KULTURA
15

Walka Lechii z Szatanem Huna w Starym Testamencie o.11

29/12/2017
1570 Wyświetlenia
0 Komentarze
34 minut czytania
Walka Lechii z Szatanem Huna w Starym Testamencie o.11

Marduk realizując w starożytności swój plan tworzył kolejne imperia w Azji i Europie. Na drodze stanęła mu aryjsko-słowiańska Lechia, która niweczyła jego plany. Najpierw na Bliskim Wschodzie Ariowie-Słowianie przeciwstawiali się imperiom Marduka a później w Europie.

0


Huna 300

Odcinek o.11 został znowelizowany i opublikowany jako  Walka Lechii z Szatanem Huna w Starym Testamencie  o.11a

Walka Lechii z Szatanem

Marduk realizując w starożytności swój plan tworzył kolejne imperia w Azji i Europie. Na drodze stanęła mu aryjsko-słowiańska Lechia, która niweczyła jego plany.  Najpierw na Bliskim Wschodzie Ariowie-Słowianie przeciwstawiali się imperiom Marduka a później w Europie.

Po powstaniu Imperium Perskiego, Lechia nie dopuściła Persów do wejścia do Europy.  Cyrus Wielki uderzył na słowiańskich Masagetów od strony Jeziora Aralskiego. Lechia ruszyła na niego z całą potęgą, armia perska została wybita do nogi. Głowa Cyrusa znalazła się w bukłaku gdzie piła perską krew, ponieważ była spragniona słowiańskiej.  Następną wyprawę przeciwko Lechii podjął Dariusz Wielki na czele ogromnej armii, przeprawiając się przez cieśninę Bosfor. Dariusz ze swoją armią wkroczył na teren Lechii, ale wnet musiał uchodzić z niedobitkami swojej armii do Persji.

Aleksander Macedoński na początku swoich podbojów i tworzenia Imperium Greckiego wyruszył na Lechię chcąc ją opanować. Udało mu się podejść pod stary Kraków leżący na prawym brzegu ówczesnego biegu Wisły i spalić prawobrzeżną część miasta. Ale dalej już nie ruszył w wyniku zorganizowanego oporu i kontrataków. Macedończyk czym prędzej uchodził do Macedonii jak wcześniej Dariusz perski do Persji.

Z Imperium Rzymskim Lechia walczyła na Zachodzie Europy i razem z aryjsko-słowiańskimi Partami na Bliskim Wschodzie. Rzymianie zdołali jedynie zająć zachodnie i południowe obrzeża Lechii. Na zachodzie Europy walczyła z Rzymem najpierw w Galii, następnie w słowiańskiej Bawarii na Lechowym Polu pod miastem Lecha dzisiejszym Augsburgiem, gdzie cały legion rzymski przestał istnieć. Na północy słowiańskiej Germanii w Lesie Teutoburskim, gdzie trzy legiony rzymskie przestały istnieć. Kampanią dowodził król Awiłło Leszek IV, a jednym z dowódców słowiańskich był książę Arminiusz.

Lechia wspomagała Partów w walkach z Rzymianami, między innymi w Syrii pod Carrhae, gdzie potężna armia rzymska pod wodzą Krassusa została wybita a niedobitki wzięte do niewoli. Ze strony aryjskiej kampania była dowodzona przez króla Lecha III Ariowita oraz wodza partyjskiego Surenasa. Krassus był to największy bogacz i lichwiarz tamtych czasów, był chciwy złota, wcześniej obrabował świątynię w Jerozolimie ze złota, dlatego przed ścięciem głowy musiał wypić roztopione gorące złoto, ponieważ był spragniony złota. Partowie później wspomagali Lechię w walce z Niemcami, między innymi w bitwie na Psim Polu, która była większą bitwą i nie mniejszym zwycięstwem jak bitwa pod Grunwaldem.

