Bez kategorii
Like

LIST OTWARTY DO SENATU RP W SPRAWIE NOWELIZACJI USTAWY O CHOROBACH ZAKAŹNYCH

03/07/2012
744 Wyświetlenia
0 Komentarze
58 minut czytania
no-cover

Przymus – tak było w izbach wytrzeźwień (…) W tej sytuacji, przedstawiona przez Panią Poseł Sprawozdawcę Alicję Dąbrowską podstawa nowelizacji wskazuje jednoznacznie, że beneficjentami będzie kilka firm sprzedających szczepionki.

0


Franciszkański   Ruch   Ekologiczny Charytatywny i  Historyczny

Franciscanian Environmental, Charitable and Historical Association
Prezydent: dr J. Jaśkowski, Kwestor: mgr Z.Miłkowska, Kanclerz: inż.W.Wesolek
Stowarzyszenie jest notyfikowane przy ONZ i Radzie Europy

Adres: 80-255 Gdańsk, Starowiślna 3
Fax 48-58- 3479490
Regon 190011387NIP 583-26-03-467; KRS 0000162664
Tel. 0515 180 120

Współpraca Human Right Watch; Niem. Fu.Holocaustu; Human.Verein; BNWA

Inicjator listu, dr J. Jaśkowski był nauczycielem akademickim w Akademii Medycznej w Gdańsku i jest autorem wielu pozycji naukowych.


List otwarty do Senatu RP w sprawie nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych.


Aktualizacja z 22 lipca 2012 r.

dotyczy: "Uwag do wystąpienia podczas 18. posiedzenia Sejmu w dniu 12 lipca 2012 r. pana lek. med. Marka Posobkiewicza z-cy Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie nowelizacji ustawy o chorobach zakaźnych."

Plik oryginalny: http://iddd.de/rys/OdpJaskowskiSzczepionki22072012.pdf


18. posiedzenie Sejmu RP VII kadencji, 11, 12 i 13 lipca 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. USTAWA z dnia 13 lipca 2012 r. została uchwalona na pos. nr 18 dnia 13-07-2012 i przekazana Prezydentowi RP do podpisu. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. Ustawa nie została przegłosowana w całości z poprawkami. 15 czerwca 2012 r. przegłosowano całość projektu ustawy (głosowanie nr 15). 13 lipca 2012 r. głosowano tylko nad odrzuceniem 2 poprawek Senatu, jak poniżej można widzieć i przeczytać.

(omawiane druki: nr 546548  strona wyjściowa z drukiem nr 293)

      retransmisja posiedzenia  nr 18, 12.07.2012 r. od godz. 19:19:20

      retransmisja głosowania  nr 18, 13.07.2012 r. od godz. 10:02:40

Wyniki głosowania podczas posiedzenia nr 18 Sejmu RP: 

Punkt 12. porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sprawozdawca: Alicja Dąbrowska,  wniosek komisji: przyjąć część poprawek.

Głosowanie nr 17 (13-07-2012 10:03:49) wyniki imienne głosowania. 1 poprawka senatu odrzucona – ZA 437, NIE 6 (W 1. poprawce do art. 2 Senat proponuje skreślić dodawany pkt 10a.)

Głosowanie nr 18 (13-07-2012 10:04:39) wyniki imienne głosowania. 2 poprawka senatu przyjęta – ZA 9, NIE 427, Wstrzymało się 2 ( W 2. poprawce chodzi o zmiany redakcyjne do art. 27 ust. 1 i 8, art. 32b ust. 1 i 2, art. 34 ust. 1a, art. 36 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1a)

     Sprawozdanie stenograficzne z 12.07.2012 r. str. 166-172 (dla przejrzystości wyodrębnione w notce: "List dr Jaśkowskiego był dyskutowany w sejmie!"

"Poseł Adam Abramowicz:
Czy zmiana definicji choroby zakaźnej, która spowoduje możliwość rozszerzenia na wiele, wiele chorób obowiązku szczepień, których do dzisiaj nie było, czy ta zmiana nie niesie ze sobą niebezpieczeństwa wykorzystywania przez koncerny farmaceutyczne, które tylko czekają na to, aby sprzedawać szczepionki, które niekoniecznie pomagają polskim dzieciom, a wiele wskazuje na to, że wiele tych szczepionek polskim dzieciom szkodzi."

     Sprawozdanie stenograficzne z 13.07.2012 r. str.199


16. posiedzenie Sejmu RP VII kadencji, 13, 14 i 15 czerwca 2012 r.

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Prace Sejmowej Komisji Zdrowia (SKZ) są tutaj m.in:

 retransmisja posiedzenia SKZ z 26.04.2012 r.

retransmisja posiedzenia SKZ z 22.05.2012 r.

Sprawozdanie SKZ w Sejmie RP; posiedzenie nr 16, 13.06.2012 r. przedstawione przez Alicję Dąbrowską o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druki nr 293 i 416).

      retransmisja sprawozdania w Sejmie RP posiedzenie nr 16, 13.06.2012 r.

      retransmisja głosowania Sejmu RP 09:06; posiedzenie nr 16, 15.06.2012 r.

Sejm  uchwalił (str. 270) indywidualne wyniki głosowania ( Za 402, Przeciw 1 -Sawicki Marek z PSL) ustawę na 16. posiedzeniu, w dniu 15 czerwca 2012 r.


15. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 5 i 6 lipca 2012 r. Porządek posiedzenia nr 3

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Senat w dniu 6 lipca 2012 r. wprowadził poprawki (2) do ustawy.

