Komentarze dnia
Like

Jak Sikorski z Niemcami próbował wy…ć Ukraińców

22/02/2014
451 Wyświetlenia
0 Komentarze
19 minut czytania
Jak Sikorski z Niemcami próbował wy…ć Ukraińców

Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniu władzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem rabunku” …(więcej )

0


 

Jacek Kędzierski „Z najnowszych informacji wynika, że na Ukrainie dokonano już albo też planuje się zmianę konstytucji w sposób sprzeczny z przepisami obowiązującej w tym kraju konstytucji. „…”Uważam, że obowiązujący ustrój polityczny Ukrainy jest ustrojem dobrym i nie ma potrzeby go zmieniać. Złym był natomiast ten wprowadzony na potrzeby „pomarańczowej rewolucji”. Wprowadzony wówczas ustrój parlamentarno-gabinetowy był na kształt tego, który obowiązywał we Francji III Republiki oraz w II Rzeczypospolitej przed zamachem majowym i wprowadzoną w jego następstwie nowelą konstytucji majowej. Istotą tego ustroju było oddanie funkcji kreującej rząd „koalicji parlamentarnej”. To ona miała wybierać premiera i rząd i przed nią był on politycznie odpowiedzialny. Był to zatem ustrój podobny do tego, który obowiązywał w Polsce przed wejściem w życie Konstytucji z 1997 r. Jak pamiętamy, był to ustrój zły, który pozwalał na obalenie rządu z powodu zatrzaśnięcia się drzwi w toalecie, do której udała się pewna posłanka… Prezydent na rząd miał wpływ znikomy. Zarówno w Polsce jaki i na „pomarańczowej” Ukrainie nadzorował jedynie trzy resorty: spraw zagranicznych, wojskowych i wewnętrznych. Powodowało to, że władza wykonawcza została prezydentowi wyrwana i oddana w ręce parlamentu. Rząd Ukrainy po „pomarańczowej rewolucji” był zakładnikiem Rady Najwyższej. Ta pochopna zmiana konstytucji na potrzeby „pomarańczowego przełomu”, w 2010 r. została uznana wyrokiem TK  za niekonstytucyjną.Na skutek uznania przez TK „pomarańczowej” reformy konstytucji za niekonstytucyjną, Ukraina wróciła do ustroju prezydenckiego. Ustrój Ukrainy, w świetle obowiązującej od 1996 r. z „pomarańczową  przerwą” konstytucji bardzo podobny jest do ustroju Polski. Charakteryzuje się on dużą władzą prezydenta, który powołuje rząd za zgodą Rady Najwyższej. Premier Ukrainy nie przedstawia przed Radą Najwyższą expose i nie ubiega się o wotum zaufania, bo konstytucja Ukrainy takiego wymogu nie przewiduje. Parlament Ukrainy pełni funkcję ustawodawcy i nad rządem ma jedynie funkcje kontrolne, zatwierdzając wykonanie budżetu.  Gabinet Ministrów Ukrainy jest najwyższym organem w systemie organów władzy wykonawczej. Gabinet Ministrów Ukrainy jest odpowiedzialny przez Prezydentem Ukrainy oraz podlega kontroli i składa sprawozdania Radzie Najwyższej Ukrainy w dość wąskim zakresie.  Rząd Ukrainy nie jest emanacją jakiejś większościowej „koalicji parlamentarnej”, a Rada Najwyższa ma jedynie możliwość uchwalenia wotum nieufności, co skutkuje dymisją rządu. Jest to zatem znakomity ustrój polityczny, umożliwiający sprawne rządzenie Ukrainą. „…”Ponowne wprowadzenie „konstytucji z 2004r.” było by dla Ukrainy tragedią. Śmiem wątpić, czy w Radzie Najwyższej mogłaby się utworzyć jakaś większościowa koalicja parlamentarna, zdolna powołać rząd. Wydaje się, że Ukraińcy są nieświadomi zła tkwiącego w systemie parlamentarno-gabinetowym i  żądając jego wprowadzenia działają na swoją zgubę…  ale też niepomni są wpadki z niekonstytucyjnością „pomarańczowej” nowelizacji konstytucji… ( źródło )

