Bez kategorii
Like

Księga Va banque – demokracja wg Bzibziaka.

03/04/2012
394 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Art. 32 Konstytucji III Rzeczypospolitej z 1997 r. zapewnia wszystkim równość wobec prawa. Każdy z nas powinien być w ten sam sposób traktowany przez władze publiczne. Zakazana jest dyskryminacja w życiu politycznym, gospodarczym i społecznym.

0


1.

Powyższy cytat pochodzi ze strony:
http://www.wosna5.pl/prawa_i_obowiazki_obywatela

Oznacza to, że tak uczy się polskie dzieci.

2.

Encyklopedia PWN:
równość wobec prawa – zasada konstytucyjna nakazująca, aby prawo traktowało w podobny sposób osoby znajdujące się w podobnej sytuacji.

3.

1. Korzystanie z każdego prawa ustanowionego przez prawo powinno być zapewnione bez dyskryminacji wynikającej z takich powodów jak płeć, rasa, kolor skóry, język, religia, przekonania polityczne lub inne, pochodzenie narodowe lub społeczne, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie lub z jakichkolwiek innych przyczyn.
2. Nikt nie może być dyskryminowany przez jakiekolwiek władze publiczne z któregokolwiek z powodów wymienionych w ustępie 1.

 (art. 1 protokołu 12 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności)

4.

Polskie prawo ubezpieczeń społecznych w art. 18 ustawy z dni 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadza zasadę równego traktowania wszystkich ubezpieczonych – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi przychód.
Z tym, że ustawa przewiduje wyjątki.
Ustęp 4 pkt 8 tego artykułu przewiduje, że osoby prowadzące działalność gospodarczą (a więc np. tzw. samozatrudnieni) płacą składki od zadeklarowanej kwoty, nie mniej jednak niż od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy.
Oznacza to, że w odróżnieniu od pozostałych zatrudnionych składki zusowskie przedsiębiorców są całkowicie oderwane od faktycznego przychodu.

5.

Czy osoba, która aktualnie „prowadzi” kiosk z gazetami itp. w ramach samozatrudnienia wykonuje inną pracę niż osoba, która pracuje w takim samym kiosku na podstawie umowy o pracę?
Tyle, że w drugim przypadku ZUS otrzymuje należność obliczoną od faktycznie wypłacanych pieniędzy, w pierwszym zaś – bez względu na obroty podstawa to 60% prognozowanej średniej.

6.

Czy to oznacza dyskryminację?
Dyskryminacja bezpośrednia, tzn. osoba traktowana jest mniej przychylnie niż traktuje się lub traktowano by inną osobę w porównywalnej sytuacji wyłącznie z powodu "odmienności" (np. różnica płacowa kobiet i mężczyzn na tym samym stanowisku pracy, jeżeli wydajność ich pracy jest porównywalna).
(wikipedia)

7.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 2 lutego 2012 roku (III AUa 1026/11) w składzie:
SSA Alicja Kolonko, SSA Witold Nowakowski, SSA Wojciech Bzibziak:
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych jest bowiem dziedziną, dla której charakterystyczne jest różnicowanie obowiązków (sąd niewłaściwie użył terminu – uprawnienia. Z kontekstu wynika, że chodzi o obowiązki, czyli płacone składki – HD) pomiędzy poszczególnymi grupami (…) ubezpieczonych.

8.

Równość wobec prawa – zasada konstytucyjna nakazująca, aby prawo traktowało w podobny sposób osoby znajdujące się w podobnej sytuacji.

9.

Zdaniem wymienionego wyżej składu Sądu Apelacyjnego w Katowicach (Kolonko, Nowakowski i Bzibziak) zróżnicowanie obowiązków wobec Państwa osób wykonujących w zasadzie to samo jest OK.
Cytat z wyroku:
W ocenie Sądu Apelacyjnego nie mamy w niniejszej sprawie do czynienia z naruszeniem: zakazu dyskryminacji (…) i równości wobec prawa.

10.

Na stronach dla dzieci czytamy:
Art. 32 Konstytucji III Rzeczypospolitej z 1997 r. zapewnia wszystkim równość wobec prawa. Każdy z nas powinien być w ten sam sposób traktowany przez władze publiczne.

Niestety, brak jest stron www na ten temat przeznaczonych dla dorosłych.

11.

A zwłaszcza dla sędziów….

 

3.04 2012

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758