Bez kategorii
Like

Interwencja w sprawie Goczyńskiego jutro w Sądzie Okręgowym w Gliwicach

08/01/2013
434 Wyświetlenia
0 Komentarze
9 minut czytania
no-cover

Jutro (9 stycznia 2013 roku) o godz. 10.30 w sali 305 Sądu Okręgowego w Gliwicach rozpatrywane będzie Zażalenie Bogdana Goczyńskiego na postanowienie o aresztowaniu. Wysłaliśmy pismo interwencyjne w tej sprawie. Was też prosimy, dołączcie do akcji.

0


 

 

 

Szanowny Pan Przewodniczący
SSO Andrzej Ziębiński
VI Wydział Karny-Odwoławczy
Sąd Okręgowy w Gliwicach

so.gliwice@gliwice.so.gov.pl
______________________________

Dotyczy: sygn. akt. Sądu Okręgowego w Gliwicach VI Kz 8/13, posiedzenie w dniu 9 stycznia 2013 roku, godz. 10.30 sala 305
 sygn. akt  Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach II K 649/11
                

Działając na podstawie Art. 41 a § 2 i 3 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju Sądów Powszechnych (Dz. U. 01.98.1070)

uprzejmie przedkładamy do akt niniejszej sprawy prośbę o uwzględnienie Zażalenia wybitnego blogera i dziennikarza obywatelskiego pana Bogdana Goczyńskiego na postanowienie Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 24 października 2012 roku sygn. akt II K 649/11 o tymczasowym aresztowaniu na 2 miesiące.

Uzasadnienie

Jesteśmy przekonani, że uchylenie tego Postanowienia jest zasadne i konieczne m.in. z następujących powodów:

Bogdan Goczyński został zaaresztowany w postępowaniu sądowym Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach sygn. II K 649/11 z oskarżenia prywatnego byłej żony na podstawie kontrowersyjnego Art. 212 kk. O usunięcie tego artykułu z kodeksu karnego zabiega od dawna opinia publiczna i Fundacja Helsińska (zob. kampania społeczna „Wykreśl 212 kk”). Nie bez znaczenia jest fakt, że w dniu 22 listopada 2012 roku RPO prof. Irena Lipowicz złożyła skargę konstytucyjną w sprawie art. 212 kk, domagając się  jego zmiany w postaci usunięcia kary pozbawienia wolności za pomówienie. W tych okolicznościach stosowanie tymczasowego aresztowania jawi się jako sankcja rażąco nieproporcjonalna do rangi zarzucanego czynu.

Sąd w Tarnowskich Górach, który prowadzi postępowanie sygn. II K 649/11 przeciwko B. Goczyńskiemu z prywatnego oskarżenia mediator sądowej K. Gaworek-Goczyńskiej, wydał Postanowienie o aresztowaniu go na 2 miesiące z powodu niestawiania się oskarżonego na rozprawy. Pomijając fakt, czy Goczyński otrzymywał wezwania na rozprawy, czy też nie, oczywistym jest niestosowanie się przez Sąd do zasady ultima ratio, nakazującej w pierwszej kolejności przymusowo doprowadzić oskarżonego do Sądu, a dopiero, gdyby to okazało się niemożliwe, pozwalającej zastosować areszt.

Z wysokim prawdopodobieństwem  duży udział w wydaniu błędnego – w naszej ocenie – Postanowienia o aresztowaniu Bogdana Goczyńskiego ma Policja, która już w pierwszej połowie ubiegłego roku twierdziła, że Goczyński ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, co nie miało miejsca, a co spowodowało, że został zaaresztowany i spędził w zamknięciu prawie 30 dni. Wówczas zatrzymano go do budzącej wielkie wątpliwości sprawy Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli sygn. III K 1309/07,  w której jest oskarżany o niepłacenie alimentów w wysokości 7.000 zł na 2 córki bliźniaczki (obecnie 13-letnie), mimo, że od 7 lat pozostaje bez pracy i jest poważnie chory, a wysokość zasądzonych alimentów nie pozostaje w żadnej relacji do uzasadnionych potrzeb dzieci, ani realiów ekonomicznych w Polsce.

