POLSKA
Like

Gra o dom: co jest grane, panie Kopania?

04/05/2014
1025 Wyświetlenia
3 Komentarze
11 minut czytania
Gra o dom: co jest grane, panie Kopania?

    Rok temu pisałem:   Panie prezesie Ireneuszu Kopania, apeluję zatem do Pana, żeby kierowana przez pana fundacja przedstawiła wyliczenie wszystkich nakładów, jakie poczyniła na swój majątek, tj. dom wolnostojący w Sierotach. Oczywiście z fakturami. https://3obieg.pl/anglicy-pytaja-o-pieniadze-rowniez 1. Jak można się było spodziewać, prezes fundacji, której jest prezesem zignorował mój apel, który przecież mógłby wyjaśnić wątpliwości, jakie narosły i ciągle narastają wokół działalności brytyjskiej fundacji Our New Family oraz polskiej fundacji Nasz Dom Zastępczy z siedzibą w Paczynie, będącej jej powiernikiem. Zamiast poinformować społeczeństwo, w jaki sposób zostały wydane społeczne pieniądze (zbierane wszak w ramach zbiórki publicznej!) Kopania wybrał atak. Niestety, zamiast wystąpić do mediów z żądaniem sprostowania rzekomo nieprawdziwych informacji dotyczących prowadzonego przez siebie opiekuńczego interesu przypuścił kolejny atak […]

0


 

 

Rok temu pisałem:  

Panie prezesie Ireneuszu Kopania, apeluję zatem do Pana, żeby kierowana przez pana fundacja przedstawiła wyliczenie wszystkich nakładów, jakie poczyniła na swój majątek, tj. dom wolnostojący w Sierotach.

Oczywiście z fakturami.

https://3obieg.pl/anglicy-pytaja-o-pieniadze-rowniez

1.

Jak można się było spodziewać, prezes fundacji, której jest prezesem zignorował mój apel, który przecież mógłby wyjaśnić wątpliwości, jakie narosły i ciągle narastają wokół działalności brytyjskiej fundacji Our New Family oraz polskiej fundacji Nasz Dom Zastępczy z siedzibą w Paczynie, będącej jej powiernikiem.

Zamiast poinformować społeczeństwo, w jaki sposób zostały wydane społeczne pieniądze (zbierane wszak w ramach zbiórki publicznej!) Kopania wybrał atak.

Niestety, zamiast wystąpić do mediów z żądaniem sprostowania rzekomo nieprawdziwych informacji dotyczących prowadzonego przez siebie opiekuńczego interesu przypuścił kolejny atak na najsłabszych – na rodzinę Magdziaków, którzy borykają się z czwórką niepełnosprawnych dzieci.

I zwyczajnie nie mają czasu na demaskowanie kolejnych intryg.

Czy tak wygląda w praktyce wypełnianie statutowych celów fundacji z Paczyny?

Przypomnijmy:

CELEM FUNDACJI JEST GROMADZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH I ZASOBÓW MATERIALNYCH DLA:

1.UTRZYMANIA I ROZWOJU RODZINNYCH FORM ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ŚWIADCZONYCH PRZEZ RENATĘ I IRENEUSZA KOPANIA DLA DZIECI ODRZUCONYCH I OSIEROCONYCH.

2.ORGANIZOWANIE WSPÓŁPRACY I WZAJEMNEJ POMOCY MIĘDZY ZASTĘPCZYMI RODZICAMI.

3.POMOC W POWSTAWANIU NIESPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH ORAZ INNYCH FORM ZASTĘPCZEJ OPIEKI RODZINNEJ.

(KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 2.05.2014 godz. 00:31:13

Numer KRS: 0000091039)

 

2.

 

Problem w tym, proszę państwa, że utrzymaniem i rozwojem usług świadczonych przez Kopaniów zajmuje się państwo.

RDD(Rodzinny Dom dla Dzieci – Ireneusz Kopania jest w nim wychowawcą, a jego żona Renata dyrektorem – HD) w Paczynie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego prowadzoną przez Powiat Gliwicki w formie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jako powiatowa jednostka organizacyjna funkcjonuje w oparciu o statut nadany przez Radę Powiatu Gliwickiego w Uchwale Nr XVIII/99/2012 z dnia 26 stycznia 2012 r. W rozdziale I pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego RDD, stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 627/2013 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 24 września 2013 r. ustalono, że obsługę ekonomiczno-administracyjną domu oraz związaną z nią sprawozdawczość prowadzi PCPR w Gliwicach w ścisłej współpracy z Dyrektorem Domu. Zgodnie z postanowieniem Statutu, RDD w Paczynie działa jako powiatowa jednostka budżetowa (§1 pkt 1).

