Bez kategorii
Like

Jak to robią Norwegowie?

28/02/2011
352 Wyświetlenia
0 Komentarze
7 minut czytania
no-cover

  Cytuję za serwisem pb.pl ciekawy artykuł o norweskim państwowym funduszu emerytalnym. polecam:   "… Norweskie Eldorado   Marcin Krupa, miesięcznik „Kapitałowy”  Puls Biznesu, pb.pl,27.02.2011 10:40   Gdybyśmy mieli ropę, pewnie tak wyglądałyby polskie problemy emerytalne.  Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny (Statens pensjonsfond utland – SPU) jest jednym z największych publicznych funduszy inwestycyjnych na świecie. Posiada 1 proc. wszystkich akcji notowanych na światowych giełdach. W październiku 2010 roku wartość zarządzanych przez niego aktywów przekroczyła 3 000 miliardów koron norweskich (1 500 miliardów złotych). Choć sam fundusz został powołany do życia przez norweski parlament (Storting) w 1990 roku, jego historia sięga wigilii 1969 roku, kiedy to na norweskiej części Morza Północnego odkryto złoża  ropy naftowej. Po prawie 20 latach czerpania przychodów z […]

0


 

Cytuję za serwisem pb.pl ciekawy artykuł o norweskim państwowym funduszu emerytalnym. polecam:
 
"…
Norweskie Eldorado
 
Marcin Krupa, miesięcznik „Kapitałowy”
 Puls Biznesu, pb.pl,27.02.2011 10:40
 
Gdybyśmy mieli ropę, pewnie tak wyglądałyby polskie problemy emerytalne.
 Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny (Statens pensjonsfond utland – SPU) jest jednym z największych publicznych funduszy inwestycyjnych na świecie. Posiada 1 proc. wszystkich akcji notowanych na światowych
giełdach. W październiku 2010 roku wartość zarządzanych przez niego aktywów przekroczyła 3 000 miliardów koron norweskich (1 500 miliardów złotych).
Choć sam fundusz został powołany do życia przez norweski parlament (Storting) w 1990 roku, jego historia sięga wigilii 1969 roku, kiedy to na norweskiej części Morza Północnego odkryto złoża  ropy naftowej.
Po prawie 20 latach czerpania przychodów z przemysłu wydobywczego władze norweskie – mając na względzie przyszłe pokolenia – zdecydowały o inwestowaniu nadwyżek finansowych właśnie za pomocą funduszu.
Pierwszego transferu środków z budżetu do funduszu dokonano w 1996 roku w wysokości 2 miliardów koron norweskich (1 mld zł).

