PRAWO
Like

Jak Gracz Roku 2007 Leszek Czarnecki “ograł” Jana Jączka i innych inwestorów giełdowych

17/05/2013
2001 Wyświetlenia
44 Komentarze
25 minut czytania
Jak Gracz Roku 2007 Leszek Czarnecki “ograł” Jana Jączka i innych inwestorów giełdowych

Na stronie internetowej Sejmu jest już odpowiedź na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank SA.  Wiceminister Finansów twierdzi, że inwestorzy giełdowi nie zostali wprowadzeni w błąd. Jan Jączek stracił jednak ponad pół miliona złotych.

0


Na stronie internetowej Sejmu jest już odpowiedź na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank SA.  Wiceminister Finansów twierdzi, że inwestorzy giełdowi nie zostali wprowadzeni w błąd. Jan Jączek stracił jednak ponad pół miliona złotych.

 

 

Leszek Czarnecki, główny  akcjonariusz LC Corp S.A. oraz GETIN Holding S.A., znany też jako twórca Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. – pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce, jest posiadaczem wielu nagród, wyróżnień i tytułów, przyznawanych za działalność menedżerską (1998 –   nagroda “The Wall Street Journal” dla jednego z 10-ciu najlepszych menedżerów w Europie Środkowej “The best CEO in Central Europe”, 1998 – laureat światowego finału konkursu “Young Business Achiever” w Pekinie, 2004 – “The Financial Times” uznaje go za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, 2004 – tytuł “Przedsiębiorcy Roku z Europy Wschodniej”, nadany przez prestiżową uczelnię biznesową INSEAD oraz Ministra Finansów Francji, 2005 – Nagroda Lesława A. Pagi – za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce).

W 2005, 2006 i 2007 roku Leszek Czarnecki został wybrany Graczem Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes.

To wyróżnienie niewątpliwie bardzo dobrze odzwierciedla biznesową mentalność Leszka Czarneckiego. Klienci Getin Banku, którzy w 2007 roku zaciągnęli kredyty na zakup akcji LC Corp., boleśnie przekonali się, jak niebezpieczne są interesy prowadzone z Graczem Roku.

Przeczytajmy interpelację Poseł Marii Nowak z 21 marca 2013 r.
Interpelacja poseł Marii Nowak

Interpelacja (nr 16456) do ministra finansów
w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank SA

Szanowny Panie Premierze!

Do mojego biura poselskiego zgłosiła się osoba
przedstawiająca dokumenty, które wzbudziły moje zaniepokojenie i zrodziły
kilka pytań. Pierwszy z dokumentów to umowa kredytowa zawarta 13 czerwca
2007 r. z Getin Bankiem SA z przeznaczeniem na zakup akcji LC Corp SA.
Wartość kredytu na zakup akcji LC Corp SA udzielonego przez Getin Bank SA
wynosiła 20 mln zł. Osoba podpisująca wskazaną umowę pozostawała na
emeryturze i miała miesięczne przychody z tego tytułu rzędu 1700 zł. Bank
udzielający kredytu nie poinformował o ryzyku finansowym, jakie osoba ta
bierze na siebie. Można przypuszczać, że gdyby tak się stało – znając stopień
ryzyka – umowy kredytowej by nie podpisała.

W związku z powyższym moje pytania:
1. Czy KNF i nadzór bankowy, a także Prawo bankowe dopuszczają
podobne sytuacje, gdy kredytobiorca uzyskuje wysoki kredyt, nie posiadając
zdolności kredytowej do jego obsługi?
2. Czy KPWiG i KNF dopuszczają sytuacje, w których bank (Getin Bank)
udziela kredytu na zakup akcji firmy (LC Corp), pomimo że właścicielem obu
(Getin Bank i LC Corp) jest ta sama osoba? Czy KPWiG lub KNF nie widzą w
tej sytuacji żadnych zagrożeń, konfliktów interesów i potencjalnych
negatywnych skutków dla stabilności rynku finansowego w Polsce?
3. Czy wg KPWiG lub KNF sytuacja, w której Getin Bank udzielał
znacznych kredytów na zakup akcji LC Corp, mogła mieć wpływ na cenę
emisyjną LC Corp, a także na cenę akcji na rynku po emisji?

Z wyrazami szacunku
Poseł Maria Nowak

Przyjrzyjmy się bliżej sprzedaży akcji LC Corp przez Leszka Czarneckiego.
Jak sprzedawano akcje LC Corp i dlaczego inwestorzy tracili oszczędności życia?