Na przełomie starej i nowej ery Iluminaci ściągnęli na Słowian w Europie germańskich Gotów spod Samarkandy, którzy opanowali Lechię od południowego wschodu i północy. Lechia sięgnęła po rezerwy słowiańskie w Azji Środkowej i ściągnęła na pomoc aryjsko-słowiańskich Hunów. Wśród Hunów jedną trzecią stanowili ludy aryjsko-słowiańskie a pozostała część była to ludność aryjska wymieszana z azjatycką. Goci zostali wymiecieni z całej Europy środków-południowo-wschodniej i pogonieni na Rzym, odwiecznego wroga Słowian.  Słowiańscy Wandalowie i Alanowie zostali wysłani do zajęcia Kartaginy w północnej Afryce, aby kontrolować szatańskie Imperium Rzymskie od strony Morza Śródziemnego, na południu, natomiast główne siły miały atakować od strony lądu na północy. Ostatecznie cała batalia rozciągnięta w czasie na wiele lat nie odniosła całkowitego zwycięstwa, wprawdzie Rzym został nadszarpnięty, ale szatańskie Imperium Rzymskie przetrwało. Utworzone zostało Cesarstwo Rzymskie zachodnie z narodami Franków i Niemców oraz Cesarstwo Rzymskie wschodnie. Cesarstwo Rzymskie na początku IV w. ne przyjęło nową religię państwową, Chrześcijaństwo, mające korzenie w Starym Testamencie i stanowiące jego kontynuację. Chrześcijaństwo, gdy stało się rzymską religią państwową, przestało być religią Jezusa, a stało się religią okupanta i najeźdźcy oraz jego ideologii politycznej, która z naukami Jezusa nie miała wiele wspólnego.

Cesarstwo Rzymskie i rzymskie chrześcijaństwo, zdominowane przez Marduka-lucyfera, pod płaszczem chrystianizacji rozpoczęło ekspansję na Lechię. Lechia walczyła z Frankami, byli to Celo-Goci zromanizowani, oraz Alemanami, byli to i są nadal Celto-Goci niemieccy i austriaccy. Ze wschodu Lechia walczyła z nasłanymi przez Iluminatów Mongołami-Chazarami-Tatarami i Turkami. I tak trwało aż do II Wojny Światowej w której Polska została osamotniona i oddana na zagładę przez dwa totalitarne szatańskie systemy niemiecki i sowiecki, dowodzone przez dwa wcielenia Lucyfera, przez dwóch opętanych przez szatana despotów. To, że było ich dwóch dlatego zaczęli walczyć między sobą. Polska Jak przystało na Naród Wybrany walczyła na obydwu frontach i na słowiańskim i na celtyckim. To Polska flaga pierwsza zawisła na gruzach odradzającego się nowego, tym razem Niemiecko-Rzymskiego Imperium Szatana. A stolica Niemiec Berlin jak i całe wschodnie Niemcy i Austria leżą na rdzennych lechickich ziemiach znacznie później zagrabionych przez Alemanów niż słowiańska zachodnia Germania.

Dzięki polskim kryptologom, niemiecka maszyna szyfrująca Enigma została rozszyfrowana. To skróciło znacznie wojnę, a być może uratowało świat, bo Niemcy nie zdążyli z produkcją swojej tajnej broni opartej na zaawansowanej kosmicznej technologii. Po części takiej jak być może została wykorzystana w Mojżeszowej arce wojny, a przymierza z Szatanem. Po wojnie Polska, jaki i inne kraje Lechii zostały oddane przez „sojuszników” na pół wieku w okowy sowieckiego komunistycznego imperium.

A obecnie Lechia walczy politycznie i ekonomicznie na dwa fronty ze zdominowanym przez Iluminatów i Masonerię zachodem i wschodem Europy oraz nasłanymi przez nich na Europę Islamistami. Europa jak i cały świat toczony jest i rozkładany wewnętrznie przez korupcję i lichwę. Wywoływane są sztucznie konflikty zbrojne na całym świecie i migracje ludów, oraz wywołany jest sztucznie i utrzymywany terroryzm, aby zastraszyć i kontrolować ludzkość. Wykonawcą tych planów Szatana od czasów Atlantydy byli i są nadal „czarni” kapłani, Iluminaci i Masoneria, czyli Wielka Nierządnica, wykonujący chętnie i z własną korzyścią wolę i polecenia swojego boga Marduka-Lucyfera, czyli Bestii.

