POLSKA
Like

Jak zgłosić się do PIT-36L w 2019 roku?

30/05/2019
776 Wyświetlenia
0 Komentarze
5 minut czytania
Jak zgłosić się do PIT-36L w 2019 roku?

PIT-36L jest formularzem zeznania podatkowego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym. Stosować go mogą podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, opodatkowane na specjalnych zasadach podatkowych – określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w uproszczeniu na zasadach podatku liniowego). Oznacza to, że nie każdy podatnik może rozliczać się liniowo, jak więc zgłosić się do takiego rodzaju podatku, kto i kiedy może to zrobić?

0


Warunki zgłoszenia do PIT-36L

Z zasady, dochody w Polsce opodatkowane są na zasadach ogólnych i dopiero po zgłoszeniu podatnika (jego działaniu) można zdecydować o opodatkowaniu w inny sposób. Ustawodawca ograniczył jednak krąg podmiotów uprawnionych do zgłoszenia się do PIT-36L. W tej kwestii, zgodnie z utrwaloną doktryną, opodatkowanie to możliwe jest przede wszystkim dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i uzyskującą z niej dochody, ale nie ma obowiązku aby działalność taka była uważana za przedsiębiorcę w rozumieniu odrębnych przepisów.

Zgłoszenie do podatku liniowego

Zgodnie z art. 9a ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, podatnicy mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c – czyli podatku liniowego. Aby to zrobić, podatnik musi złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego specjalne pisemne oświadczenie o wyborze tego opodatkowania. Wszystkie pisma podatnicy mogą złożyć nie tylko pisemnie, ale również na podstawie przepisów ustawy o CEIDG. W ramach wdrażanego od 2011 roku programu „jedno okienko”, podatnik rozpoczynający swoją działalność gospodarczą może już w momencie rejestrowania działalności wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym 19%. Obecnie nie obowiązuje żaden formalny wzór pisma, ani formularza do zgłoszenia tego rodzaju opodatkowania – nie ma więc konieczności, aby wybór dostał dokonany na specjalnym druku.

Termin na zgłoszenie do PIT-36L

Ustawodawca określił termin ogólny, do którego podatnik powinien zgłosić się do opodatkowania na zasadach art. 30c – oznaczając go do 20go dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. W przypadku jeżeli pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku, oświadczenie należy złożyć do końca tego roku podatkowego. Dopiero po dokonaniu tego typu zgłoszenia, podatnik będzie mógł rozliczać się liniowo i wykorzystywać zeznanie na druku PIT-36L. Z założenia, dokonany wybór obowiązuje podatnika również na lata następne, aczkolwiek może jednak go anulować. Rezygnacja z opodatkowania jest możliwa w podobny sposób jak zgłoszenie, czyli podatnik może zawiadomić pisemnie o rezygnacji z opodatkowania, na zasadach art. 30 c (podatek liniowy i PIT-36L).

Uwagi i test przedsiębiorcy

Od samego początku obowiązywania przepisów dotyczących możliwości opodatkowania dochodów podatkiem liniowym i rozliczenia zeznaniem PIT-36L, ustawodawca przewidywał możliwość odchodzenia osób osiągających wysokie wynagrodzenia z umów o pracę, na różne formy samozatrudnienia – w celu zmniejszania zobowiązań podatkowych. Dlatego już w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, ogranicza możliwość stosowania tego rodzaju rozwiązania podatkowego dla niektórych podmiotów. W uproszczeniu – regulacje te uniemożliwiają wybór opodatkowania stawką 19% dla podmiotów, które uzyskują przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które wcześniej wykonywane były w stosunku pracy. Obecnie trwają prace nad dalszym uszczelnieniem tego systemu – związane między innymi z tak zwanym „testem przedsiębiorcy”.

Inne zapisy autora:

0

kampanieonline
kampanieonline

307 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
319217