Globalnie i Lokalnie
Like

Islam, dwie drogi. Która jest prawdziwa?

31/03/2016
1026 Wyświetlenia
1 Komentarze
58 minut czytania
Islam, dwie drogi. Która jest prawdziwa?

Jeśli spojrzymy na świat Islamu, znajdziemy dwa tłumaczenia, czym tak naprawdę jest. Są muzułmanie tacy jak twórcy ISIS, czyli islamskiego Kalifatu, którzy są przekonani do tego, że czynią wszystko zgodnie z naukami płynącymi z Koranu i Hadisów, że czynią wszystko, co nakazuje im Allah  i jego prorok. Są w stanie poświęcić własne życie na drodze dżihadu, chcą zostać męczennikami.

0


Pod czarną flagą

Pod czarną flagą

 

Z drugiej strony mamy zachodnich polityków czy islamskie organizacje działające na zachodzie, które starają się nas przekonać o tym, że wszystkie te zbrodnie i prześladowania dokonywane przez ISIS nie mają nic wspólnego z Islamem. Przedstawiają nam, że Islam to religia pokoju i tolerancji.
Możemy przytoczyć np. Prezydenta USA, Prezydenta Obamę, który powiedział – „ Trzeba powiedzieć jasno, ISIS nie jest islamski, ponieważ żadna religia nie godzi się na zabijanie niewinnych, a duża część zabitych przez ISIS to muzułmanie. ISIS nie jest również państwem, jest tylko organizacją terrorystyczną, której jedyną koncepcją jest zabicie wszystkich, którzy będą stać na jej drodze” – Prezydent Barack Obama.
islamska sprawiedliwość

islamska sprawiedliwość

Według tej wypowiedzi ISIS nie może być islamski, ponieważ zabija niewinnych i to w dodatku muzułmanów. Nie może być również państwem

Inny cytat będzie pochodził od brytyjskiego polityka, a zarazem liberalnego muzułmanina Maajida Nawaz – „ Jako muzułmanie powinniśmy przyznać, że w Koranie są wyzywające słowa, które w obecnych czasach powinny być reinterpretowane. Posłużmy się narzędziami egzegezy, takimi jak: specyficzność, restrykcja, abrogacja i metafora. Trzeba porzucić bezmyślną dosłowność, jako metodę interpretacji. To nie jest nic warte. Tylko przez odrzucenie bezmyślnej dosłowności będziemy mogli potępić niewolnictwo w wydaniu ISIS, czy obcinanie głowy, karę chłosty, amputację, czy średniowieczne praktyki, które znajdujemy w Koranie. Jest to walka wewnątrz Islamu. Reformatorzy, albo wygrywają i otrzymują politykę neutralną wobec religii, lub przegrywają i mają teokrację w stylu ISIS.” – Maajid Nawaz.
Powyższy cytat zasługuje na głębszą analizę, a między dwoma zacytowanymi wypowiedziami jest olbrzymia różnica. Z jednej strony mówi się, że ISIS a prawdziwy Islam to dwie odrębne sprawy, że ISIS nie ma nic wspólnego z Islamem, że Islam potępia takie działania, które prowadzi Państwo Islamskie. Z drugiej strony, słyszymy w drugim ISIS. 4aacytacie, że wszystko, co robi ISIS znajduje się w świętej księdze Islamu.
Więc, albo Islam jest reformowany i reinterpretowany, lub przyjmuje się nauki płynące z Koranu i Hadisów i otrzymujemy ISIS. Czy jest jednak możliwość reinterpretacji zobaczymy za chwilę.
Teraz zadajmy pytanie czy ISIS jest nieislamski, czy jest za bardzo islamski? Według europejskich czy amerykańskich polityków pokroju Baracka Obamy lub organizacji muzułmańskich działających na zachodzie, odpowiedź będzie na nie. Jednak czytając Maajida Nawaz, który mówi, że islamiści z ISIS podchodzą do swoich działań za bardzo poważnie, że wypełniają nakazy płynące z Koranu dosłownie.
Jeśli zagłębimy się dalej w temacie, będziemy mieć coraz większe wątpliwości, czy reformy i reinterpretacje, których chcieliby reformatorzy pokroju Maajida Nawaz są możliwe. Przede wszystkim ze względu na to, co podaje sam Koran.

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy muzułmanami, a zaraz zobaczymy, w jaki sposób wygląda radykalizacja, która prowadzi do kupna biletu w jedną stronę na bliski wschód i przyłączenia się do Państwa Islamskiego. Usłyszymy, że Koran pochodzi od Allaha i dlatego musimy wierzyć w to, co jest tam napisane. Możesz usłyszeć pytanie – Czy myślisz, że twoje życie muzułmanina polega na kształceniu, pracowaniu, zakładaniu rodziny a na stare lata przejściu na emeryturę jak każdy inny człowiek? Jeśli powiesz twierdząco dowiesz się paru rzeczy.

