POLSKA
Like

Kuriozalna zmiana przepisów 18 maja, jak nie stracić prawa jazdy ! ZRÓB IM NIESPODZIANKĘ I ZWOLNIJ ! AKCJA OGÓLNOPOLSKA – 5 PORAD

14/05/2015
1148 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Kuriozalna zmiana przepisów 18 maja, jak nie stracić prawa jazdy ! ZRÓB IM NIESPODZIANKĘ I ZWOLNIJ ! AKCJA OGÓLNOPOLSKA – 5 PORAD

Od 18 maja 2015 r. w życie wchodzą nowe przepisy, będzie można łatwiej stracić prawo jazdy, oczywiście nie dotyczy to polityków – Ci nadal będą mogli sobie przekraczać prędkość gdzie chcą i kiedy chcą bez zobowiązań. Całość nowelizacji przepisów na końcu artykułu.

0


 

Przede wszystkim noga lekko z gazu i zdrowy rozsądek, patrzymy na znaki to nie boli  !! 

 

 

To, że Straże Miejskie nierzetelnie stawiają radary to już wiemy, nie da się tego ukryć. Często lubią ustawić fotoradar w takim miejscu gdzie go całkowicie nie widać, kąt ustawienia jest zły, na przeciwko radaru są metalowe znaki – co jest przyczyną błędnego pomiaru prędkości.

Bez nazwy-1

Wynikiem tego jest zawyżony mandat, tj. jedziemy w terenie zabudowanym 60km/h a po kilku miesiącach przychodzi nam zdjęcie z pomiarem prędkości na 77km/h , oczywiście jeśli ktoś chce zapłacić taki mandat to płaci, następnym razem może przyjdzie na 90 km/h i odbiorą mu prawo jazdy.

 

Jest kilka sposobów na obronę przed takim “czymś” Najlepiej by używać ich jednocześnie.

 

Pierwsze: ➡  to przede wszystkim mózg. 💡 Tego trzeba najbardziej używać podczas jazdy.

 

Drugie: ➡ Instalujemy CB Radio, może być najtańsze z małą antenką (zasięg takiej antenki to ok 4-6km – wystarczy w zupełności)

anteny_cb_radio_test_krotkich

 

 

Trzecie: ➡ Prawie każdy z nas posiada telefon dotykowy, instalujemy w nim bezpłatną aplikację iCOYOTE, która jako jedyna na świecie działa w czasie rzeczywistym, aktualizowana jest codziennie.

Może działać w tle lub podczas rozmowy telefonicznej, jej główną zaletą jest ostrzeganie w czasie rzeczywistym o naszej aktualnej prędkości, korkach, radarach, słabej widoczności, złej nawierzchni drogi, zatrzymanym pojeździe, śliskiej nawierzchni, zwężeniu drogi lub auta pędzącego pod prąd- WARIATA DROGOWEGO !!  Jeśli przekroczymy prędkość system COYOTE poinformuje nas o tym, zielone kółeczko zmieni się w czerwone.

System ostrzeże nas również przed kamerami na skrzyżowaniach. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, system widzi ilu aktualnie przed Tobą znajduje się kierowców oraz na jakim dystansie.

Jest kilkukrotnie bardziej wiarygodna niż znany “Janosik”

Działa nawet podczas ROZMOWY TELEFONICZNEJ !

https://

Na filmiku aplikacja jest włączona w pełnym trybie oczywiście można ją włączyć by działała w tle, gdzie można normalnie używać telefon – oczywiście nie podczas jazdy 😆

 

https://

 

 

Czwarte: ➡ Jeśli dostaniemy już taki nielegalny mandat, bo nie używaliśmy jednej z opcji powyżej, zostaje nam wygenerować wniosek o umorzenie aktualnego postępowania mandatowego ze strony ANULUJ-MANDAT.PL które jest w 99% skuteczne.

 

Koszt takiego wniosku to 30 zł, ale jest możliwość z korzystania z takich wniosków CAŁKOWICIE ZA DARMO ! – Więcej informacji udzieli Anuluj-mandat.pl oraz Coyote.pl

 

anuluj

 

 

Piąte: ➡ Nie bójmy się nagrywać fotozbója, możemy to robić gdzie chcemy i jak chcemy – najwyżej opiszą nas w gazecie:

Untitled

 

 

Zmiany w przepisach karnych

 

 

1. Kierowanie bez uprawnień

W obowiązującym stanie prawnym kierowaniu pojazdem pomimo nieposiadania stosownych uprawnień stanowi wykroczenie (określone w art. 94 § 1 kodeksu wykroczeń), za które przewidziana jest jedynie kara grzywny, z wyłączeniem sytuacji, gdy osoba kierowała pojazdem w czasie obowiązywania orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, który to czyn stanowi przestępstwo określone w art. 244 kodeksu karnego.

Począwszy od 18 maja art. 94 § 1 kw będzie miał zastosowanie jedynie wobec osób kierujących pojazdem, na który nigdy wcześniej nie miały stosownych uprawnień. W takim przypadku, obok kary grzywny, możliwe będzie także orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, o czym ostatecznie zdecyduje sąd.

