NEWS
Like

LIGA OBRONY SUWERENNOŚCI OŚWIADCZENIE

09/01/2014
553 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
LIGA OBRONY SUWERENNOŚCI OŚWIADCZENIE

                                                                                                                     ZARZĄD GŁÓWNY                                    LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI                                                                                                                                                                                                                                                    O Ś W I A D C Z E N I E                         W sprawie szkodliwości tzw. ideologii gender. http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=896&Itemid=2   Społeczeństwo polskie, od dłuższego czasu, jest obiektem zmasowanej ofensywy ideologicznej ze strony  środowisk lewackich i libertyńskich, które poprzez zmasowaną  propagandę  medialną  i indoktrynację, sięgającą  nawet do szkół i przedszkoli oraz służby zdrowia i instytucji kulturalno-oświatowych, próbują  pod pretekstem dążenia do równouprawnienia przedefiniować pojęcia małżeństwa i rodziny. W szczególności budzą najwyższy niepokój działania podejmowane przez zwolenników gender, bowiem ideologia ta stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną.   Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z […]

0


                                                                        

                                            ZARZĄD GŁÓWNY

                                   LIGI OBRONY SUWERENNOŚCI           

                                                                                                                                                                                                

                                       O Ś W I A D C Z E N I E 

 

                     W sprawie szkodliwości tzw. ideologii gender.

http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=896&Itemid=2

 

Społeczeństwo polskie, od dłuższego czasu, jest obiektem zmasowanej ofensywy ideologicznej ze strony  środowisk lewackich i libertyńskich, które poprzez zmasowaną  propagandę  medialną  i indoktrynację, sięgającą  nawet do szkół

i przedszkoli oraz służby zdrowia i instytucji kulturalno-oświatowych, próbują  pod pretekstem dążenia do równouprawnienia przedefiniować pojęcia małżeństwa i rodziny. W szczególności budzą najwyższy niepokój działania podejmowane przez zwolenników gender, bowiem ideologia ta stanowi efekt trwających od dziesięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno zakorzenionych w marksizmie i neomarksizmie, promowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz rewolucję seksualną.

 

Genderyzm promuje zasady całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek może swobodnie modelować i definiować, niezależnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej ideologii człowiek może siebie w dobrowolny sposób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może też  dowolnie wybierać własną orientację seksualną. To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być czymś jednorazowym, ma prowadzić  do tego, by społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania nowego typu  rodzin, na przykład zbudowanych na związkach o charakterze homoseksualnym. (…)

 

Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w gruncie rzeczy z jej głęboko destrukcyjnego charakteru zarówno wobec osoby,  jak i relacji międzyludzkich, a więc całego życia społecznego. Człowiek o niepewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w życiu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodowym. Próba zrównania różnego typu związków jest de facto

poważnym osłabieniem małżeństwa jako wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na małżeństwie zbudowanej.

 

Liga Obrony Suwerenności w całej pełni utożsamia się z treścią Listu Pasterskiego Episkopatu Polski skierowanego do wiernych Kościoła katolickiego, w Niedzielę  Świętej Rodziny, 29 grudnia 2013 roku, w którym biskupi, wobec nasilających się  ataków tej ideologii skierowanych na różne obszary  życia rodzinnego i społecznego, zdecydowanie wypowiedzieli się w obronie chrześcijańskiej rodziny i chroniących ją fundamentalnych wartości. Biskupi przypomnieli również, że to Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie – w ciele i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla” mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem oraz zadaniem w  życiu małżeńskim. Rodzinę  oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie rodzina będzie właściwym  środowiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże  życie oraz zapewni rozwój materialny i duchowy.

 

Stwierdzili także, że chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie narzuconą normą, ale wypływa z odczytania natury osoby ludzkiej, natury małżeństwa i rodziny. Odrzucanie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu rodzin i do klęski

człowieka. Nie po raz pierwszy mądrość duszpasterzy Kościoła, który w sposób integralny patrzy na człowieka i jego płeć, dostrzegając w niej wymiar cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz duchowy, wskazuje nam właściwą drogę,

którą nasza wspólnota narodowa powinna kroczyć. Pokazuje nam też jak uniknąć pułapki zastawionej przez zwolenników ideologii gender, którzy głoszą, że płeć biologiczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla życia społecznego, a w gruncie

rzeczy dążą do legalizacji związków homoseksualnych i zrównania ich z małżeństwem, będącym uświęconą przez Boga i tradycję wspólnotą mężczyzny i kobiety.

 

Liga Obrony Suwerenności zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim ideologicznym eksperymentom dokonywanym na polskim społeczeństwie, które w założeniu ich pomysłodawców prowadzą do osłabienia, bądź rozbicia struktury naszej

narodowej wspólnoty oraz jej podstawowej komórki społecznej, jaką jest tradycyjna polska rodzina. Sprzeciwiamy się również propagowaniu fałszywych i szkodliwych społecznie treści, które demoralizują wielu Polaków, szczególnie ludzi

młodych. Uważamy,  że poglądy głoszone przez zwolenników tzw. genderyzmu są  niebezpieczne i wpisują  się w prowadzoną przez środowiska lewicowe walkę z chrześcijaństwem i wszelkimi przejawami polskiego tradycjonalizmu

i patriotyzmu.

 

Nie lekceważymy zagrożeń jakie wypływają z tej antychrześcijańskiej i antypolskiej propagandy. Dlatego przyłączamy się  do apelu Episkopatu Polski o jedność  wszystkich ludzi dobrej woli, którzy powinni zdecydowanie

przeciwstawić się temu zmasowanemu atakowi na nasz tradycyjny model życia i nasze najświętsze wartości, które od ponad tysiąclecia wyznajemy i pielęgnujemy.

 

Gdańsk, dn. 5 stycznia 2014 r.

                                                               Przewodniczący Ligi Obrony Suwerenności

                                                                                              Wojciech Podjacki

Zarząd Główny Ligi Obrony Suwerenności

80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 73 p.1/2; tel. 501 813 770, tel./fax: 58 511 00 11

 

www.lospolski.pl

 

e-mail: lospolski@lospolski.pl

http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=896&Itemid=2

 

Inne zapisy autora:

0

Aleszuma
Aleszuma http://aleksanderszumanski.pl

literat, poeta, prozaik, krytyk litaracki. Autor 14 książek poetyckich i prozatorskich. Laureat odznaczenia Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Lwowianin.

18 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816