POLSKA
Like

JAK ZMIENIĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA KRAJEM, BYŚMY JUŻ DŁUŻEJ NIE ŻYLI W PAŃSTWIE BEZPRAWIA

24/05/2013
808 Wyświetlenia
10 Komentarze
11 minut czytania
JAK ZMIENIĆ SYSTEM ZARZĄDZANIA KRAJEM, BYŚMY JUŻ DŁUŻEJ NIE ŻYLI W PAŃSTWIE BEZPRAWIA

Witam, chciałbym poznać Państwa opinię na temat poniższego artykułu.  Będę wdzięczny za każdą uwagę lub podpowiedź, co do innych, lepszych rozwiązań tego problemu. Jednocześnie proszę, aby stawiając tezę, że coś jest niewykonalne, lub że moje propozycje zmian są złe, o logiczne i należyte uzasadnienie swoich argumentów. Z góry dziękuję.

0


Polska Temida. Obraz Franciszka Kulona_0.preview

Drodzy czytelnicy, zapraszam do zapoznania się z poniższym artykułem i stwierdzenie, czy mam rację, czy też może się mylę, w kwestii panującego, w Polsce, bezprawia i niesprawiedliwości  oraz proponowanych, przeze mnie, zmian tych patologii.

 

Proszę zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 45 ust 1 Konstytucji RP, sędziowie, POWINNI BYĆ:

1) BEZSTRONNI – Czy są? Uważam, że nie, bo dopóki kolejne rządy będą corocznie decydować ile przyznać pieniędzy z budżetu na sądownictwo oraz o podwyżkach i przywilejach dla sędziów, dotąd, nie może być żadnej mowy o rozstrzyganiu spraw niestronniczo, choćby nawet związanych z administracją, wywłaszczaniem i innymi sprawami, w których sędziowie mają rozstrzygać spory pomiędzy pokrzywdzonym obywatelem a Skarbem Państwa lub Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Również nie możemy mówić o sprawiedliwości i bezstronności w trakcie rozpatrywania spraw sądowych i dyscyplinarnych, dotyczących sędziów, którzy popełniają przestępstwa, choćby nawet z art. 231, 239 czy 271 k.k., co jak zauważyłem bardzo często się zdarza. Nie powinno, być też dopuszczalne aby sędziowie nawzajem oceniali swoją pracę, gdzie po takich kontrolach  okazuje się, że w 99%  jest wszystko w porządku, tylko społeczeństwo od nich za dużo wymaga a za mało daje.

2) NIEZALEŻNI – Czegoś chyba nie rozumiem? Jak można mówić o niezależności sędziowskiej, skoro sędziowie są zależni od różnych organizacji sędziowskich, są zależni od przełożonych, w postaci Przewodniczących Wydziałów, Wiceprezesów, Prezesów, Rzeczników Dyscyplinarnych i tak dalej w zależności od ważności sądów oraz podlegają innym organom rządowym i KRS. Czy tak ma być i czy to jest właśnie niezależność?

3) NIEZAWIŚLI – znaczy, powinni podlegać TYLKO Konstytucji RP i ustawom, które nie mogą naruszać ustawy zasadniczej. To zdanie całkowicie zaprzecza wyżej opisanym przykładom niezależności i bezstronności. Jak powszechnie wiadomo, sędziowie i inni urzędnicy oraz funkcjonariusze publiczni, powołują się ZAWSZE na ustawy, które nigdy nie były badane, W CAŁOŚCI, przez Trybunał Konstytucyjny, pod kontem zgodności z Konstytucją RP. Sam wielokrotnie powoływałem się na Konstytucję RP i jak zauważyłem mają ją wszyscy gdzieś. Podam jeden z przykładów: – zgodnie z art. 45 ust 1 Konstytucji RP, KAŻDY MA PRAWO do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Skoro niezwłoczny termin na uzupełnienie braków w pismach urzędowych wynosi 7 dni, to każdy przekroczony, ten, termin powinien być należycie uzasadniony, dlaczego wcześniej nie rozpatrzono sprawy, a nikt tego, z sędziów i innych urzędników nie przestrzega i nie stosuje. Natomiast jeśli strona postępowania nie dostarczy odpowiedzi w ciągu tygodnia, na nieraz celowo głupie pytania, to zamyka się jej drogę do dochodzenia swoich praw, co ewidentnie wskazuje, że są rażąco naruszane, między innymi, art. 2, 30, 31, 32, 37, 40, 45, 63 i 83 Konstytucji RP. Uważam, że nie ma żadnych podstaw prawnych, zgodnych z Konstytucją, aby w jakikolwiek sposób utrudniać lub ograniczać prawo do rozpatrywania spraw, skoro  KAŻDY MA do tego PRAWO, choćby nawet, z tytułu przekroczenia terminu lub nieopłacenia, po raz DRUGI za sprawę, tym bardziej, że już raz w formie podatków zapłaciliśmy na utrzymanie wszystkich urzędników i sędziów, więc dlaczego mamy płacić podwójnie, a niektórzy są całkowicie zwolnieni z takich kosztów. Czy to nie jest dyskryminacja i naruszenie, między innymi, art. 2 i 32 Konstytucji RP?

