Komentarze dnia
Like

Kaczyński wykorzysta politycznie Korwina Mikke w Sejmie

12/04/2014
888 Wyświetlenia
3 Komentarze
33 minut czytania
Kaczyński wykorzysta politycznie Korwina Mikke w Sejmie

Artur Górski,poseł PiS „Prezes Kaczyński dostrzega ideowość i żywotność Unii ( Uni Polityki Realnej) . Obie partie mogą wypracować formułę bezpiecznej współpracy w sytuacji, gdy obecny rząd „liberalny” będzie podnosił podatki, co prawdopodobnie stanie się w przyszłym roku.

0


Jeśli ta współpraca – wspólny sprzeciw wobec podnoszenia podatków – się powiedzie i Uniazaistnieje jako podmiot polityczny uczestniczący w bieżącej walce ideowo-politycznej, będzie miała szansę przyciągnąć część zawiedzionego elektoratu konserwatywno-liberalnego, który dziś popiera PO. Jeśli tak się stanie, w przyszłości UPR może stać się wiarygodnym partnerem PiS, swoistym języczkiem u wagi, który umożliwi rządzenie państwem” …Taka współpraca UPR i PiS, raczej mniej niż bardziej oficjalna ze względu na dość różne elektoraty, może być korzysta dla obu partii, a także dla Polski, gdyż niewątpliwie przyczyni się do stępienia socjalnego ostrza w programie Prawa i Sprawiedliwość „.. .rok 2009 …( http://naszeblogi.pl/39802-kaczynski-uwaza-korwina-mikke-za-pozytecznego-idiote )

Kongres Nowej Prawicy liczy, że w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobędzie trzecie miejsce, osiągając 8 proc. poparcia. „…(źródło )

Korwin Mikke „Tak, podtrzymuję swoje zdanie: chcę rozbić ruch narodowy – bo jeśli nie powstaną partie: narodowo-liberalna (jak przedwojenne Stronnictwo Narodowe, ze śp. Romanem Dmowskim i takimi tuzami ekonomii jak śp. Adam Heydel, śp. Roman Rybarski i śp. Edward Taylor) i narodowo-socjalistyczna – niech będzie „Narodowo-Radykalna”… (jak przedwojenne ONR-ABC, ONR-„Falanga” czy „Grupa Kowalskiego-Giertycha”, z hasłami populistycznymi) – to ruch narodowy będzie sparaliżowany, jak przed wojną, wewnętrznymi zasadniczymi sporami, a skończy się i tak (jak przed wojną….) zmarginalizowaniem i rozpadem. „…(więcej)

Winnicki „Poza tym, jeśli chodzi o gospodarkę, to mamy fatalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i mnóstwo regulacji, które utrudniają zakładanie działalności gospodarczej. Opowiadamy się za uproszczeniem i odbiurokratyzowaniem systemu podatkowego i emerytalnego. Jestem za szeroko rozumianą deregulacją gospodarki, ale nie jestem bezrefleksyjnym liberałem czy czcicielem bóstwa „wolnego rynku”. Sektory strategiczne powinny pozostawać pod kontrolą państwa, gospodarka wymaga stymulacji rządu a ludziom biednym nie można powiedzieć: „radźcie sobie sami, a jak sobie nie poradzicie, to umierajcie z głodu „ ……(więcej

Przypominam w skrócie poglądy Kukiza „Jest za ochroną dzieci nienarodzonych , przeciwnik afirmacji homoseksualizmu , poglądy patriotyczne , zwolennik ustroju republikańskiego, czyli systemu prezydenckiego i jow . Przeciwnik politycznej poprawności . Antykomunista , Przeciwnik Układów Okrągłego Stołu . Preferuje Kaczyńskiego , Jurka i UPR . Uważa ,że II Komuna zrobiła z Polaków eksploatowanych ekonomicznie „chłopów pańszczyźnianych „ …(więcej)