„Czyż miałbym zabiegać o sędzię kogoś innego niż Allah, gdyż to on jest tym, który zesłał wam księgę wyjaśniająco szczegółowo” – Koran wyjaśnia wszystko szczegółowo sam przez się.
„Oto księga, której wersety są utwierdzone, bez niedoskonałości i jasno wyłożone” – Czy są nieperfekcyjne miejsca w Koranie?
„To są wersety księgi jasnej” – Czy Koran jest nie jasny?
„Zesłaliśmy tobie księgę, jako wyjaśnienie dla każdej rzeczy
„Z pewnością zesłaliśmy znaki jasne i Allah prowadzi ku drodze prostej, kogo chce”
„To są wersety Koranu – księgi jasnej”
„Księga, której wersety są szczegółowo wyjaśnione”
„ On jest tym, który zsyła na swego sługę znaki jasne, aby was wyprowadził z ciemności do światła”
Więc wersy Koranu pokazują Allaha, który przechwala się, że jego księga jest jasna i zrozumiała. Objawienia, nauki i ISIS. 3aaanakazy są jasne. Koran był objawiony jak twierdzi Mahomet tylko jemu. Więc bóg islamu według tego schematu miał cała wieczność na jasne i klarowne sformułowanie swych słów.
Jeśli więc postawimy się w roli muzułmanina, tego spokojnego, miłego, który chce reinterpretować Koran. Czy możemy powiedzieć – Allah powiedział tak i tak, ale naprawdę miał coś innego na myśli, coś, co jest np. zgodne z naszą konstytucją lub po prostu z naszymi przekonaniami, czy możemy reinterpretować bardzo jasne nakazy Allaha?
Nie można tego zrobić.  Jeśli powiesz, że to, co Allah chciał powiedzieć to zupełnie coś innego, to wtedy ty mówisz za boga Islamu, co on tak naprawdę ma na myśli.  Byłbyś wtedy według swojego mniemania lepszym wyrazicielem woli Allaha, niż Koran, w którym ten sam Allah dobitnie wyraził, że jego księga i nakazy w niej zawarte są jasne i klarowne.
Więc nie może być mowy o żadnej reinterpretacji, gdyż w księdze tej Allah mówi wyraźnie, co ma na myśli. Gdybyś, jako muzułmanin próbował jednak to zrobić, wtedy oskarżyłbyś swojego boga o to, że nie jest on tak jednoznaczny jak on sam o sobie mówi.
Co oznacza słowo Islam? Islam to podporządkowanie, podporządkowanie się woli Allaha.
Czy dla człowieka wierzącego stanowi to jakiś problem? Prawdopodobnie każdy muzułmanin powie, że nie widzi w tym problemu. Jeśli zostałem stworzony przez Boga i dzięki niemu mogę żyć, to, jeśli usłyszy – słuchaj musisz podporządkować się bogu – to powie tak.
Musimy jednak pamiętać, że najważniejsze jest „ jak podporządkować się woli Allaha”. Najbardziej prawidłowym podporządkowaniem się w Islamie jest bycie posłusznym, bez stawiania żadnych pytań, co do nakazów Allaha i jego proroka Mahometa.
Zobaczmy ile muzułmanie  mają możliwości do reinterpretacji nakazów Allaha zawartych w Koranie, kiedy nie będzie im się coś podobało w słowach swojego boga.
Nie godzi się wiernemu ( jeśli jesteś prawdziwym wierzącym), czy mężczyźnie czy kobiecie, gdy Allah i jego wysłannik ogłosi wyrok w jakieś sprawie, aby mieli jakikolwiek inny wybór. A kto nie słucha Allaha  i jego wysłannika, ten ISIS. 5aazbłądził w sposób oczywisty.
Więc jeśli masz jasny i klarowny przekaz od Allaha i jego proroka, nie masz wyjścia i musisz się podporządkować ich nakazom. Czy może masz możliwość powiedzieć, że nie sądzisz, że oznacza to właśnie to, co oni ci mówią, lecz wydaje ci się, że oznacza to coś innego?
Słowa Allaha są jasne, więc muzułmanin nie może powiedzieć – nie to Allah miał na myśli, a więc tego nie będę robić. Gdy uświadomi sobie, że Allah mówi dokładnie to, co myśli, że myśli to, co nakazuję, nie może powiedzieć – ja nie chcę tego robić …
Jeśli jednak postąpiłby wbrew nakazom, to według słów zawartych w wersie 33: 36 nie może być prawdziwym wyznawcą Islamu.

Ale nie, na twego pana, oni nie uwierzą (nie macie wiary), oni nie uwierzą, dopóki nie uczynią ciebie ( o Mahomecie) sędzią w tym, co jest przedmiotem sporu między nimi i dopóki nie znajdą już w sobie sprzeciwu, co do

twoich decyzji i poddają się im całkowicie

Więc jeśli podaje się muzułmanin Allahowi to poddaje się również jego prorokowi.  Nie będzie się miało wiary, jeśli nie uczyni się Mahometa sędzią we wszystkich sprawach.
Mahomet skonsumował swoje małżeństwo, gdy jego „ żona” miała 9 lat i jeśli powiedział, że jest to OK, że można odbyć stosunek seksualny z 9 letnią dziewczynką, a ty masz odmienny stosunek do tego, myślisz, że nie jest to w porządku, wtedy nie jesteś i nie możesz być prawdziwym muzułmaninem.
Jednym z przykazań, które Allah przekazuje swoim wiernym jest  „ oto macie wzór do naśladowania”
Z pewnością macie w apostole Allaha wspaniały wzór do naśladowania dla każdego, kto się spodziewa Allaha i Dnia Ostatniego i kto często wspomina Allaha
Przeczytaliśmy przed chwilą – wzorujcie swoje życie na Mahomecie, więc musimy podporządkować się decyzją Mahometa, że jest on wzorem do naśladowania dla muzułmanów.
Teraz już, gdy muzułmanin będzie świadomy, że jest prawdziwym wyznawcą Islamu tylko wtedy, gdy nie będzie miał wątpliwości i sprzeciwu przeciw Mahometowi, jeśli chce być muzułmaninem musi czynić wszystko, co mówił Prorok.
Przypomnijmy, co mówił Allah i co mówił Mahomet. Trzeba wzorować się na Mahomecie, mówi Allah, a Mahomet mówi:
Prorok powiedział – Na niego, w którego ręku jest moje życie! Z największą chęcią chciałbym zostać męczennikiem na drodze Allaha, a następnie zostać wskrzeszonym i ponownie zostać męczennikiem i znowu zostać wskrzeszonym i ponownie zostać męczennikiem
Podsumujmy teraz i zadajmy pytanie. Którzy ludzie bardziej wzorują się na Mahomecie i którzy stosują się i są posłuszni nakazom Allaha? Czy będzie to spokojny sąsiad, który codziennie mówi nam dzień dobry? Czy raczej bojownik Państwa Islamskiego, który chce poświęcić swoje życie, jako męczennik, a jego marzeniem jest ponownie się odrodzić, by ponownie się poświęcić wzorując się na słowach swojego proroka? Odpowiedź nasuwa się sama. Jednak to każdy z nas powinien odpowiedzieć na pytanie, czym jest prawdziwy Islam?
Dlaczego prorok Islamu chce by muzułmanie umierali?
Prorok powiedział – „ Nikt, kto umrze i spotka dobro Allaha ( W innym świecie), nie będzie chciał powrócić na ten świat nawet gdyby byłby dany mu cały świat i wszystko, co w nim jest, nie będzie chciał powrócić na ten świat nawetISIS. 8aa gdyby był mu dany cały świat i wszystko, co w nim jest, poza męczennikiem, który widząc wyższość męczeństwa, będzie chciał powrócić, aby ponownie zostać zabity ( na drodze Allaha).
Więc każdy muzułmanin pragnąłby dostać się do raju, by pozostać tam na wieczność. Wyjątkiem od tej reguły będzie męczennik, ponieważ tylko on jest świadomy tego jak wspaniale jest zostać męczennikiem, tylko on pragnie powrócić by znów móc zginąć.
Zastanówmy się, jak ważny jest w świecie Islamu dżihad?
Większość ludzi zastanawia, dlaczego oni wysadzają się bombami? Kto jest ich wzorem do naśladowania? Wzorem jest prorok Islamu. To sam Allah na kartach Koranu mówi muzułmanom by wzorowali się na Mahomecie i byli mu posłuszni.
Jeśli wyrazisz jakiś sprzeciw w stosunku do nakazów proroka, nie możesz być prawdziwym muzułmaninem. Więc musisz się zdecydować czy jesteś prawdziwym muzułmaninem czy nie. Takich argumentów używają ci, którzy chcą zradykalizować działania pozostałych.
Do wysłannika Allaha przyszedł człowiek i powiedział – „ Powiedz mi, jakie uczynki są równe dżihadowi ( w nagrodzie). On odpowiedział  – „ Nie znajduję takiego uczynku”.
Co więc możemy znaleźć w  Islamie „lepszego” niż dżihad?  Sam prorok powiedział muzułmanom, że nie ma nic lepszego od dżihadu.
Prorok powiedział – „ Jeden wysiłek ( w walce) na drodze Allaha po południu i przed południem jest lepszy od świata i wszystkiego, co w nim jest”.