W przypadku Bogdana Goczyńskiego twierdzenie, że nie można go przymusowo doprowadzić do Sądu jest całkowicie bezpodstawne.  Goczyński stale przebywa w swoim domu pod znanym Policji adresem i nikt nie ma żadnych trudności, aby się z nim skontaktować. Goczyński jest znanym blogerem i dziennikarzem, zaangażowanym w rozmaite działania publiczne. O tym, że Policja doskonale wie, co robi, świadczy m.in. fakt zatrzymania go na terenie Sądu podczas licytacji należącego do niego mieszkania z wniosku egzekucyjnego jego eks-małżonki o 7 tysięcy złotych alimentów na dwójkę dzieci. Dodać też należy, że była żona konsekwentnie uniemożliwia Goczyńskiemu kontakt z dziećmi, co władze (w tym sądowe w Tarnowskich Górach) akceptują, pomimo wielu interwencji blogera, także w ostatnim czasie.

Budzi wątpliwość, że Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach nie wyłączył się z prowadzenia sprawy sygn. II K 649/11, mimo że oskarżycielka prywatna Katarzyna Gaworek-Goczyńska jest mediatorem sądowym w pobliskich sądach (Katowice, Bytom) i mieszkanką Tarnowskich Gór. W tych okolicznościach sądzenie Bogdana Goczyńskiego przez Sąd w Tarnowskich Górach jest traktowane w odbiorze społecznym jako nieobiektywne i może mieć wysoce negatywny wpływ na dobro wymiaru sprawiedliwości.

Wprawdzie instytucja przewidziana w Art. 37 kpk ma charakter wyjątkowy i nie powinna być nadmiernie wykorzystywana /por. m.in. OSNKW: 3-4/1994, poz. 20; 1-2/0996, poz. 6/, ale „dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga eliminowania sytuacji, które mogą wywoływać u uczestników postępowania lub u postronnych obserwatorów procesu przeświadczenie — choćby mylne — o niemożności bezstronnego rozpoznania danej sprawy”/2003.12.10.

Po zaaresztowaniu Bogdana Goczyńskiego miały też miejsce inne fakty, stawiające pod znakiem zapytania obiektywizm Sądu I-szej instancji, do tej pory niewyjaśnione pomimo zapytań prasowych. Między innymi, chociaż upłynęły już 3 tygodnie od chwili zatrzymania, pan Bogdan Goczyński nie mógł się zobaczyć ze swoją adwokatką, gdyż miały miejsce całkowicie niezrozumiałe perturbacje z doręczeniem zgody na widzenie do aresztu Warszawa-Mokotów.

Jako przedstawiciele internetowej opinii publicznej mamy nadzieję, że Sąd Okręgowy w Gliwicach uzna, że nie ma podstaw do dalszego przetrzymywania w areszcie pracowitego i utalentowanego inżyniera Bogdana Goczyńskiego, który po wielu latach emigracji powrócił do Polski, obecnie poważnie chorego. Konflikty o pieniądze, które generuje ustawicznie jego była żona, nie stanowią w naszej ocenie powodu do stosowania najsurowszych środków przymusu w wątpliwych procesach sądowych.

Dodatkowe materiały:
http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/83262,bogdan-goczynski-zatrzymany-w-sadzie-licytacja-jego-mieszkania-podczas-jego-nieobecnosci

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/83599,bogdan-goczynski-aresztowany-na-2-miesiace

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/83999,czy-atak-policyjno-sadowy-tylko-na-tworce-obywatelskiego-sadu-przysieglych-czy-takze-na-sad

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/84494,kiedy-policja-wyjasni-dlaczego-dezinformuje-sady-w-sprawie-goczynskiego

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/84758,goczynski-przepadl-w-wieziennych-lochach-nikt-go-nie-widzial-od-17-grudnia

http://rebeliantka.nowyekran.pl/post/85137,aroganckie-wymysly-wladz-wiezienniczych-w-warszawie-ukrywaja-co-dzialo-sie-z-goczynskim-w-areszcie-na-mokotowie

—————————————

Zachęcamy wszystkich do przesyłania podobnych pism na adres Sądu Okręgowego w Gliwicach: so.gliwice@gliwice.so.gov.pl. Pismo musi być wysłane najpóźniej wcześnie rano, tak aby mogło być dołączone do akt przed posiedzeniem o godz. 10.30.  Można się też upewnić telefonicznie, czy administracja przekazała pismo.

Działamy w ostatniej chwili, gdyż dopiero dzisiaj nadano sygnaturę sprawie, a jeszcze o 12-tej nie był znany termin posiedzenia. Po 12-tej okazało się, że posiedzenie jest jutro w godzinach porannych.

 

 

0

KonfederacjaBloger

Celem Konfederacji Rzeczpospolitej Bloger

21 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758