Marek Jurek „Marka Jurka „Naszym celem jest wspólne działanie na rzecz zwiększenia wolności gospodarczej oraz wsparcie polskiej rodziny ..”…”Wzmocnienie w polityce państwa wolnej przedsiębiorczości i praw rodziny” ugrupowania zamierzają realizować poprzez “zdecydowaną reformę podatkową”. – Zastąpimy podatek dochodowy PIT i CIT daniną od funduszu płac w firmie i podatkiem obrotowym. Rodzinom ulżymy poprzez ryczałtowy zwrot części VAT na każde wychowywane dziecko –„..”Liderzy partii podkreślili konieczność realizacji przez państwo “samodzielnej polityki europejskiej”. – Żeby zrealizować własne interesy w Europie Polska musi wspierać solidarność środkowoeuropejską „…”naprawa polskiej polityki poprzez wprowadzenie wyborów większościowych w jednomandatowych okręgach wyborczych oraz zniesienie obecnego systemu finansowania partii politycznych”. …(więcej )

„„Sadowski „Celem polskich polityków powinno być przywrócenie wolności gospodarczej, tak jak już raz zrobił to ostatni rząd PRL w tzw. ustawie Wilczka. W połączeniu z zaradnością i przedsiębiorczością Polaków zaowocowała ona największym „cudem gospodarczym” końca XX wieku. „Cud” jest jak najbardziej ziemskiego pochodzenia wystarczyło zlikwidować regulacje paraliżujące aktywność ekonomiczną.Po prostu nie przeszkadzano nie tylko w zakładaniu firm, ale przede wszystkim ich prowadzeniu. Rząd był zaabsorbowany czym innym i przedsiębiorczość zostawiono „samej sobie”. …’Biurokracja nie jest niewiadomego pochodzenia. Urzędnikiem nikt nie staje się poprzez samozatrudnienie. Wzrost liczby pracujących dla rządu nie odbywa się bez jego inicjatywy, wiedzy i akceptacji.„…”nną receptą ma być „reforma stanowienia prawa”. Obserwacja, że „system tworzenia prawa niewiele różni się od tego z czasów PRL, „….”Masowa produkcja rządu i parlamentu jest tylko konsekwencją braku granic dla ingerencji władzy w życie społeczne i gospodarcze.„….”Dlaczego, mimo upływu prawie ćwierćwiecza, utrzymuje się przekonanie, że ustawa Wilczka była aktem rewolucyjnym?Bo była nową konstytucją wolnej przedsiębiorczości. Nie „usprawniano” (tak jak dziś), tylko zlikwidowano wrogi system wobec gospodarki”….(więcej )

Jarosław Kaczyński . Proszę zapoznać się ze słowami Kaczyńskiego,aby zdać sobie sprawę jak minimalne są różnice w widzeniu świata przez Kukiza i Kaczyńskiego „Jesteśmy formacją, która domaga się w Polsce dobrze funkcjonującej, nie fasadowej, demokracji i pełnej praworządności, tzn. m.in. rzeczywistej równości obywateli wobec prawa i rzeczywiście wolnego rynku. Jesteśmy partią, która nie godzi się na istniejący zarówno w sferze życia publicznego, jak i społecznego oraz gospodarczego system przywilejów i nieuprawnionej dystrybucji dóbr. „…”Musimy obronić polską tradycję, Kościół, rodzinę, wartości patriotyczne, a także zwykły zdrowy rozsądek przed ofensywą sił lewicowych chcących zaszczepić w naszym kraju reguły tzw. poprawności politycznej, czyli w istocie antychrześcijańskiego i sprzeciwiającego się wszelkim tradycyjnym wartościom porządku. „…”Ma odwrócić uwagę społeczeństwa od skutków kryzysu zawinionego przez światowy, europejski, ale także polski, establishment, ma służyć ochronieniu go przed słusznym społecznym gniewem. „….”Musimy bronić praworządności i demokracji. Budowany od 1989 roku system mimo deklaracji, a także treści wielu podstawowych aktów normatywnych, nigdy nie był ani w pełni demokratyczny, ani w pełni praworządny. „…”Szok, jakim dla establishmentu było zwycięstwo wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, zrodził tendencję do całkowitego zamknięcia systemu, tak, by stał się on w istocie bezalternatywny, a demokracja zmieniła się w fasadę. Praworządność nigdy nie stała w Polsce na choćby zadowalającym poziomie. Dziś łamanie prawa, w tym także praw obywatelskich i praw człowieka, przybiera ostentacyjny charakter „….”Chodzi np. o uczelnie, a dokładnie o te z nich, któremają szansę stać się liczącymi ośrodkami nauki, w których awans naukowy powinien się odbywać tylko według kryteriów w pełni potwierdzających się także na międzynarodowym rynku odkryć, innowacji i nowych idei. „….”Dominujące od dawna państwa, czyliNiemcy i Francja, odrzuciły dziś wszelkie pozory, wszelkie procedury i jawnie ograniczają czy wręcz likwidują już nie tylko suwerenność, ale także demokrację w krajach słabszych. „….”Jednocześnie przygotowywane są rozwiązania, tym razem ujęte już w unijnych przepisach, których skutkiem będzie tak daleko idąceograniczenie suwerenności państw, zwłaszczaw sferze polityki gospodarczej, że w razie ich wprowadzenia będzie możnamówić o jej zniesieniu, a wraz z nią zniesieniu także demokracji. Parlament, który o niczym nie decyduje, nawet wybierany w pełni demokratycznie, przy zachowaniu równości ścierających się stron i wszelkich praw obywatelskich, jest tylko fasadą. To samo dotyczy wybieranego demokratycznie prezydenta.Wskazana utrata suwerenności nie będzie przy tym dokonana na rzecz ponadnarodowych instytucji, tylko faktycznie na rzecz silniejszych państw. „…(więcej)

