Media Watch i recenzje
Like

Karnowskiego Droga Orbana do władzy nie dla Kaczyńskiego

07/04/2014
879 Wyświetlenia
2 Komentarze
26 minut czytania
Karnowskiego Droga Orbana do władzy nie dla Kaczyńskiego

Igor Janke „ nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jeden z najbardziej wybitnych, jeśli nie najwybitniejszy dziś przywódca w Europie. Gdyby rządził większym krajem, trząsłby Europą. „…”Niemniej będzie to spore wyzwanie dla obu stron – dla Polski i Węgier, by budować silny blok Europy Środkowej, o jakim marzył Orban, przy dalszym wschodnim otwarciu Węgier

0


– Mamy nadzieję, że, z Bożą pomocą, nie będziemy musieli w miejsce demokracji wymyślać innych politycznych systemów, które należy wprowadzić, aby nasza gospodarka przeżyła – powiedział Orban już na konferencji Stowarzyszenia Pracodawców i Pracowników. „….”Zgromadzenie narodowe to nie jest kwestia woli, tylko siły. (…) To, co być może funkcjonuje w państwach skandynawskich, jednomyślność,u nas, w narodzie na pół azjatyckim, dokonuje się siłą.To nie wyklucza konsultacji, debaty czy demokracji, ale centralna siła jest konieczna cytuje słowa Orbana agencja AFP. „. lipiec 2012 ( więcej )

Igor Janke „ nie ulega dla mnie wątpliwości, że to jeden z najbardziej wybitnych, jeśli nie najwybitniejszy dziś przywódca w Europie. Gdyby rządził większym krajem, trząsłby Europą. „…”Niemniej będzie to spore wyzwanie dla obu stron – dla Polski i Węgier, by budować silny blok Europy Środkowej, o jakim marzył Orban, przy dalszym wschodnim otwarciu Węgier. „…”Jak to możliwe? Myślę, że głównym powodem jest przekonanie, że to polityk, który naprawdę dba o interesy swoich obywateli i swojego kraju, który rozumie ich potrzeby i ich emocje. Obniżki podatków, ulgi prorodzinne, wsparcie kredytowe dla małych węgierskich firm, próba ulżenia zadłużonym we frankach rodzinom, obniżki opłat za energię  (to wszystko przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach finansów państwa), ale też, co równie ważne – odbudowa poczucia dumy narodowej, własnej tożsamości, kultury, próba budowy podmiotowości i suwerenności państwa. Jeśli do tego dodamy osobista charyzmę, pracowitość, pasję do pracy i walki oraz wykorzystanie wszystkich dostępnych narzędzi do prowadzenia skutecznej kampanii wyborczej – to mamy odpowiedź na pytanie, dlaczego Viktor Orbán odnosi takie sukcesy. „….( źródło)

