BIZNES
Like

Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2017 r.

13/01/2018
317 Wyświetlenia
0 Komentarze
4 minute czytania
Handel zagraniczny Polski po 11 miesiącach 2017 r.

Według wstępnych danych GUS w listopadzie ub. r. odnotowano wysoki poziom obrotów towarowych – eksport osiągnął wartość 17,9 mld euro, a import 18,1 mld euro. Tradycyjnie wpływ na to miały zwiększone zakupy w związku ze świętami.TradeLanguages

W skali 11 miesięcy 2017 r. eksport wyniósł blisko 187,7 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 10,7 proc., a import 185,9 mld euro, co oznacza wzrost o 12,1 proc.. Pomimo szybszego wzrostu importu, wynikającego m.in. z proimportowego kursu złotego, ożywienia w inwestycjach oraz silnego popytu konsumpcyjnego, nadal utrzymujemy nadwyżkę obrotów towarowych, która po 11 miesiącach ub.r. wyniosła 1,8 mld euro.

Szybko w omawianym okresie rósł eksport do Unii euroopejskiej, tj. o 10,4 proc. (do 149,7 mld euro), z tym że istniały wyraźne różnice w tempie jego wzrostu dla poszczególnych rynków. Dynamiczny, dwucyfrowy wzrost odnotowano m.in. do Niemiec (10,7 proc.), Francji (11,7 proc.), Włoch (ponad 14 proc.), Niderlandów (ok. 10 proc.), Hiszpanii (ok. 10,5 proc.) oraz Węgier (ok. 10 proc.). Wolniej natomiast wzrosła sprzedaż na drugi i trzeci najważniejszy nasz rynek eksportowy, tj. czeski (7,7 proc.) oraz brytyjski (5,4 proc.). W obrotach z UE generujemy pokaźną nadwyżkę, która po 11 miesiącach ub.r. wyraźnie się zwiększyła (o 4,4 mld euro), do 38,2 mld euro.

Tendencja do dynamicznego wzrostu eksportu została utrzymana w odniesieniu do rozwiniętych krajów pozaunijnych. W okresie styczeń-listopad 2017 r. sprzedaż na te rynki zwiększyła się o 14,3 proc. (do blisko 12,7 mld euro), w tym do USA o ok. 28 proc., Szwajcarii o 12,7 proc., Australii o ok. 34 proc. oraz RPA o ok. 17,5 proc.. W wyniku znacznie szybszego wzrostu importu z tych rynków (o ok. 20 proc.), ujemny bilans został zwiększony o blisko 0,8 mld euro, do prawie 1,2 mld euro.

Prawie 2-krotnie szybciej niż przeciętnie rósł eksport do krajów WNP, tj. o ok. 20 proc., do blisko 11,6 mld euro. Zadecydował o tym dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (ok. 20 proc.) oraz na Ukrainę (ok. 25 proc.). Przełożyło się to na umocnienie znaczenia krajów WNP w naszym eksporcie – zwiększenie udziału o 0,5 pkt. proc., do 6,2 proc., w tym Rosji o 0,2 pkt. proc., do 3 proc..

Podobnie jak w poprzednich okresach ub.r. niekorzystnie kształtowały się obroty z pozostałymi rynkami rozwijającymi się i słabiej rozwiniętymi (spoza WNP). Eksport do tej grupy państw wzrósł zaledwie o 3,5 proc. (do ok. 13,8 mld euro), podczas gdy import ponad 3,5-krotnie szybciej, tj. o ok. 12,5 proc., do 45 mld euro. W konsekwencji deficyt handlowy z tą grupą krajów pogłębił się o 4,5 mld euro, do 31,2 mld euro. Na słabe wyniki sprzedaży do tej grupy krajów wpłynęły spadki eksportu do Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (po ok. 15 proc.) oraz Egiptu (ok. 25 proc.), jak również jego wolny wzrost do kluczowych w tej grupie, rynków eksportowych, tj. Turcji (4,5 proc.) oraz Indii (2 proc.). Zostało to jednak częściowo skompensowane dynamicznym wzrostem eksportu m.in. do Chin (ok. 19 proc.), Serbii (17 proc.) czy Meksyku (27 proc.).

W przekroju towarowym najszybciej w okresie 11 miesięcy 2017 r. rosła sprzedaż wyrobów metalurgicznych (o 17 proc.), które obecnie odpowiadają za 10 proc. naszej całkowitej sprzedaży. Dynamicznie także zwiększył się eksport wyrobów przemysłu chemicznego (o ok. 13,5 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 13 proc.). Z kolei sprzedaż dominujących w naszych obrotach, wyrobów elektromaszynowych zwiększyła się o 8,2 proc.

Inne zapisy autora:

Pawel Pietkun
Pawel Pietkun https://www.3obieg.pl

2007 publikacje
158 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

319217