Druki sejmowe: 293,  do druku:  293(a),  293(b),  293(c),  416

Druki senackie: 141141 A141 Z Opinie/materiały/ekspertyzy: Opiniamateriał porównawczy 

Stenogram z 5 lipca i  z  6 lipca

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

Wg Senatu: ustawa wprowadza nowe rozwiązania, które umożliwią organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej podjęcie odpowiednich działań przeciwepidemicznych, które powinny doprowadzić do jak najszybszego przerwania dróg szerzenia się zakażenia, unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zastosowania szczepień ochronnych lub farmakoprofilaktyki.

Do Senatu została przekazana w dniu 15 czerwca 2012 r. Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa w dniu 16 lipca 2012 r. Marszałek Senatu w dniu 20 czerwca 2012 r. skierował ustawę do Komisji Zdrowia.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w tej sprawie odbyło się 4 lipca 2012 r. Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (2) (druk nr 141 A). Sprawozdawcą Komisji na posiedzeniu Senatu była senator Helena Hatka.

      retransmisja 1 dnia posiedzenia cz.2 Choroby zakaźnie od 15:16 (wg zegara na filmie w górnym prawym rogu ekranu)

      retransmisja 2 dnia posiedzenia cz.2 Głosowanie od 17:32 – 17:37:30

     Sprawozdanie stenograficzne z 1 dnia obrad – wersja robocza

     Sprawozdanie stenograficzne z 2 dnia obrad – wersja robocza

Imienne wyniki głosowań, .pdf, 330KB

Przemówienia z 5 lipca 2012 r. do punktu 3. porządku obrad, niewygłoszone, przekazane do protokołu.

 Senatora Ryszarda Knosali  |  Senatora Ryszarda Góreckiego


 6.07.2012 r. Posiedzenie nr 18 senackiej komisji zdrowia

Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 15. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

      retransmisja posiedzenia

      Notatka z 6.07 z listą uczestników (pdf)

4.07.2012 r. Posiedzenie nr 17 senackiej komisji zdrowia

wideo ▼ Posiedzenie nr 17, akcja lobbystki żydowskiej  ▼

Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk senacki nr 94).

      retransmisja posiedzenia (zarzuty lobbystki od ok. godz. 13:35)

      Notatka z 4.07 z listą uczestników (pdf)

      Strona z pracami senackiej KZ poprawiła tekst uzupełniający do pos. 16 ( druk senacki nr 140, druki sejmowe nr 388, 449 i 450) oraz do pos. 17 (druk senacki nr 141, druki sejmowe nr 293 i 416).


 03.07.2012 r. Gdańsk

Wielce Szanowny Pan Marszałek
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Wielce Szanowni PT Panie i Panowie Senatorowie
 
List otwarty w sprawie nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych na podstawie druku sejmowego 293 i 416
wersja pdf:  List otwarty do Senatu RP
 
Wielce Szanowi Państwo
 
         Z ogromnym zaskoczeniem zapoznaliśmy się z uzasadnieniem PT Pani Poseł Sprawozdawcy Alicji Dąbrowskiej o konieczności zmian wymienionej Ustawy w takim kierunku, jak podano w załączniku.
         Pani Poseł Sprawozdawca omawiając konieczność zmian poprzedniej ustawy z 05 grudnia 2009 roku w oczywisty sposób, mówiącłagodnie dezinformuje Panie i Panów Posłów i Senatorów.
         Pani Poseł już w pierwszym akapicie podaje gołosłowne twierdzenia, jakoby prace nad modyfikacją ustawy spowodowane cyt:  były potrzebą dostosowania przepisów ustawy do zmieniających się potrzeb nadzoru epidemiologicznego oraz zwalczania chorób zakaźnych.
         Pani Poseł Sprawozdawca nie podaje jednak jakie problemy nadzoru epidemiologicznego, w okresie nieco ponad dwu lat wpłynęły na tak nagłą potrzebę modyfikacji. Jakie rzekome zmieniające się sytuacje nadzoru epidemiologicznego pojawiły się w okresie od wydania poprzedniej ustawy?
         Pani Poseł Sprawozdawca podkreśla jednocześnie: str. 9 akapit 2,  że cyt: Przedmiot projektowanej ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
           Tak więc rzekomo Unia Europejska nie widzi potrzeb do ingerencji i zmian prawodawstwa, a grupa posłów pod wpływem, bliżej niesprecyzowanego czynnika X wprowadza gruntowne zmiany.
 
         Poniżej podamy przykłady takich zmian, sprzecznych zarówno z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej, jak i innymi przepisami. Podamy także korzyści wynikające dla określonych grup związanych z tym, po wprowadzeniu proponowanych przez Komisję Zdrowia zmian i straty dla Państwa.
 
          Pani Poseł Sprawozdawca, lekarz medycyny Alicja Dąbrowska, podaje : str.1,akapit 2 cyt: Na potrzebę nowelizacji wskazywały zarówno doświadczenia ze stosowania ustawy zebrane przez przedstawicieli administracji centralnej- Głównego Inspektora Sanitarnego………jak również przedstawicieli powiatowych i wojewódzkich organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 
         Pani Poseł nie podaje ani jednego przykładu, jakie negatywnedoświadczenia podali wymienieni przedstawiciele. Główny Inspektor Sanitarny także nie wypowiedział się ożadnych negatywnych doświadczeniach poprzedniej ustawy. Jakie to straszne doświadczenia zdobyli przedstawiciele GIS, że w głębokiej tajemnicy muszą dokonywać zmiany ustawy.?
        
         Jeżeli przeanalizujemy proponowane zmiany, to nasuwa się jednoznaczny wniosek,  że są one robione pod wpływem lobby szczepionkarskiego! I konkretnie mają zwiększyć ich zyski.
 
