Bez kategorii
Like

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów – KRBK

18/04/2012
480 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

17 kwietnia 2012 roku założyliśmy Konfederację Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów (KRBK). Założycielami są: Polonia, Rebeliantka i R.Zaleski

0


 

 

 

 

 

Zasady działania Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów (KRBK)

 • Celem Konfederacji jest wspieranie inicjatyw środowiska blogerów i komentatorów, jego reprezentacja i ochrona praw.
 • Konfederacja jest budowana na podstawie prawa rzymskiego, kultury polskiej, chrześcijańskiej. Na zasadach równości, wolności, wzajemnego szacunku.
 • Członkiem może być każdy bloger i komentator, który złoży akces do konfederacji.
 • Każdy członek zobowiązuje się do ujawnienia swojego imienia i nazwiska, minimum wobec 3 członków założycieli Konfederacji.
 • Złożenie akcesu do Konfederacji jest równoznaczne z zostaniem jej członkiem, jednocześnie zobowiązaniem do aktywnego w niej działania.
 • Wszyscy członkowie Konfederacji mają równe prawa.
 • Wyspecjalizowane organy Konfederacji, o ile będzie to konieczne, powstają w drodze głosowania większością bezwzględną. Podobnie dokonują się zmiany w zasadach jej funkcjonowania.
 • Głosowanie na blogu Konfederacji trwa do czasu zagłosowania przez większość w sprawach nagłych, lub minimum tydzień czasu w pozostałych.
 • Decyzje podejmowane są większością głosów, przy czym we wszystkich decyzjach będziemy się starali dochodzić do konsensusu, a nie przegłosowywać się.
 • Członkowie Konfederacji maja prawo zgłaszać na jej blogu wszelkie swoje propozycje pod głosowanie. O ile w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa członków Konfederacji, propozycja ta staje się dokumentem Konfederacji, o ile głosuje za nią większość członków konfederacji. W identyczny sposób może być anulowana. Wszelkie dokumenty Konfederacji mają charakter postulatywny.
 • Członkowie Rady Blogerów i Komentatorów będący jednocześnie członkami Konfederacji, będą starać się wprowadzać dokumenty Konfederacji pod obrady Rady.
 • Komentować na blogu Konfederacji mogą wszyscy blogerzy i komentatorzy. Zapraszamy do tego wszystkich sympatyków Konfederacji, chcących jej służyć głosem doradczym.
 • Większość konfederatów ma prawo wykluczyć każdą osobę z kręgu konfederatów. Członkowie założyciele mają prawo w wypadkach nagłych jednomyślną decyzją zawiesić członka konfederacji w jego prawach, do czasu głosowania nad wykluczeniem.
 • Konfederaci mają prawo powoływać frakcje, specjalistyczne komisje i inne formy zrzeszania się. Nie mogą one stać w sprzeczności z ogólnymi ideami konfederacji i jej celami.
 • Konfederacja bądź jej organy mogą zawierać porozumienia z organizacjami zewnętrznymi.
 • Konfederacja może przeprowadzić obligatoryjne bądź fakultatywne referenda wśród swoich sympatyków.
 • Wszystko co nie jest określone w tych zasadach jest dozwolone.
 • W wypadku konieczności zastosowania prawodawstwa do rozwiązania jakichkolwiek problemów, stosuje się Kodeks Cywilny, generalnie ustawodawstwo polskie.
 • Członkiem konfederacji nie może być tajny współpracownik służb PRL i III RP, członek lub sympatyk organizacji działających na szkodę Polski.
 • Symbolem konfederacji jest orzeł, w dowolnej interpretacji do czasu ustalenia jednolitego godła, kolorami biały i czerwony.
   

 

Założenie konfederacji zostało ogłoszone w dniu 18 kwietnia 2012 r. na blogu Romana Zaleskiego

Tutaj link do notki założycielskiej wraz z interesującymi komentarzami pod nią. Polecamy.