Tomasz Teluk „.”Zamrożone zostały wydatki budżetowe we wszystkich resortach. Nadzwyczajnymi podatkami zostały obłożone banki, telekomy, centra handlowe. Znacjonalizowano niektóre przedsiębiorstwa, głównie w sektorze chemicznym i finansowym. Zagranicznym firmom zaczęto rzucać kłody pod nogi, a faworyzowano lokalne przedsiębiorstwa. Innymi słowy – w dążeniu do suwerenności zwieszono prawa rynku. „….”Rząd rozważa coraz to nowe daniny, np. podatek reklamowy dla dużych zagranicznych mediów. Jednocześnie uruchomiono program tanich pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Bank narodowy pożycza innym bankom forinty bez oprocentowania, pod warunkiem że udzielą MSP pożyczki najwyżej na 2,5 proc. (choć obowiązująca stopa procentowa wynosi 4,5 proc.). Wygląda więc na to, że rząd uwolnił się z pułapki finansowej.”…”Węgrzy chętniej dziś kupują państwowe obligacje, lokaty są bowiem obciążone już 22-procentowym podatkiem. „….”Nowymi daninami obłożone zostały wypłaty gotówki z kas i bankomatów, a także rozmowy przez telefony komórkowe, a nawet SMS-y. Od nowego roku obowiązują o 10 proc. niższe ceny za ogrzewanie, gaz i światło. Stawki urzędowe uderzyły więc w interesy międzynarodowych koncernów energetycznych, które – podobnie jak bankowcy – mogą się w tym roku znaleźć pod kreską. O wyprowadzce z Budapesztu jednak nikt poważnie nie myśli. „…..”Na celowniku rządu znalazł się przede wszystkim sektor finansowy, dotychczas zdominowany przez wielki kapitał. Zarówno premier, jak i szef Węgierskiego Banku Narodowego wspierają sektor spółdzielczy. Banki spółdzielcze mają zostać scentralizowane i dokapitalizowane. Ich przewagą jest silna sieć sprzedażowa. „….”Po kieszeni dostają także firmy hazardowe i apteki. Nowy system koncesyjny praktycznie rewolucjonizuje hazard online i uniemożliwia drenowanie rynku przez firmy zarejestrowane i płacące podatki w innych krajach. Z kolei rynek aptek jest przekształcany w myśl zasady „apteki tylko dla aptekarzy”, czyli prowadzący aptekę musi być jej właścicielem, co dyskryminuje znane także u nas sieci wielkich aptek. „….(więcej)

Jendroszczyk „ „ Węgierski rząd chce uczynić z banku centralnego narzędzie swojej polityki gospodarczej „…..”Kłóci się to z systemem obowiązującym w państwach UE. Jak zapewnia jednak szef rządu węgierskiego, święta zasada niezależności banku centralnego nie zostanie naruszona, gdyż EBC jest zawsze dokładnie informowany o wszelkich działaniach banków narodowych. „….”Orban zarzuca bankowi centralnemu, że hamuje wzrost gospodarczy i prowadzi błędną politykę, podnosząc stopy procentowe. Czyni tak, starając się ograniczyć inflację, co jednak odbija się niekorzystnie na PKB. Węgry znajdują się w stanie stagnacji gospodarczej i nic nie wskazuje na to, by okres ten miał się szybko skończyć. OECD przewiduje spadek węgierskiego PKB o 0,6 proc. „…..”Do czego potrzebna jest Orbanowi kontrola nad bankiem centralnym? – Są dwie przyczyny. Po pierwsze, rząd Orbana postępuje według zasady, że nie pozwoli sobie niczego narzucać w sprawach gospodarczych, a po drugie, chce mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia w prowadzeniu niezależnej polityki gospodarczej – tłumaczy Kai-Olaf Lang z niemieckiej fundacji Nauka i Polityka. Jego zdaniem ocena działań gospodarczych rządu Orbana nie może być jednoznacznie negatywna. Przeprowadził udaną reformę rynku pracy, wprowadził liniowy podatek na poziomie16 proc., dokonuje konsolidacji budżetu i stara się naprawić system funduszy emerytalnych. Jednocześnie głosi hasła niezależności gospodarczej Węgier,” ….(więcej)