         Pani Poseł Sprawozdawca w kolejnym akapicie podpiera konieczność zmian ustawy potrzebą dostosowania terminologii do innych ustaw i podaje,  że proponowane zmiany mają charakter formalno -prawny i nie nakładają na stacje sanitarno epidemiologiczne nowych zadań, ani nie powodują wzrostu kosztów.
 
         Czy to jest prawda? Niestety, pani lekarz medycyny Alicja Dąbrowska, najdelikatniej to ujmując, mija się z prawdą. Natomiast z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością, można jednoznacznie stwierdzićże robi toświadomie. Trudno bowiem założyć, aby lekarz medycyny nie rozumiała co oznacza zmiana definicji choroby zakaźnej. Art 2 punkt 1. proponowanej nowelizacji zmienia definicję choroby zakaźnej. cyt:
 
choroba zakaźna – choroba, która jest wywołana przez biologiczne czynniki chorobotwórcze.
 
Mamy w tym jednym punkcie kilka problemów, zarówno prawnych jak i finansowych.
 
         Po pierwsze: definicje chorób są definicjami międzynarodowymi. Nie może sobie dowolna osoba, czy organizacja zmieniać pojęć. Jest to tak oczywiste, że nie wymaga uzasadnienia. Chyba,  że kryje się za tym chęć osiągnięcia zysków. W Polsce do tej pory obowiązywała definicja ONZ.
 
Wg słownika medycznego:
Choroby zakaźne, to inaczej mówiąc choroby infekcyjne. Choroba zakaźna ma to do siebie, że bardzo łatwo może się przenosić pomiędzy jednym a drugim osobnikiem. W przypadku ludzi, choroby zakaźne wywoływane są przede wszystkim przez wirusy, bakterie oraz grzyby. Objawy oraz leczenie zależeć będą  bezpośrednio od rodzaju choroby.
 
Definicja podręcznikowa:
CHOROBY ZAKAŹNE I PASOŻYTNICZE
Wiadomości ogólne: Pojęcie choroby zakaźnej. Chorobą  zakaźną nazywamy taką  chorobę, która powstaje pod wpływem wtargnięcia i rozwoju w organizmie ludzkim drobnoustrojów.
 
Wg strony interentowej PZH:
Definicje przypadków zachorowań na choroby zakaźne podane w tym dokumencie mają na celu ujednolicenie zgłaszalności i zapewnienie porównywalności danych zbieranych w ramach nadzoru epidemiologicznego w Polsce oraz we wspólnocie Europejskiej. Stosowanie tych definicji dotyczy przede wszystkim kwalifikacji i rejestracji zachorowań  przez stacje sanitarno -epidemiologiczne oraz sporządzania przez te placówki sprawozdań…. druk MZ-56.
 
W rutynowym nadzorze epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi w Polsce stosuje się trzy rodzaje definicji:
 
1.  standardowe definicje Unii Europejskiej
2. definicje Unii Europejskiej przystosowane do potrzeb nadzoru w Polsce
3. definicje polskie- w przypadku braku definicji obowiązującej w ramach Wspólnoty Europejskiej
 
 Ciekawe do jakiej grupy zalicza Pani Poseł proponowaną zmianę definicji?
 
         Jednocześnie bardzo ważne pytanie: dlaczego wbrew deklaracjom rządowym, omawiana nowelizacja ignoruje fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej.
 
Czyżby PT Państwo Posłowie nie znali odpowiednich ustaw, cyt:
 
“KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,  uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając (powtarza się  i jest niezrozumiałe)
decyzję  nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą  sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie(1), w szczególności jej art. 3 lit. a) i c) i art. 8,
Wbrew głoszonym przez p. Poseł  A. Dądrowską  poglądom, proponowana nowelizacja ingeruje w prawodawstwo Unii i to w dodatku tak daleko,  że uniemożliwi porównywanie odpowiednich dokumentów.
         Jeżeli przyjmiemy inną definicję, to wszelkie porównania statystyczne okażą się niemożliwe, to co wczoraj było chorobą zakaźną, to obecnie może być czymś innym i odwrotnie. Trudno założyć aby specjalistyczna grupa zwana Komisją Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej o tym nie wiedziała.
 
        Na przykład wiadomo,że po szczepieniach wirusy odry występują w grudkach w przewodzie pokarmowym i mogą zakażać np. rodzinę i być przyczyną choroby zaszczepionego. Wg nowej definicji nie będzie to powikłanie po szczepieniu tylko nowa choroba.

         Innymi słowy: w ten sprytny sposób znikną wszelkie powikłania poszczepienne. Nikt nie będzie mógł dochodzić odszkodowań, ponieważ nie będzie  żadnych powikłań. Oczywiście w statystyce.
 
         Polska jest sygnatariuszem wielu umów międzynarodowych. W umowach tych, są zdefiniowane pojęcia chorób zakaźnych. W jaki sposób wywiąże się z tych umów po wprowadzeniu takiego zamieszania legislacyjnego? Po tym, definicja chorób zakaźnych jest definicją podręcznikową przedmiotu: choroby zakaźne.
 
           Zmiana pojęcia: choroby zakaźne wymusza zmianę podręczników. Przecież absolwenci wyższych szkół medycznych, licencjackich ratownictwa i pielęgniarskich, jeżeli mają wprowadzać życie nową ustawę, muszą wiedzieć co nazywamy chorobą zakaźną, a co nie. Przeciętny okres nauki wynosi kilka lat. W jaki sposób pojęcia te mają być zmienione w podręcznikach i skryptach – Pani Poseł Sprawozdawca nie wspomina. Kto ma ponosić koszty takich zmian.? Także nic. Na ten temat – cisza.
 
