Globalnie i Lokalnie
15

Cywilizacje Aryjsko-Słowiańskie Huna w Starym Testamencie o.2

03/12/2017
1003 Wyświetlenia
0 Komentarze
15 minut czytania
Cywilizacje Aryjsko-Słowiańskie Huna w Starym Testamencie o.2

Cywilizacja Mukulia powstała na istniejącym na znacznych obszarach Pacyfiku kontynencie Mukulia, a w skrócie Mu. Ląd Mu był częścią dawnego południowego hiperkontynentu Lamar.

0


Huna 300

Cywilizacje Aryjsko-Słowiańskie Huna w Starym Testamencie o.2

Cywilizacja Mukulia – Mu

Cywilizacja Mukulia powstała na istniejącym na znacznych obszarach Pacyfiku kontynencie Mukulia, a w skrócie Mu. Ląd Mu był częścią dawnego południowego hiperkontynentu Lamar. Do podstawowych ras zamieszkujących kontynent Mu należeli na południu Aremonianie rasy czerwonej ze starego kontynentu Lamar, a na północy Ariowie rasy białej z Hiperborei. Rezydowały tutaj również kolonie z różnych ras kosmicznych, które współpracowały ze sobą. Z rasy Aremo pochodzą dzisiejsi Polinezyjczycy i niektóre ludy obu Ameryk.

Początki cywilizacji Mukulia sięgają 100 tys. lat temu, a najwyższy poziom rozwoju tak techniczny jak i duchowy osiągnęła w okresie 70 do 25 tys. lat temu. Cywilizacja Mukulia, zwana Imperium Słońca, była kolebką następnych cywilizacji ziemskich, zakładając kolonie w różnych częściach świata. Była jedną z najlepiej zorganizowanych i pokojowo nastawionych cywilizacji na Ziemi. Cywilizacja ta urządzona była dla społeczeństwa i kwitła zarówno duchowo jak i materialnie.

Na kontynencie Mu ulokowanych było 19 miast z liczną zabudową i wiele osad rolniczych. Siedem miast stanowiło centrum religijne i naukowe. Stolicą była Savanasa, zwane także Hamakulia. Władca Mu nosił tytuł Imperatora i Głównego Kapłana. Do pomocy miał sześciu reprezentantów z całego kraju. W centrum stolicy wybudowano olbrzymią piramidę o wysokości 440 m. Jej powierzchnia była pokryta specjalnym stopem ze srebra, platyny i aluminium zwanym aurichalkiem. Działała jako przetwornik wolnej energii kosmicznej i energii z wnętrza ziemi w energię elektryczną. Była także potężnym centrum komunikacyjnym z innymi planetami i cywilizacjami. Jej właściwości umożliwiały także dokonywanie pozytywnych zmian pogodowych, np. wywoływanie opadów w czasie suszy.

Do budowy piramid używano dużych bloków kamiennych, niektóre z nich ważyły ponad 50 ton i były wycinane z dokładności do 0,2 mm, przy użyciu urządzeń wykorzystujących fale ultradźwiękowe. Dokonywano tego w odległych kamieniołomach. Transport tych olbrzymich bloków kamiennych odbywał się przy użyciu generatorów antygrawitacyjnych. Dostarczano je na platformach 20 cm ponad drogami.

Poziom rozwoju cywilizacji Mu był bardzo wysoki w każdej dziedzinie, tak duchowym jak i technologicznym.  Rozwój technologiczny obejmował między innymi takie dziedziny jak energia nuklearna, magnetyczna, laserowa, antygrawitacyjna, ultradźwiękowa, słoneczną, vril (energia psychokinetyczna) oraz technologię pozyskiwania energii kryształów. Wszelkie pojazdy lądowe i statki morskie, podwodne, powietrzne i kosmiczne wykorzystywały te energie. Jednak niektóre osiągnięcia technologiczne były utrzymywane w tajemnicy przed innymi koloniami, aby nie zostały użyte przeciwko ludzkości. Uważano, że wysoko rozwinięte technologie mogą być wykorzystane dla dobra danego kraju tyko wtedy, gdy znajdą się w rękach decydentów o wysokim rozwoju duchowym i moralnym.

Religia Mu była jednocześnie filozofią i nauką. Astrologia tak jak i astronomia grała też wielką rolę. Należy jednak przepuszczać, że zrozumienie tych abstrakcyjnych nauk było znane dogłębnie tylko tym, którzy to studiowali i tym się zajmowali, czyli przewodniczyli społeczeństwu. Cały lud zadawalał się tym, że mógł z tego korzystać.

Mu głosili o wielkim wpływie Słońca na życie na ziemi, dla nich Słońce było powszechnym motorem życia. Toteż kult Słońca był jednym z najbardziej rozwiniętych kultów w Mu.