Większościowym akcjonariuszem  LC Corp S.A.  jest dr Leszek Czarnecki, kontrolujący również m.in. grupę finansową GETIN Holding S.A.

LC Corp SA jest spółką holdingową działającą w branży deweloperskiej. Kontroluje grupę spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych polskich miastach Znana jest przede wszystkim z zakończonej w 2007 roku budowy komercyjnego centrum pod nazwą Arkady Wrocławskie oraz planów budowy drapacza chmur Sky Tower.

Spółka weszła na giełdę w czerwcu 2007 roku. Jej akcje są notowane od 29 czerwca.

Okoliczności sprzedaży akcji LC Corp. są uważane za wysoce kontrowersyjne.

Akcje sprzedawał Dom Maklerski IDM SA, posiadający rachunek bankowy w Getin Banku.

Była to jedna z największych ofert w historii warszawskiej giełdy. Akcje cieszyły się ogromnym powodzeniem. Zlecenia drobnych inwestorów zredukowano o około 99%. Drobni inwestorzy chcieli kupić akcje za ponad 11,3 mld zł. Pieniądze miały pochodzić z ogromnej akcji kredytowej przygotowanej przez krakowski Dom Maklerski IDM we współpracy z Getin Bankiem. Getin Bank zawarł z inwestorami umowy na około 10 mld zł. Oferowany kredyt mógł nawet 99 razy przekroczyć wkład własny kredytobiorcy. Bank i Biuro Maklerskie wg niektórych szacunków zarobiły na tych transakcjach około 25 mln złotych.

LC Corp zebrał w ofercie publicznej około 370 mln zł.  Inwestorzy jednak ponieśli straty.

Debiut na warszawskiej giełdzie okazał się niewypałem. Akcje rozpoczęły giełdową karierę kursem zaledwie 10 groszy wyższym od ceny emisyjnej 6,50 zł. Rozczarowanie akcjonariuszy szybko przeistoczyło się w decyzje o sprzedaży walorów. Poskutkowało to spadkiem notowań , które wyniosły 6,06 zł na koniec sesji – prawie 7 proc. mniej niż cena. Aby inwestorom zwróciły się koszty zaciągniętych kredytów – tj. prowizja i odsetki – kurs dewelopera musiałby wzrosnąć co najmniej o 10 proc.

Niektórzy inwestorzy wpadli w panikę i sprzedawali akcje w pośpiechu, by jak najszybciej zwrócić wykorzystaną część kredytu. Potem było już tylko gorzej. Oto wykres pokazujący notowania spółki od debiutu do dnia dzisiejszego.

 

Źródło: http://inwestycje.pl/gielda/profil/LCCORP
Dzisiejsza cena akcji kształtuje się na poziomie zbliżonym do 1,30 zł.

Akcje okazały się zatem radykalnie przeszacowane, na co wpływ miała bez wątpienia potężna akcja kredytowa Getin Banku, realizowana wspólnie z DM IDM SA.

Porozmawiajmy z jednym z poszkodowanych inwestorów, który stracił wspólnie ze swoją prawie 80-letnią mamą ponad 500 tysięcy złotych.
Rozmowa z Janem Jączkiem

W jaki sposób przekonywano Pana do nabycia akcji LC Corp? Kto namawiał i jakie argumenty przedstawiał?

Od 15 grudnia 2008 r. do dziś przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt II C 718/12, toczy się sprawa z powództwa Jączek przeciwko Getin Bank SA, o unieważnienie umowy kredytowej.

W tej sprawie czterech świadków, również pokrzywdzonych przez Getin Bank SA (w takich samych okolicznościach),  złożyło obszerne zeznania, wskazując jakie techniki oszukańcze i manipulacyjne zastosowali oszuści z Getin Banku SA i z Domu Maklerskiego IDM, by bezprawnie przejąć środki pieniężne znacznej wartości klientów tego banku.

Sugerowano, że cena będzie wynosiła ok. 5 PLN, tymczasem dopiero po podpisaniu kredytu otrzymaliśmy informację, że cena wyniesie 6,50 PLN/za akcję, to jest 30 procent wyżej niż nam wcześniej obiecano. Nie można było się wycofać się z podpisania umowy – po otrzymaniu wiedzy, że akcja będzie wynosiła 6,50 PLN. Szczegółowo zeznali to przed Sądem świadkowie, powtórzyli te zeznania również w Prokuraturze.

