POLSKA
Like

Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2021 r.

10/11/2021
190 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
Lokum Deweloper prezentuje wyniki finansowe po III kwartałach 2021 r.

Grupa Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2021 r. osiągnęła 198,1 mln zł przychodu i 72,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży Zysk netto wyniósł 39,0 mln zł Od początku roku w wyniku zostało rozpoznanych 379 lokali Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Lokum Deweloper odnotowała przychody w wysokości 198,1 mln zł, co stanowi wzrost o 46,7% w stosunku do 135,0 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 2020 r. Zysk netto wyniósł 39,0 mln zł w porównaniu do 21,7 mln zł w roku poprzednim (+79,3% r/r). Wygenerowana przez Grupę marża brutto na sprzedaży w raportowanym okresie to 36,8% (+4,6 p.p. r/r). Rentowność netto osiągnęła poziom 19,7%, czyli o 3,6 punktu procentowego wyższy wynik niż rok wcześniej. Do końca września br. Grupa […]

0


  • Grupa Lokum Deweloper po trzech kwartałach 2021 r. osiągnęła 198,1 mln zł przychodu i 72,9 mln zł zysku brutto ze sprzedaży
  • Zysk netto wyniósł 39,0 mln zł
  • Od początku roku w wyniku zostało rozpoznanych 379 lokali

Po trzech kwartałach 2021 r. Grupa Lokum Deweloper odnotowała przychody w wysokości 198,1 mln zł, co stanowi wzrost o 46,7% w stosunku do 135,0 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie 2020 r. Zysk netto wyniósł 39,0 mln zł w porównaniu do 21,7 mln zł w roku poprzednim (+79,3% r/r). Wygenerowana przez Grupę marża brutto na sprzedaży w raportowanym okresie to 36,8% (+4,6 p.p. r/r). Rentowność netto osiągnęła poziom 19,7%, czyli o 3,6 punktu procentowego wyższy wynik niż rok wcześniej. Do końca września br. Grupa rozpoznała 379 lokali, umowami deweloperskimi i przedwstępnymi zostały objęte 524 mieszkania. Dodatkowo na dzień 30 września 2021 r. Grupa miała zawartych 95 umów rezerwacyjnych.

– Grunty pod inwestycje, z których rozpoznajemy wyniki finansowe, kupowane były przez nas kilka lat temu, w niskich, nieosiągalnych jak na bieżące realia cenach. Nie sposób pominąć tego faktu analizując wyniki finansowe, jakie prezentujemy. Budowy prowadzone są zgodnie z przyjętym na ten rok harmonogramem. W III kwartale rozpoznane zostały głównie lokale z inwestycji zakończonych w poprzednich okresach. Do końca roku planujemy zrealizować jeszcze dwa projekty: II etap osiedla Lokum Monte w podwrocławskiej Sobótce oraz I i II etap inwestycji Lokum Salsa w Krakowie. Mieszkania z tych przedsięwzięć będziemy przekazywać klientom w IV kwartale br., co przełoży się na wynik całego 2021 roku – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Z końcem III kwartału suma lokali rozpoznanych oraz objętych umowami deweloperskimi, przedwstępnymi i rezerwacyjnymi wynosiła 617, co stanowi 72% potencjału rozpoznań na 2021 rok.

W lipcu br. Grupa Lokum Deweloper zawarła umowę nabycia prawa własności działki znajdującej się przy ul. Lothara Herbsta we Wrocławiu, finalizując tym samym zakup tej nieruchomości. Na jej powierzchni, liczącej 1,9 ha, Grupa planuje realizację inwestycji Lokum la Vida, w ramach której powstanie 330 mieszkań.

We wrześniu br. miało miejsce ustanowienie przez Grupę programu emisji obligacji, których maksymalna łączna wartość nominalna może wynieść 100 mln zł. Zgodnie z przyjętym programem Lokum Deweloper przydzielił w październiku obligacje serii I o łącznej wartości 50 mln zł, których termin zapadalności ustalono na kwiecień 2025 r. Oprócz serii I na rynku giełdowym w obrocie są jeszcze trzy serie obligacji Grupy Lokum Deweloper: obligacje serii H o łącznej wartości nominalnej 100 mln i terminach wykupu 25 tys. sztuk w marcu 2024 r. oraz 75 tys. sztuk we wrześniu 2024 r., obligacje serii G o łącznej wartości 35 mln zł i terminie zapadalności w październiku 2023 r., oraz obligacje serii F o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł i terminie wykupu w czerwcu 2023 r.

Więcej o Lokum Deweloper

Lokum Deweloper S.A. prowadzi działalność w sektorze wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. Grupa koncentruje swoją działalność na rynku wrocławskim i krakowskim.

0

Sławek

48 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758