Niemcy i Austriacy pochodzący od Celto-Gotów przypominają Celtów Hyksosów Izraelitów z Biblii, w swoich podbojach, okupacji i grabieży innych krajów, począwszy od okupacji i grabieży Egiptu przez Hyksosów. Kolejne Imperia Szatana były tworzone na bazie Hyksosów Celtów Izraelitów, a ich ukoronowaniem była Niemiecko-Austriacka III Rzesza. Jedną z wielu cech wspólnych tych imperiów było dążenie do podboju i eksterminacji Ariów-Słowian, było to prawdopodobnie pierwsze przykazanie ich boga Marduka-Lucyfera i jego „czarnych” kapłanów Iluminatów i Masonerii.

Słowianie wyznawali religię zwaną Wedyjski Arianizm lub Wedyjskie Chrześcijaństwo, a Księgami Świętymi były słowiańsko-aryjskie Wedy spisane pismem słowiańskim. Religia słowiańska była w harmonii z przyrodą, naturą i kosmosem, dlatego religię tą nazywa się Wiarą Przyrodzoną. Religia słowiańska należy do religii starodawnych, tak jak Wedyzm i Hinduizm, oparta była na Dekalogu i wartościach, które później głosił Jezus. Słowianie mieli swoją religię, swoich Bogów i swoje Święte Księgi i nie potrzebowali żadnych obcych.  Słowianom narzucono religię chrześcijańską głoszoną przez kapłanów obcego kultu. Popalono im Święte Księgi, spalono świątynie, eksterminowano kapłanów i kapłanki rodzimej religii słowiańskiej. Następnie podzielono Słowian według religii katolickiej na wschodnich i zachodnich. Słowianom wschodnim odebrano im własne pismo i wprowadzono pismo oparte na grece, ale zachowano im rodzimy język religijny i urzędowy. Słowianom zachodnim odebrano im własne pismo i wprowadzono rzymską łacinę, ale także łaciński język religijny i urzędowy. Pismo i mowa najeźdźcy i okupanta rzymskiego, całej Europy Zachodniej oraz Basenu Morza Śródziemnego, odwiecznego wroga Słowian, poprzez religię chrześcijańską zostały narzucone Słowianom zachodnim na wiele wieków.  Język okupanta rzymskiego wpłynął także na historyczne języki wielu ludów. Jedynie co można stwierdzić to to, że runiczne pismo słowiańskie dało początek pismu fenickiemu, greckiemu, etruskiemu, łacinie, cyrylicy oraz aramejskiemu i arabskiemu. Wszystkie te alfabety są to przerobione runy słowiańskie.

Chrześcijaństwo było dla Słowian, tak jak i dla wielu ludów świata, religią najeźdźcy i okupanta, czy to rzymskiego czy germańsko-niemieckiego. Istotne zmiany w Kościele rozpoczęły się dopiero od połowy dwudziestego wieku.  Zmiany te zaczęły następować, kiedy w Watykanie pojawił się przyszły słowiański Polski Papież Karol Wojtyła.

Papieże oraz hierarchowie Kościoła rzymskiego, za którymi stało Cesarstwo Rzymskie germańsko-niemieckie, rzucili wiele klątw i interdyktów na władców i naród Lechii-Polonii.  Na władców całej Polonii lub dzielnicy zwierzchniej inaczej senioralnej rzucono 22 klątwy. Ponadto wieloma klątwami obłożono pomniejszych książąt. Klątwy te wywoływały destrukcie dla całego kraju oraz ludu słowiańskiego, a to z kolei pozwalało Niemcom na ingerencję i najazdy na Lechię.  Papiestwo razem z Cesarstwem Rzymskim germańsko-niemieckim zorganizowało wiele zbrodniczych najazdów, wypraw i krucjat krzyżowych na Lechię-Polonię. Ostatnią krucjatą krzyżową na Polskę była Bitwa pod Grunwaldem. Granica Limes Sorabicus wyznaczona przez Karola Wielkiego w roku 805 pomiędzy Rzymo-Germańskim Państwem Frankońskim a słowiańską krainą Lechii, przebiegała od Adriatyku po Lubekę nad Bałtykiem. Po okresie 1000 lat rzymsko-niemieckiej chrystianizacji skończyło się upadkiem i rozbiorami całej Lechii, czyli Polski oraz wszystkich krajów środkowo-południowo-wschodniej Europy i wymazaniem ich z mapy świata. Kościół występował w tym okresie jako piąta kolumna niemiecka w Europie. Można przypuszczać, że w późniejszym okresie także. W 1941 roku ówczesny papież błogosławił niemieckie czołgi ruszające na Rosję sowiecką, nazywając operację Blitzkrieg „nową wyprawą krzyżową”.