Po przeprowadzeniu własnego śledztwa, posiadam wiedzę, że pracownicy Getin Banku SA i Domu Maklerskiego IDM działali w zmowie przestępczej, stosując różne oszukańcze techniki, m. in. powoływano się na przeprowadzoną kilka tygodni wcześnie emisję akcji Getin Noble Bank SA, gdzie inwestorom początkowo dano zarobić. Rozpowszechniano różne nieprawdziwe (jak po czasie się okazało) informacje, m.in. że kto zainwestuje w kupno tych akcji zrobi dill życia.

Czy Bank udzielił Pana Mamie kredytu zgodnie z prawem bankowym? 

Moja mama w chwili zawierania kredytu miała emeryturę w wysokości ok. 1700 zł, a udzielono jej kredytu w wysokości 20 mln zł. W oczywisty sposób nie posiadała zdolności kredytowej do spłacania takiego kredytu.

W protokole z inspekcji przeprowadzonej w Getin Banku SA w Katowicach przez funkcjonariuszy (KOMISJĘ) z Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego, z dnia 20 grudnia 2007 r., stwierdzono szereg naruszeń prawa przez przedstawicieli Getin Bank SA podczas akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp. SA, cytuję:

“Uwagi budziły w szczególności:
– obowiązujące zasady wyliczania zdolności kredytowej, niezgodne z postanowieniami art. 70 ust. 1 ustawy Prawo bankowe,
– przejściowa zmiana wewnętrznych limitów koncentracji wierzytelności w okresie kredytowania zakupu akcji,
– naruszenie przez Bank postanowień art. 79a ust. 4 pkt 1 ustawy Prawo bankowe,
– brak środków pieniężnych na finansowanie przez Bank akcji kredytowej, związanej z udzieleniem kredytów na zakup akcji LC Corp,
– przejściowe obniżenie współczynnika wypłacalności poniżej normy ostrożnościowej, określonej przepisami art. 128 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo bankowe (…)”.

Muszę też dodać, że powyższy protokół prokuratorzy, którzy zajmowali się tą sprawą, ukrywali przede mną od 28 listopada 2008 r. (data złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa) do 18 stycznia 2013 r., gdzie udostępniono mi go po raz pierwszy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach.

Ile pieniędzy łącznie Państwo straciliście?

Dnia 13 czerwca 2007 r. “zainwestowaliśmy” kwotę 326 592, 82 PLN ( na dzień dzisiejszy uwzględniając odsetki ustawowe jest to kwota ponad 500 tysięcy PLN). Następnie Getin Bank SA potrącił kwotę ponad 48 tysięcy PLN prowizji za udzielenie na kilka dni fikcyjnego i jedynie na papierze kredytu w kwocie 20 milionów PLN.

Po redukcji otrzymaliśmy kredyt na akcje w wysokości 99 tysięcy złotych. Od czerwca 2007 r. do grudnia 2008 r. (data złożenia pozwu do Sądu) spłacaliśmy kredyt po ok. 800 PLN miesięcznie (łącznie kilkanaście tysięcy PLN). Od kwietnia 2009 r. do 30 sierpnia 2011 r. (data śmierci mojej mamy), komornik ograbiał moją mamę po ok.500 PLN miesięcznie (łącznie ponad 14 tysięcy PLN).

Bezpośrednio na skutek zadawania Michalinie Jączek ogromnego bólu, cierpienia psychicznego i silnego stresu przez skorumpowanych funkcjonariuszy oraz nieludzkiego postępowania przez Getin Bank SA, moja mama doznała udaru mózgu i w dniu 30 sierpnia 2011 r. zmarła.

Jak Pan się ustosunkuje do wypowiedzi Wiceministra Kowalczyka w odpowiedzi na interpelację poseł Marii Nowak, że byliście Państwo informowani o orientacyjnej cenie emisyjnej za akcje 6,50 zł? 

Byliśmy informowani o cenie około 5 zł za akcję. Bezpośrednio na skutek udzielenia klientom przez Getin Bank SA wirtualnego i tylko na papierze kredytu w kwocie ok. 10 mld złotych cenę emisyjną ustalono na 6,5 za akcję LC Corp., to jest najwyższą cenę jaka była podana w Prospekcie Emisyjnym. Dodać należy, że w Prospekcie Emisyjnym LC Corp.  świadomie i celowo „pominięto” fakt, że Getin Bank SA będzie udzielał kredytów na zakup tych akcji, w sposób rażąco sprzeczny z prawem, łamiąc szereg przepisów Ustawy Prawo Bankowe i innych.