Ukraińska gospodarka – choć dziś w bardzo złym stanie – ma wielki potencjał. Poza ogromnym, 45 milionowym rynkiem jej atutami są surowce i zasoby naturalne, a także niezwykle żyzne gleby. To dzięki świetnym wynikom rolnictwa PKB Ukrainy było w ub. roku na plusie. „…”Kraj został mocno uderzony przez światowy kryzys z 2008 r. i od tego czasu ekonomicznie radzi sobie źle. Sytuacji nie poprawiała fatalna polityka ekonomiczna władz, brak reform i oligarchiczny system polityczno gospodarczy. „…”Najbardziej pogrążonym w kryzysie działem gospodarki ukraińskiej jest budownictwo. Od rozpoczęcia światowego kryzysu w 2008 r. wartość prac budowlanych cały czas obniża się. Każdy kwartał przynosi spadek o kolejne kilka, kilkanaście procent. Dane z końca 2013 r. (III kwartał) pokazały tąpnięcie o 16 proc. „…”Dodatkowo protesty ostatnich trzech miesięcy pogorszyły wiarygodność kredytową Kijowa i sprawiły, że kraj stanął na skraju niewypłacalności. Tylko w tym roku zobowiązania wynikające z konieczności spłaty zadłużenia zagranicznego i płatności za gaz szacowane są na 17,4 mld dol. Wielu analityków porównuje Ukrainę go do Grecji, wskazując, że nasz sąsiad jest w jeszcze gorszej sytuacji niż najsłabiej radzący sobie kraj UE. „….”wysokość długu publicznego, który na Ukrainie wynosi ok. 40 proc. PKB, natomiast w Grecji ok. 170 proc. PKB. Oznacza to, że Kijów po ustabilizowaniu sytuacji będzie przeznaczał znacznie mniejsze (nawet procentowo ) kwoty na obsługę swojego zadłużenia niż Ateny. „…”Ukraina ma też to szczęście, że jest krajem bogatym w surowce. W tej chwili w znacznej mierze eksportuje je w formie nieprzetworzonej lub niskoprzetworzonej. Według różnych szacunków od 30 do 40 proc. wartości eksportu przypada na właśnie niskoprzetworzone produkty, w szczególności wyroby metalurgiczne i rudy żelaza. Sama sprzedaż zagraniczna sektora metalurgicznego w 2012 r. wyniosła 18,9 mld dol. i miała 27,5 proc. udziału w eksporcie. „…”Poza rudami metali: żelaza, manganu, tytanu, rtęci, aluminium i niklu, Ukraina ma też ogromne zasoby węgla kamiennego i brunatnego. Kraj jest też bogaty w złoża siarki, potasu, soli kamiennej, fosforytów, kaolinu, grafitu. Ukraińskie zasoby mineralno-surowcowe są jednymi z najlepszych jakościowo na świecie. „….”Szansą dla kraju mogą być też złoża gazu łupkowego, które amerykańska agencja Energy Information Administration (EIA) szacuje na trzecie największe w Europie i 13 w skali globu. „….(źródło )

