Huntington Kontra Koneczny

Od kilku lat bardzo popularna jest praca Samuela Huntingtona "Zderzenie Cywilizacji" – "Clash of Civilizations". Szkoda, że nie pamięta się, zwłaszcza w Polsce o twórcy teorii cwyilizacji (równolegle z Toynbee’m) Feliksie Konecznym. Moim zdaniem teoria Huntingtona jest marną kopia czy wręcz karykaturą teorii Konecznego.