(dowód: akta kontroli str. 472-482)*

Kopaniowie nie świadczą usług, bo oboje są pracownikami najemnymi!

I to opłacanymi dość wysoko.

W latach 2012-2013 wydatki płacowe RDD wynosiły odpowiednio 121.363,28 zł i 126.337,68 zł (…).*

Co więcej, pan Ireneusz Kopania w położonych nieopodal Pyskowicach prowadzi dwa sklepiki o nazwie Rabat (NIP: 9690046868). Powstaje pytanie – jak pan Ireneusz godzi pracę na pełnym etacie z działalnością gospodarczą?

Nie mówiąc już o tym, że „dwuetatowiec” ponosi dodatkową korzyść – nie musi płacić składek na ubezpieczenie społeczne. Dodatkowe 800 zł dla przedsiębiorcy to istotne zaburzenie konkurencyjności na rynku małych firm…

 

3.

 

Państwo nie tylko wypłaca Kopaniom wynagrodzenie. Dodatkowo finansuje im ich dom, i to w 90%.

Wydatki na czynsz ponoszono zgodnie z umową najmu z dnia 13 września 2002 r. w miesięcznej wysokości odpowiadającej iloczynowi powierzchni domu jednorodzinnego, w którym mieści się placówka i stawki czynszu przypadającej na m2 waloryzowanej od 1 marca każdego roku o stopę inflacji, podzielonemu przez liczbę osób zamieszkujących w ww. domu jednorodzinnym i pomnożonemu przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce (§3 Umowy najmu). (…)

Wydatki na opał ustalono zgodnie z Porozumieniem w sprawie dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy PCPR w Gliwicach a Rodzinnym Domem Dziecka w Paczynie, zawartym dnia 13 stycznia 2006 r. pomiędzy Dyrektorem PCPR a DyrektoremRDD, w miesięcznej wysokości odpowiadającej iloczynowi powierzchni domujednorodzinnego, w którym mieści się placówka i kosztowi 5 kilowatogodzin energiielektrycznej.(…)

Wydatki na energię elektryczną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych, ustalano w wysokości rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych przez Dyrektora RDD wydatków (faktury, rachunki, potwierdzenia transakcji przelewu bankowego), podzielonych przez liczbę osób zamieszkujących w domu jednorodzinnym, w którym mieści się placówka i pomnożonych przez liczbę dzieci umieszczonych w placówce oraz dyrektora placówki, zgodnie z art. 85c ust. 2 ups.(…)

W wydatkach związanych z kosztami eksploatacji i remontów uwzględniono rzeczywiście poniesione koszty z tytułu opłat dostępu do sieci Internet oraz podatku od nieruchomości.*

 

4.

 

Gdzie jest miejsce na dofinansowywanie działalności prowadzonej w prywatnym budynku przez państwo?

Raport NIK milczy na temat ewentualnych dofinansowywań pozabudżetowych.

 

5.

 

Tymczasem pan Ireneusz Kopania pozywa wszystkich wokół o naruszenie jego dóbr osobistych za rzekome pomówienia, dotyczące jego zdaniem nieprawdziwej informacji o braku znaczącej pomocy finansowej dla rodziny zastępczej Magdziaków, wrzuconych w dom, będący najzwyklejsza ruderą, tyle, że kupioną dwu-, a może i trzykrotnie drożej, niż odpowiadający standardem budynek (rudera) w okolicy.

Jako dowód w zawisłej przed Sądem Okręgowym sprawie powołuje szereg faktur. Szkopuł w tym, że z masy rzekomo zakupionych na rzecz domu położonego w Sierotach materiałów zgodnie z deklarowanym celem zostało użyte…. niespełna 7%!

Tak to przedstawia sporządzona na użytek postępowania tabela:

 

rok 2008

Rozliczenie remontu domu w Sierotach ( wg. kolejności dołączonych faktur)

 

Lp.

Data wystawienia dokumentu

Numer faktury/rachunku

Kwota

Kwota uznana

Kwota nieuznana

Uwagi

1

27-12-2008

2008-22-155118

49,14

 

49,14

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

2

22-12-2008

120443.

55,95

 

55,95

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

3

23-12-2008

120444.