Analizując powyższe spostrzeżenia w kwestii rażących niezgodności z Konstytucją RP, działań władzy sądowniczej i innych, mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że w Polsce instytucje publiczne, działają niezgodnie z prawem, przez co rażąco naruszają konstytucyjne prawa Narodu.

Reasumując, należy uznać, że  zgodnie z art. 58 k.p.c., wszystkie dotychczasowe ustawy niesprawdzone pod kontem zgodności z Konstytucją RP oraz wydane, na ich podstawie wyroki, postanowienia lub decyzje sądowe i nie tylko, SĄ NIEWAŻNE.

W związku z powyższym, Naród musi zacząć się organizować oddolnie, za pomocą udzielanych sobie nawzajem pełnomocnictw, bo ustawy wyborcze też naruszają, między innymi,  art. 2, 30, 31, 32, 37 i 60 Konstytucji RP.

Moim zdaniem, należy zrezygnować z dotychczasowego systemu zarządzania krajem, za pomocą nieudolnych partii politycznych, które przez prawie 30 lat nie były w stanie doprowadzić, do tego aby tworzone prawo nie działało na szkodę obywateli i Polski oraz nie naruszało Konstytucji RP. Zaznaczyć też trzeba, że gorzej już być nie może, bo Naród działając na swoją korzyść, nie będzie łasy na łapówki, tak jak czynią, często jednostki reprezentujące Nas oraz nie da się go zastraszyć i szantażować,  tak jak jest to możliwe do wykonania na indywidualnych osobach.

Uważam,  że dla zgodności z art. 2, 32 i 40 Konstytucji RP, w Polsce powinno być 25 województw po około 1 500 000 osób, po to, by każde z nich miało takie same prawa i tyle samo głosów w podejmowaniu decyzji odnośnie ochrony i rozwoju Kraju.

Moim zdaniem, w każdym województwie, Grupa Gmina (GG) – składająca się z 10 Grup Rodzinnych (GR – to 5 członków rodziny dający pełnomocnictwo jednej osobie do ich reprezentowania w dalszej władzy bezpośredniej), Grupa Powiatowa (GP) – składająca się z 10 GG oraz Grupa Wojewódzka (GW) – składająca się z 20 GP, powinna przejąć obowiązki zlikwidowanych Ministerstw i Senatu, a do  Rządu Krajowego (RK) powinno być wybranych po 10 osób z GW. Rząd Krajowy powinien sprawować władzę nad Wojskiem oraz decydować o wspólnych inwestycjach krajowych i światowych, jak też prowadzić kontrolę nad sądami i urzędami, w kwestii rozpatrywania skarg wniosków i petycji.  Taki system zarządzania krajem, pozwoli na pozyskanie ogromnej ilości czasu i pieniędzy.  Dzisiaj Nasi przedstawiciele, konsumują i jedno i drugie, tylko na własne potrzeby. Oczywiście jest to tylko część moich propozycji zmian, nad którymi zapraszam do dyskusji.