          Po trzecie, jak na pewno Pani Poseł Sprawozdawcy wiadomo, posiadamy instytucję zwaną Głównym Urzędem Statystycznym. Jednym z zadań tej państwowej instytucji jest zbieranie i analizowanie danych. W jaki sposób można porównać choroby o zupełnie innych definicjach? Skąd i na jakiej podstawie Rząd będzie ustalał priorytety potrzeb nie znając czy zachorowalność wzrasta czy maleje? Na ten temat także brak wyjaśnień.
 
Wszelkie druki o zgłaszaniu chorób zakaźnych są  jednoznaczne, zgodnie z obowiązującymi definicjami. Wg obecnej ustawy należy je wszystkie wyrzucić na makulaturę i wydrukować nowe. Oczywiście na koszt podatnika, ponieważ Pani Poseł wyraźnie mówiła w wystąpieniu sejmowym,  że proponowane zmianyżadnych obciążeń finansowych nie powodują.
 
         Kuriozalne jest kolejne stwierdzenie, str. 2 wiersz 8 od dołu cyt: biorąc pod uwagę wysokie koszty, które musiałyby zostać poniesione przez stacje …… zrezygnowano z przepisów, które wprowadziły refundację kosztów zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz zachorowań ….. zrezygnowano również z przepisów zobowiązujących lekarzy do prowadzenia rejestrów dokonanych zgłoszeń”.
 
         Po pierwsze: Jakie wysokie koszty ? Pani Poseł   A. Dąbrowska nie raczyła ich podać. Każda stacja sanitarno epidemiologiczna jak również GIS posiadają służbowe połączenia internetowe. Podobnie posiadają je placówki służby zdrowia. Jakie tutaj powstają koszty przesłania informacji przez lekarza o stwierdzeniu powikłania po szczepieniu? Pozostaje to słodką tajemnicą Komisji.
 
         Po drugie: co ma wspólnego refundacja rzekomych kosztów przesyłania informacji przez lekarza ? , co jak wykazano jest co najmniej nadużyciem, z prowadzeniem przez daną placówkę medyczną – lekarza, dokumentacji zbiorczej o występowaniu powikłań?  Wyraźnie widać, kto i komu takie zmiany są na rękę.
Chodzi o niemożność udowodnienia powikłania po szczepieniu.
 
         Po trzecie: wiadomo powszechnie,  że lekarze w Polsce nie wykonują obowiązku zgłaszania powikłań poszczepiennych. Przypominamy,  że ustawa obowiązująca do zgłoszeń została uchwalona w 1964 roku. Ani GIS ani PZH nie prowadziły takiej dokumentacji i statystyk. Wiadomo, na podstawie analizy piśmiennictwa naukowego np. USA, Wielkiej Brytanii,  że lekarze w tych, tak bardzo zdyscyplinowanych krajach, zgłaszają ok 10 % faktycznie występujących powikłań. Jeżeli natomiast w Polsce, przez 50 lat nie udało się wymusić na urzędnikach państwowych PZH prowadzenia takiego rejestru, to jaka wystąpiła przyczyna zupełnej rezygnacji ze zgłoszeń?
 
         Od znajomych lekarzy, szczególnie mniejszych miejscowości, mamy doniesienia o gwałtownym ataku pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych na tych lekarzy, którzy zgłaszają powikłania. Pracownicy Sanepidu bezpośrednio grożą zamknięciem placówki ze względów rzekomo sanitarnych.
 
         Od 20 lat wiadomo, że Sanepidy handlują szczepionkami i jest to bardzo dochodowy proceder. Ostatnia sprawa szczecińska, rozpatrywana w prokuraturze, wykazała, w jaki sposób 750 tysięcy złotych zarobionych dodatkowo rozdysponowano w stacji. 
 
        Jest to bezpośredni dowód, że cała sprawa ma uniemożliwić  śledzenie powikłań  poszczepiennych i odpowiednie paragrafy są wprowadzane tylko i wyłącznie dla korzyści lobby szczepionkarskiego.
 
         Trzeba przypomniećże zyski,  że sprzedaży szczepionek przez stacje sięgają ok. 30% wartości szczepionki. Takie przynajmniej szacunki podaje się w tzw.żółtym tygodniu. Tak więc rocznie jest to kilkaset milionów złotych straty dla skarbu państwa.
 
         Drugi wniosek wynikający bezpośrednio z tak sformułowanych przepisów, to fakt rozgrzeszania urzędników za zakup zbędnych szczepionek. Jak wiadomo, w Niemczech musiano zniszczyć, po bezmyślnych zakupach, szczepionki przeciwko grypie za 240 milionów euro. Jest to kwota w naszych warunkach starczająca NFZ na pokrycie kosztów dwu miesięcznej refundacji leków.
 
         Zdziwienie budzi także fakt ustanowienia przepisu dającego najniższemu stopniem urzędowi sanepidu swobodę wprowadzenia przymusu szczepień w regionie i stosowania przymusu bezpośredniego. Od czasów króla Kazimierza Wielkiego wiadomo,  że w Polsce tylko sąd ma prawo do skazywania kogokolwiek. Jako Kraj szczycimy się tym faktem. A tutaj wbrew tradycji, wbrew trendom ogólnoświatowym, wbrew prawu Unii Europejskiej, której członkami jesteśmy, czego wyraźnie nie widzą członkowie komisji, najniżej stojący w hierarchii urzędnik może stosować przymus bezpośredni. Przymus ten może stosować bez oglądania się na kogokolwiek i cokolwiek. Jak PT Państwo Senatorowie pamiętają, tak było w izbach wytrzeźwień. Po serii wypadkóśmiertelnych – izby zlikwidowano.
 