Korwin Mikke „JE Donald Tusk usunął p. Jana Vincenta (ps.”Jacek Rostowski”) z funkcji ministra finansów. Zażądałem od Prokuratury, by niezwłocznie zatrzymała Go – przed Jego przypuszczalnym wyjazdem do Wielkiej Brytanii, która nie wyda nam poddanego Królowej – w związku z podejrzeniem o popełnienie następujących przestępstw:„. ...(więcej )

KarnowscyKażdy normalny człowiek, który startował w różnych wyborach niemal 20 razy, a tylko raz został posłem, załamałby się”
Korwin MikkePonieważ uważam, że większość jest głupia, to nie mam żadnych złudzeń „….”Żadna klęska nas nie załamie. „….”Ale to nie ja mam dostosować się do świata, tylko świat do mnie. Moim celem jest zmiana rzeczywistości, a nie dostosowanie się do niej. „….”Gdyby Chrystus szedł na kompromisy, nie byłoby chrześcijaństwa .Nie ma kompromisu pomiędzy dobrem a złem. „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”. Opinie większości mam gdzieś. „….(więcej )

Korwin Mikke „ Korwin Mikke „Natomiast podzielamy opinię wyrażaną przez wszystkich narodowców: PiS jest taką samą marionetką stworzoną przez służby specjalne jak PO. PiS służy utrwaleniu zdobyczy „Okrągłego Stołu”……””W kręgach zbliżonych do mającej powstać partii narodowej panuje oburzenie na WCzc. Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PiS, który od kilku miesięcy starannie odcina się od narodowców”…..”Nam, konserwatywnym liberałom, jest znacznie bliżej do przedwojennej, klasycznej eNDecji niż do postpiłsudczykowego PiS,”(więcej )

Korwin Mikke „„Stańczyk” – piszący do mnie per „Ty”,więc zapewne mój znajomy (ale czemu pod pseudonimem?) – pyta, czemu głosowałemza obaleniem rządu p.mec.Jana Olszewskiego. Otóż wyjaśniam: przede wszystkim
(1) nasze głosowanie było tylko symboliczne, bo wiedzielismy juz, że jestznaczna większość za obaleniem będzie;
(2) powinniśmy byli zagłosować ZAobaleniem, bo rząd p.Olszewskiego miał projekty niemal w całościsocjalistyczne, i – choć bez naszych głosów w ogóle by nie powstał – poogłoszeniu exposé przeszliśmy do opozycji;
(3) z uwagi jednak na niechęć dogłosowania niejako przeciwko „lustratorom” zamiast głosować ZAobaleniem wstrzymaliśmy się od głosu.
„Czyrek”. wytknął „Stańczykowi”nieznajomość faktów. Formalnie ma rację – jednak merytorycznie rację ma”Stańczyk”! O tyle, że było to głosowanie kwalifikowane – więc gdybynasze głosy miały uratować tamten rząd, należałoby głosować PRZECIWKO votumnieufności.  Jednak, powtarzam: chodziłotylko o symbol. ….(źródło )