Przy okazji, chciałbym zaapelować do Naszych kochanych przedstawicieli oraz do członków różnych partii politycznych i organizacji, abyście dla dobra Ojczyzny i Swoich pokoleń, przestali słuchać tych, którzy Wami manipulują dla osiągnięcia określonych celów, bo przecież też jesteście ludźmi rozumnymi i nie musicie popierać za wszelką cenę lub dla doraźnych korzyści, osób, z którymi nie zawsze i nie we wszystkim się zgadzacie. Nie pozwólcie, by ktoś blokował Wasze dobre pomysły, tylko dlatego, że decydent ma inne priorytety, często niejasne i nie wiadomo czym spowodowane. Dyskutujcie o nich ze swoimi bezpośrednimi wyborcami, ulepszajcie je i starajcie się przekonać innych do ich wdrożenia w życie dla dobra wszystkich. Przestańcie być egoistami, jeśli jesteście. Pamiętajcie, że pieniądze i stanowisko to nie wszystko, łatwo je stracić wraz ze zdrowiem i życiem, stając się niejednokrotnie, na starość, wrogiem dzieci, które chcą przejąć majątek, by spłacić długi zaciągnięte na alkohol, narkotyki lub zły kredyt. Liczy się, przede wszystkim, honor, szacunek i mądre życie, tak by zagwarantować sobie i dzieciom spokojną przyszłość. Wiem, jak można wiele spraw zmienić i od dłuższego czasu próbuję przebić się z tymi pomysłami do różnych partii, bez skutku. Jeśli mi pomożecie, to razem może się uda coś zadziałać, by niektórzy przestali pytać jak żyć. Stwórzmy, wspólnie, taki system zarządzania, który będzie wzorem do naśladowania przez inne kraje, przez co zdobędziemy szacunek i prestiż na świecie, a co znacznie pomorze Nam i całej UE w konkurencji z innymi potęgami gospodarczymi.

W tym miejscu chciałbym zaprosić wszystkich zainteresowanych tworzeniem w Polsce władzy bezpośredniej, do polubienia mojej strony:

https://www.facebook.com/pages/Wsp%C3%B3lna-reforma/122933541218155?fref=ts

oraz polecania jej swoim znajomym.  Na wskazanej stronie można, między innymi, poczytać jak działa, od wielu lat, władza bezpośrednia w Szwajcarii oraz będziemy, tam, omawiać spokojne sposoby wyjścia z obecnie niedopuszczalnego i bardzo niekorzystnego systemu zarządzania krajem.

Pozdrawiam i liczę na współpracę.

 

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
miroslaw.moskwa@interia.eu

2 publikacje
5 komentarze
 

 1. Z uporem maniaka będę propagował lekceważoną wiedzę dla nieświadomych o prawach człowieka zawartą w traktatach między narodowych .
  I dla porównania zobaczmy o tu :

  Przywileje sędziów
  – wyższa pensja – od wynagrodzenia nie potrąca się składek ZUS
  – wyższa świadczenia emerytalne – po ukończeniu 65. roku życia zamiast na emeryturę przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 proc. sędziowskiego uposażenia (za zgodą Krajowej Rady Sądownictwa mogą pracować do 70. roku życia)
  – prawo do świadczeń emerytalnych w dowolnym czasie – mogą być przeniesieni w stan spoczynku na skutek choroby lub „utraty sił uniemożliwiających sprawowanie urzędu sędziowskiego”
  – prawo do preferencyjnego oprocentowania państwowej pożyczki na zakup mieszkania
  – dłuższy urlop – przysługuje im dodatkowych 6 wolnych dni po 10 latach pracy i 12 dni po 15 latach pracy
  – pewność zachowania pracy – powoływani są na czas nieokreślony i są praktycznie nieusuwalni
  – chronią ich immunitety – nie dostaną np. mandatu za przekroczenie szybkości

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi:

  Art 30: “Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i prawa człowieka. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

