Komentarze dnia
Like

Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”. Część I. Czyje państwo stanowił PRL?

08/04/2018
1379 Wyświetlenia
0 Komentarze
13 minut czytania
Geneza i współczesne źródło mitologii „antysemickich prześladowań ’68”. Część I. Czyje państwo stanowił  PRL?

Skończyło się coroczne koszerne propagandowe p…nie marcowe. Najwyższy czas podjąć już na spokojnie sprawę współczesnej preparacji głównego mitu „marcowego’68”.

0


 

22-lipca-mm_previewKomu dziś i do czego służy mitologizowanie do poziomu czystek antysemickich czy wręcz wstępu do powtórki Holocaustu  faktu  emigracji grupy Żydów z okupowanej przez Sowietów Polski w latach 1968-70?

Jako o  przepędzeniu niemal całej żydowskiej mniejszość wskutek ,,polskich” prześladowań – z jednej strony twierdzi obecna postkomusza opozycja i jej polskojęczne gadzinówki: TVN-y,Polsaty i koszerne gadzinówki

Np. wywiad Gazeta.pl firmowany przez Arkadiusz Gruszczyński: iż rzekomo

W 1968 roku doszło do zbrodni przeciwko ludzkości – 12 tysięcy Żydów zostało wypędzonych z Polski.”iż : doszło do  przepędzenia żydowskiej mniejszość wskutek „komunistycznych” prześladowań

http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,23042616,michal-zadara-w-1968-roku-doszlo-do-zbrodni-przeciwko-ludzkosci.html

– z drugiej strony   jak twierdzi notorycznie obecna PiS – owska władza jej Gazetą Polską i TV Republika

iż : doszło do  przepędzenia żydowskiej mniejszość wskutek „komunistycznych” prześladowań

 Aby ustosunkować się do pytania postawionego na wstępie – czyli komu i do czego służy owa mitologizacja wypędzenia żydów, dobrze by na wstępie zweryfikować wiarygodność obu jej wersji, zarówno tej postkomuszej i tej propagowanej ze strony „dobrej zmiany”.

Aby zweryfikować wersję postkomuchów, należy jasno zdefiniować nie jakim ustrojowo (bo co oczywiste, ustrojowo PRL była niczym innym jak terytorium okupowanym!), ale w czyim  bezpośrednim zarządzie była tzw. „Polska Ludowa”?  Kim personalnie i narodowościowo byli  owi osobnicy sprawujący na jego obszarze władzę z nadania sowieckiego okupanta? Kto czerpał z tego, kto miał dostęp nieograniczony lub choćby  był przy korycie kolonialnej eksploatacji Polski? Kto był faktycznym beneficjentem tego obcego i jednoznacznie wrogiego naszej polskiej tradycji i kulturze państwowego systemu politycznego (PRL)?

A odpowiedź jest taka: aby stworzyć zaplecze personalne tej nasłanej z Armią Czerwoną  ze wschodu obcej władzy, umyślono specjalną akcję zasiedlenia ,,Polski Ludowej” obcym elementem sprowadzonym pod fałszywym szyldem tzw. ,,repatriacji”[1] Tworzony od 1944r  aparat sowieckiej władzy okupacyjnej i administracyjnej potrzebował ludzi sobie oddanych, a więc mentalnie  nie związanych z autentyczną polskością, co wypadku Żydów napływających z ZSRR było oczywiste”[2]. Tak też ICH –jewrejów-sowieckich  Żydów  imigracja do Polski, została formalnie przypieczętowana za sprawą  tzw. Umowy repatriacyjnej, zwartej 6 lipca 1945r, której warunki oprócz ekspariacji pewnej liczby Polaków objętych II okupacją sowiecką obszarów Polski Wschodniej  dotyczyć miały przede wszystkim  osób narodowości żydowskiej, które zostały wskazane przez NKWD na mających pełnić obowiązki Polaków [3](pop-i):. To owi poPi–sowieckie jewreje, personalnie przejęli w PRL całość instytucji państwowych: policyjnych, partyjnych, sądowniczych, gospodarczych, finansowych, propagandowych oraz wszystkie związane z tym profity. Ta grupa to przyszła pezeteperowska frakcja stalinowskich zbrodniarzy z Jakubem Bermanem, Hilarym Mincem, Różańskim, Szyrem   na czele, tzw. ”puławian”[4], sowieckiego pochodzenia Żydów,  potocznie nie bez przyczyny określanych w najdosłowniej  jak się da: „Żydy”!