09 2013 „Węgierski rząd zapowiada dalszą obniżkę kosztów życia. „…”Nie wykluczył możliwości takiej zmiany prawa, by w przyszłości znieść kategorię profitu w działalności firm obsługujących ludność (dystrybucja energii, gospodarka komunalna). W praktyce musiałoby to oznaczać upaństwowienie tych przedsiębiorstw i zamianę ich w instytucje non profit. „…”Na mocy decyzji administracyjnych ceny gazu ziemnego i energii elektrycznej obniżono od początku roku o 10 proc. Od 1 lipca w podobnej skali zmniejszyły się ceny wody, gazu propan-butan i wywozu śmieci. „…”Szef urzędu premiera János Lázár nie wykluczył, że jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego dojdzie do dalszego obniżenia cen energii. Rozważane jest także obniżenie z 27 do 10 proc. podatku VAT na mięso. „…”innym hasłem polityki Fideszu stało się zmniejszanie ciężaru kredytobiorców, którzy popadli w kłopoty z powodu brania kredytów w walutach obcych. Na Węgrzech, gdzie takich kredytów jest nadal ok. 550 tys., to szczególnie dotkliwy ciężar.
Rząd zamroził już kursy odniesienia walut poniżej wartości rynkowej i zezwolił na korzystną denominację kredytów hipotecznych w forintach (z możliwości tej skorzystała jedna trzecia kredytobiorców), obecnie zaś rozważa dalsze kroki. Niewykluczone, że umowy kredytowe w walutach obcych zostaną uznane za narzucane kredytobiorcom w złej woli i jako takie mogłyby zostać zmienione decyzją administracyjną.”…..(więcej )

czerwiec 2013 Zsolt Zsebesi „Szybka korekta budżetu „…..”W razie potrzeby podniesiona może być również stopa nadzwyczajnego podatku obciążającego przede wszystkim banki oraz wprowadzony byłby nowy, progresywny podatek od dochodów reklamowych mediów. Ten ostatni oznaczałby miliardowe ubytki w dochodach netto największych na Węgrzech zagranicznych firm medialnych takich jak Axel Springer, Ringier, czy RTL. „…..””Chociaż minister gospodarki Mihály Varga dał do zrozumienia, że te nadzwyczajne oszczędności i nowe przychody dla budżetu nie są potrzebne, a ich ewentualne zastosowanie mogłoby odbywać się stopniowo, w zależności od takiej, czy innej realizacji budżetu, to premier oznajmił, że nie chce ryzykować. Dlatego rząd planuje jednorazowe wprowadzenie wszystkich nowych środków „….”W tym modelu poczesne miejsce zajmowałyby tzw. środki „niekonwencjonalne”, pod czym można rozumieć umacnianie ingerencji państwa w procesy rynkowe, rządową regulację cen, upaństwowienie kluczowych gałęzi, czy też wprowadzanie nadzwyczajnych podatków służących „ponoszeniu równych ciężarów”, co oznacza w praktyce faworyzowanie firm węgierskich i utrudnianie działalności wielkich firm zagranicznych. Pojawiają się w tym kontekście hasła tworzenia warstwy tzw. narodowych kapitalistów, a więc nacjonalizowania węgierskiej gospodarki. Cele te nie znajdują oczywiście poklasku w Brukseli. Eksperci z bardzo szczegółową wiedzą nt. Węgier wskazują, że w kraju, którego gospodarka jest otwarta i zależna od zagranicy w tak wielkim stopniu i zakresie, tzw. „niepodległościowa walka” Orbána i zwracanie się Węgier ku Wschodowi to nie tylko utopia, ale także wielkie potencjalne i rzeczywiste szkody „…(więcej )

Wiktor Orban „„Budujemy kraj, w którym ludzie pracują nie dla zysku obcokrajowców. Kraj, gdzie tonie bankierzy i zagraniczni biurokraci mają mówić, jak mamy żyć, jaką mamy mieć Konstytucję,kiedy możemy podnosić płace czy emerytury. Budujemy kraj, w którym nikt nie może narzucać Węgrom, by służyli interesom innych. „…”Na innowacje i badania przeznaczymy docelowo 4-5 proc. PKB.Kilka naszych uniwersytetów wprowadzimy do 200 najlepszych na świecie. „…”Stworzymy 10 tysięcy konkurencyjnych węgierskich przedsiębiorstw średniej wielkości wytwarzających także na eksport.Powołanie 15-20 węgierskich spółek działających w skali międzynarodowej,da siłę węgierskiej gospodarce, by zaznaczyła się na poziomie globalnym, a w tym samym czasie zadłużenie państwa zredukujemy do 50 proc. PKB.„…(http://naszeblogi.pl/36600-orban-deficyt-niewolnicza-praca-dla-lichwiarzy )