  Art 32 ust. 2 “Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

  0
  • Panie Witkacy, nie sposób się z Panem nie zgodzić. Te wszystkie przywileje są opisane, między innymi, w ustawie prawo o ustroju sądów powszechnych, która jak wszystkie ustawy nigdy w całości nie była badana pod kontem zgodności z Konstytucją, gdyż żadna partia nie jest zainteresowana narazić się, największym w kraju, wpływom sędziowskim. Dzisiaj to sędziowie tworzą władzę zwierzchnią w kraju a nie Naród. I to można zmienić tylko w jeden sposób, a mianowicie, poprzez oddolne utworzenie struktur władzy bezpośredniej. Jeśli jest Pan zainteresowany realnymi i oczekiwanymi zmianami, a przede wszystkim, samemu decydować o wielu sprawach, to zapraszam do polubienia strony na Facebooku (Wspólna reforma), gdzie będziemy omawiać sposoby oddolnego organizowania się w formie władzy bezpośredniej wybieranej za pomocą pełnomocnictw, bez potrzeby posiadania jednostek przywódczych, bo każda decyzja będzie podejmowana, zbiorowo. Oczywiście im więcej Nas będzie, tym szybciej przeprowadzimy zmiany. Proszę mi wierzyć, że jest to możliwe do zrealizowania.

   0
 2. Konkretna propozycja do referedum w Polsce.Zaraz.Natychmiast aby zatrzymać exodus gdyż i tak cała strefa zachodnia jak ma rodziny z dziećmi leczy się w Niemczech.

  Dla wszystkich dzieci w Polsce do 18 roku życia:

  leczenie i leki bez opłat w ramach ubezpieczenia rodzinnego.

  Takie przepisy prawne są zagwarantowane w wielu
  krajach EU zachodniej.Były Blok wschodni pod wpływem
  kadry z ex-bloku wschodniego(RWPG) bojkotuje.

  Politycy w Polsce nie zgadzają sie.Bojkotują rodziny w Polsce.

  0
  • Panie Marku, konstytucja też gwarantuje nam bezpłatne leczenie i wiele innych praw, które są nagminnie rażąco i bezkarnie naruszane. Pana również zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku (Wspólna reforma), jeśli jest Pan zainteresowany uczestniczeniem w zmianach i tworzeniem oddolnie władzy bezpośredniej, zaczynając od tworzenia pięcioosobowych grup rodzinnych, w której jedna osoba otrzymuje pełnomocnictwo od pozostałych do reprezentowania ich w strukturach władzy.