         Istotnym błędem całości proponowanych zmian jest także połączenie funkcji kontrolnych GIS z funkcją handlową. Od dwu tysięcy lat, starano się ZAWSZE W PRAWODAWSTWIE EUROPEJSKIM ODDZIELAĆ FUNKCJE KONTROLNE OD HANDLOWYCH. A w tej konkretnej sprawie, wbrew naciskomśrodowiska medycznego, Komisja Zdrowia Sejmu Rzeczypospolitej, łączy te dwie funkcje w jedną całość. Czyli urzędnik będzie decydował co i komu należy sprzedawać, co kupować i karać w razie nieposłuszeństwa, jak to widzimy już obecnie. Wbrew trendom ogólnoświatowym nie ustanawia siężadnej kontroli, która byłaby ostrzeżeniem dla instytucji. Czyli cofamy się dośredniowiecznej Azji i bakczyszu.
 
Trudno nawet przypuszczać,  że członkowie Komisji Zdrowia nie rozumiejątego problemu!
 
         Po wprowadzeniu znowelizowanych przepisów urzędnik, który na zasadzie mów mi do ręki a nie do ucha, zakupi zbędne szczepionki, zastosuje przymus szczepień i wszytko będzie zgodne z proponowanym prawem!!!
 
         Pani Poseł Sprawozdawca z rozbrajająca szczerością wyznaje,  że odpowiedni urzędnicy przez 27 lat nie przygotowali przepisów wykonawczych do ustawy z 1985 roku i pozostawia to bez oceny. Czyli z jednej strony mamy ustawę przez ponadćwierć wieku nie wprowadzoną wżycie, dlaczego? a z drugiej strony gwałtowne przyspieszenie tempa prac bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Dlaczego?
 
Takich tendencyjnych zapisów jest bardzo dużo. Tutaj sygnalizujemy tylko problem jaki stwarza nowa propozycja modyfikowania ustawy.
 
         A przecież PT Państwo , jako reprezentanci Narodu powinniście jeszcze skonfrontować proponowane zmiany z najważniejszym prawem jakim jest Konstytucja Rzeczypospolitej.  Zatem jesteśmy zdania, że zarówno art. 38 i 39   Konstytucji jak i art. 68 obowiązują w każdej sytuacji. Artykuły te mówią wprost: cyt.
 
Art. 38:Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawnąochronężycia.
Art.39:nikt nie może byćpoddany eksperymentom naukowym, w tym medycznym, bez wyrażenia dobrowolnie zgody.
Art.68:
1. Każdy ma prawo do ochrony zdrowia,
3.Władze publiczne sąobowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku .
 
                W tej sytuacji, inne akty prawne muszą być w zgodzie z tym podstawowym dokumentem.
 
         Jeżeli więc Konstytucja stwierdza,że każdy pacjent ma wolną wolę, to dlaczego stosunkowo niskiej rangi urzędnik, może w tym konkretnym przypadku – szczepień , bezżadnych konsekwencji prawnych dla siebie, pozbawić człowieka woli w majestacie prawa przy wykorzystaniu autorytetu państwa?
 
         A właściwie nie tylko może pozbawić możliwości decydowania o sobie, ale jednocześnie tenże urzędnik nie bierze  żadnej odpowiedzialności za swoje decyzje.
 
         Już w 1984 rokuŚwiatowa Organizacja Zdrowia przedstawiła Model Deklaracji Praw Pacjenta jako wytyczne do stosowania w poszczególnych państwach. W dokumencie tym określa się,że KAŻDY ma prawo do cyt:
 
“- poszanowania swojej osoby ludzkiej
– samodecydowania (do informacji o stanie zdrowia i PROPONOWANYCH PROCEDURACH LECZNICZYCH wraz z ryzykiem i przewidywanąkorzyścią, do decydowania o zgodzie lub odmowie zgody na działania medyczne),
– poszanowania integralności fizycznej i psychicznej oraz poczucia bezpieczeństwa swojej osoby (do NIEDOKONYWANIA DZIAŁAŃ  MEDYCZNYCH BEZ WYRAŻENIA ZGODY) chyba, że jest niezdolny do wyrażenia zgody, a natychmiastowa interwencja lekarza jest konieczna, niepoddawania siębadaniom naukowym bez zgody i oceny komisji etycznej.
 
         Pragniemy przypomnieć,  że w Polsce na podstawie obowiązującej Konstytucji i ustaw została opracowana już przed 20 laty KARTA PRAW PACJENTA, którą Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał do publicznej wiadomości.
 
         Ustawa o Zakładach Opieki Zdrowotnej podaje,  że cyt; pacjent ma prawo do wyrażania zgody na udzielenie określonych  świadczeń  zdrowotnych lub ich odmowę – po uzyskaniu odpowiednich, wystarczających informacji.
 
         Jak jednoznacznie wynika z przytoczonych i obowiązujących przepisów, podstawą działalności lekarza jest zgoda pacjenta na takie lub inne działanie medyczne. Mówi o tym jednoznacznie także Dziennik Ustaw z 1997 roku nr 28 pozycja 152 art 25 i dalsze, a w szczególności poniższe artykuły ;
 
Art. 33.
1. Badanie lub udzielenie pacjentowi innegoświadczenia zdrowotnego bez jego zgody jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazićzgody i nie ma możliwości porozumienia sięz jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym.
2. Decyzję  o podjęciu czynności medycznych w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, lekarz powinien w miaręmożliwości skonsultowaćz innym lekarzem.
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej pacjenta.
 