Zbigniew Kuźmiuk „Węgry już przed Polska we wzroście gospodarczym „ Jednocześnie wprowadził dodatkowe kryzysowe opodatkowanie banków na okres 3 lat od 2010 do 2012 roku w wysokości od 0,15 do 0,5% ich sumy bilansowej. Podobnie na 3 lata podatkiem kryzysowym od przychodów (czyli swoistym podatkiem obrotowym), zostały opodatkowane: handel wielkopowierzchniowy od 0,1 do 2,5%, telekomunikacja od 2,5 do 6,5% i energetyka 1,05%.
Od 2013 roku na Węgrzech stawka podatku dochodowego od firm wynosi tylko 10% (najniższa w UE, podobną ma tylko Cypr), a w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego stawka wynosi 16% została wprowadzona ulga prorodzinna, która pozwala rodzinie z trojgiem dzieci, odliczyć od podatku około 17 tys. zł rocznie (dla porównania ulga na troje dzieci w Polsce wynosi około 3400 zł), co oznacza, że otrzymujący średnie wynagrodzenia rodzice w tym kraju Węgrzech, nie płacą wcale podatku dochodowego od osób fizycznych. „….”Oczywiście to tylko niektóre posunięcia, które spowodowały ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3% PKB ale także dały pozytywne impulsy gospodarce, która do niedawna się ciągle zwijała (spadek PKB).Ostatnio bank BNP Paribas opublikował ciekawą analizę porównawczą Polski i Węgier, w której znalazło się stwierdzenie, że Polska i Węgry zamieniły się miejscami jeżeli chodzi o poziom wzrostu gospodarczego i perspektywy rozwoju w najbliższej przyszłości.Węgry w I kwartale tego roku odnotowały wzrost gospodarczy wynoszący 0,7% PKB ale niezwykle obiecująco wyglądają najbliższe perspektywy w tym zakresie, podczas gdy w Polsce wzrost ten wyniósł tylko 0,4 %, a w relacji do poprzedniego kwartału zaledwie 0,1%.
Węgierskie inwestycje publiczne wzrosną z 3%PKB w roku 2012 do blisko 5%PKB w latach 2013-2015, podczas gdy w Polsce będą malały z 4,6% PKB w 2012 roku do 3,3% w roku 2015.
Wreszcie polski deficyt sektora finansów publicznych i deficyt rachunku obrotów bieżących ciągle sięgają blisko 4% PKB, podczas gdy na Węgrzech ten pierwszy jest już zdecydowanie niższy od 3% PKB, a ten drugi nawet dodatni. „…(więcej )

Orban „„Chrześcijańska Europanie pozwoliłabycałym krajom utonąć w niewolniczych długach…”Zanim jakiekolwiek odrodzenie gospodarcze będzie możliwe,Europa musi wrócić do chrześcijaństwa”…”powiększający się kryzys w Europiema swoje źródła duchowe, a nie ekonomiczne.…”aby przezwyciężyć kryzys i ocalić Stary Kontynentod zapaści gospodarczej, moralnej i społecznej, potrzebna jest odnowa kultury i polityki w oparciu o wartości chrześcijańskie…”wartościami, które zawsze napędzały gospodarkę europejskąbyły spójność, rodzina, praca i zaufanie. „….”Europa zarządzana zgodnie w wartościami chrześcijańskimi odrodzi się”…..”przed ReformacjąKościół był przeciwny lichwiepraktyce, która zdaniem tego protestanckiego polityka w dużej mierze przyczyniła siędo masowych, niemożliwych do spłacenia długów w wymiarze narodowym i indywidualnym. ( http://naszeblogi.pl/40234-jurek-sojusz-chrzescijanskich-panstw-kaczynskiego-i-orbana )