Osoby, które pod rządami nowych przepisów, dopuszczą się kierowania pojazdem, dla którego stosowne uprawnienie zostało im wcześniej cofnięte w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego starostę, wyczerpią znamiona przestępstwa (określonego w nowym art. 180a kk), za który to czyn przewidziano karę grzywny, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Niezależnie od rodzaju zastosowanej kary, sąd będzie mógł także orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

 

2. Kierowanie w stanie nietrzeźwości

W znowelizowanych przepisach zaostrzono sankcje dla kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz dla kierujących, którzy – znajdując się w tym stanie – spowodowali wypadek drogowy (zdarzenie, w którym były osoby zabite lub ciężko ranne). W pierwszej kolejności wydłużono okres, na jaki orzekany jest środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, z 10 do 15 lat, przy czym minimalny okres, na jaki zakaz ten będzie orzekany określono na poziomie 3 lat.

Osoby kierujące pojazdem w stanie nietrzeźwości będą musiały się także liczyć z dolegliwymi konsekwencjami finansowymi. Niezależnie od orzeczonej kary, sąd będzie obligatoryjnie orzekał świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  złotych, w przypadku osoby po raz pierwszy dopuszczającej się tego czynu, oraz nie mniejszej niż 10 tys.  złotych, gdy osoba po raz kolejny kierowała pojazdem w stanie nietrzeźwości. W sprawach o wypadki drogowe spowodowane przez nietrzeźwych kierujących, sąd będzie obligatoryjnie orzekał nawiązkę w wysokości nie mniejszej niż 10 tys.  złotych.

Ponadto w kodeksie karnym wykonawczym dodano nowy art. 182a, przewidujący możliwość orzeczenia przez sąd zmiany sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Z możliwości tej osoba będzie mogła skorzystać nie wcześniej niż po upływie co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono dożywotnio, po upływie co najmniej 10 lat. Istotne jest, iż o ewentualnej zmianie sposobu wykonywania zakazu ostatecznie zdecyduje sąd.

 

Zmiany w przepisach o ruchu drogowym

 

1. Zatrzymanie prawa jazdy

W ustawie o kierujących pojazdami dodano nowe przesłanki administracyjnego zatrzymania prawa jazdy, tj. w przypadku rażącego przekroczenia prędkości dopuszczalnej w obszarze zabudowanym (powyżej 50 km/h) oraz przewożenia nadmiernej liczby osób. W praktyce, ujawnienie takiego czynu będzie skutkowało zatrzymaniem dokumentu prawa jazdy w trakcie prowadzonej kontroli drogowej i przesłaniem go do właściwego starosty, który – wydając decyzję administracyjną – formalnie zatrzyma ten dokument – za pierwszym razem na 3 miesiące.

Należy pamiętać, iż starosta wyda powyższą decyzję niezależnie od tego, czy prawo jazdy zostało fizycznie zatrzymane przez policjanta. Zgodnie z nowymi przepisami, podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego informują właściwego starostę o każdym ujawnionym przypadku dopuszczenia się jednego z powyższych czynów. Na podstawie tej informacji starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierowcę do zwrotu prawa jazdy, o ile dokument ten nie został wcześniej zatrzymany.

Istotne jest, iż 3-miesięczny okres, na jaki zatrzymywane będzie prawo jazdy, zacznie biec od daty jego faktycznego zatrzymania przez policjanta, a jeżeli czynność ta nie miała miejsca, dopiero od momentu jego zwrotu do właściwego organu (starosty).

Ujawnienie faktu ponownego kierowania pojazdem w powyższym 3-miesięcznym okresie, będzie oznaczało jego wydłużenie do 6 miesięcy. Kolejnym etapem będzie cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami – jego przywrócenie zostało obwarowane koniecznością spełnienia wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie do kierowania pojazdami.

 

 

2. Zaostrzenie przepisów wobec “młodych kierowców”

W ustawie – prawo o ruchu drogowym dodano nową przesłankę do cofnięcia przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ta dotyczy młodych kierowców, tj. osób, które w okresie 2 lat od dnia wydania im po raz pierwszy prawa jazdy dopuściły jednego przestępstwa  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (np. spowodowanie wypadku drogowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości) lub trzech wykroczeń polegających na  spowodowaniu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kierowaniu w staniu po użyciu alkoholu lub przekroczeniu prędkości powyżej 30 km/h. Rozwiązanie to będzie obowiązywało do dnia 3 stycznia 2016 r. Osoby, o których mowa, będą docelowo objęte nadzorem w ramach okresu próbnego przewidzianego w ustawie o kierujących pojazdami, mającego wejść w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

 

3.  Usunięcie pojazdu

W ustawie – prawo o ruchu drogowym wprowadzono nowy przypadek, kiedy pojazd zostanie obligatoryjnie usunięty z drogi na koszt jego właściciela. Przepis ten odnosi się do sytuacji, gdy pojazdem kierowała osoba nieposiadająca stosownego uprawnienia, a więc która nigdy uprawnienia tego nie uzyskała, bądź której zostało ono cofnięte w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z omawianą regulacją, pojazd zostanie usunięty z drogi także w przypadku, gdy kierowała nim osoba formalnie posiadająca stosowne uprawnienie, lecz której uprzednio zatrzymano dokument prawa jazdy, np. w związku z przekroczeniem liczby 24 punktów.

W omawianym przypadku funkcjonariusz odstąpi od usunięcia pojazdu tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy możliwe będzie przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do kierowania tym pojazdem.

Przepis, o którym mowa, z oczywistych względów nie będzie miał zastosowania w sytuacji, gdy kierujący pojazdem legitymuje się pokwitowaniem za zatrzymany dokument prawa jazdy, uprawniającym go do kierowania pojazdem.

(źródło: BPiRD KGP)

Inne zapisy autora:

0

ZEN4YOU
ZEN4YOU

"Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować”-WESTERPLATTE/GDAŃSK 1987- JAN PAWEŁ II

12 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758