BIZNES
Like

Jakie kredyty dla rolników i przetwórców?

03/01/2018
365 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minute czytania
Jakie kredyty dla rolników i przetwórców?

Pod koniec ub. roku odbyło się spotkanie przeglądowe stanu programu pomocy krajowej dla sektora rolnictwa w zakresie kredytów preferencyjnych udzielanych przez banki komercyjne i spółdzielcze z wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Polscy rolnicy będą mogli liczyć w tym roku nie tylko na dopłaty…640

ARiMR posiada w ofercie wsparcie udzielane rolnikom w ramach budżetu krajowego, tzw. pomoc krajową. Pomoc ta udzielana jest w formie dopłat do oprocentowania oraz gwarancji i poręczeń i spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych, poręczeń spłaty kredytów studenckich, dofinansowania kosztów ponoszonych przez producentów rolnych na utylizację padłych zwierząt, dofinansowania kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku o rejestrację nazw i oznaczeń geograficznych pierwotnych produktów rolnych. Podstawowym partnerem ARiMR w realizacji ww. zadań jest sektor bankowy, w tym głównie bankowość spółdzielcza.

– Podstawowym obszarem współpracy Banków i ARiMR od wielu lat są kredyty z dopłatami Agencji do oprocentowania. Koniec roku skłania do podsumowania dotychczasowych działań oraz do rozmowy o przygotowaniu do realizacji planu, w tym konieczności zmian technologicznych, na rok nadchodzący. Planujemy wsparcie kredytowe dla rolnictwa w wysokości prawie 4 mld złotych – mówi Krzysztof Szymborski, Wiceprezes ARiMR, odpowiedzialny za współpracę z sektorem bankowym.

System kredytów preferencyjnych działa od 1994 roku i do końca listopada 2017 udzielono polskim rolnikom i przedsiębiorcom sektora agro prawie 6 mln szt. kredytów, o łącznej kwocie ponad 119 mld złotych (kredytu inwestycyjnego i klęskowego).

– Banki uważają sektor agro za jeden z najważniejszych działów gospodarki i bardzo perspektywicznych pod względem rozwoju akcji kredytowej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od lat jest cenionym partnerem w tym zakresie. Z drugiej strony pojawiło się wiele wyzwań i ryzyk regulacyjnych, które utrudnią w przyszłym roku producentom rolnym dostęp do kredytu. Środowisko bankowe pragnie szukać konstruktywnych rozwiązań, które rolnikom, pragnącym rozwijać swoje gospodarstwa, w tym- przy udziale unijnych środków z PROW- umożliwią po sięganie, po niezbędne do tego, środki kredytowe – informuje Jerzy Bańka, wiceprezes ZBP, odpowiedzialny za finansowanie sektora agro.

W 2017 roku udzielono ok. 4 tys. szt. kredytów o wartości prawie 0,9 mld złotych. Liderem akcji kredytowej w tym zakresie są banki spółdzielcze, które udzieliły rolnikom ponad 60 proc. wszystkich kredytów. W porównaniu do roku 2016 (1,6 mld zł, 15 tys. szt.) widać jednak wyraźny spadek akcji kredytowej w omawianym roku.

W 2018 r. Agencja będzie kontynuowała stosowanie dopłat do kredytów preferencyjnych.

W projekcie planu finansowego na 2018 r. zarezerwowane zostały środki na limity akcji kredytowej i dopłat do kredytów inwestycyjnych, klęskowych oraz na kredyty z częściową spłatą kapitału. W 2018r. ARiMR zabezpieczy środki na akcję kredytową dla kredytów inwestycyjnych w wysokości 3 mld zł, zaś na akcję kredytową dla kredytów klęskowych w wysokości 1 mld zł. Oprócz tego w zapowiedziano przygotowanie dodatkowych instrumentów wsparcia.

– Na 2018 rok Minister Rolnictwa przygotowuje kilka ważnych zmian w systemie wsparcia rolnictwa. Pośród nich będzie możliwość wspierania dużych przedsiębiorstw rynku przetwórczego, instrumenty restrukturyzacyjne oraz nowy instrument gwarancyjny, realizowany we współpracy z BGK. Jeśli chodzi o podnoszony przez ZBP problem zmiany przepisów dot. egzekucji z majątku rolnika, resort nie widzi powodów do nowelizacji ponieważ środowisko rolnicze pozytywnie ocenia aktualny stan prawny – deklaruje Aleksandra Szelągowska, dyrektor departamentu finansów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Banki zgłosiły szereg propozycji zmian dotyczących linii kredytowych w 2018 roku oraz zmian w systemie informatycznym wykorzystywanych w relacjach z ARIMR. Środowisko bankowe wyraziło także oczekiwanie zmian prawnych. O ile banki oceniają bardzo dobrze współpracę z ARIMR, to 2017 rok oceniono generalnie – w zakresie finansowania całego sektora agrobiznesu- jako trudny, co widać także w wyraźnym spadku akcji kredytów preferencyjnych. W ocenie banków jest to wynik przede wszystkim niekorzystnych zmian otoczenia prawnego, które wpływają na wzrost ryzyka finansowania klienta agro oraz pociągną za sobą wzrost kosztów obsługi tego sektora. Banki spółdzielcze podkreśliły tu problem uczciwych rolników, w tym tych którzy realnie planują inwestycje i rozwój, w którym kredyt bankowy jest korzystnym i niezbędnym narzędziem budowy przewag konkurencyjnych, a w których to de facto najmocniej uderzą ostatnie zmiany regulacyjne.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217