Art. 34.
1. Lekarz może wykonaćzabieg operacyjny albo zastosowaćmetodęleczenia lub diagnostyki stwarzającąpodwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody.
2. Przed wyrażeniem zgody przez pacjenta w sytuacji, o której mowa w ust. 1, lekarz ma obowiązek udzielenia mu informacji zgodnie z art. 31.
3. Lekarz może wykonaćzabieg lub zastosowaćmetodę, o której mowa w ust. 1, wobec pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądź niezdolnego doświadomego wyrażenia pisemnej zgody, po uzyskaniu zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela lub gdy porozumienie sięz nim jest niemożliwe – po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
4. Jeżeli pacjent ukończył16 lat, wymagana jest także jego pisemna zgoda.
5. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, stosuje się  odpowiednio przepis art. 32 ust. 6.
6. Jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta małoletniego, ubezwłasnowolnionego bądźniezdolnego doświadomego wyrażenia zgody nie zgadza sięna wykonanie przez lekarza czynności wymienionych w ust. 1, a niezbędnych dla usunięcia niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała bądź  ciężkiego rozstroju zdrowia, lekarz może wykonaćtakie czynności po uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego.
7. Lekarz może wykonaćczynności, o których mowa w ust. 1, bez zgody przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego, gdy zwłoka spowodowana postępowaniem w sprawie uzyskania zgody groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, o ile jest to możliwe, zasięgnąć  opinii drugiego lekarza, w miaręmożliwości tej samej specjalności. O wykonywanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy.
8.O okolicznościach, o których mowa w ust. 3-7, lekarz dokonuje odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej pacjenta.
 
        Oprócz przepisów prawnych także Kodeks Etyki Lekarskiej normuje zasady postępowania lekarza w stosunku do pacjenta a w szczególności art. 13 i 15 cyt:
 
Art.13
1. Obowiązkiem lekarza jest respektowanie prawa pacjenta doświadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia.
2. Informacja udzielona pacjentowi powinna być  sformułowana w sposób dla niego zrozumiały.
3. Lekarz powinien poinformować pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postępowania medycznego.
 
Art. 15
1. Postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze wymaga zgody pacjenta. Jeżeli pacjent nie jest zdolny doświadomego wyrażenia zgody, powinien ją  wyrazić jego przedstawiciel ustawowy lub osoba faktycznie opiekująca siępacjentem.
2. W przypadku osoby niepełnoletniej, lekarz powinien starać  się  uzyskać także jej zgodę, o ile jest ona zdolna doświadomego wyrażenia tej zgody.
3. Wszczęcie postępowania diagnostycznego, leczniczego i zapobiegawczego bez zgody pacjenta może być  dopuszczone tylko wyjątkowo w szczególnych przypadkach zagrożeniażycia lub zdrowia pacjenta lub innych osób.
4. Badanie bez wymaganej zgody pacjenta lekarz może przeprowadzić równieżna zlecenie organu lub instytucji upoważnionej do tego z mocy prawa, o ile nie stwarza ono nadmiernego ryzyka zdrowotnego dla pacjenta.
5. W razie nie uzyskania zgody na proponowane postępowanie, lekarz powinien  nadal, w miarę możliwości, otaczać pacjenta opieką lekarską.
 
        Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 17 lutego 1989 roku  [OSNKW 5-6/1989, poz.42] stwierdził, że cyt:
 
życie każdego człowieka niezależnie od wieku, stanu zdrowia i reprezentowanego poziomu wiedzy, stanu rodziny i realnej społecznej przydatności, jest wartościąpowszechnąpodlegającąjednakowej ochronie prawnej. (Pacjentudzielając zgody na interwencję medyczną pozwala lekarzowi na naruszenie integralności w ustalonym zakresie, co stanowi przedmiot zgody
 
        EUROPEJSKA KOMISJA BIOETYCZNA przewiduje, że cyt.:  "Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i  świadomej zgody osoby jej poddanej. Osobie tej należy udzielić uprzednio odpowiednich informacji o celu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencji i ryzyku. Osoba zainteresowana może w każdym czasie swobodnie cofnąć  zgodę"
 
          Wiadomo,  że Polska, na mocy Układu Stowarzyszeniowego z Unią Europejską, już od 1991 roku jest zobowiązana dostosować swoje prawo do prawa wspólnotowego.
 
Wiadomo również,  że od kilku lat jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, na co politycy szczególnie często się powołują.
 
         Nie podlega żadnej dyskusji fakt,  że za nieletnie dzieci odpowiedzialnośćnie tylko etyczną  ale i prawną  ponoszą rodzice, chyba,  że prawomocnym wyrokiem sąd w konkretnym przypadku stanowi inaczej.
 
Dlaczego Posłowie Komisji Zdrowia nie znajątych przepisów, albo jeszcze gorzej- znając je udająże one nie obowiązują?
 
         W niniejszym liście jednoznacznie wskazano podstawy prawne działalności służby zdrowia. Wobec powyższego – musi nastąpić jednoznaczne rozstrzygnięcie, czy szczepienia profilaktyczne  (nie lecznicze) są działalnością służby zdrowia w zrozumieniu prawa czy też nie. Jeżeli są, to bezwzględnie powinny być stosowane przytoczone przepisy. Jeżeli natomiast szczepienia, enigmatycznie zwane profilaktycznymi, nie są leczeniem ani  żadną inną formą działalności lekarzy, to powinna zostać opracowana ustawa dająca podstawę prawną dla urzędników do stosowania przymusu bezpośredniego.
 