724,49

 

724,49

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

4

22-12-2008

120445

479,93

 

479,93

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

5

22-12-2008

599/52

138,18

 

138,18

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

6

18-12-2008

2008-22-152306

25,68

 

25,68

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

7

16-12-2008

2008-22-151586

17,95

 

17,95

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

8

16-12-2008

05280/08.

107,00

 

107,00

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

9

16-12-2008

2008-22-151504

178,75

 

178,75

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

10

15-12-2008

2008-22-150856

255,56

 

255,56

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

11

15-12-2008

3.

6000,00

 

6000,00

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

12

11-12-2008

4619/SP/2008

861,98

 

861,98

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

13

05-12-2008

114044

174,38

 

174,38

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

14

08-12-2008

05147/08.

303,00

 

303,00

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

15

29-11-2008

FV/000140/11/2008

553,85

 

553,85

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

16

27-11-2008

04989/08/

31,60

 

31,60

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

17

26-11-2008

110472

372,95

 

372,95

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

18

10-11-2008

531/52.

110,85

 

110,85

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

19

10-11-2008

4166/SP/2008

215,22

 

215,22

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

 

rok 2008

Rozliczenie remontu domu w Sierotach ( wg. kolejności dołączonych faktur)

 

Lp.

Data wystawienia dokumentu

Numer faktury/rachunku

Kwota

Kwota uznana

Kwota nieuznana

Uwagi

20

10-11-2008

2008-22-137194

222,46

 

222,46

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

21

07-11-2008

103143

125,39

 

125,39

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

22

07-11-2008

4135/SP/2008

17,70

 

17,70

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

23

07-11-2008

04659/08.

38,40

 

38,40

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

24

06-11-2008

04641/08.

55,50

 

55,50

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

25

05-11-2008

102372

233,99

 

233,99

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

26

31-10-2008

0436/08.

1194,81

 

1194,81

NIECZYTELNA BRAK 2 STRONY

27

28-10-2008

FV/000108/10/2008

1501,74

 

1501,74

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

28

28-10-2008

4012/SP/2008

2082,72

 

2082,72

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

29

27-10-2008

99515.

2251,16

 

2251,16

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

30

22-10-2008

04347/08.

79,00

 

79,00

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

31

10-10-2008

93999

131,98

 

131,98

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

32

10-10-2008

9141/8064/2008

840,01

746,00

94,01

częściowo nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

33

08-10-2008

04117/08.

43,90

 

43,90

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

34

08-10-2008

2450/FH/08

66,60

 

66,60

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

35

01-09-2008

233/2008.

3900,00

 

3900,00

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

36

29-08-2008

536/08.

2488,80

 

2488,80

nie dotyczy remontu budynku w Sierotach

37

18-11-2008

117/2008.

1074,87

1074,87

 

 

 

 

 

27005,49

1820,87

25184,62

0,00

 

 

 

Kwota

Kwota uznana

Kwota nieuznana

 

 

 

 

 

procent uznanej kwoty

6,74%

 

6.

 

Co jest grane, panie Kopania, do k… nędzy?

Albo pan zwyczajnie kradniesz pieniądze przeznaczone dla najbardziej poszkodowanych obywateli tego kraju, z działalności charytatywnej robiąc wyjątkowo odrażający geszeft, albo też padłeś pan ofiarą pomówień, co jednak z uwagi na wysokość ceny, jaka rzekomo została zapłacona za ruderę w Sierotach (akt notarialny z dnia 29.08.2008 – Repertorium A 14464/2008 – notariusz Antonina Ochrombel – Pawelec), jest znacznie trudniejsze do przyjęcia.

Tylko publiczne ujawnienie wszystkich rachunków i rozliczeń Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej „Nasz Dom Zastępczy” i skonfrontowanie ich ze stanem rzeczywistym pozwoli na wyjaśnienie sprawy.

Bo wszystkim nam zależy na dobru dzieci, jak sądzę.

A przynajmniej powinno.

 

_______________

* – Najwyższa Izba Kontroli Oddział w Katowicach, wystąpienie pokontrolne z dnia 6 marca 2014 r., LKA – 4112-03-01/2013,  S/13/005

4.05 2014

Inne zapisy autora:

0

Humpty Dumpty
Humpty Dumpty

1842 publikacje
75 komentarze
 

3 komentarz

  1. Pingback: List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków | 3obieg.pl - Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego.

  2. Pingback: List interwencyjny w sprawie Rodziny Magdziaków. | NOWY EKRAN

  3. Pingback: Sieroty – ten dom trzeba zburzyć? | 3obieg.pl - Serwis informacyjny dziennikarstwa obywatelskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
334816