Islamic-State-murders-Ethiopian-Christians-300x174Pomyślmy nad tymi słowami. Według tych słów nic nie jest bardziej warte od walki z niewiernymi, ani nasza rodzina, ani przyjaciele czy nasza praca, najważniejszy jest dżihad!!!

Dzięki tym słowom powinniśmy zrozumieć, dlaczego tak wielu ludzi na zachodzie, niezależnie czy się wychowali w tej kulturze czy są konwertytami przyłącza się do ISIS. Ludzie ci działają według wzorca danego im w Koranie czy w hadisah. Jeśli powiedzą, że nie lubią jednak takiego wzoru, mogą usłyszeć, że według Koranu nie mogą być prawdziwymi muzułmanami.
Prorok powiedział – „Ktokolwiek umrze nie walcząc lub nie myśląc o walce, ten umiera na jednej z gałęzi obłudy.
Koran i hadisy nauczają, że jeśli się jest muzułmaninem, lub przyjmujesz tą religię to musisz walczyć, a jeśli jesteś już na tyle stary i zniedołężniały, to musisz przynajmniej o niej myśleć, trzeba wyrażać chęć. Jeśli jednak nie walczysz lub nie masz na nią chęci, to jak mówią powyższe słowa – umierasz na jednej z gałęzi obłudy.
Zobaczmy, co Allah mówi ustami swojego proroka, jak należy obchodzić się z obłudnikami.
Wysłannik Allaha powiedział – „Ktokolwiek spotka Allaha bez znaku na sobie ( w wyniku walki) na drodze Allaha, ten spotka się z deficytem”.
Jeśli muzułmanin nie może zaświadczyć swojej walki bliznami na swoim ciele, wtedy będzie muzułmaninem z deficytem. Widzimy, więc jak bardzo ważna jest walka, jak bardzo ważny jest dżihad w Islamie.
Kto więc mówi bardziej zgodnie z naukami Allaha i jego proroka. Ci tak zwani pokojowi muzułmanie, którzy chcą reinterpretować słowa Allaha, czy raczej mudżahedini walczący dla kalifatu?
Czy słowa te, które czytamy nie brzmią, jak by pochodziły ze słów bojownika ISIS.
Wysłannik Allaha powiedział – „ Otrzymałem rozkaz, aby walczyć przeciwko ludziom dopóki nie zaświadczą, że nie ma boga nad Allaha  a Mahomet jest jego wysłannikiem, oraz dopóki nie ustanowią ( islamskich) modłów oraz nie Islamic-State-Beheads-Copts-in-Libya-IP_0aaaaaaaaaaaazapłacą Zakat ( przymusowa Jałmużna), a gdy tak uczynią wtedy ich krew ( ich życie) oraz ich majątek będą zabezpieczone przeze mnie poza tymi sprawami, które są usprawiedliwione prawem ( szariatem), a uznanie ich będzie zależeć od Allaha”
Czy wielokrotnie nie słyszeliśmy, że  tzw. pokojowi muzułmanie mówią,  „ przyjmij Islam albo umrzyj” nie jest częścią Islamu, ale to przecież sam Mahomet, jak widzieliśmy mówił precyzyjnie wyznawcom Islamu, co mają robić, a może to my czytając te słowa źle je rozumiemy?
Pamiętajmy, że Mahomet to jest ta osoba, na której każdy prawowierny wyznawca ma się wzorować i którego nakazów ma przestrzegać. Jeśli tego muzułmanin nie czyni, nie może być według słów Allaha płynących z Koranu, prawdziwym wyznawcą Islamu.
Mahomet nie dostał nakazu od Allaha by walczyć z wrogami, którzy są wrogo nastawieni, którzy go atakują, lecz ma walczyć ze wszystkimi, którzy nie wierzą, do póki nie powiedzą – nie ma boga nad Allaha, lub dopóki nie zostaną zniszczeni lub zniewoleni. Przestanie walczyć przeciw nim, przestanie ich zwalczać – „ Gdy tak uczynią, wtedy ich krew ( życie) oraz ich majątek będę zabezpieczone przeze mnie”. Prorok będzie zwalczać niewiernych dopóki tego nie uczynią, dopóki nie wypowiedzą tych słów.
To mi się nie podoba, to nie jest zbieżne z moimi poglądami, jest nie humanitarne itp. powie pokojowo nastawiony muzułmanin. Oznacza to, że nie jest on prawdziwym wyznawcą Islamu. Nie stosuje się do nauk płynących z ust proroka.
e9a37f1ba23c670f795279e2e86d87e1,640,0,0,0
Źródła dotyczące apostazji, a więc dotyczących ludzi, którzy przestali się stosować  do słów Allaha.
Wysłannik Allaha powiedział – „ Ktokolwiek zmieni swoją muzułmańską religię, zabijcie go!
Wysłannik Allaha powiedział – „ Ktokolwiek zmieni swoja muzułmańską religię, straćcie go!
Wysłannik Allaha powiedział, – „ Jeśli ktoś zmieni swoją muzułmańską religię, odetnijcie mu głowę!
Widząc wszystkie barbarzyńskie poczynania islamistów na bliskim wschodzie wciąż słyszymy w mediach głównego flaga ISISnurtu, że to  tak naprawdę są tylko zwykli terroryści i nie mają nic wspólnego z prawdziwym Islamem, pełnego tolerancji i miłości. Jednak, kiedy bliżej przyjrzymy się ich poczynaniom to dostrzegamy, że to właśnie ci agresywni mudżahedini działają zgodnie z nakazami Allaha i jego proroka, którzy nie odczuwają żadnego sprzeciwu w stosunku do nakazów płynących z Koranu. Ci, którzy w krajach zachodnich są pełni tzw. sprzeciwu wobec tej przemocy i którzy oficjalnie mówią „ Ja wierzę w wolność wyznania, ja nie chcę nikogo zabijać”, nie mogą być prawdziwymi muzułmanami.