         Należy mieć na uwadze wynikające konsekwencje ze stosowania takiego przymusu bezpośredniego. Wiadomo,  że w chwili obecnej tylko policja posiada takie uprawnienia.
 
         Otóż, jeżeli na skutek zastosowania przymusu bezpośredniego, nastąpi złamanie praw pacjenta, polegające na naruszeniu nietykalności cielesnej  i wystąpią skutki uboczne np. w postaci powikłania po szczepieniu, to kto ponosi odpowiedzialność  zarówno prawno – karną, jak i cywilno- odszkodowawczą?
 
Trudno zakładać,  że członkowie Komisji Zdrowia tego nie rozumieją!
 
         Innymi słowy, kto ma wypłacić rodzinie dziecka odszkodowanie jak i płacić rentę, jeżeli zachodzi taka potrzeba i w jakiej wysokości? Wiadomo,  że takich spraw, w ostatnim okresie znacznie przybywa.  Ostatnie prace naukowe nie pozostawiają  żadnej wątpliwości o występowaniu poważnych powikłań poszczepiennych. Tylko po jednej szczepionce Gardasil w USA w okresie ok. 3 lat zanotowano ok. 30 000 powikłań. Kto ponosi koszty leczenia i tak niedoszacowanego budżetu służby zdrowia.
 
         Podkreślamy, iż sprawa szczepień zwanych profilaktycznymi wświetle obowiązujących przepisów wygląda bardzo dziwnie. Decyzję o zakresie stosowanych szczepień, rodzaju zakupionej szczepionki podejmuje urzędnik nie zawsze najwyższego rzędu i w dodatku nie będący lekarzem praktykiem. (Ma to miejsce coraz częściej) wręcz, są to ludzie zupełnie nie związani z medycyną  (vide Państwowy Zakład Higieny), a w związku w wykonaniem tej decyzji przez lekarza, pacjent lub jego rodzina roszczą pretensje do konkretnego zakładu służby zdrowia. Innymi słowy, dlaczego lekarz ma płacić  za decyzje administracyjne dotyczące np. zakupu nietrafnej szczepionki?
 
         Sytuację pogarsza fakt tajemniczości, tzn. nieinformowania społeczeństwa(niepublikowania zasad wprowadzania określonego rodzaju szczepionki) o rodzaju i zasadach wprowadzanych szczepień. Kalendarzyk tzw. szczepień obowiązkowych jest ustalany w tajemnicy przez wąskie grono nikomu nie znanych urzędników. Nigdzie nie publikuje się ani zasad zakupu tej lub innej szczepionki, ani motywów jej wprowadzenia do kalendarzyka.
 
Dlaczego nawet na stronie Ministerstwa Zdrowia brak jakichkolwiek uzasadnień  wprowadzenia tej, a nie innej szczepionki, w tym, a nie w innym miesiącu?
 
Dlaczego brak podstaw naukowych (prac naukowychuzasadniających wprowadzenie takiej, a nie innej szczepionki i korzyści wynikających ze stosowania tej szczepionki?
 
Dlaczego brak informacji o sumach wypłacanych firmom farmaceutycznym w związku z zakupem takiej, a nie innej szczepionki.? Przecież  ustawa o zamówieniach publicznych jest jawna!!!!
 
Innymi słowy, dlaczego eksperymenty z dopuszczeniem tej, a nie innej szczepionki są  tajne i nie stanowią integralnego załącznika do decyzji ministerstwa o wprowadzeniu szczepień?
 

         Wyraźnie to widać, zostały naruszone zasady prawne obowiązujące w POLSCE. OGRANICZONA zostałw poważnym zakresie wolność obywatelska poprzez zniesienie zasady zgody pacjenta na stosowanie określonego eksperymentu, zabiegu na swoim ciele.

 
                Decyzje za prawnie ubezwłasnowolnionego obywatela podejmuje urzędnik stosunkowo niskiego szczebla, nie posiadający kompetencji merytorycznych.
 
         Wytworzona sytuacja jest jawnym czynnikiem korupcjogennym firm farmaceutycznych będących żywotnie zainteresowanych wprowadzeniem swoich szczepionek na polski rynek szczególnie po wielomiliardowych karach i odszkodowaniach płaconych w innych krajach. W kręgach medycznych mówi się wprost, że dopuszczenie tej, a nie innej szczepionki na rynek, to są co najmniej kluczyki do samochodu klasy Mercedes S.
 
         W tej sytuacji, przedstawiona przez Panią Poseł Sprawozdawcę Alicję Dąbrowską podstawa nowelizacji wskazuje jednoznacznie,  że beneficjentami będzie kilka firm sprzedających szczepionki. Te firmy osiągną, zawrotne zyski nie ponosząc, dzięki tej nowelizacjiżadnych kosztów.
W związku z faktem podawanym wielokrotnie w mass mediach,  że zmiana ustawy to koszt rzędu 3 milionów dolarów tzw. lobbingowych, naszym zdaniem ta sprawa jak najbardziej kwalifikuje się do zbadania zarówno przez ABW, CBA jak i NIK.
 
P.S.
Oczywiście dopuszczamy możliwośćże to nie lek. med  A. Dąbrowska napisała przeczytany tekst, ale pozostawiamy to do oceny służb specjalnych.
 
