Globalnie i Lokalnie
Like

Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

28/07/2015
1498 Wyświetlenia
0 Komentarze
29 minut czytania
Geopolityka ponadludzka – nowa/stara dziedzina nauki

W znanej nam historii miały miejsce trzy wielkie zderzenia cywilizacji Zachodu z cywilizacjami Orientu. Starożytna cywilizacja grecka zderzyła się z Orientem w okresie podbojów Aleksandra Wielkiego. W wyniku tego zderzenia powstał hellenizm. Cywilizacja rzymska zderzyła się z Orientem we wschodniej części imperium. W wyniku tego zderzenia powstała cywilizacja bizantyńska. W okresie wojen krzyżowych nastąpiło zderzenie cywilizacji łacińskiej z Orientem i w wyniku tego powstały zakony: templariuszy – do których tradycji nawiązuje współczesne wolnomularstwo – i krzyżaków, którzy stworzyli państwo pruskie oparte na nowej mutacji cywilizacji bizantyńskiej.

0


W okresie oświecenia ideologia masońska nawiązała do tradycji Orientu. Rozpowszechnianie się ideologii liberalno-wolnomularskiej stworzyło grunt dla rewolucji francuskiej pod koniec XVIII wieku. W XX i XXI wieku przejawem zderzenia cywilizacji łacińskiej z nową tajną cywilizacją ufonautyczną jest w Unii Europejskiej-USA walka z człowieczeństwem i chrześcijaństwem. Obecne elity (jawne i ukryte) sterowane przez ufo, starają się stworzyć klimat do wprowadzenia społecznego przyzwolenia na zmiany informacji genetycznej ludności danego obszaru, co ma doprowadzić do powszechnego klonowanie ludzi. Jakimi metodami chcą doprowadzić do totalnego wykrzywienia prawidłowej moralności człowieczej ? W języku cybernetyki społecznej można powiedzieć, że z programu kształcenia przyszłej polskiej inteligencji usuwa się przedmioty, które uczą precyzyjnego kodowania informacji oraz krytycznego, samodzielnego ich oceniania. W płaszczyźnie procesów sterowania społecznego chodzi o to, czy mamy państwo prawdy – w którym obiektywna prawda jest większą wartością niż ideologia ufonautów, czy też państwo UFO ideologii – w którym ta skryta ideologia jest ważniejsza niż obiektywna prawda.

Sytuację geopolityczną można rozpatrywać z różnych punktów wiedzenia. Geopolityka zajmuje się wieloma aspektami zachowań ludzi władzy, rywalizacją o władzę (kontrolę) nad określonymi terytoriami, żyjącymi tam ludźmi, rozmieszczonymi tam zasobami naturalnymi oraz infrastrukturą i innymi. Tutaj zaprezentowany zostanie pogląd odnośnie jednostek stojących na szczytach władzy. Twierdzi się, nie bez powodu, że są pod wpływem niewidocznych sił jawiących się w postaci UFO. Od najdalszej starożytności przypisuje się istotom duchowym – nadnaturalnym (tzw. bogom) wpływ na życie istot zamieszkujących tą planetę. W religiach politeistycznych bogowie mają zdefiniowane osobowości i sfery, którymi się zajmują. Cechą większości religii politeistycznych jest występowanie  panteonów, czyli hierarchii bóstw. Podobne hierarchie są czasami zauważane także przez ufologów w badanym przez nich fenomenie.

Ruch New Age wierzy, że exo-polityka, czyli wpływ inteligentnych sił kosmicznych na ludzki wymiar władzy jest tak pewny, jak sama realność UFO zjawiska (Patrz tekst pt.: „UFO-Holizm„). Badacze zajmujący się porwaniami przez tzw. „kosmitów” do pewnego stopnia potwierdzają takie założenia. Natomiast ci zagłębiający się w tematyce tajnych stowarzyszeń twierdzą, iż są one pod kontrolą czynnika nadprzyrodzonego, co nie powinno nas dziwić. Stwierdzenia, że masoni powinni czcić Boga pojawiają się już od wieku XIV, dokument „Old Charges” z 1390 roku zawiera uwagę, że każdy członek cechu „winien kochać Boga i Kościół święty również”. Pojęcie Boga (nie nazywanego jeszcze Wielkim Architektem) dotyczyło wówczas tradycyjnie rozumianego Boga chrześcijańskiego ! Pod koniec XVII wieku Loże zaczęły zmieniać swój charakter.

