Bez kategorii
Like

GMO – Jaki Prezydent taka debata

05/02/2012
491 Wyświetlenia
0 Komentarze
6 minut czytania
no-cover

A wszystko w cieniu i w powiązaniu z ACTA.

Pozwolę sobie przekopiować list opubikowany na stronie „Polska wolna od GMO”

0


 

 

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO"
ul. Chłodna 48/153
00-872 Warszawa
http://www.polska-wolna-od-gmo.org

Wrocław / Warszawa, 1 lutego 2012 r. Pan

Bronisław Komorowski
Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej
ul.Wiejska 10
00-902 Warszawa

PROTEST OTWARTY

w imieniu Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" działającej od 1 grudnia 2007 roku i zrzeszającej kilkadziesiąt tysięcy członków oraz setki tysięcy sympatyków, którzy są przeciwni uprawom roślin GMO, a także obecności GMO w produktach żywnościowych i paszach na terenie naszego kraju,

stwierdzamy, że spotkanie, które jest organizowane przez Kancelarię Prezydenta RP w ramach Forum Debaty Publicznej pt. "Organizmy modyfikowane genetycznie – Konieczność czy wybór? Szansa czy zagrożenie?" pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 lutego 2012 r.,

nie spełnia wymagań demokratycznej, równej i sprawiedliwej debaty społecznej.

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" wyraża swój sprzeciw przeciwko takiej debacie, gdyż nie może zgodzić się z sytuacją, w której:

:-nie konsultowano spraw organizacyjnych dotyczących spotkania, z organizacjami społecznymi oraz naukowcami będącymi za POLSKĄ wolną od GMO,

-pominięto przedstawicieli społeczeństwa polskiego zrzeszonego w największej organizacji w Polsce jaką jest Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO"

-nie uwzględniono treści listu naukowców polskich z dnia 7 grudnia 2011 r. oraz pytań w nim zawartych,

-nie uwzględniono w programie dyskusji Wniosku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazania uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie na swoim terytorium (COM(2010)375 2010/0208/COD),

-ustalono tytuł debaty, który wskazuje, jaki jest cel dyskusji do osiągnięcia, czyli – albo WYBIERAMY GMO, albo to będzie KONIECZNOŚĆ,

-zaproszono zatem do tzw. debaty społecznej tylko osoby i organizacje wybrane przez Kancelarię Prezydenta,

-podzielono uczestników na ekspertów i obserwatorów, -ustalono, że każdy z nich będzie miał inny limit czasowy na wystąpienie,

-przyzwolono prawdopodobnie, że wśród zwolenników GMO wystąpi sześciu ekspertów, a wśród przeciwników GMO tylko trzech,

-ustalono odgórnie pytania, na które uczestnicy spotkania mają „wspólnie” wypracować odpowiedzi,

-pominięto tematykę etyczną, naukową, prawną (w tym przepisy unijne, krajowe, prawo patentowe, ACTA), żywnościową, ekologiczną oraz zdrowotną.

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" stwierdza jednocześnie, że przy obecnym stanie wiedzy nie można stawiać pod dyskusję takich pytań jak:

Czy wprowadzenie do środowiska w Polsce roślin genetycznie modyfikowanych zagrozi bioróżnorodności?

Czy możliwa jest i na jakich warunkach koegzystencja wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO i rolnictwa tradycyjnego oraz ekologicznego?

Dowody naukowe i informacje pochodzące z całego świata wykazują jasno, że prawdziwa KOEGZYSTENCJA JEST NIEMOŻLIWA, A ZAGROŻENIE DLA BIOROŻNORODNOSCI JEST OCZYWISTE i UDOWODNIONE
[Informacje znajdziemy m.in. w: BIULETYNIE Komitetu Ochrony Przyrody PAN, VOL. 2/2011].

Te znane przecież już wszystkim fakty były m.in. podstawą do wprowadzenia zakazu upraw roślin GMO w wielu krajach Unii Europejskiej.

Koalicja "POLSKA WOLNA OD GMO" stwierdza równocześnie, że w trosce o przyszłość polskiego rolnictwa, należy jak najszybciej wprowadzić zakaz rejestracji, obrotu i uprawy roślin GMO na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o obowiązujące przepisy unijne, tak jak już to zrobiły niektóre państwa Unii Europejskiej.

W liście otwartym z dnia 9 listopada 2011 r. skierowanym także do Prezydenta RP w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konsultacji nad nowym projektem Ustawy o nasiennictwie Koalicja domagała się i domaga dalej w imieniu społeczeństwa polskiego przeprowadzenia pełnych, uczciwych, demokratycznych i jawnych konsultacji społecznych, w tym także przeprowadzenia wysłuchania publicznego.

Z poważaniem

w imieniu Koalicji "POLSKA WOLNA OD GMO" Komisja Sterująca:

Paweł Połanecki, niezależny ekspert
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi
Anna Szmelcer, prezes Stowarzyszenia "Polska wolna od GMO"
dr inż. Roman Andrzej Śniady, niezależny ekspert

za Komisję Sterującą,

z upoważnienia
dr inż. Roman Andrzej Śniady

 

Do wiadomości: 1.Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
2.Bogdan Borusewicz – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
3.Krzysztof Jurgiel – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Sejm RP,
4.Jerzy Mieczysław Chróścikowski – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Senat RP,
5.Szkoły wyższe, instytuty badawcze i organizacje naukowe,
6.Organizacje spółdzielcze, społeczne, samorządowe, polityczne, rolnicze, pszczelarskie,
7.Związki zawodowe,
8.Kościoły i związki wyznaniowe,
9.Prasa, stacje telewizyjne i radiowe.

polska-wolna-od-gmo.org/gmofree/protest-otwarty-w-sprawie-debaty-o-gmo/

——————————————-

O tym jak ACTA jest powiązane z GMO można poczytać tu:

orwellsky.blogspot.com/2012/01/gmo-kolejny-obok-acta-atak-wielkich.html

0

pomidorowa

Pomidorowa

137 publikacje
0 komentarze
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

 
Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758