Druga kolejna uprzywilejowana nad Polakami poza sprowadzonymi z Rosji  żydami-litwakami, to frakcja sowieckiego pochodzenia gojów. Ci drudzy to m.in.   oddelegowana w 1944r z Armii Czerwonej sowiecka kadra do tzw. Ludowego Wojska Polskiego. Warto dodać, iż liczebnie była ona większa niż cała oficerska kadra zawodowa Wojska Polskiego w 1939 r. Decyzją Stalina  już w  lipcu 1944r 19 000 sowieckich oficerów i 13000 podoficerów wraz z rodzinami otrzymało obligatoryjnie ,,obywatelstwo polskie”[5], mając na stałe pozostać w ,,Polsce Ludowej”, jako gwarant zachowania  zwierzchnictwa Moskwy [6]. Kastę niepolskich etników – ze strony gojów rządzącą PRL uzupełnili sowieccy funkcjonariusze  i agenci NKWD rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego pochodzenia przydzieleni do struktur Urzędu Bezpieczeństwa z Nikołajem Djomko na czele. Tym samym osobnikiem, który już jako Generał UB/KBW używał bardziej polskobrzmiącego nazwiska: Mieczysław Moczar. Ci ostatni z rozkazu Stalina także przeszli zmianę przynależności partyjnej z WKP(b) na PZPR, jak i (w świetle prawa dotąd  nielegalną!) zmianę obywatelstwa z sowieckiego na polskie[7]. (od tej pory będzie to w  PRL, kadrowa wojskówka LWP, wywiadu, spółek handlu zagranicznego, czyli  pezetpeer-ska frakcja  „Natolina”, potocznie określanych przez sowieckich Żydów  jako  „chamy” ) [8].

Owa, pochodząca w swej większości z sowieckiego nadania, osadzona ponad polskim prawem, polskim społeczeństwem sowiecka „elita” „Polski Ludowej ” (nadal  zachowująca ponad ogół Polaków owe sowieckie przywileje w 3-ciej eRPe ), przybrała  sobie dowolnie (często ofiar własnych zbrodni) polskie imiona i nazwiska. Umożliwił to wydany przez szefa „frakcji Żydów”, agenta NKWD na urzędzie  prezydentasamozwańca „Polski Ludowej”, Bolesława Bieruta  Dekret o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk z 10 listopada 1945 (Dz.U. nr 56 z dn. 16 grudnia 1945 r) . W ten właśnie sposób sowieckiego nadania ówcześni i obecni uzurpatorzy władzy w Polsce,  na starcie „utrwalania reżimu PRL” stawali się owymi „poP-ami”, czyli pełniącymi obowiązki Polaków. Djomkowie stali się Moczarami, Bermani stali się Borowskimi, Szechtery –Michnikami, Sztolcmani – Kwaśniewskimi itd.

Tak krótko i trafnie o wdrożeniu tego koszernego ukadrowienia sytemu władzy PRL-u,  obrazowo wzmiankował w paryskiej ,,Kulturze” pisarz żydowski (ale polskiego  pochodzenia) Kazimierz Brandys: ,, nie opłakano w Polsce pomordowanych Żydów, bo przyszli inni żywi. Ci, którzy przybyli z obcą armią , by aresztować i rządzić . Na cmentarzach zostały szczątki kamiennych tablic, ale już nie duchy żydowskie krążyły po miasteczkach, lecz wieść, że Rosjanie przywieźli nowych Żydów przebranych, o zmienionych nazwiskach. Żydów w rogatywkach, którzy zdjęli koronę z głowy białego orła i kazali rozlepić na rynkach plakaty z napisem ,, AK zapluty karzeł reakcji.”[9]

Wszystkich rdzennych Polaków po upadku ostatniego powstania zbrojnego lat 1944-1963, elementarnie rozbrojono zakazano posiadania wszelkiej broni i sprowadzono  do roli niewolników we własnym kraju. Nieco wyżej sytuowani na ogółem to zaprzedani zdrajcy polskiego pochodzenia – jakbyśmy ich nazwali: szmalcowniki PRL– którzy jako kolaboranci pełnili rolę szpicli jako TW (Tajny Współpracownik) lub bezpośrednich nadzorców (te wszystkie zaprzedane za konsumenckie przywileje  moralne mendy, jak  funkcjonariusze MO i szeregowi partyjni PZPR i członkowie ZSL), nie posiadali jednak żadnych możliwości  decyzyjnych wobec zniewolonej polskiej ludności nawet na poziomie powiatu.

Nie mogło więc być żadnych ,,polskich” prześladowań w w PRL w 1968. A jedynymi prześladowanymi w PRL byli zarówno przed, w tym 68-ym roku jak  i każdym innym później,  jedynie eksterminowani i zniewoleni Polacy, i to bez mała wszyscy Polacy!  Reżimowa antypolska polityka represji udających lewicowców  sowieciarzy PRL  nie uległa zmianie   ani wskutek fałszywej „Odwilży ’56, ani  emigracji ’68 , ani po transformacji uwłaszczeniowej żydkomuny’89 znaczącej zmianie.