Dziękuję za rozmowę.
Minister Finansów po stronie Gracza Roku 2007

Przytoczmy odpowiedź Wiceministra Wojciecha Kowalczyka – podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 2 maja 2013 roku:
Szanowna Pani Marszałek! 

Odpowiadając na interpelację pani poseł Marii
Nowak z dnia 15 marca br. przesłaną przez pana Marka Kuchcińskiego,
wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy piśmie z dnia 12 kwietnia
br., znak: SPS-023-16456/13, w sprawie osób poszkodowanych przez Getin Bank
SA, uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia przygotowane po uzyskaniu
stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego.

Odnosząc się do podnoszonych przez panią poseł zagadnień, należy wskazać,
że kwestie dotyczące udzielania przez banki kredytów określają przepisy ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1376). Zgodnie
z art. 70 ww. ustawy bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej
kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty
zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie.
Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i
informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Ponadto zgodnie z ust. 2
tego artykułu osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności
kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem m.in. ustanowienia
szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu. Zawieranie poszczególnych
umów kredytowych należy zatem do indywidualnych decyzji każdego banku,
który poza oceną sytuacji finansowej kredytobiorcy dokonuje również oceny
przedstawionego przez niego zabezpieczenia.

Zwrócić należy ponadto uwagę na brzmienie art. 138 ust. 7 ustawy Prawo
bankowe, określającego jedną z zasad nadzoru bankowego, która wskazuje, że
środki podejmowane w ramach nadzoru nie mogą naruszać umów zawartych przez
bank.

Wskazać trzeba również, że obowiązujące przepisy prawa pozostawiają
bankom swobodę wyboru kontrahentów, z którymi współpracują, a także swobodę
w zakresie kredytowania określonych przez kredytobiorców celów, na które kredyt ma być przeznaczony. Co do zasady, banki mogą udzielać kredytów na dowolny
cel, jeśli nie jest to sprzeczne z przepisami prawa.

Z wyjaśnień przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że
kwestia udzielania przez Getin Noble Bank SA kredytów na zakup akcji LC Corp
SA (dalej spółka) była przedmiotem czynności kontrolnych ze strony organu
nadzoru w zakresie wynikającym z realizowanych celów nadzoru i posiadanych
przez Komisję Nadzoru Finansowego kompetencji, określonych w przepisach
ustawy Prawo bankowe. W wyniku dokonanych ustaleń do banku skierowano
zalecenia poinspekcyjne.

Analizując ówczesną sytuację na rynku finansowym, organ nadzoru w czerwcu
2008 r. skierował także do prezesów banków pismo wskazujące na niekorzystne
zjawiska w działalności kredytowej banków. W pismach tych wskazywał na
potrzebę podjęcia przez banki działań mających na celu poprawę procesu
identyfikacji i akceptacji ryzyka.

Odnosząc się do kwestii ceny emisyjnej akcji sprzedawanych w ramach
publicznej oferty, wyjaśnić należy, iż cena ta ustalana jest w oparciu o różnorodne
czynniki, które w ocenie zarządu emitenta pozwolą na przeprowadzenie oferty w
zamierzony sposób, tj. skutkujący sprzedażą określonej liczby akcji i/lub
pozyskaniem określonego kapitału. Zwrócić jednak należy uwagę, że cena
emisyjna, jako jeden z istotnych elementów, jest brana pod uwagę przez
inwestorów przed podjęciem decyzji o zakupie akcji. Z tego też względu, jak się
wydaje, powinna być ona dla nich stosunkowo atrakcyjna.

Według Komisji Nadzoru Finansowego nie jest możliwe określenie, jaki
konkretnie wpływ na ustalenie ceny emisyjnej akcji spółki miał fakt udzielania
przez banki (oprócz Getin Noble Bank SA był to również Bank BPH SA)
kredytów na zakup przedmiotowych akcji z zastosowaniem dźwigni finansowej.
Zwrócić natomiast należy uwagę, że zgodnie z przewidywanym harmonogramem
oferty określonym w prospekcie emisyjnym spółka w dniu 11 czerwca 2007 r. podała do publicznej wiadomości cenę orientacyjną, po której przyjmowane będą
zapisy w transzy detalicznej, ustalając ją na poziomie 6,50 zł.