Zarządzanie SPU
SPU zarządzany jest w imieniu właściciela ( jest nim norweskie Ministerstwo Finansów) przez Norges Bank Investment Management (NBIM) – specjalną komórkę działającą w strukturze Narodowego Banku Norwegii
(Norges Bank). NBIM zatrudnia ok. 250 specjalistów, do których należy lokowanie i inwestowanie środków funduszu.
Fundusz jest ściśle zintegrowany z budżetem Norwegii. Coroczne wpływy do funduszu pochodzą z zysków, jakie czerpie państwo norweskie z wydobycia ropy, operacji finansowych powiązanych z wydobyciem oraz
zysków wypracowanych przez sam fundusz. Transfer środków z funduszu do budżetu odbywa się wg tzw. Reguły Budżetowej (Handlingsregelen). Mówi ona, że państwo może otrzymać z funduszu maksymalnie kwotę równą
oczekiwanej stopie zwrotu z inwestycji (która wynosi 4 proc. rocznie). Dzięki temu do budżetu przekazywane są jedynie zyski wypracowane przez fundusz, bez pomniejszania jego kapitału. Ponadto ograniczenie to
hamuje rząd przed nadmiernym wykorzystaniem środków zgromadzonych przez fundusz.
Efektywnie i bezpiecznie
Strategia inwestycyjna funduszu opracowywana jest przez Norweskie Ministerstwo Finansów, po uprzednich konsultacjach z NBIM. Obecna strategia zakłada inwestycje 60 proc. środków w akcje, 35-40 proc. w
obligacje i do 5 proc. w nieruchomości. Wszystkie środki funduszu inwestowane są na rynkach zagranicznych. Decyzja o lokowaniu kapitału poza granicami Norwegii została podjęta w obawie o przegrzanie
relatywnie niewielkiej gospodarki norweskiej i możliwość wywołania nadmiernej inflacji.
Wyniki funduszu zestawiane są z indeksami referencyjnymi, w celu porównania wyników i oceny decyzji inwestycyjnych. Dla inwestycji w akcje benchmarkiem jest FTSE Global, dla obligacji – indeks opracowywany
przez Barclays Capital. Inwestycje w nieruchomości zestawiane są z Investment Property Databank (IPD).
Portfel Referencyjny Norweskiego Państwowego Funduszu Emerytalnego
Istotnym elementem budowania i realizacji strategii są kwestie etyczne. Fundusz powinien bowiem zapewniać odpowiednio wysoką stopę zwrotu, tak aby przyszłe pokolenia mogły odnieść korzyści wynikające z
obecnego wykorzystania surowców naturalnych, jednocześnie inwestycje w ramach funduszu nie powinny być obarczone nadmiernym ryzykiem. Tak więc fundusz inwestuje w spółki, które zapewniają długoterminowy i
zrównoważony wzrost. Ponadto SPU wyklucza ze swojego portfela firmy, których działalność jest nieetyczna (producenci broni, koncerny tytoniowe), czy też budzi kontrowersje w odniesieniu do przestrzegania
praw człowieka i ochrony środowiska.
Fundusz obecny jest na warszawskim parkiecie od połowy 2008 roku. Norwegowie zainwestowali łącznie w 40 podmiotów, w większości w największe i najbardziej płynne spółki z  WIG 20. Łączna wartość akcji to ok.
2 mld zł (stan na 31.12.2009). Inwestycje funduszu w Polsce są korzystne dla GPW. Podnoszą prestiż warszawskiego parkietu i pokazują go jako dojrzały i stabilny rynek.
Naród milionerów
Wysokość pierwszego transferu kapitału z budżetu do funduszu wynosiła zaledwie 2 miliardy koron norweskich. Od tego czasu, dzięki kolejnym zasileniom z budżetu i inwestycjom, wartość aktywów funduszu
relatywnie rosła, osiągając 3 000 miliardów koron pod koniec 2010 roku. Według prognoz NBIM, w 2020 roku wartość aktywów funduszu wyniesie ponad 6 000 miliardów koron. Zakładając, że w 2020 roku Norwegia
będzie zamieszkała przez 5,2 mln mieszkańców, na każdego obywatela Norwegii będzie przypadało ponad milion koron (ok. 500 tys. zł).
Norweski Państwowy Fundusz Emerytalny jest niewątpliwie sukcesem finansowym, o czym świadczą osiągane wyniki, zwykle lepsze niż indeksy referencyjne. Osiągnął także sukces społeczny, ponieważ Norwegowie nie
ulegli pokusie bieżącej konsumpcji i zobowiązali się zadbać o przyszłość następnych pokoleń. Norwegia należy do nielicznej grupy krajów bogatych w surowce naturalne, które zdecydowały się na takie działania.  …."
 
 
 
 
 
Krótki komentarz.
Proszę zwrócić uwagę, iż wszystkie aktywa funduszu to aktywa zagraniczne!
 
Podkreślam to szczególnie w kontekście naszego systemu emerytalnego i planowanej reformy. Zainteresowanych problemem zachęcam do zapoznania się z moim ostatnim wpisem na temat planowanej reformy systemu emerytalnego.
 
0

Kontrarianin

Tylko martwe ryby plyna z pradem.

38 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758