Rok 1723 masoni uważają za datę graniczną, od tej pory wyobrażenie Wielkiego Architekta Wszechświata i jego atrybutów nie było ściśle określone. Większość obediencji wolnomularskich pozostawiło członkom lóż pełną swobodę interpretacji wyobrażeń na temat tego terminu ! Pod koniec XIX wieku jedna z największych i najważniejszych obediencji masońskich – Wielki Wschód Francji wycofał z oficjalnych dokumentów inwokację do Wielkiego Architekta ! Nie muszę chyba pisać co ostatnie dwa zdania oznaczają w praktyce ? Od tego momentu ludzie tajnych stowarzyszeń stali się łatwą zdobyczą „istot z latających spodków”. Kościół katolicki przestrzega swych wiernych o niemożności pogodzenia praktykowanej wiary w Chrystusa z przynależnością do stowarzyszeń masońskich i ma ku temu silne powody, o których trochę tu napiszemy.

Z doniesień ufologów można stworzyć zarys sytuacji na Ziemi. Jest to jeden ze scenariuszy, który się jawi gdzieś na horyzoncie, niewyrazny szkic na chwilę obecną. Sprawa skrytej działalności UFO istot jest planem bardzo dobrze strzeżonym, aczkolwiek starożytność do której należy Biblia i literatura apokryficzna, podsuwa nam rozwiązania tej tajemnicy (Patrz artykuł: „Prawdziwy władca pierścieni – część II (aktualizacja wersja 2.1)„. Społeczna i cywilizacyjna manipulacja jest działalnością UFO bytów, które sterują duchowymi organizacjami NWO, fakty te są bardzo dobrze potwierdzone przez niezależnych znawców tej tematyki.

Europa jaką znamy z podręczników propagandy edukacyjnej 20 i 21 wieku jest przeszłością albo w ogóle nie istnieje. Kulturalno społeczna sytuacja USA wraz z tzw. 'euro kołchozem’ zakończyła swój 'rozwój’ na zbieraninie multi-kulti. Stoi na progu rewolucji, a nawet wojny ideologiczno duchowej, sterowana coraz bardziej przez UFO wyznawców – masonerię (UFO-sonów), inspirowaną duchowo z innego wymiaru, jest zagrożeniem dla siebie i świata. Włodarze Europy oraz USA to „ludzie” uwikłani w religię ufonautyczną (YouTube: „Duchowy aspekt UFO istot – doktor William Alnor„). Nie ma w tej kwestii wątpliwości nikt kto się trochę poważniej zainteresował organizacjami cyrkla i kielni ! W rezultacie ich własnego zagubienia osiągnęli jeden cel, a mianowicie niszczenie wszystkiego (w tym i Polski !) co się nie zgadza z ich doktryną „nowoczesnego porządku (GMO)” !

Chrześcijańscy eksperci tych tematów ale i inni, stwierdzają że chcą doprowadzić wszystkich i wszystko do UFO asymilacji (banksterskiego wchłonięcia – NWO), albo/lub zniszczyć, a w to miejsce 'BUDOWAĆ’ coś „nowego”, wiemy że to nowe nie jest wcale nowe, to jest jakiegoś rodzaju powtórka przedpotopowej historii Noego. UFO elity chcą zbudować Vimany, pragną stworzyć istoty hybrydalne, technologię pozwalającą przenosić (ich) dusze do skonstruowanych specjalnych ciał (Ufolog Cliff Stone zauważa, że: „są relacje mówiące o obcych statkach, które porywają dusze”), tworów biologicznych GMO, bądz mieszanki techno-bio-transgenderycznej, czy androidów różnorakiej maści, tak by uniknąć doświadczenia śmierci „A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.” – Księga Mądrości 2:24 Do tego ma posłużyć im kontakt z istotami, które jawią się ludzkości jako „kosmici”, i obojętne jest teraz czy są to faktycznie jakieś upadłe kosmiczne rasy, czy może Biblijne nasienie węża, skutek takiego KONTAKTU może być tylko jeden.