Bloger „Awanturnik” o poglądach Korwina Mikke
O Powstaniu Styczniowym:
„Korzystając z przychylnego nastawienia JCM Aleksandra II (skasował On stan wojenny w Kongresówce, ogłosił amnestię, uwłaszczył chłopów – w Rosji, zniósł pańszczyznę – no, i mianował właśnie Wielopolskiego…) zaczął odwojowywać kolejne instytucje polskie. Był w tym diablo skuteczny, więc czarnosecińcy, przerażeni liberalizmem Cesarza, zaczęli planować sprowokowanie powstania, by te reformy zlikwidować. Plan się udał. Agenci rosyjscy podburzyli młodzież, że grozi jej branka do wojska na 25 lat. Tymczasem Car planował akurat skrócenie służby do 6 lat, w czym powstanie, oczywiście, przeszkodziło; sprawa się o kilka lat odwlekła. Podobnie jak z powstaniem „warszawskim”, gdzie Moskwa wzywała do powstania – a głupi Polacy posłuchali(…)Terror powstańców był skierowany nie tylko przeciwko Rosjanom: przede wszystkim przeciwko Polakom, którzy jakoś nie chcieli słuchać tzw. „Rządu Narodowego”. Kto jednak mówił o tym głośno mógł spodziewać się wizyty „sztyletników Traugutta”, który był po prostu zbrodniarzem wojennym, terrorystą na pewno.”
O Powstaniu Warszawskim:
„Przywódcy, którzy zdecydowali o wybuchu powstania – dwóch było najprawdopodobniej sowieckimi agentami – powinni trafić pod sąd wojenny. Tylko PRL-owcy tego zrobić nie mogli – a uczciwi Polacy nie chcieli tego robić – bo jakże popierać komunistów? Jest oczywiste, że komuniści potępiali to powstanie nie dlatego, że było głupotą – lecz dlatego, że było skierowane przeciwko nim; więc jak stawać z nimi w jednym szeregu.W normalnym kraju pod sądem stanęli dowócy którzy poprowadzili do szarży Lekką Brygadę… Przywódcom powstania się upiekło.Ale żeby ich jeszcze gloryfikować???!!?”
O działaniach PiS w sprawie katastrofy smoleńskiej:
„Ten balon kłamstwa smoleńskiego można tylko przekłuwać szpilką satyry. W poważne dyskusje z szaleńcami wdawać się, jak już zapowiedziałem, nie będę. Czasem tylko zastanawiam się, czy sowieckiepsychuszkinie były dobrym wynalazkiem(…)Dotkniętym ciężką mutacją „wirusa smoleńskiego” mogę życzyć wyłącznie szybkiego powrotu do zdrowia. Rozumiem, że do bredzących w malignie żadne racjonalne argumenty nie trafiają – więc spokojnie poczekam… „…(więcej )

11 listopada prawdopodobnie będą szły dwa marsze: Marsz Jedności organizowany przez środowiska kombatanckie pod patronatem prezydenta Komorowskiego, a drugi Marsz Niepodległości przez środowiska narodowe.W którym pan będzie brał udział?
JKM- JakoNowa Prawica, będziemy organizowali swój Marsz Niepodległości w dniu 7 październikaw związku z ogłoszeniem tego dnia przez Radę Regencyjną niepodległości Polski.”..(więcej )

Ziemkiewicz „nie chcę 11 listopada świętować z ludźmi, który w mojej ocenie hańbią swoją osobą najwyższe urzędy w państwie”…..”To próba pacyfikowania opozycji, likwidowania oburzenia społeczeństwa. Ci, którzy 11 listopada przychodzą nie na oficjalne obchody z udziałem Prezydenta RP i premiera, tylko na Marsz Niepodległości, który jest potępiany przez czynniki oficjalne, na który prorządowe media szczują dziarskich chłopców z Antify i sprowadzają na jego uczestników bandytów z Niemiec, dokonują pewnego wyboru. Oni przychodzą na Marsz właśnie dlatego, że tam nie ma pana Tuska i pana Komorowskiego. Jeśli oni przyjdą na Marsz Niepodległości, to ja z tymi ludźmi idziemy gdzie indziej. „…(więcej )

