PRAWO
Like

Jest już projekt ustawy emerytalnej *

11/12/2015
1256 Wyświetlenia
9 Komentarze
3 minut czytania
Jest już projekt ustawy emerytalnej *

Mimo medialnego cyrku wokół TK z aktorem Petru w roli głównej, prace Sejmu toczą się normalnie. Zapowiadana w kampanii wyborczej ustawa przywracająca poprzedni wiek emerytalny jest już skierowana do konsultacji społecznych.

0


W poniedziałek 30 listopada 2015 roku prezydencki projekt ustawy (druk nr 62) trafił do Sejmu.

Już w środę, 2 grudnia, został skierowany do I czytania na posiedzenie Sejmu.

W środę, 9 grudnia, miało miejsce I czytanie. Zgłoszony wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu został przegłosowany.

Za wnioskiem głosowała cała „nowoczesna” i PO oraz 4 posłów z KUKIZ’15, 1 poseł z PiS i 1 z PSL. Przeciw było 234 posłów PiS, 36 z KUKIZ’15, 14 z PSL oraz wszyscy posłowie niezrzeszeni.

182b492209ca8e1e1869e3ae428419089246Projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

/

Projekt dotyczy przywrócenia wieku emerytalnego wynoszącego dla kobiet co najmniej 60 lat oraz dla mężczyzn co najmniej 65 lat; likwidacji emerytury częściowej a także powrót do rozwiązania zgodnie z którym objęcie ubezpieczonego gwarancją otrzymania najniższego świadczenia emerytalnego byłoby uzależnione od osiągnięcia zróżnicowanego ze względu na płeć okresu składkowego i nieskładkowego.

.

Z uzasadnienia:

… możliwe do oszacowania łączne skutki dotyczące budżetu państwa, wynikające z obniżenia wieku emerytalnego, wyniosą w latach 2016-2019 około 30 mld zł.
Należy także zauważyć, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje zmniejszenie wydatków na świadczenia z systemu zabezpieczenia społecznego przysługujące do osiągnięcia wieku emerytalnego (renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalne, emerytury pomostowe, emerytury częściowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne) i zasiłki dla bezrobotnych.
Biorąc zatem pod uwagę saldo skutków innych czynników, zwiększających oraz zmniejszających wydatki oraz dochody sektora finansów publicznych związane z obniżeniem wieku emerytalnego oraz dla innych funduszy tworzonych z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych, maksymalny, szacowany skutek w latach 2016-2019 nie powinien przekroczyć 10 mld zł.

Istotne jest jednak, że wreszcie ktoś, kto ze względów zdrowotnych nie może już pracować, będzie mógł odpocząć; trzeba jednak zastrzec, że przejście na emeryturę nie jest jego obowiązkiem.

Należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi zwolnienie pracownika ze względu na osiągnięcie przez niego wieku emerytalnego stanowi dyskryminację ze względu na wiek (m.in. wspomniana już uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. II PZP 13/08). Zatem osoby, których stan zdrowia jest zadowalający, mogą nadal podejmować aktywność zawodową, pomimo osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

(op.cit.)

Projekt ustawy trafił również do konsultacji społecznych (związki zawodowe).

Pełny tekst projektu ustawy tutaj:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=62

Na razie jednak:

.

zajawka-emeryt-ok

10.12 2015

______________________________
* USTAWA z dnia …………………… 2015 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758