Rezultat wyznawanej ufo magicznej-techno filozofii okaże się rodzajem piekła, jakąś potwornością. Ci „wysoko postawieni ludzie” – masoni, zagubili się duchowo, nie czują albo już nie potrafią czuć po ludzku. Stali się jakby innymi istotami ! Prawosławna Rosja, odradzająca się chrześcijańsko opiera się UFO ideologii oraz działaniom ich tajnych organizacji, dlatego jest celem ataków międzynarodowego bractwa ufonautycznego. Temat ten jest bardzo trudnym dla nas Polaków, zwłaszcza po 10 kwietnia 2010. Wiecie z filmiku „O co im chodzi ?”, że siły te chcą zdominować cały świat tworząc tyranię chybrydalnego tworu NWO. Rosjanie pokazali im środkowy palec, więc Ukraina stała się miejscem krwawej rozgrywki.

Wielu przekonuje, że powinniśmy wspierać duchowo Putina w jego walce z UFO – NWO. Na przykładzie Węgier wnioskujemy, iż mądre władze mogą dojść do porozumienia nawet i z Władimirem, to tylko kwestia mądrości politycznej, której brakowało do tej pory politykom 'polskim’ zależnym od struktur masońskich. Duchowa sytuacja Europy zachodniej i USA jest piekielnie ciężka, kraje rządzone przez masonerię są całkowicie zniszczonymi moralnie, a jak widzieliśmy przez ostanie kilka lat PO i jej przystawki starały się robić to samo i w Polsce ! Chociaż ekonomicznie należymy do krajów afrykańskich, to ciągle jeszcze mamy kontakt z duchowością starożytną, która prawie całkiem została usunięta z USA i zachodniej Europy, ale przecież taki był cel działania niewidzialnych niszczycieli !

Od roku około 1992 jesteśmy poddani straszliwemu niewidocznemu atakowi. Dzięki pracom doktora Krajskiego dowiedzieliśmy się dlaczego cywilizacja chrześcijańska jest zmieniana pod kątem seksualistycznego wykrzywienia homoseksualistów ! Jasnym stał się powód, dla którego światowa społeczność jest w ostatnim czasie pod naciskiem by uznać związki jednopłciowe ! Wielu ciągle jeszcze myśli, że Polacy nie potrafią rządzić się we własnym państwie. W ostatnich kilku latach, za rządów demonicznej partii PO, dodatkowo szturm prowadzi się na naszą moralność, obyczajowość oraz energię życiową ! UFO ofensywa za pomocą tajnych stowarzyszeń jest bezpardonowa. W USA niszczy się co popadnie, jeżeli okaże się, że naród amerykański się nie podda, to z pewnością wytworzą jakiś 'kataklizm’ lub wywołają wojnę.

Wszystko ma prowadzić do stworzenia nowej rasy istot humanoidalnych GMO, ludzie mają zostać zmarginalizowani, w ich miejsce pojawić się mają hybrydy oraz UFO hybrydy (dawni bogowie mają powrócić ?), wówczas zacząć się ma era NWO-UFO cywilizacji, o której opowiadają różnorakie bractwa ufologiczne (piramidalnego oka), o nich to właśnie wspominał wybitny ufolog Jacques Vallee, w jego pracach. Będzie to tzw. „era wodnika” gdzie moce nadnaturalne (demoniczne) mają być na wyciągnięcie ręki. Według tych poglądów Era Wodnika będzie okresem głębokich przemian społecznych, państw bez granic, świadomości planetarnej. Na przeszkodzie planom i wysiłkom niewidzialnych istot stoi Jezus Chrystus, Maryja Dziewica, Duch Święty i Bóg YHWH, stąd też chrześcijaństwo jest tak tępione przez obecny światowy UFO reżim. Proszę nie zapominać, że UFO system jest sterowany przez określoną duchowość, przez istoty duchowe ! Dlatego można stawiać im opór, ze wszystkich nadprzyrodzonych potęg tylko moc Jezusa może nas oswobodzić, a ich zatrzymać.

Proszę zauważyć, że pomiędzy tajnymi organizacjami duchowymi UFO masonów (UFOsonów), a istotami z pojazdów NOL występuje wiele silnych podobieństw. Najważniejszą jest ta, że UFOsoni muszą działać w skrytości, tak samo jak UFO byty ! Podstawą działalności tych dwóch typów humanoidów jest to, że ich działania są objęte najwyższym stopniem tajności ! Obie te grupy zajmują się również programowaniem jak i oszukiwaniem umysłów ludzkości ! Można by wyliczać więcej, ale poprzestańmy na tych najważniejszych. Niewidzialna współpraca stowarzyszeń UFOsonów oraz tzw. bytów z NOL jest koordynowana przez nadprzyrodzoną nieuchwytną siłę/istotę anielską (byt z Apokalipsy Jana 9:11 ?), zgodnie z ujawnionymi danymi doktora Krajskiego w filmie pt.: „Niewidoczne istoty sterujące światem”.

