Bez kategorii
Like

Liberalizm zło wcielone…

20/10/2011
462 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

Demokracja jest przedsięwzięciem, które gwarantuje, że otrzymujemy nie lepsze rządy niż te, na które zasługujemy. George Bernard Shaw

0


Kontynuując przybliżanie idei liberalnych postanowiłem przedstawić Deklaracje Ideową Międzynarodówki Liberalnej, założonej w 1947 r. w Oksfordzie, która jest jedynym i właściwym dokumentem, który przedstawia PRAWDZIWE poglądy liberałów. Oczywiście we własnym tłumaczeniu, bowiem jak już poprzednio zauważyłem, inne tłumaczenia mi nie odpowiadają. Pomimo ubiegu czasu i kilku innych oficjalnych dokumentów (które, zapewne, też z czasem przedstawię, nie omieszkając uzupełnić ich własnym komentarzem) liberałowie zawsze zaczynają od potwierdzenia wierności tej deklaracji. To ważna uwaga, bo w innych dokumentach można rzeczywiście znaleźć wpływy libertarian czy libertynów na kształt tych późniejszych dokumentów, ale nie wolno zapominać, że Manifest Oksfordzki z 1947 r. jest nadal najważniejszy i stanowi podstawową wykładnię ideologiczną. Proszę się z nim zapoznać i porównać z tym co „różni tacy” zapodają jako „poglądy liberalne” niekiedy powołując się na dostępne tu i ówdzie dokumenty zwane manifestem oksfordzkim, a które to z prawdziwym manifestem NIE MAJA NIC WSPÓLNEGO!!! Są po prostu kłamliwym i propagandowym paszkwilem na poglądy liberałów.

janpol

 

Manifest Oksfordzki z roku 1947

 

My, Liberałowie dziewiętnastu krajów, zgromadzeni w Oksfordzie, w okresie nieładu, ubóstwa, głodu i lęku spowodowanego dwoma Wojnami Światowymi;

 

Przekonani, że do tego stanu w dużej mierze doprowadziło odejście od liberalnych zasad;

 

Zapewniamy naszą wierność wartościom zawartym w niniejszej Deklaracji:

 

I

1. Człowiek jest głównym i najważniejszym bytem obdarzonym rozumem i wolną wolą, oraz zdolnością do odróżniania dobra i zła.

 

2. Szacunek należny jest w takim samym stopniu osobom, jak i rodzinie, jako podstawowym jednostkom społeczeństwa.

 

3. Państwo jest tylko narzędziem ogółu obywateli i nie powinno przejmować uprawnień i władzy będącej w konflikcie z podstawowymi prawami człowieka oraz uniemożliwiających godne i twórcze życie obywatelom, a w szczególności powinno zagwarantować:

-Wolność osobistą, gwarantowaną przez niezależne prawo i wymiar sprawiedliwości;

-Wolność wyznania i wolność sumienia;

-Wolność głoszenia poglądów i prasy;

-Wolność zrzeszania się albo pozostania niezrzeszonym;

-Wolny wybór zawodu;

-Zapewnienie każdemu pełnowartościowej i zróżnicowanej edukacji, bez względu na pochodzenie lub zasobność, zależnej tylko od zdolności;

-Prawo do posiadania własności prywatnej i prawo do podejmowania indywidualnych przedsięwzięć;

-Wolność konsumenckiego wyboru oraz zapewnić możliwość zebrania pełnej korzyści z pracy na roli i z pozostałych przedsięwzięć;

-Zabezpieczenie przed skutkami chorób, bezrobocia, kalectwa i starości;

-Równouprawnienie kobiet i mężczyzn.

 

4. Te prawa i warunki mogą być zapewnione tylko przez prawdziwą demokrację. Prawdziwa demokracja jest nierozłączna z wolnością polityczną oraz jest oparta na świadomej, wolnej i światłej zgodzie większości, wyrażonej przez wolne i tajne wybory, przeprowadzone z poszanowaniem dla wolności i opinii mniejszości.

 

II

1. Ograniczanie wolności gospodarczej musi prowadzić do zanikania wolności politycznej. Sprzeciwiamy się tym ograniczeniom zarówno przez przymusową nacjonalizację jak i drogą przejmowania kontroli przez prywatne monopole, kartele czy trusty. Przedsiębiorstwa państwowe powinny ograniczać się do przedsięwzięć, które są poza zasięgiem przedsiębiorców prywatnych lub w których konkurencja nie ma znaczenia.

 

2. Dobro wspólne jest nadrzędne i musi być chronione przed partykularnymi interesami władzy.

 

3. Niezbędna jest stała poprawa warunków w pracy, w miejscu zamieszkania i w środowisku. Prawa, obowiązki i interesy pracy i kapitału uzupełniają się, a porozumienie i współpraca pracowników i pracodawców jest ważna dla rozwoju gospodarczego.

 

III

Gotowość do poświeceń jest niezbędnym uzupełnieniem wolności a każdy przywilej pociąga za sobą odpowiedni obowiązek. Jeżeli instytucje gwarantujące wolność mają pracować skutecznie, to każdy obywatel ma moralny obowiązek brać czynny udział w życiu społecznym.

 

IV

Groźba wojen zostanie oddalona a światowy pokój i pomyślność ekonomiczna zostaną przywrócone, jeżeli wszystkie narody spełnią poniższe warunki:

a) Wszystkie narody małe i wielkie, dobrowolnie zrzeszone w światowej organizacji na równych prawach i udziałach, z taką samą możliwością stanowienia prawa międzynarodowego, będą wiernie stosowały się do przyjętych zobowiązań;

b) Będą szanowały prawo każdego narodu do korzystania z podstawowych wolności człowieka;

c) Będą szanowały prawa mniejszości narodowych do ich języka, wiary, praw i zwyczajów;

d) Będą otwarte na swobodną wymianę myśli, informacji, dóbr i usług, a także na swobodę podróżowania, bez stosowania cenzury, protekcjonizmu i nadmiernych regulacji;

e) Będą przekształcać zacofane regiony Ziemi, przy współpracy z ich mieszkańcami w dobrze pojętym ich interesie i w interesie całego świata.

 

 

Wzywamy wszystkich ludzi, którzy zgadzają się z tymi ideami i zasadami do dołączenia do nas i wspomożenie naszych starań aby zostały one zaakceptowane przez cały świat.

 

Inne zapisy autora:

0

janpol
janpol

13 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816