Zachodnie tereny Lechii wraz z całą infrastrukturą od Renu po Wisłę zostały zagrabione przez chrześcijańską katolicką i protestancką Rzeszę Niemiecko-Austriacką, a ludność sukcesywnie była niemczona. Wschodnie tereny Lechii wraz z infrastrukturą po Wisłę zostały wcielone do chrześcijańskiego wschodnio-katolickiego Imperium Rosyjskiego, w którym wpływy mieli Niemcy oraz Iluminaci i Masoneria, a ludność sukcesywnie była rusyfikowana. Poróżnienie Polaków i Rosjan wprowadził Kościół katolicki, a szczególnie ekspansja Kościoła rzymsko-katolickiego na Kościół prawosławny. Tereny Azji Mniejszej zamieszkałe przez ludność indoeuropejską w większości chrześcijańską, zostały zagrabione wraz z całą infrastrukturą przez Islamskie Imperium Tureckie, a ludność była sukcesywnie turczona i islamizowana.  Południowo-wschodnią Europę przez wiele wieków okupowało Islamskie Imperium Tureckie, a ludność sukcesywni była turczona i islamizowana. Należy nadmienić, że Niemcy i Niemiecka Austria zawsze sympatyzowały z Turcją. Aryjsko-Słowiańskiego Imperium Lechii nie zdołali pokonać Persowie, Grecy i Rzymianie, dopiero wpuszczenie obcej religii i ideologii, jako wirusa niesionego przez barbarzyńskie ludy doprowadziło do destabilizacji słowiańszczyzny, a za tym całej Europy. Później na początku XX w. Iluminaci i Masoneria razem z Niemcami wpuścili Słowianom wschodnim ponownie wirusa, tym razem religii ateizmu i ideologii komunizmu, co doprowadziło do dziesiątków lat terroru i prześladowań. Rzymskie chrześcijaństwo oparte na Biblii było wmuszane Słowianom siłą i prześladowaniem przez kilka set lat.

Najpierw Watykan wspólnie z chrześcijańskimi krajami zachodniej Europy pod przywództwem Germanów Franków i Niemców, organizowali krucjaty krzyżowe do Ziemi Świętej oraz na Konstantynopol, stolicę Kościoła Wschodniego. Natomiast Watykan wspólnie z krajami zachodniej Europy nigdy nie zorganizował krucjaty przeciwko Imperium Tureckiemu w celu ratowania Kościoła Wschodniego oraz południowo-wschodniej Europy przed zalewem Islamu. Podobnie chrześcijańska Hiszpania była przez wiele wieków pod okupacją Islamu i Zachód przez tak długi okres nie przyszedł jej z pomocą. Później te same Zachodnie narody za wiedzą i cichą zgodą Watykanu kolonizowały kontynenty świata prowadząc eksterminację podbitych ludów, niszcząc ich historię i ich Święte Pisma a narzucając im Biblię.

Chrześcijaństwo w większości było wprowadzane oraz utrzymywane siłą i przymusem przez kapłanów chrześcijańskiej ideologii, która niosła ze sobą feudalizm i niewolnictwo. Jezus na pewno nie chciał takiego głoszenia dobrej nowiny.

W 325 roku ne Cesarz rzymski Konstantyn zwołał sobór w Nicei.  Podczas tego soboru polityczna doktryna chrześcijańska została zatwierdzona. I tak zaczęła się długa historia Chrześcijaństwa rzymskiego, przesiąknięta krwią i duchowymi kłamstwami. A przez następne 1600 lat Watykan wraz z Germanami Frankami i Niemcami trzymał polityczną władzę nad całą Europą.  Doprowadzając do okresów zwanych “Ciemnymi Wiekami”, podczas których zaistniały Krucjaty czy Inkwizycja. Chrześcijaństwo, razem ze wszystkimi podobnymi systemami, do pewnego stopnia jest oszustwem wieku. Służyło oderwaniu gatunków od naturalnego świata, i od siebie samych. Polega ono głównie na ślepym słuchaniu autorytetów. Chrześcijaństwo wprowadziło zacofanie w wiedzy i nauce na wiele set lat. Nieprawdy, półprawdy i zakłamanie w historii i archeologii oraz naginanie całej wiedzy do nieścisłości, półprawd i zakłamań podanych w Biblii trwają do tej pory.  Zatajanie faktu istnienia we wszechświecie innych cywilizacji oraz istnienia na ziemi prehistorycznych technicznych cywilizacji kosmicznych i ziemskich trwa do tej pory. Nadal ukryta inkwizycja Kościoła i Chrześcijaństwa istnieje. Poprawność zakłamania tak religijnego, jak i historycznego nadal w całym chrześcijańskim świecie jest nadal narzucana.