„…stoimy wobec nadludzkiego, dramatycznego zmagania między złem i dobrem, między śmiercią i życiem, między „kulturą śmierci” i „kulturą życia”. Jesteśmy nie tylko świadkami, ale nieuchronnie zostajemy wciągnięci w tę walkę: wszyscy w niej uczestniczymy i stąd nie możemy uchylić się od obowiązku bezwarunkowego opowiedzenia się po stronie życia.” – Evangelium Vitae, Jan Paweł II. O jakim NADZLUDZKIM i dramatycznym zmaganiu mówi nasz WIELKI DUCHOWY matrixowiec Jan Paweł II ? Sądzę, że są państwo tego coraz bardziej świadomi.

k,MjE5ODk1MjIsNzA5MDUw,f,ONR-P2

Czas w którym żyjemy jest coraz bardziej sensacyjny, ujawnia się wiele tajnych do tej pory dokumentów, a z zebranych faktów wyłania się cel, do którego dążą tajne towarzystwa ufonautyczne. Aby lepiej zobrazować problem podam dwa cytaty, które unaocznią państwu z jakim zagrożeniem mamy do czynienia.

UFO grupa która posiada ogromne środki finansowe by prowadzić badania nad klonowaniem ludzi:

[..]UFO grupa o nazwie „Ruch Raeliański” jest obecna w Polsce. Jej założycielem jest francuski dziennikarz (specjalność: sporty samochodowe) Claude Vorihlon. W roku 1973 miał spotkać istoty pozaziemskie, z którymi umawiał się na kolejne spotkania. Podczas nich kosmici mieli mu wyjaśnić „prawdziwe znaczenie Biblii”. W myśl owych „nauk” przybysze stworzyli człowieka w swoim laboratorium. Następnie umieścili go na ziemi w ośrodku badawczym zwanym „Eden”. Uwaga: przybysze nazywali się „Elohim” (jest to, jak wiadomo, imię Boga występujące m.in. w Księdze Rodzaju). Jeśli chodzi o szatana, miał on stać na czele opozycji, po rozłamie w szeregach kosmitów.

 Jezus też „był synem i posłańcem przybyszów z kosmosu…” itd., itp.

Jak przystało na wybrańca kosmitów, Vorihlon założył spośród grona zwolenników swojej „ufologiczno-biblijno-fantastycznej” teorii, grupę MADECH („Ruch Dla Przyjęcia Istot Pozaziemskich”) i wkrótce przybrał imię Rael (Zwiastun), oraz zmienił nazwę grupy na „Ruch Raeliański”. Jeżeli spojrzeć na stronę etyczną działalności owej sekty to można stwierdzić, że tradycyjnie rozumiana moralność stoi tam pod sporym znakiem zapytania. Rodzina i małżeństwo są dla nich przeżytkiem. Natomiast różnego rodzaju perwersje seksualne czy eutanazja mają być wyznacznikami przyszłości.

Ostatnio zaoferowali za pośrednictwem Intemetu możliwość sklonowania człowieka za sumę 200 tys. dolarów. Kolejne „zapasowe” klony sobowtóra miałyby kosztować następne 50 tys. dolarów. Wchodząca w skład sekty spółka Valiant Venture ma jakoby posiadać na wyspach Bahama laboratoria nadające się do takich zabiegów. Pomijając zainteresowanie członków sekty procesem klonowania człowieka nietrudno zauważyć, że w doktrynach raelian miejsce Boga zajęli kosmici. Biblia została potraktowana jako „zasłona dymna” do przemycania obcych – nie tylko chrześcijaństwu teorii. Niestety, wielu chrześcijan wciąż daje się uwieść magii ufonautów ![…]

i kolejny bardzo ważny cytat dotyczący Polskiego wymiaru:

[…]Z całej gamy sekt ufologicznych warto tu jeszcze wspomnieć o działającym tylko w Polsce „Centrum Odnowy Ludzi i Ziemi Antrovis”. Założył je 12 czerwca 1990 r. (usunięty z Polskiego Towarzystwa Psychotronicznego) Edward Mielnik. O sekcie zaczęło być głośno w mediach, gdy w maju 1995 r. policja wyłowiła z Odry okaleczone ciało jednego z członków „Antrovisu” (miał wycięte genitalia – i to jeszcze za życia, jak miała wykazać sekcja zwłok). Żona ofiary zeznała, iż mąż często jeździł na szkolenia do różnych ośrodków sekty i wracał z nich bardzo zmieniony. Według niej, panicznie czegoś się bał i głosił, że wkrótce nastąpi koniec świata. Po tym tajemniczym „wypadku” na policję zaczęły zgłaszać się inne osoby które twierdziły, iż zostały w większy lub mniejszy sposób przez „Antrovis” pokrzywdzone.

Miało się okazać, że kilka osób powiązanych z tą sektą zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Jedna z matek, której syn (wtedy jeszcze uczeń klasy maturalnej) sympatyzował z tą sektą i na początku marca 1993 roku – jak podała prasa : „zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach” – wyznała, że przed zniknięciem czuł silny lęk. Stosował ścisłą dietę, a gdy w maju 1992 r. kosmici nie przybyli (a według Mielnika miał to być pewnik), popadł w depresję. Matka chłopca twierdziła na łamach prasy, że syn próbował walczyć z ogarniającym go przerażeniem. Miało o tym świadczyć nagrane przez niego zdanie: „Nigdy niczego nie będę się bał!” Na niewiele się to jednak zdało. Do chwili zniknięcia ani na moment miał nie zdejmować butów i kurtki – czekał na godzinę „0”.[…]

Odnośnie okaleczeń ludzi oraz tajemniczych zniknięć zapraszam na dwa artykuły związane z tą tajemnicą: „Tajemnicza śmierć grupy Diatłowa” oraz „Nadzwyczajne dochodzenie policjanta w sprawie nieznanego gatunku humanoida

Kto może nas uratować ? Moce Boga YHWH – Jezusa, Ducha Świętego i Maryi.

Porto San Stefano, Włochy rok 1966.

Od 27 marca Maryja ukazuje się często trzydziestopięcioletniemu rolnikowi Enzo Alocci jako Królowa świata. Od roku 1966 „widzący” jest obdarzony stygmatami, zaś od roku 1972 figura Maryi w jego domu wiele razy płacze krwawymi łzami. Zostaje mu przekazanych wiele przesłań oraz wezwań do pokuty i modlitwy. Pewnego razu Enzo ukazał się archanioł Gabriel i „widzący” skorzystał z okazji, by go zapytać, dlaczego do takiego zadania Bóg wybrał mało pobożnego i niewykształconego chłopa ! Gabriel odpowiedział: „Właściwe obejście się z owym obrazem Najświętszej Panny skłoniło Boga, żeby wybrać ciebie.” Do końca maja ukazywała mu się tylko Maryja, potem Maryja z Jezusem i czterema aniołami. Enzo Alocci tak relacjonował to objawienie:

„ Ukląkłem i modliłem się: z boku stał mój szwagier Sirio, który trzymał ceramiczną figurkę Madonny z Dzieciątkiem; chciał, żeby została pobłogosławiona. W tej chwili wydało mi się, że rozwarła się ściana, a w niej pojawiło się światło, światło o niesłychanej sile ! Z domku, w którym się znajdowałem, nic już nie dostrzegałem. Pośrodku światłości ukazali się Jezus, Madonna i czterej aniołowie. (…)Anioły miały taki wygląd, po jakim zwykle je poznajemy, tzn. ich szaty i skrzydła były oślepiająco białe. A Jezus… – człowiek… piękny, piękny… majestatyczny, władczy, ale przeniknięty dobrocią. Na całym świecie nie ma człowieka, który byłby do Niego podobny… Ujrzałem Go i napełniło mnie to radością. Z Jego rąk rozchodziły się promienie żywego światła. Jego biała szata lśniła światłem. Oczy lśniły bardziej niż wszystko inne. Oblicze Madonny było zachwycające. Nosiła na głowie biały welon, płaszcz miała niebieski, szalę różową, oblicze życzliwie uśmiechnięte. Wtedy zapytałem Ją: „ Pani, czy pozwolisz, bym ucałował Ci stopy? ” Odpowiedzią był Jej łagodny uśmiech. Potem objąłem Jej stopy, klęcząc, i ucałowałem je z wielkim zachwytem i żarliwą miłością. Stopy te były cielesne, moje dłonie dotykały jej skóry.(…)