Cywilizacja i Religia była oparta na filozofii, nauce ogólnej i ezoterycznej, psychologii jak i etyce. System polityczno-społeczny oparty został na poszanowaniu prawach człowieka, zasadach moralnych i opiece socjalnej.

Upadli moralnie Atlanci używając zaawansowanej technicznie broni, takiej jak broń jądrowa i promienie kryształów, 25 tys. lat temu zniszczyli kontynent Mu na Pacyfiku, oraz Aryjską cywilizację Ujgur w Europie i Azji. Na kontynent Mu zrzucili asteroidę nakierowaną przez siebie promieniem trakcyjnym kryształu, uprzednio ją rozczłonkowawszy. Z kontynentu Mu pozostały na oceanie jedynie nieliczne archipelagi wysp. Zniszczyli tym samym cywilizację Mukulia-Mu, która istniała na obszarach obejmujących Eurazję poprzez kontynent Mu na Pacyfiku oraz Amerykę Północną i Południową. Ponadto zamienili kwitnący wówczas obszar Gobi w jałową pustynię.

Cywilizacja Ujgur – Gobi

Cywilizację Gobi, zwaną także Wielkim Imperium Ujgur lub Yu, założyli Ujgurowie z pacyficznego kontynentu Mu należący do rasy aryjskiej – białej, wspólnie z potomkami Ariów zamieszkujących na terenie Eurazji, którzy wcześniej opuścili pogrążającą się w wodach Hiperboreę.

Cywilizcja Ujgur-Gobi należąca do cywilizacji Mukulia istniała w okresie od 70 do 25/18 tys. lat temu. Ta aryjska cywilizacja zajmowała obszar praktycznie całej Eurazji. Rozciągała się od Oceany Spokojnego do Oceanu Atlantyckiego. Północną granicę wyznaczał Ocean Północny (Arktyczny), natomiast południową stanowiły obecne południowe Chiny, Birma, Indie i Persja oraz obszary od Morza Kaspijskiego, poprzez Bałkany do Adriatyku. Stolica Imperium Ujgur leżała na urodzajnej w tych czasach równinie Gobi, pod obecnie odnalezionymi ruinami starożytnego miasta mongolskiego Khara-Khoto a obecnego chińskiego Heicheng.

Osiągnięto wysoki poziom duchowy i technologiczny, ale tylko w celach pokojowych a nie militarnych. Oprócz rozwiniętej infrastruktury naziemnej, z miastami, osadami rolniczymi, wybudowano również miejską strukturę podziemną. Używano statków powietrznych zwanych wajtmanami, po hindusku wimanami. Wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne i technologiczne z kontynentu Mu zostały przeniesione i zaadoptowane w cywilizacji Ujgur-Gobi. Cywilizacja ta była niezależną cywilizacją, ale wspólnie z kontynentem Mu stanowiła wielką cywilizacją Mukulia.

Począwszy od 25 do 18 tys. lat temu upadli moralnie Atlanci przy pomocy części upadłych Plejadian, Centaurian i Reptilian używając wysoko zaawansowanej technicznie broni, z bronią jądrową na czele, zniszczyli aryjskie Imperium Ujgur a kwitnącą równinę Gobi zamienili w jałową pustynię. Niektóre ocalałe z pogromu populacje Imperium Ujgur, oraz przeniesiona starszyzna z zatopionego kontynentu Mu zeszły pod ziemię do wybudowanej wcześniej miejskiej struktury podziemnej pod obecną pustynią Gobi i Himalajami. Stworzono rozległą, podziemną sieć miejskiej cywilizacji pod nazwą Królestwa Agharta.

I i II Aryjskie Imperium Ramy

Na obszarach Europy i Azji zamieszkiwali Ariowie-Słowianie o głównej haplogrupie aryjsko-słowiańskiej R1a. To z tej ludności na obszarach dawnego Imperium Ujgur książę Rama stworzył kolejne Imperium aryjskie. W Europie do Loary zamieszkiwali Ariowie-Słowianie o haplogrupie R1a, a od Loary na zachód i południe zamieszkiwali Ariowie-Baskowie o haplogrupie R1b.

Książę Rama był synem władcy podziemnego Królestwa Agharta. Pojawił się na terenie Doliny Indusu i Iranu około 22 tys. lat temu. Był wielkim przywódcą, prawodawcom i prorokiem, posiadał wielką moc duchową oraz siłę sugestii. Dokonywał cudownych uzdrowień i innych cudów. Jego niebywała wiedza i boskie pochodzenie przysporzyła mu rozgłosu i mnóstwa zwolenników.

Rama z pomocą Królestwa Agharta stworzył wielkie imperium zwane Aryjskim Imperium Ramy, ze stolicą Narmini, a obecnie Mohendżo Daro. Rama był Imperatorem i Głównym Kapłanem tego Imperium.