Przyjmowanie zapisów na akcje odbywało się w dniach od 12 do 18 czerwca
2007 r., a więc inwestorzy zainteresowani nabyciem akcji spółki już znali
orientacyjną cenę ich nabycia. Ostatecznie w dniu 18 czerwca 2007 r., również
zgodnie z przewidywanym harmonogramem oferty, zarząd spółki poinformował o
ustaleniu ceny akcji oferowanych (ceny emisyjnej) na poziomie 6,50 zł, a więc
takim samym jak podana przed rozpoczęciem zapisów transzy detalicznej cena
orientacyjna. Fakt udzielania kredytów na zakup akcji spółki nie wpłynął na
zmianę ostatecznej ceny emisyjnej w stosunku do ceny orientacyjnej podanej przed
rozpoczęciem zapisów na akcje spółki. Nie miał on również bezpośredniego
wpływu na kształtowanie ceny akcji spółki w obrocie na rynku giełdowym,
ponieważ cena ta kształtowana jest popytem i podażą ze strony inwestorów
zamierzających dokonać zbycia posiadanych akcji lub ich nabycia.

Z poważaniem
Konkluzje końcowe 

Jak widać, Wiceminister Kowalczyk w ogóle nie odpowiedział na kluczowe pytania posłanki Marii Nowak, o to, czy Getin Bank SA mógł bezprawnie wpływać na cenę emisyjną akcji LC Corp.

A więc uzupełnijmy wypowiedź Ministra.

Getin Bank, w którym akcjonariuszem większościowym jest Leszek Czarnecki, miał interes w tym, aby cena emisyjna akcji spółki LC Corp (także należącej w większości do L. Czarneckiego) była jak najwyższa.

Zarząd i pracownicy Getin Banku oraz sowicie wynagradzanego Domu Maklerskiego IDM SA (posiadającego rachunek w Getin Banku) rozkręcili potężną akcję kredytową, która w oczywisty sposób wpłynęła na cenę emisyjną akcji.

Getin Bank udzielał kredytów w wysokości od 5 mln do 80 mln złotych – wbrew prawu bankowemu – klientom nie posiadającym zdolności do ich spłaty z osiąganych dochodów i bez odpowiedniego do podejmowanego ryzyka zabezpieczenia.   Wysoka kwota udzielonych kredytów (prawie 10 mld złotych) nie była związana z pieniężnym, własnym bądź obcym, źródłem finansowania działalności Banku.

Tzw. lewar, czyli  relacja wysokości kredytu do wysokości środków klienta na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim wynosiła nawet 99.

Bank nie musiał przelewać środków z kredytów na konto DM IDM, gdyż znajdowało się ono w tym samym Banku.

Te czysto papierowe transakcje służyły wyłącznie do nakręcania sztucznego popytu na akcje i windowania ceny emisyjnej, a także uzyskiwania wysokich dodatkowych przychodów z prowizji od kredytów udzielonych „na papierze” oraz odsetek.

Klienci, którzy zaciągnęli kredyty, nie tylko tracili własne oszczędności, które ulokowali na rachunkach inwestycyjnych, ale także popadali w niespłacalne zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, których nie byli w stanie obsługiwać, ponieważ zostały przyznane bez uwzględnienia ich realnej zdolności kredytowej, wbrew prawu bankowemu.

Magazyn Forbes ma rację, Leszek Czarnecki był istotnie kluczowym biznesowym graczem w 2007 roku. Osiągnął spektakularny „sukces”, szkoda tylko, że ze szkodą swoich klientów i łamiąc przy tym wiele przepisów prawa.

Niezrozumiałe jest, dlaczego Ministerstwo Finansów to toleruje. Absolutnie niewystarczające jest poniższe stanowisko Ministra:

„Z wyjaśnień przedstawionych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że 
kwestia udzielania przez Getin Noble Bank SA kredytów na zakup akcji LC Corp 
SA (dalej spółka) była przedmiotem czynności kontrolnych ze strony organu 
nadzoru w zakresie wynikającym z realizowanych celów nadzoru i posiadanych 
przez Komisję Nadzoru Finansowego kompetencji, określonych w przepisach 
ustawy Prawo bankowe. W wyniku dokonanych ustaleń do banku skierowano 
zalecenia poinspekcyjne”. 

 

 Na zdjęciach Jan Jączek, poszkodowany inwestor giełdowy.