Mateusz Matyszkowicz „Szaleństwa intelektualistów „….”Polityczną mistykę zawierał w sobie zarówno nazizm, jak i komunizm. 
 „…”Powszechna edukacja miała wyplenić przesądy. Ukształtowane w ten sposób masy intelektualistów poszukiwały własnych religii. Jeśli Boga nie ma w niebie, jeśli nie ma nieba, pozostaje ziemia, którą można po swojemu przemienić. Jeśli moralność religijna nie ma uzasadnienia, trzeba wprowadzić własną, choćby siłą. Dzisiejsza parareligijność intelektualistów może już nie jest tak gwałtowna i może wystarczy im odrobina kabały i chodzenie do wróżki. Jałowość jest jednak ta sama, a pustka, która pozostała po Bogu, cały czas stanowi zagrożenie. Nikt nie wie, kto powstrzyma kolejnego ideologicznego szaleńca, skoro na Boga w tej sferze mało który intelektualista liczy. „…”Tandetne konstrukty”…”To zamknięcie kultury ludzkiej na element nadprzyrodzony, redukcja jej do sfery wyłącznie ziemskiej, ostatecznie szkodzi także racjonalności. Kiedy bowiem człowiek napotka już cokolwiek, co wymyka się racjonalnemu opisowi, co stoi zarówno ponad sferą zmysłową, jak i ponad możliwym do pomyślenia modelem teoretycznym, dysonans poznawczy staje się tak silny, że naturalna dla człowieka potrzeba redukcji tego dysonansu pcha go w stronę wyjaśnień najdziwaczniejszych. Mistyka, która z takiego spotkania się rodzi, jest prosta i niezbyt subtelna. Słownik – zbyt ubogi. Odpowiedzi – zbyt toporne.”…..”Mania – greckie szaleństwo, które sprawia, że w człowieku wyłączają się racjonalne odruchy – nie musi być wcale zaprzeczeniem rozumu. Dla wielu mania jest raczej rodzajem nadrozumu, nadracjonalnością, wyższym porządkiem, który nie tyle z rozumem walczy, ile stanowi jego naturalne przekroczenie. To właśnie głęboka wiara w siłę rozumu, a przede wszystkim bezgraniczne zaufanie do wyników, jakie za jego sprawą osiągamy, sprawia, że intelektualiści tej nadrozumności oddają się wyjątkowo chętnie. „….”Parareligijność, która w wyniku tego procesu powstaje, nader często łączy się też z oddaniem politycznym, bo stosunek elit intelektualnych do polityki można nazwać nabożnym wręcz. Ta grupa społeczna ma wyjątkowy problem z odgraniczeniem sfery religijnej od politycznej – ma skłonność do polityzacji religii i nadawania religijnego charakteru polityce. Jeśli łączy się to z opisanym wyżej procesem utraty wypracowanego i wypróbowanego przez kilka wieków schematu rozdziału poszczególnych sfer, to powrót do kategorii religijnych stanie się jednocześnie rodzajem politycznej mistyki. Polityczną mistykę zawierał w sobie zarówno nazizm, u podstaw którego znajdowały się wizje ezoteryczne, jak i komunizm, który nie tylko oferował ziemskie zbawienie, ale i stany mistyczne. Jeśli ktoś sięgnie choćby po pisma Wandy Wasilewskiej i jej opisy Stalina, ten odnajdzie w nich echa dawnej mistyki. Będzie tam i noc ciemna – te chwile, w których wódz jest oddalony, i moment rozpłynięcia się w absolucie, gdy Stalin jest blisko. Nic dziwnego, że totalitaryzmy przyjmowały się najgorzej tam, gdzie żywe były praktyki religijne. „…..”Intelektualiści na służbie ezoterycznych totalitaryzmów potrafili zaprzeczyć własnej tożsamości, własnej rodzinie, przyjaciołom, a nawet własnemu państwu. To po intelektualistów mogli sięgać bolszewicy, gdy planowali tworzenie kolejnych republik rad. To intelektualiści tworzyli