IDIOTA,CYNIK, CZY TEŻ INNE QUI PRO QUO?

W dniu dzisiejszym (17.07.2013 r.) powiadomiłam płk.Jerzego Artymiaka, Naczelnego Prokuratora Wojskowego w Warszawie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa umyślnego przez prokuratora Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie – kpt. Wojciecha Skrzypka. Przestępstwo, spenalizowane w treści art. 271 par. 1 k.k., polega na poświadczeniu nieprawdy w dokumencie urzędowym, co spowodowało istotną szkodę dla moich interesów prawnych.