Jeśli chcą żyć zgodnie z nakazami i naukami proroka, ulegają radykalizacji swoich działań. Chcesz być prawdziwym muzułmaninem to żyjesz według nauk z Koranu. Trzeba podkreślić, że Koran w terminologii islamskiej oznacza słowo, które pochodzi „ bezpośrednio” od Allaha.
Mamy, więc Koran, który jest „bezpośrednim” słowem Allaha objawionym swemu prorokowi i hadisy, w których są zawarte nauczania Mahometa. Obydwa źródła są miarodajnymi źródłami w świecie Islamu.
„ O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie sobie za przyjaciół żydów i chrześcijan, oni są przyjaciółmi jedni dla drugich, a ktokolwiek weźmie ich za przyjaciół, ten z pewnością jest jednym z nich, niewątpliwie Allah nie prowadzi niesprawiedliwych”  – Allah mówi, nie róbcie tego!
Więc muzułmanin ulegający radykalizacji słysząc te słowa, dostrzega groźbę Allaha i zaczyna zmieniać swój sposób myślenia. Masz żydowskich i chrześcijańskich przyjaciół? Słyszy, „ktokolwiek weźmie ich za przyjaciół, ten z pewnością jest jednym z nich”. Nie możesz mieć takich przyjaciół. Dlaczego? Bo zakazał ci tego Allah. Jeśli odpowie, że lubi swoich chrześcijańskich przyjaciół, to usłyszy jesteś chrześcijaninem, nie jesteś muzułmaninem.
Koran mówi o jednym wyjątku.
„ Niech wierni nie biorą sobie za przyjaciół niewiernych, z pominięciem wiernych. A kto tak uczyni, ten niema nic wspólnego z Allahem, chyba, że chcecie się ochronić przed nimi podejmując to, jako środki bezpieczeństwa”
Tylko w takim przypadku usłyszy ten człowiek, że może mieć chrześcijańskich przyjaciół, może mieć niewiernychisis-cilik-3aaaaaaaaaaaaa przyjaciół, jeśli chce się przed nimi ochronić. Taka postawa, jest koraniczną postawą islamskiej doktryny zwanej „ Takijja”. Nie wolno zawierać przyjaźni z niewiernymi, nie wolno okazywać przyjaźni  wobec nie muzułmanów, chyba, że będzie w sytuacji, w  której niebezpiecznie będzie mówić, czym jest prawdziwy Islam i co ten Islam zamierza zrobić z nie muzułmanami. W takiej sytuacji muzułmaninowi pozwala się mówić „ Kocham was, was wszystkich”
Trzeba jednak powiedzieć, że nie wszyscy muzułmanie, którzy mówią o Islamie, że jest taki pokojowy, tolerancyjny i piękny, celowo nas okłamują. Wielu z nich nie posiada odpowiedniej wiedzy o naukach płynących z Koranu, a tym bardziej nigdy nie słyszało o „ Takijja”. Ci ludzie naprawdę wierzą w to, co mówią, że Islam to taka piękna religia niosąca pokój światu.
Jest tylko jeden problem. Niezależnie od tego czy ktoś wierzy o pokojowym charakterze islamu, czy nie, zawsze słyszymy „ Islam jest pokojowy i tolerancyjny”. Powie ci to ten, co w to wierzy, jak również ten, który chce cię zabić, a działa zgodnie z doktryną „Takijja”. Zawsze otrzymujemy takie samo przesłanie, pokój i tolerancja, tego dokonuje wyżej wymieniona doktryna.
Ktoś może powiedzieć, że źle interpretujemy słowa płynące z Koranu. Zobaczmy, więc do islamskich komentarzy  dotyczących Koranu, komentarzy, które są bardzo szanowane w świecie islamskim.
„Allah powiada – Chyba, że naprawdę obawiacie się z ich strony jakiegoś zagrożenia, co oznacza oprócz tych ISIS-isil-iraq-mn-905wiernych, którzy w niektórych regionach lub czasach obawiają się o swoje bezpieczeństwo ze strony niewiernych ( np., gdy mówisz „chcę cię zniewolić”, jeśli przysporzy ci kłopotów, nie mów tego, powiedz to później, kiedy ci te słowa nie będą stwarzać kłopotów). W takim przypadku wierni mogą okazywać przyjaźń wobec niewiernych zewnętrznie, ale nigdy wewnętrznie. Na przykład al-Bukhari zanotował, że Abu Ad-Darda powiedział – „ Uśmiechamy się do niektórych ludzi, podczas gdy nasze serca ich przeklinają”. Al-Bukhari powiedział, że Al-Hasan powiedział „ Takijja jest dozwolona do Dnia Zmartwychwstania”.
Jakie poznaliśmy autorytety w świecie Islamu? Mamy Allaha, który mówi by nie przyjaźnić się z niewiernymi, chyba, że jesteście w mniejszości, nie macie na tyle sił by samemu dyktować warunki i czujecie się z tego powodu zagrożeni. Muzułmanin może w takiej okoliczności oszukiwać. Są też komentarze do Koranu. Jest al-Bukhari, który jest szanowanym zbieraczem hadisów. On podaje informacje o dwóch towarzyszach proroka Mahometa o Abu Ad-Darda i o al-Hasanie.