   0
 3. Witam,

  Szanowny Autorze, gratuluję przemyśleń- należy się z tym wszystkim zgodzić co napisałeś. Jednakże na problem wydaje mi się, należy patrzeć bardziej w szerszym kontekście. A rzeczywistość jest niestety przykra- o ile nie tragiczna (z moim własnych doświadczeń, jak również z obserwacji kilku innych spraw sądowych).
  Prawo prawem- a życie życiem! Nie można mówić o beztronności, niezawisłości i niezależności w momencie, kiedy w rzeczywistości nad wydanymi postanowieniami, wyrokami nie ma żadnej kontroli, nie ma nadzoru- składanie apelacji w praktyce oznacza przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi wyżej instancj- pytanie jest na ile dogłębnie są analizowane akta sprawy (przez jednego sędziego sprawozdawcę- który zazwyczaj najlepiej zna sprawę) i czy nie ma wątpliwości co do tego, że wkońcu sąd ten wydając sprzeczny wyrok (inny) od poprzedniego w jakimś stopniu nie podważa “autorytetu” poprzedniego sądu??? Do tego dochodzą kontakty- wkońcu większość sędziów się zna i wydaje mi się, że być może (???) istnieje tam taka zasada, że nie podważa się wyroku sędziego X bo on zawsze ma rację???
  Temat jest znacznie szerszy, gdyż dochodzi do tego odpowiedzialność za błędy- której w praktyce nie ma- znamy z ostatnich lat przypadki ukarania “symbolicznego” za bardzo poważne błędy (o ile czasem można nazwać to błędami?). Jedynym lekarstwem na to wszystko jest:
  1. Wprowadzenie ław przysięgłych składających się z kilku przypadkowych- obcych względem siebie obywateli- wybieranych losowo. Na wzór większości krajów.
  2. Obowiązkowa rejestracja audio-wizuwalna wszystkich posiedzeń z obowiązkową archiwizacją (np. 10 lat) i ich publikacja np. w Internecie na żądanie strony, etc.
  3. Możliwość złożenia skargi na sędziego do Ministra Sprawiedliwości, który po zapoznaniu się z aktami, dokumentami etc. będzie miał prawo w skrajnych przypadkach natychmiast takiego sędziego posłać na dożytownią emeryturę (żeby miało to efekt- wprowadzenie takiej kary jak np. przejście w stan spoczynku z najniższą emeryturą krajową). Groźba takiej surowej kary mogłaby naprawdę wiele zmienić.
  Jak narazie wielu ludzi cierpi (przykłady w Internecie m.in Pan Kękuś, Pan Jączek, Pan Górzyński, Pan Górczyński i wielu innych) a błędnymi decyzjami sądów nikt się zająć zabardzo nie chce powołując się na niezawisłość.
  O sobie pisać nie będę, bo musiałbym mieć kilka godzin by to opracować.
  Zaczynam powoli poważnie myśleć o wyjeździe do pracy za granicę bo w Polsce nie ma perspektyw- za 2 tys zł miesięcznie nie mogę utrzymać rodziny, nie stać mnie na nic, na pracę “dorywczą” bardzo trudno ze względu na charakter i godziny pracy obecnej.
  Mój “patriotyzm” wygasł- nie mam wątpliwości, że Państwo Polskie nie ma mi nic do zaoferowania, bo “mi się nie należy!”. Śmieszne i nierealne progi zarobkowe np. w MOPRze sprawiają, że nawet człowiek będący w skrajnej sytuacji jest pozostawiony sam sobie! O reszcie nie wspomnę! Ostatnio 2 letniej córeczce odmówiono wizyty u lekarza bo system EWUŚ wyświetlił, że nie jest ubezpieczona!!! Nieważne, że przepisy gwarantują małemu dziecku lekarza- miałem nawet podpitą aktualną książeczkę rodzinną- pani uznała w okienku, że to ją nie obchodzi liczy się to co wyświetla komputer! Musiałem do samego NFZu jechać sprawę wyjaśniać to jest śmieszne!!!!!!!!!!
  Robi się z ludźmi CO SIĘ CHCE!!! Nie wierzę w sprawiedliwość (chociaż trafiłem na uczciwego sędziego, który wszechstronnie i obiektywnie podsumował sprawę- chociaż w uzasadnieniu… dał wiarę wszystkim uczestnikom postępowania…).