I co jest pewne to, fakt   że te jedyne legalne, tak w świetle polskiego, międzynarodowego prawa, jedynej  polskiej Konstytucji, polskie władze Państwa Polskiego, funkcjonowały w 1968r.  Owszem, funkcjonowały! Ale nie w zaludnionej byłymi krasnoarmiejcami i sowieckimi Żydami-Chazarami (litwakami)  w opanowanej przez tychże parchów lewobrzeżnej Warszawce , ale ….na wychodźstwie w Wielkiej Brytanii z prawowitym Prezydentem  RP, Aleksandrem Zaleskim na czele[10]!

W świetle tylko przedstawionych tu faktów „polskie” sprawstwo emigracji 12-tysięcznej grupy żydów z PRL jest niczym innym jak  kolejnym żydowskim i postkomuszym historycznym kłamstwem !

Koniec części pierwszej

Kościesza

22-lipca-mm_preview

[1] Repatriacja- powrót repatriantów (jeńców, osób internowanych przesiedlonych , uchodźców) do ojczyzny.(def. wg W.Kopaliński ,,Słownik wyrazów obcych i obcojęzycznych”)

[2] Adelson J. ,,Najnowsze dzieje żydów w Polsce” s.391

[3] A oto treść najważniejszego fragmentu tzw. ,,Umowy repatriacyjnej”4 : Umowa z dnia 6 lipca 1945r ,,Między Tymczasowym Rządem Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zmiany obywatelstwa radzieckiego osób narodowości polskiej i żydowskiej mieszkających w ZSRR i ich ewakuacji do Polski i prawie zmiany obywatelstwa polskiego osób narodowości rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusińskiej i litewskiej , mieszkających na terytorium Polski i ich ewakuacji do ZSRR.

Artykuł 1. Rząd ZSRR zgadza się przyznać osobom narodowości polskiej, żydowskiej , które posiadały do dnia 17 września 1939r obywatelstwo polskie , zamieszkałym na terytorium ZSRR zgodnie z wyrażonym przez nie życzeniem i zezwoli im na przesiedlenie się na terytorium Polski.

[4] „Puławianie” nazwa potoczna frakcji etnicznej PZPR od partyjnego burdelu dla członków KC który funkcjonował pod nadzorem MBP na ulicy Puławskiej w Warszawce. Burdelu gdzie podczas nieoficjalnych spotkań i libacji żydowscy członkowie KC PZPR, uzgadniali kolejne kroki podejmowane dla własnych intratnych celów. jaki następnie  wdrażane były  pod szyldem „budowy socjalizmu” w PRL.

[5] patrz Eugeniusz Kościesza, „Ojczyźnie skardziona tożsamość” rozdział:  ,, Aparat utrwalania sowieckiej okupacji w Polsce zachodniej”

[6] Tylko w oparciu  o taką ,,polską” kadrę,  a  także z upływem czasu, pełniących służbę w LWP w charakterze wyższej kadry oficerskiej jej biologicznych  potomków, można było z powodzeniem użyć ,, Ludowe Wojsko Polskie” w oficjalnej drugiej jego wojnie przeciw Narodowi Polskiemu wszczętej 13XII’81 .

[7] patrz : Z .Błażyński ,,Mówi Józef Światło…’, s 69

[8] Opcja Chamów w kolejnym pokoleniu już w II PRL, wraz z dokooptowanymi przez WSI folksdojczami 3-go pokolenia, posiada współczesną  polityczną reprezentację polityczną: Platformę Obywatelską  i fałszywe PSL- rodem z peerelowskiego  ZSL

[9] ,Kultura” Paryż  nr 6/1983

[10]  całość zagadnienia nielegalności funkcjonowania władzy w Kraju Polaków od 1944r , po AD 2018 przedstawiłem w opracowaniu  „Ojczyźnie skradziona tożsamość”.-dostępnego w necie jako darmowy plik  do pobrania w formacie .pdf

0

Kościesza

Oświadczam, że wszelkie moje publikacje internetowe udostępniam wszystkim użytkownikom za darmo: każdy użytkownik ma prawo darmowego ich kopiowania, powielania w internecie i linkowania do nich bez zmiany treści . Nie wyrażam zgody na żadną inną „ochronę praw autorskich” moich publikacji w Internecie.

73 publikacje
1 komentarze
 

Dodaj komentarz

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation
343758