Inne zapisy autora:

0

Rebeliantka
Rebeliantka

Zna się na zarządzaniu. Konserwatystka. W wieku średnim, ale bez oznak kryzysu. Nie znosi polityków mamiących ludzi obietnicami bez pokrycia (fumum vendere – dosł.: sprzedajacych dym). Wspólzałozycielka Konfederacji Rzeczpospolitej Blogerów

207 publikacje
528 komentarze
 

44 komentarz

 1. Jan Jączek był sztygarem, a potem prowadził własną działalność gospodarczą. Całe życie ciężko pracował, by następnie być “ogranym” przez Gracza Roku.
  Mimo to zachowuje się koncyliacyjnie i ubiega o ugodę z Getin Bankiem. Czy mu się uda?

  0
 2. Warto też przeczytać poniższy tekst, traktujący o metodach Getin Banku w związku z innymi produktami bankowymi:

  http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/9827,1,wrobieni-przez-bankowcow-i-po-czesci-wlasna-nieuwage.html

  0
 3. Avatar Jan Jączek

  APEL DO POKRZYWDZONYCH PRZEZ GETIN BANK

  Proponuję zorganizować się w dużą grupę (tak jak pokrzywdzeni Amber Gold) i nagłośnić sprawę w mediach ogólnopolskich. Następnie postawić oszustów przed Sądem, jak również skorumpowanych prokuratorów, bezprawnie chroniących tych przestępców.
  Moja sprawa jest szczegółowo opisana w Internecie: na aferyprawa.eu, wPolityce.pl i innych portalach.

  KONTAKT ZE MNĄ:
  tel.731-700-580
  e-mail: jan.jaczek@gmail.com

  0
 4. Otrzymałam od blogerki z S24:

  http://konserwatysta100.salon24.pl/507958,gracz-roku-2007-leszek-czarnecki-kontra-inwestorzy-detaliczni#comment_7669687

  Kilka słów o Getin Banku…

  Miałam nieprzyjemność zaciągnąć kredyt „Rodzina na swoim”we wspomnianym banku.Po półrocznej spłacie doszło do kuriozalnej sytuacji-bank przesłał pismo w którym poinformował,że źle oszacował dopłaty z banku krajowego do raty kredytu i w związku z tym podnosi mi ratę o prawie 300 zł(!!).Przy okazji uznał,że mam zadłużenie z powodu nieterminowego spłacania rat w wys.700 zł.Co ciekawe poszukiwanie dokumentów ,które by to potwierdzały trwają chyba do dzisiaj.Z machiną bankową zwykły Kowalski bez wsparcia adwokata nie ma szans- taka jest moja konkluzja.Adwokat w moim imieniu wystosowal pismo,powiadomił arbitraż bankowy.Skończyło się przeniesieniem kredytu do innego banku.Getin Bank omijam szerokim łukiem…
  NIMFADORA2239 | 18.05.2013 09:59

  0
 5. Avatar Ed

  Getin Bank stosuje podobne nieuczciwe metody prawie we wszystkich oferowanych przez siebie usługach.
  Ed.

  0
 6. Avatar pinokio

  przykre ale trzeba dodac ze oszukano kilkaset osob stracili majatki i wpadli w pulapke zadluzenia ….maja dlugi i nie moga ich splacic a komornicy scigaja ich az do smierci …wiele osob stracilo zdrowie zostali wykonczeni finansowo i psychicznie …byly przypadki samobojstwa …czarnecki ma krew na rekach ….usmiercil wielu ludzi …. dodac trzeba ze bral w tym udzial idmsa ktory wystawil 4.5 tys swoich klientow …tzn okradl ich ….glownym konstruktorem piramidy finansowej byl abrakadabra abratanek …to psychopata …jak kiwa ludzi czytaj inwestorow to potem przez 2 tyg pije do nieprzytomnosci i skaka z radosci …..zlodziej i oszust….nawet kolegow z piaskownicy z lat mlodosci na gieldzie oszukal…przykre ze ludzie z dawnej solidarnosci kryja jego oszustwa biorac od niego kase na kampanie wyborcza …korupcja fukcjonarfiuszy panstwowych …..slyszalem ze film beda krecic ..okreceniu lodow przez prezesa knf idmsa i paru politykow z po i pis…pozdrawiam … ps …idmsa tworca piramid finansowych …bohaterowie ….abratanek i klusa ..przyjazn staszka i rafalka …z ligi republkanskiej

  0
 7. Dzięki za uzupełniające informacje.

