna.pl/56471-belka-i-cytrycki-czy-belch-i-ritmo-poznaj-przeszlosc-rozmowcow-sienkiewicza… Niestety, tym razem sytuacja nie jest śmieszna, a powyżej zarysowane tło wskazuje, że ci, którzy najpierw wyprzedali polski system bankowy, nadal nim rządzą, chcąc znowu stanąć na czele, tym razem operacji odwrotnej, tj. tzw. repolonizacji banków… Czy Polacy im na to pozwolą, czy też zorientują się o co tak naprawdę tym panom chodzi w tej zabawie? Jak we wspomnianym artykule napisał Wprost: „Obrobić bank to jeszcze nic. Założyć bank – to dopiero jest interes – mawiał dramaturg i pisarz Bertold Brecht.”

PS. Amerykańska agencja informacyjna Bloomberg twierdzi, że M.Belka to najgorszy szef banku centralnego w Europie oraz, że nieakceptowalne jest to, że prezes NBP faworyzuje tą, czy inną partię, jak również, że jeśli Belka sam nie zrezygnuje, to powinny go zwolnić władze…; vide: wiadomosci.wp.pl/kat,139634,title,Amerykanska-agencja-ostro-o-Marku-Belce-najgorszy-szef-banku-centralnego,wid,16699853,wiadomosc.html

Artykuł przedrukowany z http://karioka.salon24.pl/591733,ludzie-belki-w-bgz-czyli-sami-swoi

0

Wiadomosci 3obieg.pl

Napisz do nas jeśli w Twoim otoczeniu dzieje się coś, co wymaga interwencji dziennikarskiej redakcja@3obieg.pl

1314 publikacje
11 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758