  0
  • Podam do rozważenia następujący aksjomat. Czy każdy sędzia , prokurator jest przestępca i łamie Powszechna Deklarację Praw Człowieka i Europejska Konwencja Praw Człowieka oraz Konstytucje RP .
   Zobaczmy teraz jakie przywileje posiadają te wybrane grupy zawodowe i zadaj sobie czytelniku czy TY posiadasz takie same .Zadaj sobie czy również chciałbyś mieć to samo .
   A jeżeli nie masz czy nie jesteś w takim przypadku poszkodowany czyli dyskryminowany
   i wyrażasz zgodę być w gorszej sytuacji jak inne grupy zawodowe?Bo ja NIE zgadzam się z zaistniałą sytuacja w ponoć państwie prawa .
   Przywileje sędziów
   – wyższa pensja – od wynagrodzenia nie potrąca się składek ZUS
   – wyższa świadczenia emerytalne – po ukończeniu 65. roku życia zamiast na emeryturę przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 proc. sędziowskiego uposażenia (za zgodą Krajowej Rady Sądownictwa mogą pracować do 70. roku życia)
   – prawo do świadczeń emerytalnych w dowolnym czasie – mogą być przeniesieni w stan spoczynku na skutek choroby lub „utraty sił uniemożliwiających sprawowanie urzędu sędziowskiego”
   – prawo do preferencyjnego oprocentowania państwowej pożyczki na zakup mieszkania
   – dłuższy urlop – przysługuje im dodatkowych 6 wolnych dni po 10 latach pracy i 12 dni po 15 latach pracy
   – pewność zachowania pracy – powoływani są na czas nieokreślony i są praktycznie nieusuwalni
   – chronią ich immunitety – nie dostaną np. mandatu za przekroczenie szybkości
   Przywileje prokuratorów
   – wyższa świadczenia emerytalne – po ukończeniu 65. roku życia zamiast na emeryturę przechodzą w stan spoczynku i otrzymują 75 proc. ostatniego uposażenia (mogą pracować do 70. roku życia)
   – prawo do świadczeń emerytalnych w dowolnym czasie – mogą być przeniesieni w stan spoczynku na skutek choroby lub „utraty sił uniemożliwiających sprawowanie urzędu prokuratorskiego”
   – wyższa pensja – od wynagrodzenia nie potrąca się składek ZUS
   – preferencyjne pożyczki mieszkaniowe – udzielane nawet na 25 lat
   – chronią ich immunitety – nie dostaną np. mandatu za przekroczenie szybkości
   – trzynastki
   – pewność zachowania pracy – powoływani są na czas nieokreślony i bardzo trudno ich pozbawić etatu
   – ulgi za przejazdy środkami transportu powszechnego
   – bezpłatna, dodatkowa opieka zdrowotna
   – płatny dodatkowy urlop na poratowanie zdrowia
   – dodatek funkcyjny – od 600 do 2 tys. zł
   – dodatek stażowy – 5 procent pensji po pięciu latach od uzyskania funkcji prokuratora. Za każdy rok dodatek zwiększa się o jeden procent (maksymalnie do 20 proc.)
   – nagrody jubileuszowe – co pięć lat, począwszy od osiągnięcia 20-letniego stażu pracy
   – preferencyjne pożyczki mieszkaniowe – udzielane nawet na 25 lat
   A teraz zobaczmy jak definiuje się pojecie 🙁http://www.siecrownosci.gov.pl/slownik-pojec/art,19,dyskryminacja.html)
   Dyskryminacja
   (łac. discriminatio – rozróżnianie) – traktowanie pewnych osób lub grup społecznych w inny sposób, zwykle mniej sprawiedliwy, niż innych osób i grup. Oparta jest ona na uprzedzeniach i etykietowaniu. Należy pamiętać, że jest ona kwestią władzy, czyli tego, kto definiuje pewne grupy jako nadrzędne lub podrzędne.
   Pojęcie “dyskryminacja” używane jest w różnych znaczeniach. Z tych koncepcji wynika wiele konsekwencji, np. kto jest odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów (sądy, ciała administracyjne), kto jest adresatem (samo państwo, czy państwo i osoby prywatne).
   Nieuzasadnione różnicowanie czyjejś sytuacji albo praw, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny określane jest jako dyskryminacja. Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Każde takie działanie stanowi naruszenie zasady równego traktowania i jest pogwałceniem podstawowych praw i wolności człowieka.
   O dyskryminacji można mówić na różnych płaszczyznach, w różnych kontekstach i różnych znaczeniach. Świadomość, czym jest dyskryminacja i jak się przed nią chronić staje się nieodzownym elementem współczesnego świata. Aby dobrze zrozumieć, czym jest dyskryminacja, należy rozróżnić dwie podstawowe perspektywy, w których każdy z nas funkcjonuje. Pierwszą z nich jest nasze życie prywatne, drugą nasze życie w sferze publicznej. Za szczególnie istotną sferę (z uwagi na rolę, jaką pełni w życiu większości ludzi) należy uznać działalność zawodową. Zarówno w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym występuje zjawisko dyskryminacji, które zawsze charakteryzuje się wspólnymi cechami.
   Dyskryminacją jest „zróżnicowane traktowanie osób znajdujących się w tej samej sytuacji. Jednak samo różne traktowanie nie wystarcza, aby można było za każdym razem mówić o dyskryminacji. Koniecznym elementem jest również wskazanie, że brak jest obiektywnych przesłanek, dla których w analogicznych sytuacjach jedna osoba jest inaczej traktowana.
   Dyskryminacja jest zabroniona przez prawo. Zakazuje jej zarówno wewnętrzne prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej. System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, opiera się w dużej mierze na osiągnięciach ONZ i Rady Europy. Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją stanowi powszechne prawo, które jest uznane w następujących aktach, a których wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są sygnatariuszami: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.
   Bez komentarza…..