Jeśli muzułmanin powie, że nie wierzy w nic z tego, co usłyszał. To może przeczytać w Koranie, co Allah mówi o takim zachowaniu.… pamiętajcie:, jeśli umieracie nie walcząc, albo przynajmniej nie myśląc o walce, wtedy umieracie na jednej z gałęzi obłudy

Koran 9:73

O proroku walcz przeciw niewiernym i przeciwko obłudnikom i bądź dla nich surowy!

Jako muzułmanin, według tego wersu powinieneś prowadzić dżihad nie tylko przeciw niewiernym, ale równieżISIS. 7aa przeciw obłudnikom. Kim są, zatem ci obłudnicy? Są to ludzie, którzy twierdzą, że są muzułmanami, ale nie czynią tego, co nakazuje im Allah. Są to ludzie, którzy w pełni nie podporządkowują się i nie dostosowują się do decyzji Mahometa oraz nie biorą go w pełni w każdym aspekcie życia za wzór do naśladowania.

Pomyślmy, która islamska grupa na świecie prowadzi dżihad przeciw niewiernym oraz przeciw innym, którzy twierdzą, że są muzułmanami, ale nie stosują się całkiem do nauk Mahometa? Często się słyszy o tej grupie ludzi, lecz zarazem słyszymy, że nie mają nic wspólnego z prawdziwym Islamem, ponieważ zabijają również innych muzułmanów. Pamiętajmy, co przeczytaliśmy wcześniej, co Allah mówi w Koranie, mówi, że należy prowadzić dżihad również przeciw obłudnikom, przeciw ludziom, którzy mówią o sobie, że są muzułmanami, ale nie przyjmują w pełni nauk płynących przez usta Mahometa.

Tą grupą są ludzie z ISIS, bojownicy Państwa Islamskiego. Kto więc jest bardziej muzułmański? ISIS, które jak widzimy w pełni stosuje się do nauk Koranu, czy np. szyici lub inni tzw. pokojowi muzułmanie? Teraz pomyślmy o tzw. pokojowych muzułmanach. Czy ci ludzie są posłuszni nakazowi by zwalczać niewiernych i obłudników, czy walczą z całą surowością, czy prowadzą dżihad.

ISIS. 9aa

Koran 9:123

„O wy, którzy wierzycie! Zwalczajcie tych spośród niewiernych, którzy są blisko was i niech się spotkają z waszą surowością”

Nie ma tu napisane zwalczajcie tych, którzy was atakują. Nie jest to walka w obronie. Jest to nakaz walki przeciw wszystkim niewiernym.

Postawmy się w roli muzułmanina, czytamy wtedy w Koranie jak Allah mówi o swoich nakazach, mówi, że jego nakazy są jasne i klarowne. Czy te nakazy mówią muzułmaninowi by żył w poszanowaniu innych, innych, którzy mają inne poglądy, by szanował chrześcijan lub żydów itp.? Niech każdy z nas odpowie na te pytanie.

Muzułmanin musi żyć zgodnie z nakazami Allaha. Allah mówi walczcie przeciw niewiernym, ale czy muzułmanin może powiedzieć „ja tego nie chcę robić”.

Koran 9:111

Następnie Allah odkupił dusze wiernych i ich majątki, w zamian za to, że otrzymają ogród ( ogród), oni walczą na drodze Allaha i tak zabijają i są zabijani ( walka na drodze Allaha, czyli dżihad, a nie teologiczne dysputy)

ISIS. 11aa

Koran 48:29

Mahomet jest wysłannikiem Allaha, a ci, którzy są za nim ( ci, co naśladują Mahometa), są gwałtowni wobec niewiernych, a miłosierni względem siebie

W krajach zachodnich widzimy wielu muzułmanów, którzy są miłosierni dla wszystkich, a tu czytamy, że prawdziwi naśladowcy proroka mają być miłosierni tylko dla siebie, a gwałtowni dla niewiernych. Więc jaki ma być prawdziwy muzułmanin? Ktoś, kto jest radykalizowany, zostanie zapytany czy jest z prorokiem, czy jest jego wiernym naśladowcą.

Kto jest  miłosiernym tylko dla siebie nawzajem, a dla wszystkich innych surowy? Nie są to ci, co chcą reinterpretować Koran, lecz ci, co służą w szeregach Państwa Islamskiego. Więc jak ci wszyscy lewaccy politycy, razem z islamskimi organizacjami na zachodzie mogą mówić, że ISIS nie ma nic wspólnego z Islamem, że są to zwykli terroryści.

