Globalnie i Lokalnie
Like

KPN Niezłomni a porozumienie prawicy-list do J. Kaczyńskiego

12/07/2014
597 Wyświetlenia
3 Komentarze
6 minut czytania
KPN Niezłomni a porozumienie prawicy-list do J. Kaczyńskiego

Pan Jarosław Kaczyński
Szanowny Panie Prezesie,
w odpowiedzi na inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą powołania szerokiego obozu społeczno-politycznego, który byłyby w stanie wygrać najbliższe wybory parlamentarne informuję, że nasze środowisko niepodległościowe przychylnie ocenia publicznie złożoną ofertę.

0


 

KONFEDERACJA POLSKI NIEPODLEGŁEJ

 

– NIEZŁOMNI

 

Przewodniczący

 

Adam Słomka

 

Warszawa, 11 lipca 2014 r.

 

 

 

Prezes Prawa i Sprawiedliwości

 

Pan Jarosław Kaczyński

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

w odpowiedzi na inicjatywę Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą powołania szerokiego obozu społeczno-politycznego, który byłyby w stanie wygrać najbliższe wybory parlamentarne informuję, że nasze środowisko niepodległościowe przychylnie ocenia publicznie złożoną ofertę.

 

Proponujemy, aby:

 

1. Inicjowane przez Prawo i Sprawiedliwość forum przyjmie charakter koalicji programowej i będzie posiadało w nazwie czytelne odniesienie zapewniające podmiotowe traktowanie innych ugrupowań, np. PiS – Obóz Zjednoczenia Narodowego, Obóz Patriotyczny, itp.

 

2. Koalicja za jeden z głównych punktów przyjmie zmianę Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. wprowadzonej na bazie projektów SLD i Unii Wolności. W projekcie Konstytucji RP znajdzie się zapis ograniczający samowolę wymiaru sprawiedliwości przez wprowadzenie w sprawach karnych instytucji tzw. ławy przysięgłych”, umocni się ustrojową pozycję Prezydenta RP, ustali się dwustopniowy podział samorządu terytorialnego złożony z gmin i województw i zakaże pełnienia wszystkich funkcji publicznych tym, którzy zwalczali wolnościowe aspiracje narodu Polskiego w czasach PRL.

 

NASZE PROPOZYCJE PROGRAMOWE

 

1. Środowiska tworzące porozumienie po wygranych wyborach wprowadzą reprywatyzację polskiego majątku z czasów II RP i ustawowo zakażą eksmisji na bruk wstrzymując na czas kryzysu finansów toczące się postępowania eksmisyjne osób bezrobotnych.

 

2. Koalicja zobowiąże się do ustalenia minimalnego wynagrodzenia netto na 1800 PLN/ miesięcznie i zlikwiduje tzw. „umowy śmieciowe” lub wprowadzi od nich obowiązkowe składki zasilające indywidualne konta emerytalne.

 

3. Wszyscy Polacy zostaną objęci ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

4. Koalicja zobowiąże się do renegocjowania umów z Unią Europejską, aby od 2016 r. polscy rolnicy otrzymywali 100% dopłat, które otrzymują rolnicy z tzw. starych krajów Unii.

 

5. Młode małżeństwa otrzymają równowartość ok. 20000 PLN w ramach tzw. „becikowego”, a poziom uprawniający do świadczeń z opieki społecznej na jedną osobę zostanie ustalony na ok. 600 PLN/ miesięcznie na każdego członka rodziny, a w gospodarstwie jednoosobowym 800 PLN.

 

6. Emerytury i renty będą rewaloryzowane kwotowo, jednak nie mniej niż 5% bieżącego świadczenia. Na ten cel będzie przeznaczony zysk wypracowywany przez Lasy Państwowe oraz zysk NBP.

 

7. Podmioty gospodarcze mające swoje siedziby poza granicami RP lub tzw. „spółki córki” tych podmiotów, zostaną objęte podatkami, które zrównają ich sytuację z firmami polskimi.

 

8. Państwo przejmie upadające firmy deweloperskie i powoła państwową agencję, która zajmie się uruchomieniem wielkiego programu budowy mieszkań socjalnych.

 

9. Zostanie przywrócony w pełni bezpłatny charakter studiów dziennych w uczelniach państwowych.

 

10. Ustawowo przeprowadzi się weryfikacje uprawnień rentowych i emerytalnych funkcjonariuszy MSW PRL oraz MON PRL przy uznaniu, że jeśli dana osoba działała na rzecz utrzymania zniewolenia Polaków przez ZSRR i ma to potwierdzenie w dokumentach IPN – to okres pracy dla obcego państwa zostanie objęty korektą i nie będzie zaliczony do tzw. „czasu pracy” uprawniającego do świadczeń społecznych.

 

11. Do 11.11.2018 roku zostaną zniesione wszystkie „pamiątki” po ZSRR, tj. monumenty, tablice pamiątkowe, nazwy ulic, itp.

 

12. Wszyscy zbrodniarze komunistyczni, a w szczególności funkcjonariusze SB, MO, ZOMO i innych służb specjalnych PRL, w tym sędziowie i prokuratorzy cywilni oraz wojskowi, którzy działali przeciwko patriotom w PRL zostaną usunięci z funkcji publicznych przy wykorzystaniu zapisu Kodeksu pracy, który umożliwia zwolnienie z pracy z uwagi na utratę zaufania do pracownika.

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie,

 

liczymy na odpowiedź PiS na nasze postulaty prezentowane w imieniu środowiska walczącego nieprzerwanie od 1979 roku o niepodległą i sprawiedliwą Rzeczpospolitą. Wskazujemy przy tym na jedyne wspólne doświadczenie jakim była zmarnowana szansa koalicji Akcji Wyborczej Solidarność, która po wygranych wyborach realizowała w istocie program liberalnej Unii Wolności. Wskazanym byłoby przeprowadzenie dyskusji na temat powodów tamtej klęski oraz nawiązanie instytucjonalnej współpracy, a w wyborach wystawienie jednej „republikańskiej” listy środowisk patriotycznych.

 

Zastrzegamy przy tym, że nigdy nie będziemy wspierać żadnych kandydatów, którzy w przeszłości byli aktywnymi działaczami aparatu zniewolenia Polaków. Równocześnie działając w imię zasady „nie dla posad a dla zasad” uznajemy, że „jednoczenie” bez uzgodnienia punktów programowych koalicji doprowadzi do efektu tożsamego z klęską Komitetów Obywatelskich, środowisk wspierających Lecha Wałęsę, Konwentu Św. Katarzyny, RS-AWS, itp.

 

Wyciągajmy wnioski z przeszłości i starajmy się współpracować dla dobra Rzeczpospolitej.

 

Z poważaniem

 

Przewodniczący KPN-NIEZŁOMNI,

 

poseł na Sejm RP (1991-2001)

 

(-) Adam Słomka

 

 

 

Kontakt: Adam Słomka, tel. 601 64 60 80

 

 

 

 

 

0

Wolny Czyn https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

W matriksie ""3 RP""... https://sites.google.com/site/wolnyczyn/

644 publikacje
103 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758