BIZNES
Like

Korytarz transportowy BALTIC-ADRIATIC – nadużycie czy PRZESTĘPSTWO?

06/12/2016
1407 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
no-cover

Apel do władz RP o zrewidowanie zakresu planowanych prac w zatwierdzonym korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk (BAC) i włączenie Odry (i Wisły) do tego korytarza już w roku 2017.  Propozycja przeniesienia zarządzania projektem do wojewody Małopolski. Na cały projekt przeznaczono 59.7 mld Euro.  Obecnie w EU realizowane są projekty nazwane korytarzami transportowymi. Jednym z nich jest BALTIC-ADRAITIC CORRIDOR (BAC). Partnerami projektu są Polska, Czechy,Słowacja, Austria,Włochy, Słowenia. Nie ma w tym projekcie Chorwacji. W projekcie tego korytarza uwzględniono połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze. Nie ma tu połączeń wodnych, nie ma Wisły i Odry. Ze strony Polski nadzór nad naszą częścią korytarza sprawuje minister Infrastruktury i Budownictwa. Koordynatorem całego projektu jest przedstawiciel Niemiec. Jest pewien dylemat jeżeli chodzi o nazwę korytarza. Do Bałtyku wpływa […]

0


Figura3

Apel do władz RP o zrewidowanie zakresu planowanych prac w zatwierdzonym korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk (BAC) i włączenie Odry (i Wisły) do tego korytarza już w roku 2017.  Propozycja przeniesienia zarządzania projektem do wojewody Małopolski. Na cały projekt przeznaczono 59.7 mld Euro.

 Obecnie w EU realizowane są projekty nazwane korytarzami transportowymi. Jednym z nich jest BALTIC-ADRAITIC CORRIDOR (BAC). Partnerami projektu są Polska, Czechy,Słowacja, Austria,Włochy, Słowenia. Nie ma w tym projekcie Chorwacji.

W projekcie tego korytarza uwzględniono połączenia drogowe, kolejowe i lotnicze. Nie ma tu połączeń wodnych, nie ma Wisły i Odry. Ze strony Polski nadzór nad naszą częścią korytarza sprawuje minister Infrastruktury i Budownictwa. Koordynatorem całego projektu jest przedstawiciel Niemiec. Jest pewien dylemat jeżeli chodzi o nazwę korytarza. Do Bałtyku wpływa rzeka, nasza rzeka ODRA (i również Wisła) i nie uwzględniono jej jako drogi wodnej korytarza łączącego BAŁTYK z ADRIATYKIEM.  O tym, że mamy ODRĘ wpadającą do naszego BAŁTYKU może nie wiedzieć koordynator projektu z Niemiec, ale polski minister Infrastruktury i Budownictwa powinien to wiedzieć.

Pytanie jest takie : czy jest to nadużycie nazwy naszego morza „BAŁTYK” czy to już jest przestępstwo? Jeżeli maturzysta na zadany temat: Twórczość Adama  Mickiewicza napisze wypracowanie na temat Juliusza Słowackiego i zostanie pozytywnie oceniony będzie to przestępstwo popełnione przez nadzorującego-oceniającego.

W przypadku projektowanego korytarza BAŁTYK-ADRIATYK nadzorującym ze strony POLSKI jest minister IiB ale przed NARODEM odpowiada Premier Beata Szydło. Organizacje pozarządowe i grupy obywateli usiłują zwrócić na to uwagę naszym władzom.

W kwietniu 2016 roku pisaliśmy w tej sprawie do Prezydenta RP ale  nasz list nie  został skierowany do polskiego dysponenta środkami EU-koordynatora  BAC. We wrześniu tego roku uczestnicy spotkania społeczno – gospodarczego z  Krakowa, Wrocławia, Krosna,….  skierowali APEL do Premier n/Rządu o włączenie do aktualnego projektu korytarza transportowego BAŁTYK-ADRIATYK polskich dróg wodnych oraz o przekazanie kierownictwa nad tym projektem wojewodzie MAŁOPOLSKI. Załączamy ten list z nadzieją, że Pani Premier Beata Szydło ten list przeczyta i skieruje nasz wniosek do realizacji.ListDoPremier.

Problemy połączenia Bałtyku z Adriatykiem były rozpatrywane w Parlamencie Europejskim. Podajemy fragment Rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 2016 r. w sprawie usprawnienia połączeń i poprawy dostępności infrastruktury transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej (2015/2347(INI))

….zwraca też uwagę na znaczenie międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70 dla lepszej integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej z paneuropejskimi śródlądowymi szlakami komunikacyjnymi; zaznacza, że stworzenie dogodnych połączeń multimodalnych między tymi drogami wodnymi a korytarzem sieci bazowej TEN-T Bałtyk – Adriatyk znacznie zwiększyłoby potencjał inwestycyjny wschodnich regionów UE(http://www.europarl.europa.eu/portal/pl).

Żadnych konkretów dla Polski na dziś.  Może jednak Parlament Europejski  spowoduje, że w roku 2017 drogi wodne w naszym kraju zostaną włączone do Korytarza  Bałtyk-Adriatyk. Może europosłowie Polski wymuszą na KE taką decyzję?!!

Nasi ministrowie również podejmują działania w obszarze dróg wodnych.

Ze spotkania ministrów M.Gróbarczyka i ministra transportu Republiki Czech : – „Zamierzamy złożyć wniosek o włączenie Odry i Wisły do sieci bazowej TEN-T w kontekście planowanej w 2023 r. rewizji korytarzy transeuropejskich. Mam nadzieję, że wspólnie z naszymi czeskimi partnerami będziemy ściśle współpracować w tym zakresie – podsumował spotkanie minister Gróbarczyk.” (https://mgm.gov.pl/)

 

Planowanie na rok 2023!? Panie Ministrze teraz macie swoje pięć minut. Może jednak zrewidować zakres planowanych prac w zatwierdzonym korytarzu transportowym Bałtyk-Adriatyk już w roku 2017 i włączyć Odrę (i Wisłę) do tego korytarza?  Na cały projekt przeznaczono 59.7 mld Euro.

Informacje na temat korytarza Bałtyk-Adriatyk podane są na stronie:

http://mib.gov.pl/files/0/1796968/PlanpracydlakorytarzaBaltykAdriatyk.pdf

Według map przebiegu sieci TEN-T w Polsce w podziale na poszczególne rodzaje transportu zamieszczonej na stronie http://mib.gov.pl/2-TENT.htm nie ma śródlądowych w naszym kraju. BACbezWislyOdry

W Korytarzu transportowym Morze Północne – Bałtyk również nie przewidziano środków finansowych na drogi wodne w Polsce [http://mib.gov.pl/files/0/1796968/WorkplanforNorthSeaBalticCorridor.pdf].

 

0

 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758