Piotr Jendroszczyk”Moskwa może doprowadzić do rozpadu Ukrainy lansując koncepcję federalizacji kraju – mówi “Rz” Alexander Rahr z Forum Niemiecko — Rosyjskiego, współautor akcji uwolnienia Michaiła Chodorkowskiego. „…..”Alexander Rahr: Należy się spodziewać, że Rosja oświadczyć, że wszystko to ,co zdarzyło się na Ukrainie jest zamachem stanu i w konsekwencji nie uzna nowego rządu. Mam zresztą obawy czy uczyni to także Unia Europejska . Powstaje pytanie czy sobotnie wydarzenia w ukraińskim parlamencie są zgodne z prawem. „….”Można sobie wyobrazić, że nowym prezydentem zostanie Julia Tymoszenko przy poparciu części oligarchów. To byłaby swego rodzaju powtórka z przeszłości i powrót do punktu wyjścia. Drugi wariant to podział kraju. Nie jest niemożliwe, że na zachodzie najsilniejsza silą staną się ugrupowania radykalne ,a nie partie Julii Tymoszenko czy Witalija Kliczki. Radykałowie są uzbrojeni, nie uznają zawartego z Janukowyczem porozumienia z udziałem przedstawicieli UE. Sytuacja jest poważna. Ci ludzie muszą zostać rozbrojeni jak najszybciej. A to nie będzie łatwe. To oni kontrolują ulice i nie zamierzają złożyć broni. Nie wiem czy Ołech Tiahnybok .szef ugrupowania Swoboda jest w stanie coś tu zrobić. „….”Jest gotowa do udziału w walce politycznej. Na razie ma duże wpływy. Szefem parlamentu został Ołeksand  Turczynow, to jest jej człowiek. To od niego będzie zależał skład rządu ,a pośrednio od Tymoszenko. Ale może być i tak, że nacjonaliści zdobędą w rządzie owielkie  wpływy i wymogą działania ograniczające funkcjonowanie języka rosyjskiego czy wprowadzić zakaz działania Partii Komunistycznej. To sprowokować może Rosję do wsparcia idei federalizacji Ukrainy. „….(źródło )

Politycznie Krym należy do Ukrainy. W 1954 został przekazany z Rosyjskiej FSRR do Ukraińskiej SRR z okazji 300. rocznicy ugody perejasławskiej, która zjednoczyła (według przyjętej w Związku Radzieckim interpretacji historii) Ukrainę z Rosją. Niemal cały obszar półwyspu wchodzi w skład Autonomicznej Republiki Krymu; jedynie miasto wydzielone Sewastopol wchodzi bezpośrednio w skład Ukrainy, podlegając władzom centralnym w Kijowie. Północną część geograficznie należącej do półwyspu krymskiego mierzei Arabackiej przekazano do obwodu chersońskiego. Wyspa Tuzła, do 1925 będąca częścią półwyspu Tamańskiego, i położona po stronie wschodniej cieśniny Kerczeńskiej, została przekazana z kraju Krasnodarskiego do Krymu w 1941 (w 2003 była zarzewiem ukraińsko-rosyjskiego konfliktu). ….(źródło )
—-
Mój komentarz

Sikorski „ Jeśli nie poprzecie tego porozumienia, będziecie mieć stan wojenny, będziecie mieć wojsko [na ulicach], wszyscy zginiecie „….(źródło)

Operacja powtórzenia na Ukrainie polskiej szopki Okrągłego Stołu nie powiodła się . Po prostu ni było na Majdanie żadnego ukraińskiego „ Bolka”
Ukraina potrzebuje teraz aby jeden ośrodek polityczny z jakimiś charyzmatycznym przywódca objął formalnie demokratyczna , a faktycznie autorytarna władzę . Demokracja jak mówi profesor Wolniewicz to ustrój ludzi wolnych . I należy się z nim zgodzić. Kiedyś taki były Ateny, Ameryka XIX wieku , czy Rzeczpospolita w swych latach świetności .
Profesor Wolniewicz powiedział rzecz fundamentalna dla zrozumienia czym jest demokracja . Otóz jest ona ustrojem ludzi wolnych . Nie jest ona ustrojem niewolników , czy …ludzi zależnych od państwa. Czy człowiekiem wolnym jest osoba , która nie mogłaby żyć bez zasiłku dla bezrobotnych, która nie przetrwałaby bez ochłapów otrzymywanych od państwa zwanych emeryturą , czy osoba , która bez państwa nie mogłaby się leczyć. To nie są ludzi wolni . To współcześni niewolnicy . Tacy ludzie żadnej demokracji nie zbudują . Są tylko parobkami rodów oligarchów lichwiarskich i koncernowych .