   0
   • Panie Witkacy, po raz kolejny muszę się z Panem zgodzić, przy jednoczesnym powołaniu się jeszcze na art. 2, 5, 37, 40, 60 i 83 Konstytucji RP, oprócz obficie opisanego przez Pana art. 32 i definicji dyskryminacji. Moim zdaniem, nie tyko dyskryminacja jest istotna, w trakcie ustalania równości, ale również sprawiedliwe i społecznie uczciwe podejście do każdego tematu, tak by również nie naruszać innych artykułów Konstytucji, choćby nawet w kwestii poniżania i karania, brakiem odpowiedniego standardu życia, tych, którzy nie potrafią walczyć o swoje prawa lub nie posiadają takich układów aby móc korzystać z różnych przywilejów danych innym grupom społecznym. Pozdrawiam

    0
  • Panie Obywatelu Prawa, pisząc powyższy artykuł, musiałem się znacznie ograniczać w uwypukleniu wszystkich nieprawidłowości i naruszeń prawa, przez tych, którzy go powinni przestrzegać, gdyż wielokrotnie zwracano mi uwagę, że moje teksty są za długie. Oczywiście to wszystko co Pan napisał jest prawdą znaną od dawna, tylko, że do tej pory, każdy przeważnie kończył temat, bo bał się konsekwencji. Te czasy już dawno minęły, bo jest coraz to więcej niezbitych i nie do podważenia dowodów na to, że największe bezprawie występuje w obrębie władzy sądowniczej, prokuratorskiej i urzędniczej. Gdyby te instytucje były należycie kontrolowane przez Naród, to spraw sądowych i urzędniczych byłoby znacznie mniej, a co za tym idzie zaoszczędzilibyśmy, co najmniej, kilka miliardów zł rocznie. Proszę mi wierzyć, że dzisiaj nie czas w pojedynkę decydować co i jak byłoby lepiej zrobić. Dzisiaj jest czas, tylko na utworzenie struktur oddolnie, za pomocą pełnomocnictw, tak jak opisałem w artykule. Szkoda czasu na dyskusje co i jak powinno być. Uważam, że jak powstaną grupy strukturalne władzy bezpośredniej, to wówczas znajdą się ludzie, którzy będą podrzucali pomysły do dyskusji na różne tematy, a najlepsze będą przegłosowywane i wprowadzane w życie. Zaproponowałem podzielenie Polski na 25 województw, bo uważam, że zgodnie z art 2 i 32 konstytucji, każdy powinien mieć równe szanse na starcie. Jestem też przekonany, że jeśli władze bezpośrednie w poszczególnych województwach, będą samodzielnie podejmować decyzje, w każdej dziedzinie życia, zgodne z wolą większości, to wytworzy się zdrowa dla Polski konkurencja pomiędzy województwami, co przełoży się na wprowadzanie takich zmian, które będą sprawdzone i najlepsze w którymś z województw.
   Bezpłatna porada dla Pana i innych czytelników tego wpisu, w kwestii dochodzenia swoich praw. Należy za każdym razem, jeśli widzimy, że są naruszane Nasze prawa, ostro reagować i żądać wszystkiego na piśmie, a następnie, bez żadnych skrupułów zakładać sprawy sądowe o odszkodowanie powołując się na art. 77 ust 1 Konstytucji RP. Sędziowie, prokuratorzy i urzędnicy, mają Nam służyć, bo ich opłacamy z Naszych podatków, a jeśli nie mogą się z tym pogodzić, powinni zrezygnować ze swoich stanowisk.
   Jak każdego, komentatora, mojego artykułu, tak i Pana zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku (Wspólna reforma), by mógł Pan korzystać z tekstów tam umieszczanych, między innymi, jak walczyć z sędziami o swoje prawa oraz by i Pan przyczynił się do tworzenia struktur władzy bezpośredniej. Pozdrawiam i jednocześnie nie polecam wyjazdów, z Ojczyzny, za pracą, bo już niedługo będziemy żyć w Kraju, którego będą Nam zazdrościć inne Narody.

   0
 4. You need targeted traffic to your website so why not try some for free? There is a VERY POWERFUL and POPULAR company out there who now lets you try their traffic for 7 days free of charge. I am so glad they opened their traffic system back up to the public! Sign up before it is too late: http://nsru.net/fdse

  0

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816