nową kulturę Trzeciej Rzeszy. Akta służb bezpieczeństwa są pełne ich donosów: na kolegów, rodziny, środowiska literackie. Wielu z nich robiło to ze szczerej wiary i z przekonania.Pozbawieni już klasycznych pojęć filozofii i teologii, nie rozróżniali subtelności. Ich umysł łatwo znajdował sobie kolejnych bogów, kolejne konstrukty zastępujące teologię łaski i usprawiedliwienia. Spowiedź powszechna, zwana samokrytyką, została wdrożona wyjątkowo łatwo. Z aktów strzelistych – jak choćby antologii wierszy poświęconych wodzom – można zrekonstruować tę paramistykę. Tak, jeśli w ostatnich stuleciach ktoś wierzył wyjątkowo głupio i nieracjonalnie i jeśli jego wiara prowadziła do zła społecznego, ten zwykle był intelektualistą.”…”Wiedza tajemna i ludobójstwoTa tania religijność intelektualistów doprowadziła do największego wstydu w historii ludzkości, czyli ludobójstwa w XX wieku.”…”Mylić tu może definicja ludobójstwa, którą znajdziemy w konwencji ONZ, zgodnie z którą zbrodnia ludobójcza dąży do eksterminacji grup narodowościowych lub religijnych. O wiele trafniej zdaje się wyrażać to Alain Besancon, który przez ludobójstwo rozumie każdą próbę wprowadzenia ładu społecznego za pomocą krwawych narzędzi. Intelektualiści naszych czasów, którym obce są teologiczne subtelności i którzy wraz z Marksem odrzucili teoretyzowanie na rzecz praktycznego wprowadzania idei (filozofowie dotychczas opisywali świat, a tu idzie o to, by go zmienić – pisał), doprowadzili do zbrodni nazistowskich i sowieckich. Za tym wszystkim stały nowożytne religie – religie bez Boga. „…..”A ponieważ człowiek z natury styka się z obcą i niezrozumiałą dla siebie sferą, miejsce dawnej religii musiała zająć parareligia. Ojcowie nowożytności chcieli wyzwolić człowieka spod władzy Boga, który miał ograniczać ludzką wolność. Zamiast tego narzucili sobie zupełnie inne pęta, o wiele okrutniejsze – religii samozbawienia i niewyjaśnionych sił, które temu towarzyszą.Czy nie jest to zbyt ryzykowna analogia? Z jednej strony naziści, którzy chętnie uczestniczyli w parareliginych kultach, a z drugiej dzisiejsi intelektualiści, którzy fascynują się religiami pierwotnymi i którzy w miejsce dawnych katedr teologii wprowadzają na uniwersytety parareligijne działy wiedzy. Znaczna część nauk społecznych zrezygnowała bowiem nie tylko z klasycznej teologii, ale też z klasycznej teorii poznania: niewyjaśnialność, otwarcie systemów czy wręcz programowe podejście antysystemowe, pojmowanie własnego przedmiotu poznania jako z natury nieporządkowalnego i niepoddającego się rozumowi, jak sam Absolut, który nie ma granic wewnętrznych ani zewnętrznych.”…”Ale trzeba pamiętać, że obozów koncentracyjnych nie budowali tacy ludzie jak Heidegger czy Pound. Robili to ludzie wychowani w tym samym klimacie duchowym. Ludzie, których poprzednicy Heideggera i Pounda pozbawili Boga. W imię własnej pychy, lenistwa i pogardy dla wiary maluczkich, którzy zawsze lubili wierzyć, że nauki jednak mają coś do powiedzenia o Bogu.Nie pozostało im więc nic innego, niż szukać odpowiedników. Im tandetniejszych i łatwiej przyswajalnych, tym lepiej. Im bardziej mieszających sfery, które wcześniej oddzielano lub poddawano subtelnej kategoryzacji, tym przyjemniej. To ogarnięci religijną wiarą nowożytni intelektualiści stworzyli piekło na ziemi.”…(źródło )