Jacek Karnowski „ Orban wygrywa, bo ma talent, charyzmę, szczęście, i świetną drużynę wokół siebie. „…”Orban może więc stawać na scenę, i mówić: ci z lewej to wariaci i złodzieje, ci z prawej to niebezpieczni szaleńcy. I brzmi w tym wiarygodnie. Orban – paradoksalnie, tak jak Tusk, operuje z centrum, nie z prawej flanki. „…”To wszystko sprawia, że droga Orbana nie jest drogą polskiej prawicy. Niestety nie. Nasza szansa poległa w 2005 roku, gdy Platforma wybrała zemstę za porażkę, i weszła w sojusz z orkami. Oczywiście, może zdarzyć się coś, co znów odrodzi nadzieję na większość konstytucyjną na rzecz zmian, ale tu wkraczamy już w sferę sacrum.
Musimy znajdować własne recepty, musimy szukać własnych szans. Od Orbana możemy uczyć się w sferze rządzenia, w sferze rozwiązań instytucjonalnych. Drogi do władzy ten polityk nam jednak wskazać nie może.”…(źródło)

„„Rozważamy obniżenie stawki podatku dochodowego dla Węgrów z obecnej 16- procentowej do 9 proc. – powiedział w piątek węgierski minister gospodarki Mihaly Varga. Nowa niższa stawka podatku miałaby wejść w życie od 2015 roku.”…”Podatek liniowy na Węgrzech został wprowadzony w 2011 roku i na razie jednolita stawka podatku dochodowego wynosi 16 proc., a stawka CIT dla firm – 10 proc.”…..”najnowsza prognoza banku centralnego wskazuje na to, że PKB Węgier w przyszłym roku wzrośnie o 2,1 proc.”. …(więcej )

Przemówienie Orbana .Doroczny raport o stanie państwa „…”.”Węgry mają też o wiele, wiele lepsze wyniki na polu konwergencji społecznej. W 2012 roku 261.000 ludzi pracowało w ramach rządowego programu zatrudnienia „Start dla Pracy”. Ponieważ nie można sporządzać urzędowych danych zawierających kryteria narodowościowe, musimy zdać się na Cyganów, którzy zajmują się organizacją pracy i najlepiej znają się na tym. Otóż według ich szacunków, wśród zatrudnionych było 54.750 osób pochodzenia romskiego, które utrzymują swoje rodziny nie z zasiłków, lecz z uczciwej pracy. To oni są naszym największym sukcesem. Jest też w programie „Start dla Pracy” 9.316 osób, które po raz pierwszy w życiu podjęły pracę, pierwszy raz znaleźli miejsce pracy. Mówię tu o ludziach dorosłych. Tysiąc kobiet, Cyganek, rozpoczęło kursy opiekunek do dzieci i starszych oraz kursy pracowników społecznych. „…(więcej )

Prof. Michael Novak „Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła. Kluczowy do niej wkład Jana Pawła II dotyczy wyjaśnienia, jaka jest przyczyna bogactwa nie indywidualnego, ale narodów. Dokładnie to samo pytanie stawiał Adam Smith.”…”Wiedza, umiejętności, kreatywność. Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „…..” „Nawet w Ameryce coraz więcej ludzi szuka dziś bezpieczeństwa, a nie wolności. Jeszcze 20 lat temu było inaczej „….”Koncentracja na bezpieczeństwie jest formą socjalizmu, łagodną, ale jednak socjalizmu. A z socjalizmem jest tak, że działa dopóty, dopóki korzysta z cudzych pieniędzy.”…”Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, „….”Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego „….(więcej)

„To kolejny bezpośredni rezultat rosyjskiej inwazji na Krym.
O zawieszeniu rozmów poinformowała zastępca sekretarza obrony USA ds. nuklearnych i rakietowych Elaine Bunn.Według Bunn zawieszone zostały wszelkie rozmowy o współpracy przy budowie wspólnego systemu antyrakietowego, a także rozmowy polityczne, które miały przekonać Rosjan, że planowana przez Amerykanów budowa elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i innych krajach Europy nie zagraża bezpieczeństwu Rosji.”...(źródło )
————-
Mój komentarz