  0
 8. Avatar Racjonalista

  Czy ja dobrze zrozumiałem ?
  Matka Pana Jączka w wieku 80 lat sama wzięła kredyt na zakup akcji na kwotę 326 592, 82 PLN ?
  Powiedzmy sobie prawdę. Pan Jączek chciał zrobić byznes życia i wykorzystał matkę w podeszłym wieku do zaciągnięcia kredytu. A coś poszło nie tak to teraz lament i płacz jaki ten kapitalizm niedobry.
  Grasz za na giełdzie to licz się z ryzykiem.
  Pan wziął ten kredyt na osobę tzw “słupa”. Przeliczył się. Myślał, że zarobi. A teraz wykorzystuje sumienie ludzi (kobieta w podeszłym wieku, zniszczył ją bank) żeby wszyscy się nad nim litowali.

  0
  • Z ryzykiem liczyć się należy, natomiast łamanie prawa winno być ścigane.

   Od tego jest Komisja Nadzoru Finansowego, aby badać, czy nietrafione decyzje inwestycyjne to tylko efekt ryzyka, które jest immanentnie związane z działalnością gospodarczą, czy tez efekt oszustw na szkodę inwestorów.

   W tym przypadku mieliśmy do czynienia z wieloma bezprawnymi sytuacjami.

   Np. Getin Bank nie miał 10 mld zł na kredyty udzielone klientom Getin Banku na zakup akcji LC Corp. “Pożyczał” powietrze i pobierał od tego prowizje.

   Rozkręcił wespół z Biurem maklerskim IDM SA ogromny popyt na akcje stosując lewar o wysokości 99. W ten sposób mógł dokonać redukcji zleceń o prawie 99%, co wpłynęło na ustalenie ceny emisyjnej akcji.

   Prospekt emisyjny zawierał regulację:
   “Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Spółkę oraz Akcjonariusza Sprzedającego, w porozumieniu z Głównym Menedżerem Oferty, na podstawie oceny poziomu zainteresowania inwestorów nabyciem Akcji oferowanych w ramach Oferty Publicznej”.

   Ot i cała tajemnica “sukcesu”.

   0
 9. Avatar izabela

  nie wiem jak to się dzieje ale miałam do czynienia z getin bankiem i nie widzę żadnych nieprawidłowości.wszystko jest jak należy a korzystam z niejednego produktu z ich oferty, włączając konto, lokaty i kredyt.

  0
 10. Avatar Bankier

  Potrzeba pozytywnego rozwiązania
  Od lat walczymy i nie mamy pozytywnych wygranych spraw, może teraz Pan Jan coś osiągnie byłoby to przełomem i w końcu inni również zaczęli by walczyć o swoje. Panie Janie życzymy powodzenia.

  0
 11. Avatar Bankier

  Izabelo, nawet nie wiesz i sprawy sobie nie zdajesz jak jesteś oszukiwana przez banki – wszystkie, jako były pracownik wiem jakimi technikami psychologicznymi strujemy klientami.Będzie ci się wydawało, że jest dobrze do puki niedouczony pracownik nie popełni błędu na twoim rachunku, potem to jak lawina poleci i za błędy zapłacisz ty. Pozdrawiam.

  0
 12. Avatar Salieri

  Nie chce bronic getin banku, ale jak to jest ze ten Jan, wiedzac o tym ze matka nie ma zdolnosci kredytowej na 20mln zl mowi jej zeby podpisala kredyt na 20 mln ??!!??!!
  Przeciez getin bank jej do tego nie zmusil, podpis musial byc jej !

  Przeciez to na kilometr smierdzi szwindlem zeby jakikolwiek bank “dal” komus 20mln zl !

  Nie wiem co myslal ten Jan, ale mam wrazenie ze chcialbyc wiekszym “cwaniakiem” i sie niestety nie udalo !

  0
  • @Salieri

   “Nie chcesz” bronić Banku, a bronisz 😉

   Nie przerzucajmy winy na pana Jana.

   Wykorzystano jego zaufanie do pracowników IDM i Banku.

   Pan Jączek chciał kupić akcje LC Corp, bo chciał, aby jego oszczędności nie traciły na wartości. Nie zakładał, że wprowadzą go oni w błąd.

   Giełda nie jest przecież – przynajmniej zgodnie z założeniami – kasynem, a miejscem, gdzie spółki szukają kapitałów na swój rozwój, oferując w zamian akcje, czyli de facto papiery potwierdzające prawa majątkowe akcjonariuszy, czyli – potocznie mówiąc – tytuły współwłasności przedsiębiorstwa.

   Giełda jest zgodnie z prawem nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego.

   KNF powinna kontrolować prawidłową publiczną emisję nowych akcji.