Po proteście Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz ukraińskich organizacji dziennikarskich, Europejska Federacja Dziennikarzy (EFJ) zdecydowała o odwołaniu czerwcowego spotkania EFJ, które miało odbyć się w Moskwie.”….(źródło )

————-
Mój komentarz
Kogo byśmy woleli widzieć w europarlamencie i Sejmie oprócz oczywiście PiS . SLD, Platformę , Narodowców , Twój Ruch ,PSL ?
Wybierając z dwojga , a właściwie sześciorga złego najpierw wolałbym narodowców w postaci ich wolnorynkowego skrzydła , a potem Korwina Mikke. Każdy rząd i każda władza potrzebuje opozycję . A jak jej nie ma to sama powinna sobie musi ją stworzyć , dla własnego zdrowia psychicznego i intelektualnego .

Narodowcy, Korwin Mikke, SLD to stronnictwo moskiewskie w Polsce . Twój Ruch to serwilistyczne stronnictwo pruskie. A Platforma to stronnictwo obrotowe , raz pruski , raz waszyngtońskie . PiS jest stronnictwem jagiellońskim stawiającym na USA jako geopolitycznego sojusznika.

Czym się różni w takim razie w tej chwili Kaczyński od tandemu Sikorski- Tusk . Otóż Sikorski Tusk zmienił tylko patrona z kanclerzy Niemiec na prezydentów USA .Jak do tej pory będą chcieli ustanowić polityczną poprawność religia państwową , nie wrócą do polityki jagiellońskiej, tylko będą posłusznie wykonywać polecenia Waszyngtonu na przykład popierania Ukrainy , ale już nie budowy bloku jagiellońskiego , będą wspierać w miejsce niemieckich amerykańskie koncerny . Rząd Sikorskiego Tuska chce utrwalać ustrój Konsensusu Waszyngtońskiego jako fundament mającej status kolonialnego Polski .

PiS w odróżnieniu od mającej immanentną kolaboracyjną naturę Platformy jest zdecydowanie przeciwko politycznej poprawności , che jak fundament etyczny pastwa i jego praw przyjąć aksjologie chrześcijańską , chce obalić większość praw Konsensusu Waszyngtońskiego . Przejąć kontrolę nad kreacją pieniądza. Ograniczyć w Polsce wpływy oligarchów amerykańskich i europejskich, czyli mówiąc kolokwialnie opodatkować i wziąć za pysk koncerny .Kaczyński chce wykorzystać instrumentalnie USA, czyli zbieżność interesów geostrategicznych Ameryki z polska racją stanu . Chodzi o zaszachowanie sojuszem z USA i ich wojskową potęgą naszych odwiecznych wrogów , czyli Rosję i Niemcy oraz użycie Ameryki do odbudowy przestrzeni jagiellońskiej we wschodniej części naszego kontynentu .

Wracając do Korwina Mikke i Kaczyńskiego . Korwin Mikke jest antyniemiecki , jest przeciwnikiem biurokracji i podatków . Jest niestety ” pożytecznym idiotą „ koncernów, gdyż zakłada że nawet takie monopole jak drogi czy OFE , czy nieograniczona ilość ziemi powinny być w rękach koncernów oraz że nie należy ich opodatkowywać . Jest przeciwnikiem homolobby i politycznej poprawności oraz przeciwnikiem Unii Europejskiej .

Dlaczego TVN i inne reżimowe media i sondażownie tak ostro zaczynają lansować Korwina Mikke . Po to aby odebrać głosy Kaczyńskiemu , boją się ,że istnieje realna możliwość samodzielnych rządów Kaczyńskiego .TYN lansuje Korwina Mikke metoda na pozorną krytykę . W czasie najlepszej oglądalności „krytykuje „ Korwina Mikke przedstawiając jego poglądy,akurat te które mogą odebrać Kaczyńskiemu jego głosy . Przy 4 procentach poparcia dla Korwina Mikke tyle starci prawica i ze dwa trzy procent PIS . Zwycięstwo nawet nieznaczne Platformy w wyborach do Europarlamentu będzie miało ogromne znaczenie psychologiczne w nadchodzących wyborach do Sejmu .
Gdyby jednak w wyborach do Sejmu wszedł Korwin Mikke, to Kaczyński mógł go wykorzystać do jak to ujął poseł PiS Artur Górski stępienia socjalnego ostrza programu Prawa i Sprawiedliwości .
A jeśli Kaczyński utworzy rząd to stanie przed nim zadanie likwidacji podatku dochodowego dla Polaków , likwidacji prymitywnych doprowadzających Polaków do nędzy przymusowych ubezpieczeń społecznych , czy niszczącego VAT dla małych polskich firmy, nie mówiąc już o likwidacji totalitarnego monopolu państwa na szkolnictwo , a skalę degeneracji i zwyrodnienia najlepiej ilustruje bezkarne znęcanie się nad polskim dziećmi na przykład przebierając dziewczynki za chłopców , o coraz niższym poziomie nauczania nie mówiąc

Oczywiście lepiej by był żeby wolnościowcy byli w PIS i stanowili jego silne skrzydło , bo w tej chwili lans Korwina Mikke ma na celu nie dopuszczenie do dojścia do samodzielnej władzy Kaczyńskiego i zbudowania silnego , suwerennego ośrodka władzy w Polsce .

video Janusz Korwin-Mikke w Faktach (TVN – 11.04.14)
video Marian Kowalski na debacie kandydatów do PE na KUL

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitt

0

Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

3 komentarz

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758