 
Za Zarząd Stowarzyszenia
 
Jerzy Jaśkowski                    Wiesław Wesołek

 Przymusowe szczepienia w Polsce – Posiedzenie senackiej komisji zdrowia 04.07.2012

 ▲ do góry ▲

 Skład senackiej Komisji Zdrowia

Rafał Muchacki
Od: 17.11.2011 r.
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Okręg wyborczy nr 78 (OKW Bielsko-Biała)
Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP
E-mail: biuro@rafalmuchacki.pl
Poseł V kadencji, senator VII kadencji
Urodził się 3 lutego 1955 r. w Bielsku-Białej.
W 1984 r. ukończył Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, a w 2000 r. – studia podyplomowe w Instytucie Zdrowia Publicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1992 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii onkologicznej, a w 2011 r. – stopień doktora nauk medycznych.
Od 1989 r. pracuje w Beskidzkim Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej (dawniej Wojewódzki Zespół Opieki Zdrowotnej). Jest dyrektorem tej placówki od 1998 r.
 
Alicja Chybicka zastępca przewodniczącego komisji
Dorota Czudowska
Stanisław Gogacz zastępca przewodniczącego komisji
Ryszard Górecki
Helena Hatka
Stanisław Karczewski
Waldemar Kraska
Leszek Piechota
Bogusław Śmigielski
 

Załącznik z listem w formacie pdf, kopiuje się jako załącznik do e-maila. Najłatwiej poprzez skopiowanie go do wybranego przez siebie miejsca na dysk twardy komputera przy którym siedzimy i następnie załączenia go do e-maila, w znany mam nadzieję sposób.

Tu następuje lista z e-mailami, tą listę oddzieloną tylko przecinkami wstawiamy do pola nazywanego potocznie kopią listu (Kopia, po angielsku Cc.) lub do ukrytej kopii listu (Bcc). Adresatem głównym, czyli pole w liście "Do" , czy "to", czy "An" jest w każdym wariancie listu.

kz@nw.senat.gov.pl

Przykład wpisu.

Do: kz@nw.senat.gov.pl

Kopia: biuro@abgarowicz.info, biuro@MieczyslawAugustyn.pl, biuro@blaszczyk.senat.pl, biuro@ryszardbonislawski.pl, biuro@grzegorzbierecki.pl, biuro@b-borusewicz.pl, biuro@biurosenatorskie.pl, biuro@chroscikowski.senat.pl, biuro@henrykcioch.pl, senator@czarnobaj.senat.pl, biuro@grzegorzczelej.pl, biuro@senatorczudowska.pl, biuro@dobkowski.senat.pl, senator@dowhan.pl, jaroslaw@duda.org.pl, biuro@stanislawgogacz.pl, biuro@ryszardgorecki.pl, biuro@piotrgruszczynski.pl, senator@andrzejgrzyb.pl, biuro@iwan.senat.pl, jmj@jmjackowski.pl, kazimierz.jaworski@polskichleb.pl, biuro@klich.pl, biuro@maciejklima.pl, ryszard@knosala.com, dyrektor@stanislawkogut.pl, biuro@kraska.home.pl, biuro@misiolek.senat.pl, biuro@obrycki.senat.pl, dyrektor@pajakandrzej.pl, sekretariat@panczyk.senat.pl, andrzej@andrzejperson.eu, pek.biuro@gmail.com, senator@leszekpiechota.pl, biuro@jadwigarotnicka.pl, janusz@sepiol.pl, biuro@skurkiewicz.pl, a@szewinski.senat.pl, biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl, biuro@wittbrodt.pl, biurorawa@interia.pl, biuro@wojtczak.info, jan.wyrowinski@gazeta.pl, szajac@wp.pl, biuro@zdzieblo.pl, biuro@zientarski.pl, biuro@slawomirpreiss.pl, biuro@ortyl.senat.pl, senator@bohdanpaszkowski.pl, zbigniewmeres@o2.pl, biurosenatora@janmichalski.eu, antoni@motyczka.pl, senator@mozdzanowska.pl, biuro@kazimierzkleina.pl, senatorhatka@wp.pl, poczta@stanislawgorczyca.pl, biuro.senatorskie@hotmail.com, biuro@cimoszewicz.eu, stanislaw.lamczyk@sejm.pl, senator@jozefzajac.pl, biurosenatorskie@witoldsitarz.pl, senator@sztark.senat.pl, biuro@smigielski.org, biuro@piotrwach.org.pl, jozef.pinior@ue.wroc.pl, biuro@aleksanderpociej.pl, senator@sewerynski.pl,  biuro@andrzejowczarek.pl, jwl@jaroslawlasecki.pl, robert.mam@interia.pl, biuro@andrzejmatusiewicz.eu, biuro@rafalmuchacki.pl, biuro@niewiarowski.pl, biuro.kilian@wp.pl, andrzej@kobiak.pl, biuro@marek-konopka.pl, kopect@neostrada.pl,  hodorowi@chemia.uj.edu.pl, biuro@kazimierzkutz.pl, biuro@chybicka.senat.pl, biuro@bienkowska.senat.pl , biuroposelskie@borowski.pl, anna.aksamit@op.pl, s.karczewskibiuro@wp.pl, marek@rocki.pl, rulewski@janrulewski.pl, biuro@grubskimaciej.pl

Szanowni Państwo,
tekst jak w załączniku jest też na stronie internetowej
http://idb.nowyekran.pl/post/67443,list-otwarty-do-senatu-rp-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-chorobach-zakaznych

Proszę się opamiętać!
Pozdrawiam
Podpis własny i ewentualnie adres itd.

▲ do góry ▲

Inne zapisy autora:

0

Avatar
adevo

Jestem za wprowadzeniem ustroju Demokracji Bezposredniej w Polsce. Popieram wszystkie referenda lokalne na wniosek mieszkanców, rozpowszechniam terminy!! Prosze siebie i Polski nie skracac w komentarzach do 26 liter angielskiego alfabetu.

96 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816