Jako reakcja na dominację Chrześcijaństwa w Europie powstały ruchy Oświecenia, a krwawą reakcją była Rewolucja Francuska, a później z tego wyewoluowały ideologie komunizmu i faszyzmu. Wcześniej jako reakcja na dominację Chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie było powstanie Islamu. Chrześcijaństwo, Islam, i stojący w cieniu za tymi dwoma religiami, ale działający za kulisami Judaizm wywodzą się z Biblii, te trzy religie biblijne zdominowały prawie cały obszar Ziemi, i tak wygląda świat od dwóch tysięcy lat.

Przez cały okres Chrześcijaństwa w Europie, Niemcy razem z Niemiecką Austrią wykorzystywały religię i ideologię chrześcijańską z centrum w Watykanie do ekspansji na wschód na ziemie Słowiańskie oraz do dominacji w Europie Zachodniej. Obecnie okres wykorzystywania Chrześcijaństwa do ekspansji i dominacji w Europie się skończył. Powstał na bazie Cesarstwa Rzymskiego nawy twór europejski z nową ideologią, tym razem lewacką o której mówią że wywodzi się od Lewitów, jest to Unia Europejska z centrum w Brukseli. Obecnie Niemcy i stojące w cieniu za nimi Francja i Niemiecka Austria wykorzystują Brukselę, aby poprzez Unię Europejską i jej ideologią prowadzić ekspansję i dominację w Europie. Niemcy cały czas ingerują w krajach Europy środkowo-południowo-wschodniej i dążą aby poróżnić je między sobą.

A w tle nadal ścierają się ze sobą nawzajem i wewnętrznie trzy dominujące na świecie biblijne religie. A prym w tym wszystkim wiodą Iluminaci i Masoneria, czyli Wielka Nierządnica, której patronuje bóg Marduk-Lucyfer, czyli Bestia. W szeregi Iluminatów i Masonerii wciągnięci są ludzie polityki, ekonomii, nauki i religii, to przez tych ludzi kontrolują świat stojący w cieniu najwyżsi rangą „czarni” kapłani Marduka-Lucyfera, Tajna Rada tajnych stowarzyszeń. Jest to mafia globalna, która całą ziemię oplotła pajęczyną sieci powiązań politycznych, ekonomicznych i religijnych.

Zgodnie z Księgą Objawienia (Ap.17:10-13), obecnie istnieje siódme mocarstwo-imperium Szatana. Zgodnie z proroctwem w Księdze Daniela (Dn.2:28-43), poszczególne mocarstwa Szatana, przedstawione w postaci posągu stają się coraz słabsze, a obecne siódme ma stopy z żelaza zmieszanego z gliną, jest to kolos na glinianych nogach. Militarnie te mocarstwa są coraz silniejsze, ale wpływy Iluminatów i Masonerii na świecie się zmniejszają, ponieważ świadomość ludzkości jest coraz większa. Centrum Tajnej Rady „czarnych” jest obecnie w siódmym mocarstwie. Gdy ta globalna zdegenerowana mafijna organizacja kapłanów Szatana upadnie, to wpływy Szatana na ziemi się zakończą. Monstrum na glinianych nogach rozleci się i przestanie istnieć. Siódme mocarstwo może dać początek pozytywnych zmian na świecie. Kraje Europy środkowo-południowo-wschodniej powstają z kolan, odrodzona się w nowej formie Lechia, walcząca od tysiącleci z Szatanem, jako gwarant pokoju w Europie.