„Nagle nastąpił wielki wstrząs. Anioł Pana zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Jego wygląd – jak blask błyskawicy, a jego odzienie – białe jak śnieg.” Ewangelia Mateusza  28:1-10

Pragnę jeszcze zamieścić urywek opracowania dotyczący objawień Maryjnych w Oławie, ma on duże znaczenie dla ogarnięcia tej tematyki. (Patrz artykuł pt.: „Nadprzyrodzony przekaz do polaków z roku 1983„)

(…)Jaki ważny sygnał zawierają w sobie przesłania z Oławy ? Otóż jest tam coś, co stawia te przesłania w najlepszym świetle jaki mogli byśmy przypisać objawieniom Maryjnym, coś co gwarantuje nam, iż są one autentyczną wiadomością z Nieba do Polaków. Pasują dobrze do czasów, w których przyszło nam żyć. W Polsce od roku około 1992 (zgodnie z tym co ujawnił znawca tej tematyki) toczy się skryty proceder niszczycielski naszego kraju. Działania te były bardzo dobrze ukrywane przed społeczeństwem. Wszystko było chronione przez tajne organizacje duchowe, nad którymi czuwa istota opisana w Apokalipsie Jana 9:11. Maryja w latach 1981-85 prosiła polskich kapłanów by „się dużo modlić za Ojca Świętego i kapłanów, szczególnie do ojca Kolbego. Przez to wielu kapłanów umocni się w swej wierze.” Umocnienie w wierze przez naszego rodaka Ojca Kolbego ma swój cel. Ten święty zakonnik jest szczególnie wprawiony w działalności anty masońskiej, a poprzez jego wstawiennictwo można się ustrzec od wpływu istot inno wymiarowych, które współpracują z masonerią, ale i samej masonerii, będącej pomocnikiem wspomnianego bytu nadprzyrodzonego !(…)

Gdyby ktoś z czytelników nie był zbytnio obeznany ze stosowaną tu terminologią jak „istoty inno wymiarowe”, byt nadprzyrodzony [z Apokalipsy 9:11], i inne tego typu, to powinien zapoznać się z treścią tekstów „Działalność bogów, panów i bytów UFO”, „Każdy ma prawo być człowiekiem ?” oraz „Polska cywilizacja człowiecza”. Zawarte tu dane są mocno skondensowaną wiedzą na temat zjawisk mało rozpoznawanych przez ogół społeczeństwa.

Aby lepiej zrozumieć treści tu zawarte polecam szczególnie urywek wykładu znanego naukowca o tytule” 451 stopni motłochu”, albo wejść na kanał YouTube o nazwie „Homosapiens sapiens”

Zródła:

‚Elity farmakis – nowa cywilizacja farmakia’

http://popotopie.blogspot.com/2015/01/duchowe-elementy-ukadanki-ufo.html

http://www.ostoja.pl/zakupy/?54,sw-maksymilian-maria-kolbe-o-masonerii-i-zydach-pisma-wybrane

http://www.christianheadlines.com/columnists/guest-commentary/larry-flynt-s-endorsement-of-hillary-clinton-no-laughing-matter.html

http://thehill.com/opinion/op-ed/247296-last-scientist-in-congress-has-human-genetic-engineering-warning

http://www.cbn.com/cbnnews/us/2015/July/U-Turning-Americas-Destiny/

http://www.33rdsquare.com/2015/07/new-liberalism-and-transhumanism.html

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/05/the-new-post-homophobic-christianity.html

http://www.christianheadlines.com/columnists/breakpoint/is-involuntary-euthanasia-in-our-future.html

https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2015/07/14/if-it-becomes-possible-to-safely-genetically-increase-babies-iq-it-will-become-inevitable/

 

451 stopni Fahrenheita motłochu

https://

UFO czasów ostatecznych

https://

Niewidoczne istoty sterujące światem

https://

O co im chodzi ?

https://

Deja Vu ? polskie fatum ? DLACZEGO ?! Ksiadz Natanek MOCNO

https://

UFO masoni chca zniszczyć opornych

https://

Tajny plan zniszczenia Polski i świata

https://

Ilu powinno być Polakow w Polsce ?

https://

0

archeo

NULL

15 publikacje
14 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758