Koran 9:29

Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie uważają za niedozwolone, to, co zakazał Allah i jego wysłannik i nie poddają się religii prawdy ( Islam) spośród ludzi księgi ( Chrześcijanie i Żydzi) dopóki nie Islamic_State_(IS)_insurgents,_Anbar_Province,_Iraqaaaaaaaaaaaazapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni
Widzimy jasny przekaz. Jeśli nie wierzysz w taki sam sposób jak muzułmanie w Dzień Ostatni, czy na przykład jesz wieprzowinę, która jest zabroniona w Islamie, to możesz być zwalczany. Są to kryteria walki przeciw tobie. Jeśli powiesz, że nie wierzysz w słowa zawarte w Koranie, a więc nie poddajesz się Islamowi, też jesteś zwalczany. Widzimy to wyraźnie w powyższym wersie 9:29.
Nie ma tu nakazu walki w obronie, nie ma tu mowy o obronie, lecz o ekspansji. Jeśli zacytujemy ten wers na zachodzie ludziom, którzy bronią Islam, to usłyszymy od nich, że ignorujemy kontekst. Usłyszymy, że mamy źródła, ale nie przestudiowaliśmy ich wystarczająco by poznać kontekst historyczny i inne zawarte tam wersy. Jednym słowem powiedzą wam, że wszystko, co mówicie jest wyrwane z kontekstu. Jeśli tak to spójrzmy na kontekst. Czemu jest taki ważny? Zobaczmy na słowa zawarte w Biblii.
Mówi Jezus: Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, bym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie na moich oczach.
Czyż nie jest to brutalne? Możesz usłyszeć: krytykujesz Islam, a co powiedział Jezus? Powiedzą ci, że Jezus mówił, żeby tych, co go odrzucają, przyprowadzić do Niego i zabić.
Trzeba jednak zastanowić się nad kontekstem użytych słów w Ewangelii, jest to bardzo ważne, gdyż może będzie można zastosować takie standardy w stosunku do Islamu.
Wróćmy więc do Łukasza.
Kontekstem jest przypowieść opowiedziana przez Jezusa.
11, Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. 12 Mówił więc: «Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się w kraj daleki, aby uzyskać dla dżihad 2siebie godność królewską i wrócić. 13 Przywołał więc dziesięciu sług swoich, dał im dziesięć min i rzekł do nich: “Zarabiajcie nimi, aż wrócę”. 14 Ale jego współobywatele nienawidzili go i wysłali za nim poselstwo z oświadczeniem: “Nie chcemy, żeby ten królował nad nami”3. 15 Gdy po otrzymaniu godności królewskiej wrócił, kazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, co każdy zyskał. 16 Stawił się więc pierwszy i rzekł: “Panie, twoja mina przysporzyła dziesięć min”. 17 Odpowiedział mu: “Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami!” 18 Także drugi przyszedł i rzekł: “Panie, twoja mina przyniosła pięć min”. 19 Temu też powiedział: “I ty miej władzę nad pięciu miastami!” 20 Następny przyszedł i rzekł: “Panie, tu jest twoja mina, którą trzymałem zawiniętą w chustce. 21 Lękałem się bowiem ciebie, bo jesteś człowiekiem surowym: chcesz brać, czegoś nie położył, i żąć, czegoś nie posiał”. 22 Odpowiedział mu: “Według słów twoich sądzę cię, zły sługo! Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym: chcę brać, gdzie nie położyłem, i żąć, gdziem nie posiał. 23 Czemu więc nie dałeś moich pieniędzy do banku? A ja po powrocie byłbym je z zyskiem odebrał”. 24 Do obecnych zaś rzekł: “Odbierzcie mu minę i dajcie temu, który ma dziesięć min”. 25 Odpowiedzieli mu: “Panie, ma już Isis przeciwko Izraelowidziesięć min”. 26 “Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma4. 27 Tych zaś przeciwników moich, którzy nie chcieli, żebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach”». 28 Po tych słowach ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy.
Czy Jezus mówi nam w tej przypowieści by pozabijać wszystkich, którzy nie zgadzają się z nim. Oczywiście, gdy zacytujemy wers 19: 27 wyrwany z całości, wyrwany z kontekstu, będzie to brzmiało jakby Chrystus kazał nam zabijać Jego przeciwników. Jednak jak przeczytamy całość sens jest całkiem inny, gdyż mowa jest tylko o osobie z przypowieści.
Osoba ta nawiązuje do Chrystusa, jako do przyszłego sędziego, który ponownie powróci w przyszłości by osądzić tych, którzy się odwrócili od Niego. Przesłanie jest takie: Nie osądzaj, to Chrystus powróci w przyszłości i to on będzie sędzią. Przesłanie jest takie, że to nie ty osądzasz innych, ale że to Chrystus będzie sądzić.

Jeśli weźmiecie Koran do ręki i powycinasz z niego tylko same zdania „ Zabijajcie niewiernych”, czyli wyrwiecie je z całości, usłyszycie muzułmańską „ obronę przez kontekst”, że te wersy nie mogą oznaczać to, co widzimy. Spójrzmy na surę 9:29. Kontekst trwa od 9:28 do 9:33.