Ludzkość kontrolowana jest poprzez manipulację i wymuszoną poprawność historyczną, religijną i polityczną, drugim elementem jest różnego rodzaju zastraszanie, między innymi ekonomiczne poprzez wirtualny magiczny pieniądz. Wszystko to jest tylko iluzja. Tak samo jak iluzją jest świętość świętej skrzyni Mojżesza i jego magii, od których zaczęło się tworzenie tej wielkiej iluzji, największego przekrętu religijnego w dziejach ludzkości.

Również pomysł wynikły ze Starego Testamentu, że zły bóg Jahwe-Marduk za domniemane grzechy pierwszych ludzi w raju, czy też w ogóle za jakieś grzechy, zamknął bramy niebios i dopiero dobry Bóg Ojciec wysłał swojego Syna, aby ten złożył z siebie krwawą ofiarę na krzyżu, aby ten zły bóg otworzył znowu bramy niebios; jest pomysłem wypaczonym i pokrętnym. Takie tłumaczenie zbawienia jest największym przekrętem religijnym Nowego Testamentu, podobnie jak największym przekrętem religijnym Starego Testamentu była święta skrzynia Mojżesza i jego magia.

Kończy się stara era Ryb, era Chrześcijaństwa, a wraz z nią przechodzą do historii wszystkie trzy splecione ze sobą i wzajemnie konkurujące Judeochrześcijańskie religie, a przynajmniej w dotychczasowej formie. Zaczyna się nowa era Wodnika, era wiedzy, prawdy, nauki i postępu.

Wedy mówią, że na Ziemi nastaną mroczne czasy i będą trwać do roku 2012, kiedy Ziemia wejdzie w obszar, podległy siłom z Ciemnych Światów Piekła. Istnieją Przekazy Wedyjskie, że słowiano-aryjscy Bogowie; Perun, Tarh i inni, kilka razy odwiedzali Ziemię, ażeby opowiedzieć Tajemną Mądrość, Kaplanom/Strażnikom i Seniorom Rodów, jak przygotować się do ciemnych, ciężkich czasów, kiedy ramię-rękaw naszej swastycznej galaktyki, w którym znajduje się Ziemia będzie przechodzić przez obszar, podległy siłom z Ciemnych Światów Piekła. W tym czasie Jaśni Bogowie przestaną odwiedzać swoje narody, ponieważ oni nie przenikną w ciemne obszary, podległe siłom tych Światów. Z wyjściem ramienia-rękawa naszej Galaktyki z ciemnych obszarów, Światli Bogowie znów zaczną odwiedzać ludzi. Początek Światłych czasów zaczyna się w Świętym Roku 7521 od SPGŚ tj. w 2012 r. ne.

Ludzkość na ziemi jest jak na wielkim okręcie, którym płynie po wielkim oceanie, ale większość śpi i ktoś inny, obcy kontrolerzy kierują tym okrętem tak, że on nie powinien znajdować się w obecnym miejscu gdzie jest. Różni obcy kontrolerzy dowodzili tym statkiem przez stulecia i tysiąclecia.

Ale prądy się zmieniają.  Coraz więcej z ludzi się budzi, chociaż niektórzy wciąż w połowie uśpieni, zataczają się chwiejnie na nogach na pokładzie, obserwując przed sobą wzburzony sztorm ich zmieniającego się świata.  Kontrolerzy wiedzą, iż wielu z ludzi się budzi  – zbyt wielu dla ich komfortu. Jest konieczne, aby w interesującym momencie być żywym! A zbiorowe przeznaczenie ludzkości jest sumą indywidualnych wyborów, których poszczególne osoby dokonują.

Ziemia jest u progu przygotowań do zupełnej transformacji. Formy tej transformacji mają wiele ekspresji, a ludzkość jako kolektyw, będzie jej wynikiem w większym lub mniejszym stopniu. Niektóre z tych wyników, tych możliwości, spełniają proroctwa zniszczenia oraz zubożenia planety. Inne ekspresje, odsłonią inne pozytywne wyniki. Nagła, nieoczekiwana zmiana ludzkiej świadomości może rzucić kontrolerów, którzy mają bardzo negatywny wpływ na przeznaczenie Ziemi, na kolana. Istnieje wiele możliwych rozwiązań w zależności od poziomu świadomości całej ludzkości. Jest grupa interesu w ludzkiej społeczności, która chce ludzi pozostawić zahipnotyzowanych, chce aby ludzkość pozostawała w złudzeniu, że jest ograniczona do jednej możliwości, do jednego doświadczenia życia, skazana bezwiednie i bezsilnie na swój los jaki im gotują kontrolerzy.

