INTERWENCJA DZIENNIKARSKA KRYSTYNY GÓRZYŃSKIEJ

Szanowna Pani Krystyno,

Uprzejmie dziękuję za interwencję dziennikarską, powstałą na kanwie postępowania karnego sygn. akt PG. Śl. 45/13, prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie, w której otrzymałam status pokrzywdzonej.
Przypomnę, że sprawa karna, będąca przedmiotem tego postępowania, dotyczy przestępstw z art. 231 par. 1 kk. w zw. z art. 267 par. 1 i 2 kk. w zw. z art. 235 kk. – chociaż prokurator WPG w Warszawie kpt. Wojciech Skrzypek już na wstępnym etapie śledztwa sprowadził je tylko do normy art. 267 par. 1 i 2 kk.