O wy, którzy wierzycie! Poganie są nieczystością. Przeto niech się nie przybliżają się do świętego meczetu po tym roku! A jeśli boicie się ubóstwa, to Allah wzbogaci was przez swoją łaskę, jeśli zechce. Zaprawdę, Allah jest wszechwiedzący, mądry! – mowa tu o poganach pielgrzymujących do Mekki ( w tym czasie oddawano cześć wielu pogańskim bóstwom w Mekce), dzięki nim Mekka się utrzymywała. Jednak Mahomet mówi, – jest to zakazane, takie jest objawienie od Allaha. Poganie są nieczyści, nie pozwólcie się im zbliżać do meczetu. Jednak ci pogańscy pielgrzymi utrzymują miasto. Co na to Mahomet: Mówi, że Allah już wkrótce was wzbogaci. Jak może Allah to zrobić?
Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie uważają za niedozwolone to, co zakazał Allah i jego wysłannik. I nie poddają się religii prawdy ( Islam) spośród Ludzi Księgi ( Chrześcijanie i Żydzi) dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni. – Więc pójdźcie zwalczać Chrześcijan i Żydów, a oni zapłacą haracz, jeśli nie będą chcieli być zabici. W ten sposób się wzbogacicie. Nie bierzcie pieniędzy od pogańskich pielgrzymów, weźmiecie je od Chrześcijan i Żydów. Czytajmy dalej.
Żydzi powiedzieli: „ Uzajr jest synem Allaha.”,  a Chrześcijanie powiedzieli: „ Mesjasz jest synem Allaha ( Allah arabskie określeni Boga)”. Takie są słowa wypowiedziane ich ustami; oni naśladują słowa tych, którzy przed nimi nie2b6800ed3449797f0570e3909a6130fd_L wierzyli; niech Allah nich zniszczy, jakże oni są wprowadzeni w błąd z dala od prawdy! – zarzut przeciw Chrześcijanom i Żydom, który usprawiedliwia ich zwalczanie, walkę z nimi, bo przecież Chrześcijanie mówią, że Mesjasz jest Synem Allaha. Chodzi tu tylko o to, że mówimy o Jezusie, że jest Synem Bożym, co usprawiedliwia zwalczanie Chrześcijan.
Wzięli swoich księży i pustelników za panów poza Allahem ( robią to, co mówią im księża zamiast to, co mówi Allah / forma szirku, ponieważ słuchają się ludzi zamiast Allaha). I ( obrali sobie za pana) Chrystusa, syna Maryi, jednak mieli nakaz, aby czcić jednego boga, nie ma boga nad niego ( Allaha). Jemu cześć i chwała: ( daleki jest) od przypisywania mu współtowarzyszy.
Oni chcą zgasić światło Allaha swoimi ustami ( Chrześcijanie mówią, że Jezus jest Synem Boga), lecz Allah do tego nie dopuści, a tylko do tego, aby uczynić  doskonałym swoją światłość, chociażby niewierni czuli do tego wstręt
On jest tym, który wysłał swojego wysłannika z drogą prostą i religią prawdy, aby zatriumfowała ponad wszelkie religie, chociażby bałwochwalcy czuli do tego wstręt – Jak Allah uczyni by jego religia zatriumfowała nad innymi dżhad 6religiami? Allah nie dopuści głosy, które mówią, że Jezus jest Synem Boga.
Jak Allah to uczyni? Pójdziecie zwalczać i podbijać, dopóki nie będą wam płacić a wy będziecie ich kontrolować i narzucać, co mogą mówić.
Teraz mamy wszystkie wersy, cały kontekst. Czy znajdziemy tu coś, co sprawi by całość miało pokojowe znaczenie? Nie. Jedynym powodem do walki w całym kontekście, jest to, w co wierzymy i co mówimy.
Jeśli ktoś ci, więc zarzuca, że cytujesz wyrwane z kontekstu wersy, które znaczą coś innego niż całość, jest to fałsz. Cały kontekst ma te same znaczenie, co poszczególne wersy.
Zwróćmy też uwagę na kontekst historyczny.
Allah, najwyższy nakazał swoim wiernym zakazać niewiernym na wchodzenie lub zbliżanie się do świętego meczetu ( przypomnijmy sobie, co czytaliśmy wcześniej- poganie są nie czyści i nie jest im wolno zbliżać się do meczetu). Na to Kurajszyci ( plemię, z którego pochodził Mahomet, które zostało przymuszone by przejść na Islam Koran 9: 5), Kurajszyci myśleli, że zmniejszy im to zysk z handlu ( pamiętamy zakazano pielgrzymek poganom), dlatego Allah najwyższy, zrekompensował im to i nakazał walczyć przeciwko Ludowi Księgi, dopóki ci nie przyjmą Islamu lub nie zapłacą dżizji ( albo przyjmą Islam, albo zapłacą dżizję, czyli haracz, jeśli przyjmą Islam to i tak zapłacą, ale zakat, cóż za każdym razem będzie zastrzyk gotówki.).  Allah powiada: „ O wy, którzy wierzycie! Zaprawdę poganie są nieczystością; a więc nie pozwólcie im na to, aby po tym roku zbliżali się do świętego meczetu…

Następnie ibn Kathir podaje – Zaprawdę wy, którzy wierzycie! Zaprawdę poganie są nieczystością; a więc nie pozwólcie im na to, aby po tym roku zbliżali się do świętego meczetu. A jeśli obawiacie się ubóstwa to niebawem

A Palestinian woman supporting Islamic Jihad attends a rally marking the 13th anniversary of the death of the group's leader Fathi Shekaki in Khan Younis refugee camp, southern Gaza Strip, Friday Oct. 24, 2008. Shekaki was shot and killed in a shooting attack in Malta in 1995. The group claims Israel was responsible for his death. (AP Photo/Adel Hana)

Allaha was wzbogaci, jeśli zechce ze swojej szczodrości, gdyż Allah jest wszechwiedzący i wszechmądry. Walczcie przeciwko tym, którzy nie wierzą w Allaha ani w Dzień Ostatni, ani nie zabraniają tego, co zabronił Allah i jego wysłannik i poddają się religii prawdy ( Islam) spośród Ludzi Księgi ( Chrześcijanie i Żydzi), dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni.