A ludzie mają w swojej naturze zdolność do zmiany każdej sytuacji, aż do ostatniego momentu każdego wydarzenia – czy jest ono osobiste czy grupowe. Istnieje ewolucyjny potencjał pozytywnego rozwoju planety, ale czy ludzkość kolektywnie osiągniecie ten potencjał, czy nie, pozostanie pod znakiem zapytania.

Człowiek posiada  dwa z największych skarbów w swojej własnej naturze – wolną wolę (dla podejmowania decyzji) oraz zdolność do odczuwania.  Te dwa elementy, połączone właściwie, pozwalają człowiekowi zmienić każdą sytuację, jak sobie życzy, jako że ludzie są współtwórcami swojej rzeczywistości, bardziej niż zwykłymi pionkami na szachownicy.

Kiedy świadomość się budzi, zostaje uaktywniona i wzmocniona energia w człowieku, otwiera to drzwi nowym możliwościom, nowemu postrzeganiu, nowym formom inspiracji oraz rozkwitu kreatywności. Ale jeśli świadomość jest zablokowana przez strach, energia ta zostanie zablokowana w niższych centrach, w instynkcie przetrwania, seksu i władzy. Ludzkość powinna obudzić się i powstać z kolan. Uwierzyć w możliwość własnej kreacji przyszłej rzeczywistości. Zbiorowe przeznaczenie ludzkości jest sumą indywidualnych wyborów, których poszczególne osoby dokonują. Jeżeli dostatecznie dużo ludzi będzie kreować swoją pozytywną wizję przyszłości, to jest w stanie przeważyć negatywną wizję kontrolerów i zahipnotyzowanej części ludzkości, która przyjmuje i godzi się z wizją kontrolerów. Każda osoba, która wierzy w obecną rzeczywistość, w czasy zagłady, destrukcji i horroru zostanie dodana do tej rzeczywistości. Wszyscy, którzy utrzymają jako realną nową rzeczywistość, czasy Nowej Ziemi zostaną dodani do tej nowej rzeczywistości.

Źródła

Słowiańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

Chrześcijańscy Królowie Lechii, Janusz Bieszek

 Czy plagiat chrześcijaństwa był możliwy?  http://www.eioba.pl/a/1ncr/czy-plagiat-chrzescijanstwa-byl-mozliwy

https://www.sadistic.pl/czy-chrzescijanstwo-moze-byc-plagiatem-vt224252.htm

Sztuka przeskakiwania „Linii Czasu”  https://tomkenyon.com/sztuka-przeskakiwania-linii-czasu

Sława Lechiii – Janusz Bieszk        

14 starożytnych królestw słowiańskich i koronacja cesarza Bolesława w Paryżu – Janusz Bieszk   

Klątwy Watykanu na Polskę – Paweł Szydłowski    

50.Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobreg..-NWO.Spiskowa Historia Polski,     

Klątwa Gaudentego na Polskę i Bolesława Chrobrego -NWO Częśc 2. -Paweł Szydłowski.  

61.Wyprawy Krzyżowe na Polskę w roku 1039 i 1047- Krucjaty.NWO-Spiskowa Historia Polski  

69.Dalsze klątwy kościelne i Wyprawy Krzyżowe na Polskę Piastów. Krucjaty.Starożytni Polacy cz.7  

71.Sprowadzenie do Polski Krzyżaków na Konrada Mazowieckiego.Krucjaty cz 2/2. Starożytni Polacy cz.9  

62.Starożytni Polacy cz.1-Hiperborea, Początki Państwa Polskiego. Historia Polski  

63.Starożytni Polacy cz.2-Sarmaci czyli Słowianie a więc Wandalowie,Goci i Hunowie. Historia Polski.    

64.Od Krakusa do Mieszka I. Królowie Polski w Imperium Lechitów.-Starożytni Polacy.Początki Polski.    

 

 

 

 

 

Inne zapisy autora:

0

Stan Rzeczy
Stan Rzeczy

Opracowanie Stan Rzeczy-Mieczysława Kowalskiego

58 publikacje
12 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816