Kaczyński jeśli chce przejąć władzę , rządzić w wielkim stylu Orbana , zdekolonizować Polskę musi odsunąć od siebie doradców o podejrzanych lewicowych poglądach na gospodarkę i politykę rodzinną . Zgodnie z zasadą „ Panie Boże , strzeż mnie od przyjaciół , bo z wrogami sam sobie poradzę .

Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy , które by potwierdzały moją ,że jeśli Kaczyński przegra , to tylko na własne życzenie, gdyż nie był w stanie usunąć agentury, która pilnuje, aby jak najmniej odszedł od systemu gospodarczego i społecznego socjalizmu niemieckiego .

Orban poszedł drogą demontażu socjalizmu i tak zwanego Konsensu Waszyngtońskiego.
Orban wprowadził ulgi podatkowe dla pracujących Węgrów posiadających rodziny . Węgrzy posiadajacy dzieci nie płacą podatku dochodowego do 100 000 złotych rocznie . Z drugiej strony klasę socjalistycznych lumpów żyjących z zasiłków i stanowiących naturalny socjalistyczny elektorat zagnał do roboty .

A Kaczyński robi dokładnie odwrotnie W tym samym czasie ekonomiczni hochsztaplerzy omamili Kaczyńskiego wysokimi zasiłkami na dzieci . A to tysiąc złotych miesięcznie na dziecko , a to pięćset . Kaczyński powinien to lewactwo pognać od siebie i jasno obiecać ciężko pracującym Polakom ,że skończy z okradaniem ich rodzin bandyckimi podatkami . Tak jak Orban niech zwolni polskie rodziny z płacenia podatku dochodowego i na przykład ZUS do wysokości 50 – 100 tysięcy złotych w zależności od ilości dzieci . Miliony polskich rodzin , miliony ciężko pracujących na rzecz swojej rodziny Polaków i Polek stanęłoby murem za Kaczyńskim Ale dzięki lewackim hochsztaplerom którzy wkręcili się koło Kaczyńskiego ,PiS chce „zrobić dobrze” socjalistycznym lumpom ., których liczebność będzie tylko dzięki temu rosła dodatkowo doprowadzając do sytuacji w której ta chora struktur wyborcza będzie preferowała nie Kaczyńskiego,ale ….lewice .

Drugi przykład to przedsiębiorcy . Orban obniża im podatki , CIT 10 procent , przejął kontrole nad bankiem centralnym i aby umożliwić rozwój klasy średniej dostarcza im pożyczki na …2.5 procent
Polecam wszystkim wysłuchanie jego wykładu . Mówi wyraźnie . Bez silnej liczebnie i ekonomicznie klasy średniej żaden nie będzie się rozwijał. A stworzyć klasę średnia będzie można tylko wtedy, gdy przestanie się okradać , rabować podatkami przedsiębiorców i ludzi pracowitych , ambitnych i inteligentnych .

Kaczyński powinien stanąć po stronie zaszczutych totalitarnymi socjalistycznymi urzędami ciężko pracujących na swoim , w swoich firmach Polków i Polki , a nie po stronie niszczących ich urzędników.
A wystarczy że Kaczyński zrobi jeden chytry ruch . Po prostu poprosi Orbana o jego ekspertów , którzy będą pomagali Kaczyńskiemu układać program jego reform podatkowych , rodzinnych i prawnych . Bo to co robi Orban nie tylko ma solidne wolnościowe podstawy teoretyczne ,ale sprawdza się w praktyce .

video Premier Wiktor Orban na UW -pełna relacja z tłumaczeniem
video Od rewolucji węgierskiej 1956 do rządu Orbana – profesor Jerzy Robert Nowak
Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

2 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758