Dlatego też wysłannik Allaha zdecydował się walczyć przeciwko Rzymianom, aby przywołać ich do Islamu.
Jak interpretować te przeczytane powyżej wersy, by w kontekście brzmiały w sposób pokojowy?  Możemy próbować wielokrotnie, ale wynik będzie zawsze taki sam – Rozpocznę ( Mahomet) wojnę by podbić  i ujarzmić, a kiedy już to zrobię, zmuszę do płacenia haraczu.
Paradoksem jest to, że jeśli zacytujemy pojedyncze wersy, jak i cały kontekst muzułmanom, a także tło historyczne, to i tak ich nie przekonacie do własnej argumentacji, po prostu powyższy tekst nie może oznaczać tego, co oznacza. Oczywiście, jeśli zacytujemy ten tekst tzw. reformatorom. Sprawa będzie wyglądać inaczej, jeśli będziecie rozmawiać z tymi, którzy postrzegają Islam i teksty islamskie w sposób tradycyjny. Ci ludzie doskonale wiedzą, co to oznacza.
Sahih al-Bukhari, Ch. 88
Prorok powiedział- „ Mój zarobek jest pod cieniem mojej włóczni, a ten, który nie jest posłuszny moim rozkazom będzie upokorzony poprzez płacenie dżizji”.
Zastanówmy się, o jakim zarobku jest tu mowa? Prorok mówi o walce, a więc pieniądze poprzez walkę. Jeśli będziesz się „stawiać”, to będziesz płacić dżizję, lecz pamiętajmy, kiedy ulegniesz i przyjmiesz Islam też płacisz, lecz zakat.
Więc kiedy przeczytamy jeszcze raz Koran 9:28-33, to gdzie w kontekście znajdziemy coś, co zmieni znaczenie wersu 9:29?
Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, którzy nie uważają za niedozwolone to, co zakazał french-speaking-isis-militantsAllah i jego wysłannik. I nie poddają się religii prawdy ( Islam) spośród Ludzi Księgi ( Chrześcijanie i Żydzi) dopóki nie zapłacą dżizji w dobrowolnej uległości i nie zostaną upokorzeni.
Warto zwrócić jeszcze uwagę na parę wersów z Koranu, które wykorzystywane są w celu pokazania  pokojowego charakteru Islamu. Wykorzystują je muzułmanie, którzy nie mają odpowiedniej wiedzy jak czytać Koran, muzułmanie, którzy chcą reinterpretować słowa Allaha zawarte w Koranie, bądź ludzie, którzy działają zgodnie z islamską doktryną „Takijja”.
„nie ma przymusu w religii” ( wers anulowany przez nowszy )
– według powyższych słów ISIS działa niezgodnie z Islamem, gdyż zmusza ludzi do przyjęcia Islamu.
„ Wy macie swoją religię, a ja mam swoja” ( wers anulowany przez nowszy )
– czyż nie brzmi to tolerancyjnie?
„ A jeśli wróg skłoni się do pokoju, to i ty się ku niemu skłoń” ( wers anulowany przez nowszy )
– Jeśli niewierni nie chcą z tobą walczyć chcą żyć z tobą w pokojowej koegzystencji, to ty też powinieneś. Brzmi świetnie.
W innym miejscu jest napisane „ Nie słabnijcie, więc i nie wzywajcie do pokoju, kiedy jesteście górą” –Koran47:35. Widzimy, jak Allah nakazuje w tym wersie coś całkiem odmiennego. Jak to możliwe? Wcześniej czytaliśmy wersy, które wykorzystują pokojowi muzułmanie, a tu Allah mówi by nie wzywać do pokoju. Coś tu nie gra. Lecz kiedy zdobędziemy odpowiednią wiedzę wszystko staje się  jasne i klarowne.
Co ma do powiedzenia na ten temat sam Allah? Czytajmy!
„ A kiedy zmieniamy jeden znak na inny a Allah wie najlepiej, co zsyła, to oni mówią – Ty jesteś tylko oszustem! – Lecz większość z nich nie wie”.
Allah mówi tutaj niewiernym, którzy pytają, dlaczego Mahomet zmienia „objawienia”, które dostaje, którzy mówią sobie, że ten gość ( Mahomet) jest zwykłym oszustem. Raz otrzymuje objawienie, według którego robi jedną rzecz, lecz później ma inne objawienie, według którego robi coś odwrotnego.
„ Kiedy znosimy jakiś znak, albo skazujemy go na zapomnienie, przynosimy lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż ty nie wież, że Allah jest nad każdą rzeczą wszechwładny?”
Więc gdy zmienia objawienia, gdy anuluje to, co wcześniej mówił, to przynosi coś lepszego.

Pokojowe wersy spisane w Mekce, gdy Mahomet był słaby, które brzmią „ Dla ciebie twoja religia, a dla mnie moja…”,FemmesJihad2-660x500 lub jeden z pierwszych spisanych w Medynie, w której żyło sporo Chrześcijan i Żydów brzmiał „ Nie ma przymusu w religii”, zostały zastąpione przez nowsze. Ostatnie dwa spisane rozdziały Koranu to rozdział 9-ty, cytowany wcześniej i rozdział 110 złożony tylko z kilku wersów ( Pamiętajmy, że księga Koranu nie jest spisana chronologicznie, a więc od 1 do 110). Są to dwa najważniejsze rozdziały tej księgi, są to ostateczne nakazy Allaha, które anulowały wcześniejsze. Jest to kolejna doktryna Islamu zwana abrogacją. Tak, więc według tej doktryny wersety późniejsze anulują te wcześniejsze, jeśli nie można ich pogodzić i przeczą sobie nawzajem.Podsumowując cały materiał musimy odpowiedzieć na pytanie, którzy muzułmanie żyją zgodnie Z Islamem, zgodnie z nakazami Allaha i którzy biorą sobie Mahometa za wzór do   naśladowania?

Czy są to ci, którzy chcą reinterpretować słowa zawarte w Koranie, ci, którzy są posłuszni tym wcześniejszym objawieniom, które są pełne pokoju i tolerancji, które się im bardziej podobają?

Czy może są to ci, którzy przyłączyli się do Państwa Islamskiego, którzy stosują się do ostatnich nakazów zawartych w Koranie a w szczególności do nakazów zawartych w słynnych wersach miecza, czy są to ci, co ścinają niewiernych i obłudników?

Pomyślmy, czym jest Islam …

Piotr G. Żurek

Materiał pochodzi z bloga autora crusader1973.blogspot.co.uk

Inne zapisy autora:

0

Piotr G. Żurek
Piotr G. Żurek http://crusader1973.blogspot.co.uk/

Moje motto: "Nie pytaj co dał mi mój kraj, spytaj siebie, co ja dałem swojemu krajowi". Jestem współtwórcą i i jednym z liderów Stowarzyszenia - Suwerenność, Pamięć, Tożsamość. Z przekonania po części monarchistą, konserwatystą i narodowcem. Z powodu chęci budowania silnej i suwerennej Ojczyzny zaangażowałem się w działalność społeczno-polityczną. Moje teksty można przeczytać również na moim blogu crusader1973.blogspot.co.uk oraz na https://www.salon24.pl/u/crusader1973/

96 publikacje
2 komentarze
 

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816