Ukraina bez likwidacji socjalizmu , wyzwolenia swoich zwykłych obywateli od totalitarnego podatku , jakim jest podatek dochodowy , przymusu ubezpieczeń społecznych ,, czy VAT to nigdy się nie podniesie. Będzie się wyludniać , a ludzie będą nędzarzami . W żadnym kraju w którym panuje socjalizm , czyli w całej Europie nie nastąpi żaden znaczący wzrost gospodarczy , wszystkie te kraje w ujęciu globalnym będą coraz biedniejsze, coraz bardziej zacofane i prymitywne

Demokracja fasadowa żadną demokracją nie jest i jest praktycznie rzeczą prawie niemożliwą bez wprowadzenia rządów autorytarnych wprowadzenia reform ustrojowych i przywrócenia ludziom godności istot ludzkich

Niewolników należy batem zagnać do wolności . Zmusić ich siłą , aby brzemię wolności wzięli na siebie. Bo wolność to prawo do owców swojej pracy , prawo do ryzyka , prawo do wychowania i wykształcenia swoich dzieci .

Wybitny teolog katolicki , profesor Wojciechowski taki opisuje etykę systemów takich jak polski i ukraiński

Wojciechowski „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznego staje się więc zamaskowaną formą kradzieży „….”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie “nie kradnij!” i właściwie powinno być ścigane przez prawo. „…..”Cytat: “Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniu władzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościach oligarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są w istocie dziełem rabunku” „….„Ale zadłużanie państwa ma też wymiar moralny. Może nawet przede wszystkim moralny, gdyż jest nieuczciwe wobec obywateli i przyszłych pokoleń. Spłata nie jest przecież tak naprawdę problemem “ich”, władzy, lecz naszym, jako podatników „…..”Zadłużanie państwa nie jest widziane jako kradzież czy ogólniej przestępstwo …..choć pozostaje nieodpowiedzialne i szkodliwe „….”Oficjalnie są to pożyczki na inwestycje itp. Jednakże, gdyby administracja wszystkich szczebli nie urosła przez 20 lat trzy- czy czterokrotnie, nie byłoby wcale dziury w budżecie i potrzeby pożyczania! „…” Tradycyjna prawna definicja kradzieży brzmi: “Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku“. W przypadku długu publicznego wszystko się zgadza!Potajemne: rząd zaciąga długi, nie informując ogółu, o co tu chodzi, czym naprawdę jest deficyt budżetowy i pokrycie go przez emisję obligacji itd. Jeśli pojawi się informacja o kwocie zadłużenia, nie towarzyszą jej dane o kosztach oprocentowania. Tym bardziej nie dostaniemy kwitu z informacją, ile spadnie na nas samych i naszych potomków”……”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „…”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da. Tylko że ten przyszły rząd nie bardzo będzie miał z kogo ściągać. Rodzice chcieliby mieć więcej dzieci, ale przy obecnym systemie podatkowym ich nie stać. A młodzi podatnicy emigrują. ...(więcej )

video Bogusław Wołoszański – Sensacje XX Wieku – Nikita Chruszczow 1/2

video Wojna o Kresy – Lance do boju, szable w dłoń … ( W 1919 roku, „rewolucja” komunistyczna wyszła poza granica Rosji. Piłsudski widząc zagrożenie wysunął projekt utworzenia federacji państw wchodzących w skład byłej Rzeczpospolitej (Litwa, Białoruś i Ukraina). Litwa kategorycznie ten pomysł odrzuciła czym skutkowało zajecie Wilna przez Piłsudskiego w kwietniu 1919 roku. Białorusini nie wytworzyli odpowiednio silnej świadomości narodowej by móc realnie powalczyć o niepodległość. Polacy zajęli Lide, Grodno i Mińsk. Ukraińcy utworzyli dwa państwa, jedno z nich zostało pokonane przez Wojsko Polskie, z drugim Piłsudski zawarł przymierze. Wiosną 1920 roku, nie czekając na inwazję bolszewicką, uderzył na Kijów realizując tym samym swój plan Federacji. )

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz  i Twitte

 

Inne zapisy autora:

0

Avatar
Marek Mojsiewicz

Europejczyk

924 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816