 

Ilustracja: Zawiązanie konfederacji tyszowieckiej, obraz Walerego Eliasza Radzikowskiego

Inne zapisy autora:

0

Bez kategorii
Like

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów – KRBK.

18/04/2012
0 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minut czytania
no-cover

Ogłaszamy powstanie Konfederacji Blogerów i Komentatorów

0


 

 

Konfederacja Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów – KRBK.

 

Zasady działania KRBK

 

Celem Konfederacji jest wspieranie inicjatyw środowiska blogerów i komentatorów, jego reprezentacja i ochrona praw.

Konfederacja jest budowana na podstawie prawa rzymskiego, kultury polskiej, chrześcijańskiej. Na zasadach równości, wolności, wzajemnego szacunku.

Członkiem może być każdy bloger i komentator który złoży akces do konfederacji.

Każdy członek zobowiązuje się do ujawnienia swojego imienia i nazwiska, minimum wobec 3 członków założycieli Konfederacji.

Złożenie akcesu do Konfederacji jest równoznaczne z zostaniem jej członkiem, jednocześnie zobowiązaniem do aktywnego w niej działania.

Wszyscy członkowie Konfederacji maja równe prawa.

Wyspecjalizowane organy Konfederacji, o ile będzie to konieczne, powstają w drodze głosowania większością bezwzględną. Podobnie dokonują się zmiany w zasadach jej funkcjonowania.

Głosowanie na blogu Konfederacji trwa do czasu zagłosowania przez większość w sprawach nagłych, lub minimum tydzień czasu w pozostałych.

Decyzje podejmowane są większością głosów, przy czym we wszystkich decyzjach będziemy się starali dochodzić do konsensusu a nie przegłosowywać się.

Członkowie Konfederacji maja prawo zgłaszać na jej blogu wszelkie swoje propozycje pod głosowanie. O ile w głosowaniu weźmie udział więcej niż połowa członków Konfederacji, propozycja ta staje się dokumentem Konfederacji, o ile głosuje za nią większość członków konfederacji.W identyczny sposób może być anulowana. Wszelkie dokumenty Konfederacji mają charakter postulatywny.
Członkowie Rady Blogerów i Komentatorów będący jednocześnie członkami Konfederacji, będą starać się wprowadzać dokumenty Konfederacji pod obrady Rady.

Komentować na blogu Konfederacji mogą wszyscy blogerzy i komentatorzy. Zapraszamy do tego wszystkich sympatyków Konfederacji, chcących jej służyć głosem doradczym.

Większość konfederatów ma prawo wykluczyć każdą osobę z kręgu konfederatów. Członkowie założyciele mają prawo w wypadkach nagłych jednomyślną decyzją zawiesić członka konfederacji w jego prawach, do czasu głosowania nad wykluczeniem.

Konfederaci mają prawo powoływać frakcje, specjalistyczne komisje i inne formy zrzeszania się. Nie mogą one stać w sprzeczności z ogólnymi ideami konfederacji i jej celami.

Konfederacja bądź jej organy mogą zawierać porozumienia z organizacjami zewnętrznymi.

Konfederacja może przeprowadzić obligatoryjne bądź fakultatywne referenda wśród swoich sympatyków.

Wszystko co nie jest określone w tych zasadach jest dozwolone.

W wypadku konieczności zastosowania prawodawstwa do rozwiązania jakichkolwiek problemów, stosuje się Kodeks Cywilny, generalnie ustawodawstwo polskie.

Członkiem Konfederacji nie może być tajny współpracownik służb PRL i III RP, członek lub sympatyk organizacji działających na szkodę Polski.

Symbolem Konfederacji jest orzeł, w dowolnej interpretacji do czasu ustalenia jednolitego godła, kolorami biały i czerwony.
 

 

 

Polonia

Rebeliantka

R.Zaleski

 

 

Inne zapisy autora:

0

R.Zaleski

"Czlonek Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów i Komentatorów............................. "My wybory wygralismy dzieki niekontrolowanemu internetowi i Facebookowi" V. Orban............. Jakosc polityki = jakosc zycia"

363 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
343758