Główna strona
Like

Jak wykonuje się badania użyteczności stron internetowych?

04/01/2019
803 Wyświetlenia
0 Komentarze
3 minute czytania
Jak wykonuje się badania użyteczności stron internetowych?

Obecnie prowadzenie niemal każdej działalności wymaga posiadania strony internetowej. Aby jednak użytkownicy mogli znaleźć na niej wszelkie niezbędne informacje i chcieli do niej wracać, ważne jest, by była ona funkcjonalna i wygodna w obsłudze. Właśnie dlatego istotną rolę odgrywają badania użyteczności stron internetowych. Pozwalają one na wykrycie obszarów utrudniających realizację potrzeb użytkownika czy negatywnie wpływających na jego satysfakcję podczas korzystania ze strony.Czym jest użyteczność stron internetowych?

Użyteczność strony internetowej, czyli web usability odnosi się do jakości korzystania ze strony internetowej. Użyteczna strona internetowa to taka, która jest wydajna, efektywna i zapewniająca satysfakcję określonym użytkownikom. Istotne znaczenie ma więc sprawność korzystania ze strony w przypadku osób, które pierwszy raz ją odwiedzają, jak również takich, które już wcześniej miały z nią do czynienia. Znaczenie ma także czas potrzebny do wykonania danej czynności i związana z nim efektywność, jak również poziom satysfakcji użytkowników, a więc ich nastawienie względem strony czy ilość błędów popełnianych podczas korzystania ze strony, co pozwala określić poziom jej poprawności. Aby określić web usability wykonywane są badania użyteczności stron internetowych.

Co składa się na badania użyteczności stron internetowych?

Aby móc stworzyć stronę zgodną z zasadami web usability, konieczne jest przeprowadzenie badań nad użytecznością serwisów internetowym. Takie badania robione są na każdym etapie realizacji projektu. Dzięki temu możliwe jest uwzględnienie niezbędnych informacji zarówno podczas przygotowywania serwisu, jak i z uwzględnieniem odczuć użytkowników korzystających z funkcjonującej już strony. Na badania użyteczności składają się więc analiza przeprowadzona przez specjalistów oraz testy z użytkownikami. Za pomocą tych dwóch elementów możliwe jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie błędów pod kątem funkcjonalności i ergonomii strony.

Analiza ekspercka

Analiza ekspercka przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch specjalistów, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu są w stanie poddać witrynę dokładnej ocenie. Pod uwagę biorą zarówno wygląd strony, jak i architekturę informacji, funkcjonalność, układ strony i nawigację czy poprawność budowy serwisu. Dzięki przeprowadzeniu analizy możliwe jest znaczne poprawienie funkcjonowania strony niewielkimi kosztami i w krótkim czasie. Niekiedy przeprowadzany jest także audyt benchmarkingowy, który polega na porównaniu witryny z innymi konkurencyjnymi i uznawanymi za wzorcowe.

Testy z użytkownikami

Dużą rolę przy badaniu użyteczności stron internetowych odgrywają też testy z użytkownikami. Mogą być przeprowadzane poprzez bezpośrednie angażowanie ich w behawioralne testy web usability, które mają formę zdalną lub stacjonarną. Zachowania użytkowników mogą być badane z udziałem moderatora, kiedy to w obrębie serwisu wykonywane są określone czynności pozwalające zweryfikować łatwość nawigacji w serwisie. Często stosowane jest także zdalne badanie mouseflow, czyli dokładna analiza aktywności użytkowników w obrębie serwisu internetowego. Metoda ta pozwala sprawdzić, które elementy wzbudzają największe zainteresowanie wśród użytkowników, a które zniechęcają ich do korzystania z serwisu.

Inne zapisy autora:

kampanieonline
kampanieonline

264 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217