Cywilizacja aryjska Ramy oparta była na wzorcach i wartościach cywilizacji Mukulia, była jej kontynuacją. Imperium Ramy tak jak wcześniej Ujgur określane jest jako imperium serca, natomiast Imperium Atlantydy określane jest jako imperium rozumu, które przerodziło się później w imperium despotyzmu.

I i II Imperium Ramy obejmowało obszar od Iranu po Indie i od Europy Środkowo-Południowo-Wschodniej przez Azję Środkową do Azji Południowo-Wschodniej. Wszystkie osiągnięcia cywilizacyjne i technologiczne z kontynentu Mu, które zostały przeniesione i zaadoptowane w cywilizacji Ujgur-Gobi, zostały następnie przekazane do Imperium Ramy.

W starożytnych manuskryptach hinduskich opisane są starożytne pojazdy latające o napędzie elektromagnetycznym i antygrawitacyjnym, ich budowa, stosowane materiały, również takie, które mają właściwości pochłaniania światła i ciepła. A także opisana jest sztuka pilotażu maszynami latającymi. W manuskryptach tych mowa jest także o budowie statków międzyplanetarnych. Do niektórych tematów omawianych w manuskryptach należą “Sekrety pilotów” gdzie przedstawione jest między innymi: technika tworzenia sztucznie chmur lub mgły, strzelania promieniami, generowania hologramów, wykrywania maszyny wroga, maskowania własnej maszyny poprzez czynienie jej niewidzialną, tajniki podsłuchu rozmów na odległość i innych dźwięków w samolotach nieprzyjaciela, tajniki doprowadzania załogi nieprzyjacielskich samolotów do stanu nieprzytomności. Napęd pojazdów oraz sekretne tajniki pilotów były oparty o system mocy analogiczny do mocy sił psychicznych człowieka. Z tego wynika, że wszystkie współczesne osiągnięcia nauki i techniki były już kiedyś znane, a nawet znacznie przewyższały te obecne.

Pierwsze Imperium Ramy istniało w okresie od 22 do 12,5 tys. lat temu. Powstało po katakliźmie, który miał miejsce około 25 tys. lat temu i trwało do I Potopu, który miał miejsce 12,5 tys. lat temu. Po tym potopie Rama scalił na nowo swoje Imperium i na nowo ustanowił prawa. Drugie Imperium Ramy istniało w okresie od 12 tys. lat temu do 10,3 tys. lat temu. Powstało po I Potopie, który miał miejsce 12,5 tys. lat temu i trwało do kolejnego II Potopu, który miał miejsce 10,3 tys. lat temu, to jest 8,3 tys. lat pne. To ten potop został opisany w Biblii. U Ariów-Słowian prawodawcą i prorokiem oraz tym, który dał Ariom Dekalog był książę Rama.

Zachodnie i południowe obszary obecnej Europy głównie w strefie bardziej przybrzeżnej, stanowiły kolonie Atlantydy, zamieszkiwała tam ludność galijska inaczej celtycka o haplogrupie R1b.

Główną część kontynentu europejskiego zamieszkiwała ocalała po kataklizmach ludność aryjsko-słowiańska o haplogrupie R1a. Obydwie rasy są to ludzie biali, są ze sobą spokrewnieni, w dalekiej przeszłości mieli wspólnych aryjskich przodków, którzy się rozdzielili i rozwijali w różnych rejonach świata.  Historia Ariów mówi, że w Europie do Loary zamieszkiwali Ariowie-Słowianie, a od Loary na zachód i południe zamieszkiwali Ariowie-Baskowie. Baskowie mają haplogrupę R1b, tak jak Celtowie, czyli ludy celtyckie wywodzą się od Ariów-Basków.

Główne źródła

Cywilizacje kosmiczne na ziemi, Janusz Bieszek

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

 Dodatkowe źródła

Mu – zaginiony kontynent, James Churchward

 Inna Historia Świata: Wyspa Wielkanocna. Zaginiony ląd Mu cz.1 

Inna Historia Świata:

Nan Madol.  Zaginiony ląd Mu cz.2 

Inna Historia Świata: Archeologia wysp Pacyfiku, Ląd Mu cz.3  

Inna Historia Świata: Gunung Padang, Ląd Mu cz.4 

Inna Historia Świata: Gunung Padang, Ląd Mu cz.5 

Inna Historia Świata: Nosiciele cywilizacji, Ląd Mu cz.6 

 Nieznana Historia Świata: Świątynie wycięte w skale. Adżanta 

Nieznana Historia Świata: Niezwykła świątynia Kajlas (poprawiona) 

 

Inne zapisy autora:

0

Stan Rzeczy
Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

58 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816