   Niestety, proces emisji akcji LC Corp. wyraźnie „wymknął się spod kontroli” KNF, co opisałam w notce. Nie da się tego wytłumaczyć inaczej, niż brakiem rzetelności nadzorców.

   0
   • Avatar Salieri

    Ja wszystko rozumiem, ale wziac kredyt na 20 mln zl ??!! przeciez rata odsetkowa od takiej sumy to jakies 200 tys miesiecznie przy zalozeniu wielu lat splaty ktorych i tak by nie dozyla matka pana Jączka.
    Prosze mi wytlumaczyc o czym myslal pan Jączek namawiajac matke do podpisania takiego kredytu ?!

    0
    • Pan Jączek był zapewniany – z tego, co jest mi wiadomo, że wzięcie kredytu jest konieczne, aby znaleźć się w gronie inwestorów, bo jest duże interesowanie akcjami.

     To jest pytanie do maklerów IDM, jak przekonywali chętnych na akcje do zaciągnięcia kredytu.

     To oni znali wszystkie dane na temat popytu i warunków finansowych tego “dillu”. To oni odpowiadają za za tak niekorzystne rozporządzenie mieniem przez inwestorów, a nie ich ofiary – wprowadzone w błąd.

     0
 13. Pingback: Tusk: „Nie każde oszustwo jest przestępstwem” -zachęcam do okradania zgodnego z prawem | 3obieg.pl

 14. Avatar Sławek

  jest takie stara zasada ,że walczy sie bronią przeciwnika. Sensu w w chodzeniu po sądach niema , bo wszystkie siedzą w kieszeni czarneckiego i jemu podobnych. pozostaje tylko jedna rada wziąć w getinie kredyt na słupa i niespłacić -tak z grubsza rzecz biorąć. proste prawda

  0
 15. Pingback: NarodowySzczecin.pl – Tusk: „Nie każde oszustwo jest przestępstwem” -zachęcam do okradania zgodnego z prawem

 16. Pingback: Tusk: “Nie każde oszustwo jest przestępstwem, zachęcam do okradania zgodnie z prawem” – Amber Gold, Getin Bank, Kredyty Chwilówki Sp. z o.o. « Portal Polityczny Jarka Kefira

 17. Pingback: Jan Jączek zatrzymany dzisiaj z art. 212 kk | 3obieg.pl

 18. Pingback: Jan Jączek zatrzymany dzisiaj z art. 212 kk | Mówimy: Oszustom Stop!

 19. Pingback: Sztygar Jan Jączek wyjaśnia „Aferę Getin Banku” « Monitor Polski

 20. Pingback: Państwo w państwie: demokracja tak ale tylko na papierze | CenzuraInternetu.pl

 21. Pingback: Już w środę o 13.00 pikieta pod Getin Bankiem na Domaniewskiej w Warszawie | 3obieg.pl

 22. Pingback: Protest Jana Jączka pod siedzibą Getin Noble Bank w Warszawie | 3obieg.pl

 23. Pingback: Czy to bankowcy, czy „finansowi łowcy skór”? – O produktach oferowanych przez Getin Bank. | forumemjot

 24. Avatar znafca

  Heloł, jeśli ktoś jest na tyle głupi że myśli że zarobi na akcjach sprzedawanych przez UB-ka , to niestety ma pecha. Ludzie nie mają pojęcia o inwestycjach giełdowych i biorą kredyty żeby lewarować zakup akcji, jak stracą to potem płacz.
  Są sami sobie winni. NIe współczuje tego gościa ani innych inwestujących np w aber gold.
  Trzeba myśleć przed a nie pod. Pazerność nie zna granic. Każdy by chciał inwestować z gwarancjami zwrotu jeśli nie wyjdzie, niestety tak nie jest i trzeba ponosić konsekwencje za swoje decyzje.

  0
  • Współczucie, to jedna sprawa, a akceptacja ze strony organów państwa dla oszukańczych praktyk, to druga! Współczuć nie ma obowiązku, ale żądać ścigania nieuczciwych emitentów, bankowców i maklerów – należy!

   0
 25. Avatar katarzyna

  Zoataliśmy wrobieni przez getin bank w open life .Z naszych pieniędzy 7.200zł wypłcili 320zł.Reklamacje 3 składaliśmy i przychodziły same odmowy a bank dalej oszukuje klientów.Omijajcie ten bank szerokim łukiem .

  0
 26. Pingback: Już w środę o 13.00 pikieta pod Getin Bankiem na Domaniewskiej w Warszawie | Małgorzata Pietkun

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816